Mijn fantasie 1 Waarzit het leven

Door Haraelmans gepubliceerd op Saturday 06 May 22:42

Mijn fantasie Waar zit het leven

Eerst nog dit behorende bij het voorafgaande. Twee vormen van samenleven.

Is oorlog maken een natuurwet? Een mensen samenleven volgens de natuurwet, hoe ziet die eruit? Goed en slecht hebben we niet van de natuurwet. Hoe komt het goed en slecht in de samenleving op aarde? De natuurwet werkt met een wiebelend evenwicht.

1 Als een baby geboren wordt is hij natuur. Wij geven de natuur geen kans. We de maken de natuur dood door hem te vervangen. We leven niet als natuurlijke mensen.

2 We leven als geestelijk gestoorde. We misvormen de kinderen tot geestelijk gestoorde. Dit doen we door hun een stem in het hoofd te praten. Een baas van braaf en stout. Het gevolg zien we op aarde oorlog en alle ellende.

Kunnen we zoveel denkvermogen bij elkaar krijgen om dit te begrijpen. Het is begrijpen, niets geloven. Niets elkaar navertellen. We leven als geestelijk gestoorde maar we kunnen terugkeren naar ons natuurlijk leven. Gaan we in de aanval? Zien. Onze geestelijke gestoordheid met verhaaltjes tot natuurlijk maken. Dan moeten we per groep elkaar de verhaaltjes navertellen en zeggen dat die waar zijn. Ons wonder Amerika een verhalenstem die tot waarheid wordt gemaakt. Een stem in ons hoofd die de baas over ons is.

 

Vergelijken.

Een dier tot huisdier maken met goed en slecht. Een peuter tot soldaatmens maken met de kennis van goed en slecht.

Een huisdier krijgt de mens zijn baas als baas.

Een soldaatmens krijgt een stem in het hoofd als baas. Het goed en kwaad van de baasstem wordt het leven. Dat we ons een baasstem in het hoofd fantaseren deden we al bij de oudste mensen waar we wat van af weten. De oerwoudtovenaar met de baasstem van de boze geest. Alle boze geesten waren de enigste echte boze geest. De enigste ware geest baasstem.

Van een natuurlijke menselijke geest, een geest maken met een oorlog baasstem begint bij de peuters. Ze krijgen het goed en kwaad geleerd. Op de peuterschool in de groep. De baasstem in het hoofd van de peuters maken vergelijken met de manier hoe een mens de baas wordt over een stel circuspaarden. Elkaar per groep navertellen en dan zeggen dat is de waarheid.

Genesis de eerste vier hoofdstukken. Dan bedoel ik niet de bijbel. Dan bedoel ik dus Genesis. En dan bedoel ik niet heel Genesis. Dan bedoel ik dus de eerste vier hoofdstukken. Hier is van de baasstem Jezus en de baasstem Amerika nog geen spraken. Als er bijbel gezegd wordt gaan we gelijk een bandrecorder de van buiten geleerde verhaaltjes op dreunen. We gaan gelijk als een bandrecorder als het over de god Amerika gaat. Waar haalde Hitler het kapitaal vandaan om de oorlog te betalen. Onze geheime god Amerika. Daar leren we geen verhaaltjes over van buiten er wordt dus niet over gepraat. Won Hitler meerdere malen per dag de lotto?

We worden niet als Nederlands volk geboren. We worden geboren als baby. Wij zijn tot Nederlander gevormd. Op de peuterschool onder het commando van braaf en stout. We hebben een baasstem in ons hoofd gepraat gekregen.     

Naast ons geestelijk leven hebben we een lichamelijk leven.

Ook hier wil de baasstem van goed en slecht zich tot baas maken. Wat ons lichamelijke voedsel betreft kunnen we wel fantaseren dat we geen voedsel nodig hebben. Die natuurwet krijgen we niet uitgeschakeld.

Ons lichaam heeft knuffelbehoefte. Er is een experiment geweest. Apenbaby’s. Een groep apenbaby’s werd bij de moeders gelaten. Van de andere groep de apenbaby’s werden bij de moeder weggehaald en afzonderlijk gezet ook van elkaar. Die groep werd enorm gevoelig voor ziekten. Ze konden ook niet terug gezet worden in de groep. Hun onderzoekdrang was zeer beperkt ten opzichte van de apenbaby’s bij de moeders. Er waren enkele apenbaby’s die in een hoekje van hun kooi kropen en er niet uit durven te komen.

Als het niet past binnen de baasstem van de offergaven wordt het vergeten.

Genesis hoofdstuk 1 en 2.

 Niet de bandrecorder van de offergaven aanzetten. Zelf lezen met begrijpen. De schepping van de mens door de natuurwet. In hoofdstuk 1 wordt de mens geschapen. De bandrecorder van de offergaven uitzetten, onze baasstem. In hoofdstuk 1 wordt de mens geschapen. Hoofdstuk 2 hoort bij de mens. De fantasie het geestelijk leven. De natuurwet maakt een soort baasstem in onze fantasie. Het inkomen van een mens is het lid zijn van een dorp. Dit inkomen is voor ieder mens op aarde gelijk. Zo worden we geboren. Van de natuur uit hebben we geen stem in het hoofd. We krijgen de fantasie door de neusgaten ingeblazen. Ik gebruik die uitdrukking om het duidelijk te maken.

Genesis hoofdstuk 3.

Onze Eva gestoordheid. Eva praat met een stem in het hoofd uit de verhalenslang. Van de stem wordt een figuur gefantaseerd. Een figuur een leven dat zonder materie kan bestaan want het is fantasie. We fantaseren ons boven de natuurwet. Er komt een wolk warmte voorbij die geen materie heeft. We hebben een boze geest, een god.

Genesis 4.

Er komt nog de gestoordheid van onze Kaïn fantasie bovenop. Met moord voor zoveel angst voor moord zorgen dat zij terreur en moord kunnen plegen. De kaïn mensen fantaseren dat ze hun rechten van het verhalen figuur de god hebben gekregen.

In onze fantasie we staan boven de natuurwet. We fantaseren een leven dat bestaat zonder materie. Laten we een wolk warmte fantaseren die bestaat zonder materie.

Waar zit het leven?

Materie. Beweging, trilling. Elektromagnetisme. Statische elektriciteit. Leven. Dit is de toestand waar in we leven.

Het leven. Ik fantaseer. Het kleinste materiedeeltje dat we waar kunnen nemen. In fantasie deel ik het in tweeën. Een van de twee deeltjes deel ik weer. Dit doe ik vele malen. Een planten zaad. Een mini materiedeeltje. Ik fantaseer een globe maar de denkbeeldig as wordt een denkbeeldige pijp door de aarde. In die denkbeeldige pijp laat ik een ijzeren staaf vallen. Door de massatraagheid zal hij het middelpunt voorbijschieten, tot stilstand komen en weer naar het middelpunt schieten. Nu fantaseer ik dat in een mini materiedeeltje. Er komt een elektro magnetische trilling. Dit is wat ik als het leven zie. Het minideeltje met de inwendige trilling vormt de grote materie. Gaat de boom dood dan verdwijnt de inwendige trilling. De boom valt weer uit elkaar in de dode stoffen waaruit hij opgebouwd is.

 

Wat de natuurwet niet geschapen heeft scheppen wij mensen. Een levend wezen dat bestaat zonder materie. Laten we gelijk een wolk warmte bij doen die bestaat zonder materie.

We vragen de koning waarom hij oorlog maakt. Zijn antwoord is eenvoudig. De andere doen het. Ja in de geschiedenis was het ook zo de andere deden het. We vragen Amerika waarom maken die oorlog. Amerika doet niets, de anderen doen het. Dat was in de geschiedenis ook zo.

Wat we met de peuters doen willen we niet zien. We misvormen ze gelijk we het gedrag van een huisdier misvormen. Dat laten we aan de hoge over. We hebben het leven dat bestaat zonder materie dat is belangrijker dan de toekomst van de peuters.

Van de natuurwet hebben we vaste tijden. De dag. De maand. Het jaar. We hebben gefantaseerd de week dat is geen natuurlijke eenheid en past niet. Wat doen we. Wij hebben gelijk en maken van de natuurlijke tijdeenheden een rommeltje.

Wat het leven kunnen we terugkeren naar het leven. Het leven als een echte mens. Het goed en slecht terug naar waar het vandaan is gekomen, onze fantasie. Het leven dat kan bestaan zonder materie terug naar onze fantasie.

De kinderen grootbrengen zonder ze te dresseren met een goed en slecht. Antiautoritaire opvoeding. Gewoon normaal doen. Daar komt een wolk warmte voorbij die bestaat zonder materie. Ons normale. Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen. Een eigen gedachte? Niks van. De wereld vol strijd dat is ons leven.

De mensheid als wereldbevolking fantaseren. Dat roept een blokkade op. Van wie is dan het goud?

 

Er loopt een leven door de lucht Jezus zonder materie, achtervolgt door een wolk warmte zonder materie. Zal Jezus op de vlucht zijn?

Naschrift. We hebben de boom de materie. We hebben de boom het leven. Het leven en de materie van de boom zijn niet apart. Het leven zit in de materie van de boom.

Wij hebben een materie het lichaam. We hebben het leven. Bestaan die los van elkaar? Het leven zit in de materie. Ons leven los van de materie?

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.