Uitverkoren naar de voorkennis van God

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 25 June 18:51

     Petrus heeft het in 1 Petrus 1:2 over de uitverkorenen naar de voorkennis van God. Om de zaligheid van een zo groot mogelijk aantal van de  geestkinderen van God tot stand te brengen, zend de Heer in het algemeen door de afstamming van Abraham en Jakob de rechtvaardigste geesten naar de aarde. Deze gang van zaken is een blijk van zijn genade, of met andere woorden van Zijn liefde, barmhartigheid en minzaamheid tegenover zijn geestkinderen.

     De verkiezing tot een uitverkoren afstamming is gebaseerd op waardigheid in het voorbestaan en vindt dus plaats "naar de voorkennis van God". Zij die zo bij elkaar worden gebracht gedurende hun aardse proeftijd hebben meer kansen om de verbonden tot zaligheid aan te gaan en zich eraan te houden, een recht dat zij door hun toewijding in het voorbestaan aan de zaak der gerechtigheid hebben verdiend. Als onderdeel van deze uitverkiezing werden Abraham en andere edele geesten, voordat zij geboren werden, uitgekozen voor de bijzondere opdrachten die zij in dit leven kregen. (Abraham 3:22-24; Romeinen 9.)

     Als men de zegeningen der zaligheid volledig gerealiseerd wil zien moet in feite de leerstelling van de uitverkiezing tweemaal in werking treden. Ten eerste worden de rechtvaardige geesten uitverkoren of gekozen om op aarde geboren te worden als erfgenaam van bijzondere zegeningen. Vervolgens moeten zij in dit leven wederom geroepen en gekozen worden, een gebeurtenis die plaatsvindt, wanneer zij zich bij de ware kerk aansluiten. (L&V 53:1.) Tenslotte moeten zij zich, teneinde eeuwige zaligheid te oogsten, in gehoorzame toewijding aan de waarheid, voortspoeden totdat zij hun 'roeping en verkiezing bevestigen' (2 Petrus 1:10) dat wil zeggen 'ten eeuwige leven zijn verzegeld'. (L&V 131:5.) 

     Iemand kan zich afvragen: 'Hoe word ik een grotere navolger van gerechtigheid?' Een rechtschapen persoon sluit en houdt zich aan de evangelieverbonden. Dat zijn heilige overeenkomsten, doorgaans tussen een mens en God. Soms zijn er anderen bij betrokken, zoals een huwelijkspartner. Ze sluiten heilige beloften en verplichtingen in, zoals de doop, de bevestiging van het priesterschap, tempelzegeningen, huwelijk en ouderschap. Veel van de zegeningen die uit vader Abraham voortkomen, zijn beschikbaar nu de Heilige Geest op alle volken wordt uitgestort. (Zie 3 Nephi 20:25-29.) Iedere man of vrouw die de Heilige Geest ontvangt, kan letterlijk 'een nieuw schepsel' worden. 

     Een man moet, om al deze zegeningen in zijn bezit te krijgen en alle kennis van God te bemachtigen, de eed en het verbond van het priesterschap aangaan en nakomen. (Zie L&V 84:33-42.) De enige manier waarop een man de meeste eeuwige vooruitgang kan maken, waarvoor de sterfelijkheid is ingesteld, is het Melchizedeks priesterschap te verkrijgen en groot te maken. Het is van het grootste belang dat we duidelijk voor ogen hebben, wat het van ons vergt om onze roeping groot te maken namelijk het (herstelde) evangelie begrijpen, naleven en toegewijd doen. 

     Ik bid om Gods wil te leren kennen: wat ik moet doen om vrede en geluk in dit leven en in het hiernamaals te vinden, en wat er in het verschiet ligt. De Leer en Verbonden staat vol met antwoorden op zulke nederige gebeden en vragen van gewone mensen. Dit boek is een waardevolle gids die ons leert hoe we antwoord kunnen krijgen op vragen over hoe ik een uitverkorene kan worden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.