Gods plan van zaligheid niet veronachtzamen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 25 May 14:50

    God wil dat Zijn kinderen zich na hun bekering volkomen van de wereld afscheiden. Laten wij Jakobus 4:4 lezen, dat in deze column dé centrale tekst is: “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God”. Met andere woorden:

"Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld een vijandschap met God is? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt als een vijand van God gesteld." Jakobus woorden klinken niet alleen rigoureus, maar ze zijn ook rigoureus. Het is ook nog al wat. God noemt ons een overspeler, een hoereerder of een ontuchtige als wij een vriend van de wereld willen zijn, dat wil zeggen als wij graag naar hartenlust genieten van alle dingen in de wereld of van de wereldse mensen. Ik gebruik met opzet de woorden "naar hartenlust", omdat God niet wil dat wij ons hart aan de wereldse genietingen geven. Natuurlijk mogen wij van sommige dingen die God ons geeft best genieten, maar nooit is het Zijn bedoeling geweest dat wij ons daar helemaal aan overgeven. Met "wereld" (in het Grieks "kosmos") wordt hier bedoeld "de Wereldaangelegenheden, het geheel van aardse goederen, rijkdommen, voordelen en genietingen."

     Het gebruik van het woord 'wereld' in deze betekenis wordt in de Schriften gedefinieerd: Wanneer er sprake is van het 'einde der wereld' wil dat zeggen, de vernietiging van de goddeloosheid die in de wereld is. (Zie Joseph Smith 1:4.)

     De wereld, waar de apostelen Jakobus en Johannes en Christus op doelen is dat het 'zedelijke en geestelijke systeem dat God vijandig gezind is' ons ertoe probeert te brengen te geloven dat wij en het mensdom in het algemeen God niet nodig hebben. Het is een maatschappijvorm die in alle tijden bestaan heeft en nog steeds bestaat en uitgaat van de verkeerde beginselen van zelfzuchtige verlangens, van onjuiste motieven, onwaardige normen en onjuiste waarden. De mensen die de openbaringen van God die door Zijn profeten tot de mensen komen niet aanvaarden, hebben vanuit hun beperkte menselijke geest talrijke filosofieën ontworpen en denken ogenschijnlijk dat zij geluk en de bevrediging van hun ziel kunnen vinden door Gods plan van zaligheid te veronachtzamen. 

     In het voorsterfelijke leven kenden en aanbaden de geestzonen en dochters, God als hun eeuwige Vader, en aanvaardden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwezenlijken. Het goddelijk plan van gelukzaligheid maakt het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan. Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt. (Uit 'Het Gezin': een Proclamatie aan de Wereld)

     Ik hoop dat u hier meer over wil weten en raad u aan contact op te nemen met 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.