Feminisme, cultureel Marxisme en statistieken

Door Andrehagedoorn gepubliceerd op Wednesday 05 July 11:31

Even vooraf heel duidelijk gesteld: ik ben absoluut voor gelijkheid van rechten tussen man en vrouw. Ik ben ook absoluut een erkenner van verschillen tussen man en vrouw en al helemaal voor een individuele invulling.

Het feminisme anno 2017 heeft meer weg van een postmodern cultureel marxistische inslag, waarbij er dus leugens worden verteld op basis van statistieken. Als je statistieken benaderd op bepaalde gronden, zoals afkomst of man en vrouw, zul je onherroepelijk zaken terugvinden die je hypothese ondersteunen. Je bent namelijk vooraf op zoek naar specifieke verschillen en zult deze ook vinden.

Wat je dan weer niet ziet, is de acceptatie van de nuance. Stel een man verdient over het totaalgemiddelde meer dan een vrouw. Betekent dit dan dat mannen meer verdienen? Of moet je rekening houden met opleidingsniveau en werkervaring binnen een specifiek vakgebied? Want als je daarop inzoomt, dan zie je dat vrouwen veelal méér verdienen dan een man. Dus hoe kan het dan zijn dat het ene statistische feit wordt gebruikt in debatten om diversiteit aan te zwengelen en het andere statistieke feit wordt genegeerd?

Dat ligt m in de stelling inname die niet objectief meer is. Er wordt vooraf gezocht naar dat verschil en alles wat niet strookt met de werkelijkheid die je wilt zien wordt afgedaan als niet passend bij jouw werkelijkheid.

Ons geboortecijfer is 1.34 kind per gezin. Dit is al jaren aan de gang. Een man kan geen kinderen krijgen. Een vrouw kan dit wel. Het lichaam is daarop ingesteld.

Door zo in te hameren op feminisme, realiseer je een standpunt die je opdringt. Het gevolg is dat er minder kinderen worden geboren. Dit kun je opheffen door emigranten binnen te laten. Als er niet goed wordt geïntegreerd en de niet geïntegreerde groep groot genoeg is, ontstaat er een cultuurclash. Of je dit nu leuk vindt of niet, zodra iemand een totaal ander standpunt in stand houdt die afwijkt van de norm en de groep is maar groot genoeg, dan gaat er een verandering optreden binnen de democratie over dit standpunt.

Onze eigen identiteit wordt naar de malle moeren geholpen door Marxistisch gedachtengoed die zaken als feminisme op het agenda propaganderen. Dit gedachtengoed heeft niks te maken met persoonlijke verantwoordelijkheid en de invulling van je eigen leven, waar een mens zingeving uit haalt. Verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen en met die groei naar anderen. Dit gedachtengoed richt zich op groepen en haalt de individuele verantwoordelijkheid uit de vergelijking.

Dit is ernstig. Het Marxisme heeft in 3 landen compleet gefaald: 70 miljoen mensen afgeslacht. Oekraïne in de jaren 30 is een heel mooi voorbeeld, waarbij er 6-7 miljoen mensen binnen de Sovjetunie zijn afgeslacht, omdat het boeren waren die hard werkten. De social justice warriors van die tijd waren afgunstig naar hun hoge productie en hebben vanuit die afgunst zoveel mensen vermoord.

Die social justice warriors zijn links georiënteerd en roepen dikwijls nazi's naar mensen die rechts georiënteerd zijn. Op deze politieke correcte wijze leggen ze druk op de vrijheid van meningsuiting en proberen ze in feite niets anders dan hun eigen mening te laten gelden en elke afwijkende mening als bijvoorbeeld rascisme of islamofobie te beschouwen. Er zijn reële angsten rondom de Islam die valide zijn, ik zou het geen fobie noemen. Zo wordt het weggezet om het debat te kapen.

Het kapen van de vrijheid van meningsuiting is serieus gevaarlijk. Vrijheid van meningsuiting is meer dan eruit knallen wat je denkt: het is een regulerende vorm van het ontwikkelen van je mening en identiteit. Wat als jij een mening erop nahoudt die nergens op slaat, maar je kunt het niet uiten. Als je het kon uiten, kon een ander je uitleggen waarom je iets verkeerd ziet en daar groei je van als mens. Je hebt die vrijheid nodig om te ontwikkelen.

Zo serieus is dat. En voor de nazi roepers onder ons.. realiseer je dat nazi staat voor nationaal SOCIALISME. Het nationaal socialisme is ontstaan vanuit het marxisme. Het heeft een nationaal karakter, terwijl het marxisme een internaitonaal karakter heeft. Mensen die in Oostenrijk woonden, waar het nazisme vrij vlot vorm heeft gekregen door 98% van de stemmen voor Hitler in die tijd, kregen te maken met een gelijkheid in salaris. Mensen die veel verdienden kregen minder en mensen die minder verdienden kregen meer. Het socialisme principe.

Hoe dom kun je zijn om nazi gedachtengoed te propageren in de vorm van het cultureel marxisme, bewust een bom onder de democratie te leggen en hun gedachtengoed op te dringen aan anderen. Middels geweld (zie de fascistische partij Antifa, die staat voor antifascisme maar in tussentijd geweld gebruikt tegen demonstranten met wie zij hun mening niet delen).

Het zijn domme mensen die het Marxisme aanhangen. Het zijn mensen die geen moeite willen doen, niet geloven in iets verdienen, maar domweg gelijkheid willen in groepen. White priveleges komt uit dezelfde koker. Een meer rascistische gedachtengoed bestaat er niet, wanneer je dit gedachtengoed aanhangt. Het staat los van persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het gaat alleen om gelijkheid in uitkomst. Men deelt mensen in groepen in, niet in individuen. Niet in individuele verantwoordelijkheid. Ze gaan voorbij aan het proces die bepaalde wetten en vrijheden tot stand hebben gebracht. Oorlogen, rechtspraak, integere giganten uit het verleden en de wijze waarop de huidige situatie in stand is gekomen. Men denkt niet na over deze processen en knalt hun eigen mening erover heen. Zoals zij het zien is het superieur.

Sja... wie zijn dan eigenlijk de nazi's in deze tijd?

Ik geef een hint: het niet na willen streven naar waarheid zorgt voor anarchie.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.