De ingeving die ik van de Heilige Geest kreeg

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 12 June 17:12

     Toen ik op 56 jarige leeftijd op 3 juli 2003 in de kerk van Spijkenisse gedoopt werd en de gave van de Heilige Geest had ontvangen, was het begrijpen van de schriften veel gemakkelijker geworden. De lessen die ik in de kerk bijwoonde waren geweldig, en ik genoot van de invloed van de Heilige Geest. Ik kan me nog goed herinneren dat de leraar in de les over de Heiland en zijn bediening sprak en toen krachtig zijn getuigenis gaf. De Heilige Geest bevestigde in mijn ziel dat hij de waarheid sprak. Op dat moment had ik geen enkele twijfel dat de Heiland leeft. Ik twijfelde er ook niet aan dat ik persoonlijke openbaring had ontvangen 'dat Jezus Christus waarlijk de Zoon van God is'.

     De gave van de Heilige Geest is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden naarmate ik ouder werd en die gave op vele manieren ervaarde. Ik begon te beseffen dat ik hem in mijn leven altijd wel gevoeld had maar niet besefte dat Hij het was. Ik heb dus in mijn leven, in het volwassen worden en ook daarna vele moeilijkheden en ervaringen opgedaan, niet beseffend dat ik door middel van de Heilige Geest goddelijke hulp nodig had. Als ik nu moeilijkheden heb, kan ik mezelf afvragen: 'Wat is het antwoord op mijn probleem?' En 'hoe kan ik te weten komen wat ik moet doen?'

     Zo heb ik eens in het jaar 2010, in de kerk van Hilversum, een aanvaring gehad met de gemeentepresident. Ik was toen quorumpresident van de priesterschap en ik had in mijn contacten naar anderen geciteerd uit het 'Handboek Kerkbesturen'. Ik deed dat omdat iemand inging tegen de regels van de kerk en ik vertelde hoe dat in dat handboek geformuleerd stond. Daar brak toen een rel over uit terwijl ik tevens niet door mijn gemeentepresident werd ondersteund terwijl hij tijdens mijn roeping wel zijn hand had opgestoken. Hij liet mij dus vallen als een baksteen.

     Als dat in het verleden had plaatsgevonden dan was ik naar mijn advocaat gestapt en zo nodig hierover een rechtszaak begonnen, want ik was hier heel erg kwaad over. Nu ik lid was geworden van de kerk en al vele goede ingevingen van de Heilige Geest had gekregen, heb ik ook in dit geval contact met Hem gezocht over wat mij verder te doen stond. De gemeentepresident wilde van geen wijken weten en toen heeft de Heilige Geest mij ingegeven dat ikzelf hierover een maatregel moest nemen.

     De maatregel bestond uit het feit, dat ik mij volledig terugtrok uit de leiding van de kerk en zolang deze gemeentepresident aan het roer zou staan mezelf niet meer op de voorgrond te plaatsen. Ik heb toen de nederigste plek in de kerk ingenomen en dat was het wekelijks schoonvegen van het parkeerterrein en het wekelijks schoonmaken van de kerk. Ik heb toen door de Heilige Geest een bevestiging gekregen dat ik hiermee de juiste beslissing had genomen.

     Toch had ik het hier erg moeilijk mee want mijn hart ligt toch echt bij het grootmaken van Zijn kerk en ik bad tot mijn hemelse Vader of ik van dit juk van tijdverspilling kon worden verlost. Mijn gebed werd verhoord.

     Op zondag 12 februari 2017 kwam het Ringpresidium in onze kerk met de mededeling dat ons kerkgebouwtje op 19 maart gesloten zou worden, dat op zondag 12 maart de laatste avondmaalsvergadering zou worden gehouden. Wij zouden ingelijfd worden in de wijk Almere. De hele kerk was geschokt. Een ding was zeker: Als ik een rechtszaak was gestart had ik hier weldegelijk part en deel aan gehad en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.