VREDESGEBED VOOR ISRAEL EN HAAR BUREN.

Door Binjamin Heyl gepubliceerd op Monday 07 August 10:18

Er wordt wat afgebeden door joden, christenen en moslims om vrede in dit gebied en het is een kakafonie aan gebeden uit miljoenenmonden van joden, christenen en moslims omdat alle drie de groepen zo zijn eigen vredeswensen heeft en ook onderling nog hevig verdeeld zijn. Zo hoor je over een twee staten oplossing; een islamitisch Palestina, een groot joods Israel en de nodige variaties.

Op deze wijze wordt de Eeuwige, God dan wel Allah natuurlijk wel monddood gemakt want wat Hij/Zij ook doet, besluit een relatief kleinde minderheid zal Hem/Haar danken en prijzen en de grote meerderheid snapt helemaal niets van het genomen besluit en gaat de strijd dus dapper voort.

Al dat gebid brengt echt geen vrede naderbij tussen Israel en zijn buren. Integendeel.Dat is inmiddels toch wel bewezen.Het lijkt mij dus zinniger dat joden, christenen en moslims gezamenlijk een vredesgebed maken en dat elke maand gezamenlijk uitspreken, bijvoorbeeld te beginnen op de Dam in Amsterdam. Ik geloof dat een eenduidig gebed, gezamenlijk uitgesproken door joden, christenen en moslims wel vrede naderbij kan brengen tussen Israel en haar buren. Wanneer ik naar een tekst kijk van de profeet Jesjaja is het ook een opdracht aan joden, christenen en moslims samen om gezamenlijk vrede trachten te brengen tussen Israel en haar buren.

Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur een zegen temidden van de aarde omdat de Eeuwige het gezegend heeft met de woorden: Gezegend Mijn volk Egypte en het Assur en Mijn erfdeel Israel (Jesjaja 19:24-25). 

Wie weet dat het eens mogelijk is dat joden, christenen en moslims gezamenlijk op de Dam een vredesgebed uitspreken:

Moge de Allerhoogste die EEN is en Wiens Naam EEN zal worden, ons zegenen en behoeden; Zijn gezicht ons toekeren en genadig zijn; Zijn oog op ons gericht houden en vrede stichten.

Mogen wij, de Allerhoogste die EEN is en Wiens Naam EEN zal worden, Hem volgen en elkaar zegenen en behoeden; onze gezichten naar elkaar toekeren en zo elkaar tot genade zijn en mogen wij elkaar in de gaten houden en tot vrede zijn voor elkaar.

Mogen wij, onder de Zegen en de Bescherming van de Allerhoogste die EEN is, en Wiens Naam EEN zal worden, Israel en zijn buren zegenen en behoeden; onze gezichten naar deze landen richten en hen tot genade zijn en mogen wij deze landen niet uit het oog verliezen en daar een rechtvaardige vrede stichten voor al haar inwoners.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.