Zij die de waarschuwing negeren

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 23 July 20:35

     In 1 Petrus 3 heeft Petrus het ook over de mensen die de waarschuwing van Noach negeerden. Hij zegt daarin: "waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden." (1 Petrus 3:20.) Zij verdronken in hun zonden. Hun huwelijken golden slechts voor dit tijdelijke leven. Zij zwelgden in wereldse genietingen. Best mogelijk dat ze net zo waren als velen in de hedendaagse wereld, die zich niet beteugelen in eten, drinken en losbandigheid. Zelfs tot op de dag dat Noach met zijn gezin de ark in ging bleven zij Gods wetten en de waarschuwingen van de profeten negeren. En toen was het te laat!. Hoeveel onherroepelijkheid ligt er in die zinsnede besloten! Als wij hun eeuwige geschiedenis nagaan, zien we hoe Petrus ruim tweeduizend jaar later van hen gezegd heeft: "Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, (1 Petrus 3:18-19.)

     Tenslotte hebben zij dus in de geestenwereld (gevangenis) alsnog de kans gekregen de stem van zendelingen en profeten te horen. Maar hoe laat? Wat een droevige woorden! Nogmaals gingen er bijna tweeduizend jaren de geschiedenis in, voordat wij opnieuw iets te horen kregen in hedendaagse openbaringen. Aangaande het visioen dat in 1832 door Joseph Smith en Sidney Rigdon werd ontvangen, schrijft de profeet:  "En voorts zagen wij de terrestriale wereld, en zie, ja, zie, dezen zijn het die van het terrestriale zijn, van wie de heerlijkheid verschild van die van de kerk van de Eerstgeborene, waarvan de leden de volheid van de Vader hebben ontvangen, ja, zoals de maan verschilt van de zon aan het uitspansel. Zie, dezen zijn het die zijn gestorven zonder wet; en ook zij die de geesten van de mensen zijn die in de gevangenis zijn gehouden, die de Zoon heeft bezocht en tot wie Hij het evangelie heeft gepredikt, opdat zij kunnen worden geoordeeld als mensen in het vlees; die het getuigenis van Jezus niet in het vlees hebben ontvangen, maar het later hebben ontvangen. (L&V 76:71-74.)

     Te laat! Voor hen is slechts de terrestriale heerlijkheid. Het had de celestiale heerlijkheid kunnen zijn, zij hadden verhoging kunnen ontvangen! Zij stelden de dag van hun voorbereiding en bekering echter steeds maar weer uit. Diezelfde jammerklacht: "Te laat!" zal ook van toepassing zijn op vele tegenwoordige inactieve leden van de kerk, die de waarschuwingen in de wind sloegen en die er – soms nonchalant en soms ook uitdagend er toe overgingen om zich gedurende de sterfelijkheid te binden aan hen die zich niet konden of wilden voorbereiden op hun bekering en op de zegeningen die ook voor hen waren weggelegd. 

      Persoonlijk ben ik verbaasd over Gods geduld met de mens in deze generatie. De heersende morele verschuiving is afschuwelijk, ja, zelfs volgens seculiere waarnemers. Zelfs wanneer u probeert om een zuiver geweten te houden, worden uw gedachten verzadigd met verslagen van al het kwaad dat iedere dag om ons heen gebeurt. Sommige dingen zijn zo verachtelijk en onbegrijpelijk zoals terroristische aanslagen, moorden op scholen, kwaadaardige verkrachtingen, kindermishandeling, militante homoseksualiteit en nog veel meer onuitsprekelijke wreedheden. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.