Theocratie van de laatste dagen is geen aanval op de staat

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Friday 14 July 14:40

     Het kan nooit een probleem zijn om je loyaal te voelen met het gedachtegoed van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', om in het algemeen geen bijzondere gehechtheid te hebben aan de natiestaat die Nederland is, maar eerder aansluiting te vinden bij een subgroep of gemeenschap die celestiale principes hoog in het vaandel hebben staan.

     De term natiestaat wordt gebruikt om aan te geven dat binnen een staat één natie 'dominant' aanwezig is en dient om een soeverein territorium te bieden aan een bepaalde natie en haar culturele identiteit. Nederland en Vlaanderen zijn wat de autochtone bevolking betreft een twijfelgeval want ; sommigen menen dat de Vlamingen taalkundig, historisch en cultureel met de Nederlanders in één historische natie verbonden zijn. (zie Grootneerlandisme.) Met de komst van de vele immigranten komt de culturele identiteit nog verder onder druk te staan, waardoor er steeds meer geruchten opgaan dat Nederland niet meer voor de Nederlanders is.

     Het bijzondere van het gedachtegoed van genoemde kerk is dat zij daar totaal geen kritiek op heeft. Zij heeft alleen kritiek op het feit dat mensen in het algemeen vijanden van God zijn. Wij geloven dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het herstelde evangelie. Uit de historie blijkt klip en klaar dat filosofie van mensen oorlog en vernietiging tot gevolg heeft gehad.

     Wij geloven dat iemand van Godswege moet worden geroepen, door profetie en door handoplegging van hen die daartoe het gezag bezitten, om het herstelde evangelie te prediken en de verordeningen ervan te bedienen. Dat betekend dat wij niet in politiek geloven want dat vertegenwoordigd alleen maar filosofie van mensen.

     Wij geloven namelijk in dezelfde organisatie die in de vroegchristelijke kerk bestond zoals: apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten, gave van talen, profetie, openbaring, visioenen, gezondmaking, in alles wat God heeft geopenbaard, nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal openbaren.

     Wij geloven in de letterlijke vergadering van Israël en in de herstelling van de tien stammen; dat Zion (het nieuwe Jeruzalem) op het Amerikaanse continent zal worden gebouwd; dat Christus persoonlijk op aarde zal regeren; en dat de aarde zal worden vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid zal ontvangen.

     Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen. Verder geloven wij onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van aardse wetten die door menselijke filosofie tot stand gekomen is.

     Wij vinden dat wij eerlijk moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; ja, wij geloven alles, hopen alles, en hopen alles te kunnen verdragen en als er iets deugdzaam, liefelijk, eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na. Uitsluitend met deze filosofie kan alleen maar een gelukkige wereld gevormd worden. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.