Mijn fantasie 3 Mening

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 14 May 00:14

Mijn fantasie -3- Mening.

Over waarheid kun je geen enig hebben. De natuurwet is de waarheid. Als we een kei oprapen en laten hem los valt hij omlaag. Op heel de wereld in alle tijd. De wereldleiders fantaseren zich gelijk aan de scheppende natuurwet. De paus kan brood in vlees veranderen en wijn in bloed. Het Amerikaanse geloof stelt me daar even het levensdoel vast waarmee een baby geboren wordt. Daar maken ze van, het bezit van andere mensen tot eigendom maken.

Met fantasieverhalen willen de leiders bewijzen dat ze natuurwetten kunnen maken en natuurwetten kunnen veranderen. In die mistwolken leven we en in die mistwolken mogen we onze mening maken. Het is toch duidelijk dat we ons geestelijke gestoord maken door ons in de mistwolken te begeven. Een eigen mening vormen.

De waarheid van de natuurwet blijft de waarheid. We worden geboren met het doel dat iedereen in het dorp over het welbehagen van iedereen waakt. Dat is de natuurwet daar kunnen we geen mening van maken.

We gaan mee in de fantasie de baas zijn over de scheppende natuurwet en de werkende natuurwet. We blijven met ons denken steken in de mistwolk van fantasieverhalen die rond de aarde hangt.

We kunnen buiten die mistwolk komen en de waarheid van de natuurwet ontdekken als we genesis de eerste vier hoofdstukken lezen. En dit is geen mening, het is begrijpen.

Om boven de computor te hangen. Mijn leven is het sociaal leven van het dorp. Goud staat los van het leven.

Hoeveel begrijpen hebt U nog? Wij de wereldbevolking kunnen in twee manieren samenleven. Leven in de sociale wereld van he dorp. Of leven onder de terreur van de moordmensen.

De mensen met het Kaïn teken. De circusdirecteuren. We vereren de Koning een persoon die de kost verdient met het opdracht geven tot moord. Daar maakt hij verhaaltjes van, dat is vrede maken. De samenleving zorgt dat hij dappere soldaten heeft. Dat vereren we. Dat krijgen we geleerd op de peuterschool met het goed en slecht. Moordenaars met Kaïn teken moeten we vereren.

Twee manieren mogelijk om samen te leven. Het sociaal dorp. Of de verheerlijking van moord.

Verharding van de maatschappij. Verharding van het samenleven. De Kaïn mensen willen het volk de diermensen nog braver maken. Dan moeten ze heet samen tussen de mensen nog verder dood maken. Het dorpsbestuur is te duur. Het moet verdwijnen. Dat daarmee ook het bestuur van de verenigging verdwijnt hebben ze echt wel door. De huisdier mensen slikken alles, of wordt het niet begrepen? We hebben onze mistwolk van fantasieverhalen waarin we roeren. We fantaseren er nog wat bij.

Welk beeld hebt U van het samenleven van de wereldbevolking? Verhaaltjes na vertellen. Als huismensen van Nederland komen we in fantasie niet over de grens van Nederland heen. Met begrijpen kunnen we over de grens heen komen en een wereldbeeld vormen.

Ik fantaseer. Als de brugklasser de opdracht zouden krijgen een verhaaltje te schrijven over het samenleven van de mensen vanaf het begin. Dat zal wel een verhaal worden over de moorden van de Kaïn mensen de leiders. Maar dat is niet het onderwerp het onderwerp is het samenleven van de mensheid vanaf het begin. Wat weten ze dan te vertellen. Niets want daarover hebben ze niets geleerd

Ze zouden Genesis de eerste vier hoofdstukken kunnen opschrijven. Daarover krijgen ze niets geleerd.

Als we met begrijpen de peuterschool bekijken. Die staat onder controle van de Kaïn mensen. De peuters komen onder de terreur van goed en slecht. Dat ze onderling hun sociale gevoelens ontwikkelen wordt geblokkeerd.

We lopen als huismens van Nederland braaf onze rondjes met een dood begrijpen voor andere mensen.

We komen niet op het idee dat de mensen met hun Kaïn teken geestelijk gestoord zijn. Dat kunnen we lezen in Genesis vier. Van hun fantasie krijgen ze het recht om te moorden.

Waar zit het leven? Het leven van de mensheid. Waar zit het samenleven? Het samenleven van de mensheid.

Wat de wetenschap allemaal bij elkaar fantaseert om te bewijzen dat de Kaïn mensen normaal zijn. Het gemoord op aarde moeten we als werk van normale mensen zien.

Stemmen Politiek.

Een leuk kleurtje uitzoeken. Als je niet stemt dan wordt het niet uitgelegd als protest. Je stemt er mee in dat het sijsteem blijft bestaan. Het toneelspel van de politiek. Het carnaval van de politiek. Van mij mogen ze zich een feesthoedje opzetten en een dansje doen. Maar als ze op tournee gaan moeten de mensen wel geloven. Ze hebben een ander toneelspel. Ze hoeven zich maar aan twee regels te houden. Als het voor het leger is moet het meer. Als het voor samenleving is, is het te duur. De rest regelt geheim Amerika wel. Het dorpsbestuur is te duur. Wat is het volgende? Het stadsbestuur is te duur?

Man en vrouw zijn gelijk.

Er zal het nodige moeten gebeuren voordat een man een baby kan krijgen. Wat we bedoelen is de waardering voor vrouw en man dient gelijk te zijn. We zijn zo bezig met navertellen dat we zelfs niet kunnen zeggen wat we bedoelen.

Het kernpunt voor het leven van de wereldbevolking.

Dat vinden we bij de peuters. Of we leren de kinderen het goed en kwaad van verhalen door de geestelijke gestoorde moordenaars onze leiders. Die hun gemoord vrede maken noemen. Of we geven de peuters de gelegenheid onderling hun sociale gevoelens te ontdekken.

Is er wat onbegrijpelijks. Er is een mensheid de wereldbevolking. We zijn niet een aantal wereldbevolkingen Waartussen gemoord moet worden met verhaaltje over vrede maken terwijl het doel is met het goud slepen.

Het staat zelfs geschreven in Genesis de eerste vier hoofstukken. We zijn zo bezig met navertellen dat we elkaar niet kunnen vertellen wat we bedoelen.

Werd ik hier op aarde geboren kom ik in een wereld terecht van geestelijk gestoorde moordenaars, onze lijders. En dan moet ik blij zijn want in de ontwikkelingslanden is het nog erger.

Onze wereldleiders ze scheppen leven dat kan bestaan zonder materie. We vertellen verhaaltjes na dan is het waar.

Als sinds de eerste oerwoud tovenaars leven we onder de terreur van hun geestelijke gestoordheid. Hun geestelijk gestoordheid van de goed en slecht verhaaltjes. Hun geestelijke gestoordheid van moord. En hoe zit de organisatie van onze wereldbevolking in elkaar. Verhaaltjes na vertellen over goed en slecht.

De natuur heeft geen goed en slecht. De natuur heeft een wiebelend evenwicht. Voor onze samenleving hebben we de boom van het leven.

Hoe kan het dat het gemoord van de legers blijft bestaan?

De oplossing vinden we als we de geestelijke ontwikkeling van een peuter bekijken. Een peuter kent geen waar of onwaar. Voor hem is alles waarheid. Voor een peuter zijn de verhalen van goed en slecht even waar als de woorden van de taal. Met zeven jaar is het gebeurt de peuter is geestelijk gestoorde gemaakt.

Moeders willen hun kind beschermen. Er wordt niet gezien wat er aan de hand is. We hebben onze mening in de mist van fantasie. Om dit met ons begrip de begrijpen is dat met de logica van goed en slecht te onderdrukken. De geestelijke ontwikkeling van de peuter wordt tot een taboeonderwerp gemaakt. Wetenschappers vertellen. Weten ze zelf wat voor een onzin ze bij elkaar fantaseren. Een kleuter kan met 5 verschillende systemen opgevoed worden.

Een peuter heeft geen waar en onwaar voor hem is alles waar.

Hier is duidelijke bescherming nodig. Waar blijven de moeders?

Een eigenschap kan nooit een onderwerp worden.

Een auto kan van A naar B bewegen en terug. Een beweging op zich kan niet van A naar B en terug. Er is materie nodig om beweging te krijgen.

In een verhaal kunnen we de stem van een bestaand persoon gebruiken. De stem hoort bij een persoon, hij is een eigenschap. In een verhaal kunnen we een gefantaseerde stem gebruiken bijvoorbeeld een smurf. Dat betekend niet dat de smurf materie wordt. Die smurfen stem kan ook niet een onzichtbaar leven worden. Hij blijft fantasie. We kunnen die rare fantasie kronkels lezen in hoofdstuk 3 en 4.

Met goed en slecht op de peuterschool als de kinderen nog geen onderscheid kunnen maken tussen waar en onwaar, alles is voor hun waarheid, worden de kinderen geestelijk gestoord gemaakt. Er komen wezens in de lucht die zonder materie kunnen leven. Per groep verschillende wezens. En hun soldaten gaan elkaar vermoorden. Ze moeten de kistjes goud naar hun baas slepen. En iedere soldaat heeft gelijk welke kleur uniform hij ook aanheeft. Hij heeft verhaaltjes. Verhaaltjes van de kleuterschool. Levende wezens zonder materie in de lucht.

De peuters worden geestelijk gestoord gemaakt. De moeders staan erbij en kijken ernaar. Daar doe je niets tegen want de hoge met hun kistjes goud regelen dat.

Hoeveel begrip kunnen we in ons denken vrij maken. Dat willen we niet. We hebben het leven van onze verhaaltjes. De stemmen die zonder materie kunnen bestaan.

Begrijpen antiautoritaire opvoeding daar willen we niets over weten. We fantaseren nog wat in de mistwolk van verhaaltjes.

We leven als wereldbevolking als geestelijk gestoorde. We kennen het verschil tussen een eigenschap en onderwerp niet. Ja, in de taal wel maar niet in het leven.

Eva, wij dus alle vrouwen op aarde praten met een fantasiestem uit een verhaal. Daar wordt een levend wezen in de lucht van gefantaseerd. Dan krijgen we de zonen van Eva. De mannen dus. Er wordt het recht op moord gefantaseerd. We vertellen elkaar dat we normaal zijn.

We maken van een eigenschap het onderwerp. We vertellen de natuurwet hoe het moet.

Een grotere geestelijke gestoordheid als het samenleven van de wereldbevolking is toch niet te bedenken. Van normaal, de natuurwet is de baas op aarde willen we niets horen.

De tot goed pratende mensheid. De ellende makende mensheid.

Peuters. Wat doen we? We leren de peuters niet samen te leven. We leren ze om naast elkaar te leven. We hebben verhaaltjes om het tot goed te praten.

De basisschool. Wat doen we? We leren de kinderen niet het samen. We leren de kinderen de strijd om de beste te zijn. We hebben verhaaltjes om het tot goed te praten.

De Jongvolwassenen. We leren ze niet om samen te leven. We leren ze met moord apparaten omgaan. We hebben verhaaltjes om het tot goed te praten.

We leven in onze fantasiewereld, verhaaltjes om het tot goed te praten. En onze daden zijn elkaar ellende bezorgen. En dat elkaar ellende bezorgen is onze werkelijkheid. We beginnen ermee bij de peuters op de peuterschool. Dat de peuters een samen ontwikkelen wordt geblokkeerd. Dat blokkeren gebeurd met ze moeten braaf zijn. Bezig zijn met dat wat de leidster zegt. Ze mogen niet bezig zijn met wat de andere peuters doen.

We leven in onze fantasiewereld van het tot goed praten. Het navertellen van de verhaaltjes van de ander. Wat daar niet in past is dat we ons eigen denken gaan gebruiken. Wat is er op de wereld in de mensheid aan de gang?

Om ons begrijpen op orde te krijgen kunnen we Genesis de eerste vier hoofstukken gebruiken. Maar dan moeten we er niet een verhaal van maken om het tot goed te praten. Eva fantaseert een stem in het hoofd waarmee ze praat. De vraag is van wij is die stem? Die is dus van een figuur uit een verhaal. Een verhaal uit de verhalenslang in de traditie. Het is dus niet een stem van een wezen dat zonder materie in de lucht bestaat en het universum geschapen heeft. Het wezen dat we de naam god geven. Met wie praat Eva? We maken er een tot goed makend verhaal van. Dat staat er niet.

De echte strijd is tussen het tot goed maken verhaaltjes en ons begrijpen. Dat bepaald of de wereld door gaat met soldaten maken.

De aarde maakt soldaten. Er moet iemand de schuld krijgen.   

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.