Weerstand aan de duivel bieden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 28 May 17:53

     In Jakobus 4:7 kunnen wij lezen: “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nu is de vraag. Hoe? Jakobus heeft een voorschrift gegeven voor hen die de overwinning willen behalen. Bij het loslaten van het kwaad, het beteren van ons leven, het veranderen van onze persoonlijkheid, het vormen of hervormen van ons karakter, hebben wij de hulp van Jezus nodig en als wij van onze kant ons eigen aandeel vervullen dan kunnen wij van die hulp verzekerd zijn. Wie zich geheel op Christus verlaat wordt vanzelf meester en kan alles volbrengen wat hij zich ten doel heeft gesteld, hetzij dat hij zich opmaakt om koperen platen te bemachtigen, een schip te gaan bouwen of een slechte gewoonte of diepgewortelde zonde probeert te overwinnen.

     Hij die sterker is dan Lucifer, Hij die onze vesting en onze kracht is, kan ons in tijden van zware verzoeking ondersteunen en schragen. Hoewel de Here nooit met geweld iemand zal dwingen de zonde te verzaken of hem uit de armen van zijn verleiders zal wegrukken, oefent Hij door middel van Zijn Geest invloed op de zondaar uit om hem ertoe te bewegen dit met goddelijke hulp en bijstand zelf te doen. Wie zich gewonnen geeft en zwicht voor de liefelijke invloed en zachte aandrang van die Geest en alles doet wat in zijn vermogen ligt om steeds in een boetvaardige houding te blijven, krijgt dan ook de bescherming, kracht, vrijheid en vreugde die Christus garandeert. 

    Verder heb ik heb het gevoel dat ik in deze zilla een waarschuwende stem moet laten horen tegen de duivel en zijn engelen - de bron van alle kwaad. Ik doe dat met een gebed in mijn hart omdat Satan niet echt een opbouwend onderwerp is. Ik ben van mening dat hij de grote nabootser is. Naarmate het koninkrijk van God groter en sterker wordt, zullen we volgens mij steeds meer en duidelijker Satans macht waarnemen. Al zijn almaar toenemende inspanningen zijn volgens mij een bewijs dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ de ware kerk op aarde is. In de toekomst zal zijn tegenstand zowel subtieler als openlijker zijn. Hoewel die enerzijds geraffineerder en sluwer verpakt zal zijn, zal ze anderzijds ook opzichtelijker zijn. We zullen geestelijker moeten worden om het kwaad in al zijn vormen te kunnen herkennen en meer kracht moeten hebben om het te weerstaan. Maar de teleurstellingen en tegenslagen in het werk van God zullen slechts tijdelijk zijn, want zijn werk zal voortgang blijven vinden. (Zie L&V 3:1; 65:2.)

     Het is niet goed zich voor Satan en zijn mysteries te interesseren. Wie te dicht bij het kwaad komt, kan niets goeds verwachten. Het is als met vuur spelen: we kunnen ons zo gemakkelijk verbranden. ‘Kennis van zonde voert tot het bedrijven ervan.’ (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5e editie (1939), p. 373.)

     De enige veilige koers is om ver bij hem en zijn goddeloze en verderfelijke praktijken vandaan te blijven. Het kwaad van duivelsaanbidding, tovenarij, hekserij, voodoo, bezweringen, zwarte magie en alle andere vormen van demonisme moet altijd vermeden worden. Het is mijn gebed dat we door het verspreiden van rechtschapenheid, de goddeloze macht van de verwoester kunnen tegenhouden, zodat hij de wereld niet kan vervloeken en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.