Sommige manifestaties zijn niet van de Geest

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Saturday 27 May 06:05

     Mohammed beweerd dat God, met de naam Allah, hem heeft aangesteld als zijnde de laatste profeet. Dat is nogal wat. Hij wekt daarmee de indruk de belangrijkste profeet te zijn en dus ook het laatste woord te hebben. Maar nergens in de overige Schriften blijkt daar enige aanwijzing over te bestaan, want nergens is over Mohammed iets te vinden. Nu is er in de Bijbel wel wat te vinden waarvan de Islam vindt dat het over Mohammed gaat maar daar is echt niet uit op te maken dat hij de laatste zou zijn. Ook in het 'Boek van Mormon', de 'Parel van Grote Waarde' en in de 'Leer en Verbonden' blijkt nergens dat er een profeet als laatste bestempeld wordt, sterker nog, uit die geschriften blijk klip en klaar dat God geen veranderende God is. Maar toch, hij roept zichzelf uit tot de laatste woordvoerder van God en bestempelt in één moeite door de Thora, de Bijbel, het Boek van Mormon, de Parel van Grote Waarde en de Leer en Verbonden als foutieve versies. Toch blijkt verder dat de Islam als een olievlek zich uitbreid over de gehele wereld.

     Ik zal proberen aan de hand van de Leer en Verbonden een onderscheid te maken tussen verschillende soorten van manifestaties. "En voorts, sommigen wordt het door de Heilige Geest gegeven de verscheidenheid van de werkingen te kennen, of die uit God zijn, opdat de openbaringen van de Geest ieder mens gegeven zullen worden om er baat bij te hebben." (L&V 46:16.) "en anderen het onderscheiden van geesten." (L&V 46:23.)

     "Maar het wordt u geboden in alle dingen God te vragen, die mildelijk geeft; en Ik wil dat gij in alle heiligheid des harten doet wat de Geest tot u getuigt, en daarbij oprecht wandelt voor mijn aangezicht, de uitwerking van uw behoudenis voor ogen houdt en alle dingen onder gebed en dankzegging doet, opdat gij niet door boze geesten of de leerstellingen van duivels of de geboden van mensen zult worden misleid; want sommige zijn van mensen en andere van duivels." (L&V 46:7.)

     Hieruit blijkt dat er ogenschijnlijk bovenmatige manifestaties bestaan die echter niet door de Heilige Geest bewerkstelligd worden. Ook hierin blijkt de wereld vol vervalsingen te zitten. De 'heiligen der laatste dagen' zijn er door de Heer immer voor gewaarschuwd om in gerechtigheid voor Hem te wandelen, om alles met gebed en dankzegging te doen, opdat zij niet worden verleid door boze geesten, of instellingen van duivelen, of door de geboden van mensen.

     Uit L&V 46:7 blijkt klip en klaar dat er ook vervalsingen op het gebied van de gaven des Geestes bestaan, er blijkt ook uit waar deze vervalsingen vandaan komen. We hoeven ons echter niet alleen te baseren op wat deze citaten impliceren, hoe duidelijk deze op zichzelf zijn, omdat de Heer in het bijzonder heeft gezegd dat "sommige van deze, vervalsingen van mensen en anderen van duivelen zijn".

     Sommige van deze vervalsingen zijn grof en gemakkelijk te onderkennen, maar anderen lijken erg veel op waarachtige manifestaties van de Geest, met als gevolg dat een hele grote bevolkingsgroep daardoor in de war wordt gebracht en wordt misleid. Sterker nog, dat ik door dit te zeggen, ik mijn leven niet meer zeker ben. Uit hedendaagse openbaringen blijkt klip en klaar dat God de mens een eigen keuzevrijheid heeft gegeven, zodat ieder mens zijn geluk in God kan vinden. Zonder sleutel kan men vervalsing en waarheid niet van elkaar onderscheiden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
U heeft gelijk, Jan Cornelis.