Rare woorden Genesis 4 - Moord normaal mensen.

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 23 April 17:04

Rare woorden Genesis vier – Moord normaal mensen.

Genesis de eerste vier hoofstukken. Dit is geen verhaal maar het zijn aantekeningen. Er dient een bijbel naast te liggen. Er een verhaal van maken. U ziet het zitten?

De zonen van Eva. Soms wordt het verhaal verteld met twee zonen. Het verhaal wordt dan betekenisloos. Abel is de oudste zoon. Hij; is het eerste geboren. Hij wordt vermoord door Kaïn. Kain fantaseert dat hij cadeaus krijgt voor zijn moord. De derde zoon Seth (4:25) fantaseert dat hij recht heeft op de cadeaus. Een strijd tussen deze twee zonen.

4:9 De stem die tegen Kaïn praat. Dat is het hoofd van de verhalenslang die zijn moeder hem in het hoofd heeft gepraat. Hij hoort die stem in zijn fantasie.

4:15 Kaïn fantaseert via zijn stem in de fantasie dat hij beloning voor moord krijgt. Hij fantaseert ook het merkteken. Laten we naar Sun Ti in het oude China kijken de kunst van het oorlog voeren. Van de genot dames van het paleis soldaten maken. Op het voorplein worden de dames in rijen opgesteld. Er worden twee commandant vrouwen aangesteld. Op hun commando moeten de vrouwen beginnen met gym oefeningen. Als de trommels beginnen moeten de commandant vrouwen beginnen met commanderen. De trommels beginnen. De vrouwen beginnen te giechelen. Voor het zicht van de vrouwen slaat Sun Ti de twee commandant vrouwen het hoofd af. En benoemd twee andere vrouwen als commandant vrouw. De trommels beginnen. Er wordt gecommandeerd en de commando’s worden opgevolgd. Het zal duidelijk zijn tussen de vrouwen moet de structuur zijn van onderlinge strijd het hoger komen. Tussen de twee groepen moet de strijd zijn het hoger komen. Dit is wat we zijn in elk leger op elke plaats en elke tijd. Kaïn zorgt met moord voor zoveel angst voor moord dat hij het recht krijgt te kunnen moorden. Dit kan alleen als in het dorp de strijd hoger - lager aanwezig is. De offergaven aanwezig zijn. Er volgt een aantal zonen die geboren worden. De erf lijn wordt verteld.

Anders vertelt. Met moord zorgt Kaín voor zoveel angst voor moord dat hij het recht heeft te moorden. Hij kan tegen persoon 1 zeggen vermoordt die (terechtstelling) Doet persoon1 dat niet dan zegt hij tegen persoon 2 vermoordt persoon 1

Het merkteken dat zijn we bij onze groepen de vlaggen. Het bepalen van het erfrecht. Wie de leiding heeft. De offergaven in bezit nemen die dan doorgeeft aan zijn fantasie in het hoofd. Het recht om te moorden wordt geërfd.

Onze moord normaal wereld. We zien bij een dier dat in het wild leeft dat het in zijn wereld leeft. De natuur dus. Een huisdier leeft niet in de wereld van natuur in zijn wereld maar in de wereld van de mens. Wij leven niet in onze wereld. In onze wereld. Onder commando van goed en slecht zijn we op de peuterschool gemaakt tot moord normaal mensen. We leven in de wereld van onze fantasie baas moord is normaal.

4:25 Een strijd tussen Kaïn en Seth om het merkteken. Wie heeft het recht om het leiderschap te erven? De erf lijn.

Onze gedachte zijn vrij zeggen we tegen elkaar. Onze gedachte zitten in de fantasie gevangenis. In de gevangenis moord is normaal. En met onze fantasie maken we die gevangenis zo sterk mogelijk. Dat doen we met de persoonlijke fantasie. Dat doen we ook met de groepsfantasie.

Ik heb de pastoor niet gefantaseerd. De pastoor heeft gefantaseerd dat het hoofd van de verhalenslang in de traditie de baas is over onze samenleving. De figuren van die verhalen slang leeft ergens in de lucht. Vertellen we tegen elkaar.

Engelen en de onzichtbare wind.

Volgens het engelen geloof worden we geboren om in ellende te leven. Na de dood komen we dan hoger in het leven. Een paar keer dan komen we in het hoogste. Wat is dat het hoogste? Dat kun je het beste maar niet vragen.

Het hoogste voor de mens.

Leven in het geestelijk bouwwerk het dorp als mens. Onder commando van de natuurwet, het geraamte in de fantasie. Zo leven we niet.

Een huisdier leeft in het huis van zijn baas. In het geestelijk huis van zijn baas. Zien zielleven heeft niets meer van doen met het zielleven, het instinkt gedrag van zijn soortgenoten in het wild.

Wij leven niet in het geestelijk bouwwerk het dorp. Wij leven in het bouwwerk het huis van onze geestelijke baas. Een baas die we zelf fantaseren. Met een goed en kwaad dat we zelf fantaseren. Onze gevangenis. We fantaseren die de geestelijke gevangenis zo sterk mogelijk, dan voelen we ons veiliger. Per persoon hebben we een huis, een gevangenis voor onze fantasie. Per mensengroep hebben we een huis, een gevangenis. Een fantasie van goed en slecht en de fantasie baas die bepaald wat goed en slecht is.

De erfzonde. Wij dwingen de peuters te gaan leven in ons geestelijk huis, onze geestelijke gevangenis van goed en kwaad met de grote onnatuurlijke baas, de boven natuurlijke, het boeven de natuurwet.

Het filmpje op You Tube. L’ e education a la desobeissance.

Verandering.

Dat de peuters in de waarheid van de natuurwet gaan leven is niet voldoende. De weg van het natuurlijk leven ligt vol puin van onze fantasie. Opruimen die rotzooi de weg voor de peuters vrij maken.

Het wangedrag van fantasie de economie is concurrentie.  Het bezit volgens Genesis twee. Dit kan gebeuren zonder geweld. We zien in het verleden dat het bezit van de stadhouders samengevoegd werd tot een groter bezit. Dit was noodzakelijk. De stadhouders gingen zo met hun geestelijke gestoordheid tekeer dat ze dreigen zich onderling uit te moorden. De Europese landen werden gefantaseerd. Ieder land fantaseerde zijn grondwet. Ieder land fantaseerde zijn eigen taal. Er werd een bestuursvorm gefantaseerd voor ieder land dezelfde basis. Bij het in leven zijn van de stads houders bleef alles hetzelfde. Bij het overlijden werd het bezit samengevoegd.

Als dit met het landbezit van de stadhouders mogelijk was moet het met het eigendom van de verschillende landen toch ook mogelijk zijn. Bij het in leven zijn van de eigenaars blijf alles hetzelfde. Bij het overlijden wordt het bezit samengevoegd. Het bezit komt onder beheer van een wereldbestuur.

Praktijk.

Iedere mensenbaby wordt geboren met eenheid in zijn gevoelens. Op de peuterschool wordt die eenheid gesplitst in het een en het tegenovergestelde. Wij leven in twee halve werelden.

Het filmpje eerder vermeldt. l’ E Education  Desobéisance. De website enfancebuissunniere.

Nederlands ondertiteld. We zien als het commando goed en slecht zich terugtrekt de peuters vanuit eigen gevoel een oplossing zoeken.

Laten we ons bezig houden met dingen die we kunnen volgen. Het krankzinnig maken van de peuters. Wat moeten we met vaag gedoe? De boze geesten van de oerwoudtovenaars waren echte boze geesten. De oerwoudtovenaars hadden de boze geesten nodig om oorlog te kunnen maken. Als wij nu zeggen dat geweld gedoe van de onzichtbare wezens in de lucht daar weten we niets van. Wie moet er dan oorlog maken?

 

Het onzichtbare in de lucht.

Wij hebben het onzichtbare in de lucht nodig om oorlog te kunnen maken. Als we geen kennis hadden van het onzichtbare in de lucht hoe zouden we dan kunnen weten wie met wie oorlog moet maken?

Vakantie naar de maan. Op de maan zitten en de aarde bekijken hoe wij mensen samenleven. Het onzichtbare op aarde bekijken. U ziet de onzichtbare grenzen van Nederland? Die grens zit in ons hoofd, in onze fantasie. Ik ben verschillende keren op vakantie geweest naar de maan. Nog nooit heb ik een onzichtbare pastoor door de lucht zien lopen. Pastoor loopt in het hoofd van de mens rond en is daar de baas. Samen met alles wat bij pastoor hoort. Onze fantasie zit in het hoofd en niet in de lucht. Dat fantaseren we door als groep hetzelfde te vertellen.

Als een groep mensen een verhaal over een spook vertellen, ze vertellen precies hetzelfde verhaal. Ze fantaseren de fantasie buiten het hoofd het spook wordt voor die groep echt. Wij hebben geen enkel houvast voor waarheid.

Wij willen een innerlijke vrede. We willen vrede op aarde.

Wij willen de oorzaak van de onrust laten bestaan. Het leven in de lucht. Het leven in de lucht zit in ons hoofd.

Terug naar het dorpsleven van Genesis twee. In het dorp het sociaal leven. Buiten het dorp op de werkvloer komen mensen ook in contact. Er zal sociaal gevoel ontstaan. Maar deze band lost op zodra de werkvloer verlaten wordt. Het sociaal leven van het dorp. Als een persoon het dorp verlaat blijven de sociale banden bestaan. Dat is wat we dood hebben gemaakt. De vastheid van de sociale banden in het dorp. Die maken we dood door de fantasie verhalen van het leven in de lucht. En met die fantasie verhalen over goed en slecht maken we ons zelf geestelijk gestoord. Maken we de peuters geestelijk gestoord. Als de peuters niet onder dwang komen gaan ze met eigen gevoelens hun zaken regelen en ze zullen regelen een samenleving van het sociaal dorp. Zonder strijd ik de goede en zonder strijd wij de goede.

Het scheppingsverhaal zelf schrijven. Het ontstaan van ons samenleven als wereldbevolking. U begint met te vertellen dat onze gedachte vrij zijn? Dan volgen de van buiten geleerde verhalen die de grote waarheid bepalen. Op de maan gaan zitten en dan kijken naar hoe wij mensen hier leven op aarde.

Levensdoel.

Wat is ons levensdoel als persoon en het levensdoel als groepslid? Dat is ons hoger maken. Als persoon moeten we ons hoger maken dan we zijn. Een strijd in ons. Als groepslid moeten we ons hoger maken dan de andere groepen. Een strijd tussen mensen. Hoe deze krankzinnigheid ontstaan?

Om ons eigen verhaal te maken kunnen we Genesis de eerste twee hoofdstukken als hulp gebruiken. Die verhaal past niet in de strijd van hoger maken. We vinden het op voorhand dus waardeloos. Doorgaan met het gefantaseerde leven in de lucht. Is er niemand die dat wil doorbreken en de waarheid van de natuurwet wil beschrijven? Er zijn hier toch schrijvers of gaat het alleen om het verdienen? De vraag de toekomst van de peuters hechten we daar belang aan?

Wat is de bedoeling? Wat niet de bedoeling is.

De vraag heeft de mens een vrije wil? Een beslissing is een afweging tussen goed en slecht. Stellen we goed en kwaad wordt bepaald door de groep, dan hebben we geen vrij wil. Geen vrije gedachte. Stellen we het goed en kwaad wordt bepaald door de persoon dan hebben we een vrije wil. Een vrije gedachte. Daar kunnen ze op de universiteit jaren over praten en het levert niets op.

De bedoeling. Op vakantie. Op de maan zitten en kijken hoe wij mensen hier leven. Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? Wij fantaseren onzichtbare wezens in de lucht. En die wezens maken de oorlog. Volwassen mensen zitten als kleine meisjes een theekransje te fantaseren met hun onzichtbare wezens in de lucht. De onzichtbare wezens in de lucht vergaderen wie de vijand is. Als we die onzichtbare wezens niet meer fantaseren hoeven we geen oorlog meer te maken.

We maken de kinderen op de peuterschool geestelijk gestoorde met verhaaltjes. De verhaaltjes over de donder god Wodan krijgen ze niet vertel. Hoe kunnen ze nu wat over de god Wodan weten?

Het meest gevaarlijke geloof op aarde. Een geheim geloof. Het geheim geloof vrij Amerika. We leven als een geheim mens. De stemmen komen niet meer uit de lucht. We hebben onze geheime stem van de hé vriend en de geheime stem van de niet vriend. En het bewusteloos maken doormiddel van hun medicijn. We leven het leven van een geheim mens.

Als de peuters niet onder dwang van het goed en slecht gesteld worden gaan ze onderling met hun gevoelens leven. Daar hechte we geen waarde aan. We gaan tekeer met vrije wil of niet en fantaseren er zinloos op los.

Een schone lucht zonder gewemel van levende wezens, is op aarde vrede. De peuters de gelegenheid geven met hun gevoel te gaan leven.

Zoef.?? Dat waren de marsmannetjes. Drie keer rond de aarde. Nu zijn we wereldwijd in alle volken alle doorvertel verhalen over de levende wezens, die de baas zijn over de natuurwet en in de lucht leven vergeten. De lucht schoon. Moeten we nu nieuwe verhalen fantaseren om aan de kinderen te vertellen?

Het probleem welk land moet nu welk ander land overvallen en leegplunderen? Het oorlog maken daar moet toch orde inzitten.

Wetenschap.

Nu. Als een wetenschapper de stelling: Wij mensen vormen een eenheid, de wereldbevolking: niet ondersteund. Dan is toch de vraag terecht wat is zijn waarde. Als hij niet in gehelen denkt maar alleen in deelgroepen. Een taart beschrijven zonder de hele taart te zien.

Nu. De peuters op de peuterschool worden grootgebracht in twee toestanden. De toestand goed en de toestand slecht. Ze worden tot een gespleten persoonlijkheid gemaakt.

Anders. De peuters grootbrengen met een toestand. Het gevoel, het gevoel dat van de natuur uit aanwezig is. De peuters in het filmpje geven het bewijs. De manier waarop zij een conflict oplossen. Een manier, een weg bedenken waarop heel de wereldbevolking in een toestand gaat leven.

Te moeilijk voor een wetenschapper? Het staat geschreven in Genesis de eerste vier hoofdstukken. Voor een wetenschapper is het schijnbaar niet te moeilijk de onzichtbare levende wezens in de lucht die de baas zijn over de natuurwet. Wij hebben als kind een stem in het hoofd gepraat gekregen, een stem van twee toestanden. Het staat er toch de verhalenslang praat met Eva. Maar wij hebben onze bovennatuurlijk luchtwaarheid die een dier kan laten praten.

Waarheid. Het universum is geschapen door de scheppende natuurkracht. De werkende natuurkracht brengt alles in een wiebelend evenwicht. De kracht de natuurwet boven zich heeft is de waarheid.

Fantasie. Het universum is geschapen door een luchtwaarheid. Een stem in ons hoofd. De kennis van goed en slecht.

Onderzoek.

Leven na de dood. Mensen met een vervuld leven hebben meer vrede met het idee van dood. Mensen met een onvervuld leven hebben het idee dit kan niet het leven geweest zijn, er moet meer zijn.

Over het leven na de dood kunnen we geen zinnig woord zeggen. Of het nu verhalen van deze kant van de aarde zijn of de ander kant. Of het nu verhalen uit het heden of verhalen uit het verleden zijn.

Ik zou willen afsluiten met een vredig Pasen voor volgend jaar. Maar zo zijn we niet. Een strijdlustige Pasen voor volgend jaar. We zullen ze laten zien wie het hoogste is. We krijgen de slechte landen wel leeggeplunderd. Want wij hebben de goede verhaaltjes in de lucht.

Werd ik hier op aarde geboren. En waar ben ik terecht gekomen? Een wereldbevolking die de peuters met verhaaltjes geestelijk gestoord maakt. De volwassen mensen willen niet weten dat ze gestoord zijn met hun oorlog maken.

Het universum is geschapen door onzichtbare wezens in de lucht, door de luchtwaarheid vertellen we de peuters. En de volwassen mensen vertellen elkaar dat ze normaal zijn met hun luchtwaarheid.

Wat willen wij?

Willen wij vrede op aarde, een vrede tussen alle mensen?

Dat willen we niet.

Onze persoonlijke strijd om ons te verhogen willen we. Dat het een innerlijke strijd in ons tot gevolg heeft willen we niet zien. Dat daardoor de rest van alle mensen in strijd leeft vinden we niet onze zorg.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.