Rare woorden genesis drie - Stem in het hoofd.

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 16 April 02:02

Rare woorden genesis drie – Een stem in het hoofd.

Dit is geen verhaal het zijn aantekeningen. Het is de bedoeling dat er een bijbel naast ligt. Het lijkt mij een uitdaging voor een schrijver het in verhaalvorm te schrijven. Er komt nog hoofdstuk 4. We maken ons tot moord normaal mensen.

Kom me niet met een dier dat kan praten. Verhalen van de moord normaal mensen. In het hele verhaal genesis de eerste vier hoofstukken komt geen bovennatuurlijkheid te pas. Dat wij een stem in de fantasie fantaseren is dat bovennatuurlijk? We fantaseren onszelf met die stem tot geestelijk gestoord. Wij maken die stem tot baas over ons. En met moord. Iedere groep zijn eigen stem. Kunnen we op aarde toch zien.

Voordat de vrouw de naam Eva krijgt ze een andere naam geven bijvoorbeeld Evi. Als ze dan een persoon wordt met de kennis van goed en slecht de naam Eva. Het gaat om hetzelfde lichaam maar er is een ander persoon ingekomen. Hetzelfde met de man Adam. Bijvoorbeeld Adim. Hij krijgt pas de naam Adam nadat hij een persoon van goed en slecht is geworden.

Eva is niet de eerste mens zij is lid van een groep mensen. In hoofdstuk vier lezen we dat haar zoon Kaïn zegt. 4:14 Het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. De zonen van Eva worden herder de ander bewerker van de aardboden en dat als zonen van de eerste mens?

De stem waarmee Eva praat. Het is niet een praten dier.

In de traditie is een verhalenbundel ontstaan. Door het voor te stellen als een dier, de slang wordt het tot een geheel. De hoofdstem van de slang krijgt de naam god. Wij vertellen de kinderen twee verhalenbundels. De slang, verhalen waarvan het kind moet gaan zeggen dat ze waar. De aap verhalen waarvan het kind moet gaan zeggen dat ze fantasie zijn.

Eva kan niet met het hoofd van de verhalenslang praten, ze praat met een figuur uit de verhalenslang. Die stem fantaseert ze in haar hoofd. Ze spreekt met een stem die ze fantaseert.

 

Eva eet van de vrucht van de verboden boom. We lezen in Genesis 2 dit is de boom die de vrucht draagt van goed en kwaad. Eva maakt goed en kwaad tot geestelijk voedsel. De organisatie van het samenleven gaat gebeuren door goed en kwaad.

3:3 De boom midden in het hof, de tuin.

Dit is uit de herziende Statenvertaling. Wij mogen toch verwachten dat de vertalers her origineel niet vervalsen. In het midden van de tuin, het dorp staan twee bomen in het originele verhaal. Een boom van hete leven. Een boom van de kennis van goed en slecht. Slechts een van de bomen kan leven de andere is dan dood. Wat de moord is normaal mensen allemaal bij elkaar fantaseren heeft Hitler toch wel duidelijke gemaakt. Ze horen in een inrichting. Ze maken heel de wereldbevolking tot moord normaal mensen. De moord normaal mens is op aarde tot norm gemaakt.

Mag ik mij even boos maken. Met de meest rare kronkels kun je hier geen vergissing van maken. Het is duidelijk opzet van de moord normaal mensen. Die dat liefde noemen. De scheppende natuurwet de boom van het leven is het hoogste. De kennis van goed en kwaad, de stem van een verhalenslang maken we tot baas over onze samenleving. En we vertellen tegen elkaar dat die stem boven de natuur is, baas is over de natuurwet. En als we tegen elkaar vertellen dat is waar wordt het onze waarheid. Dus niet de echte waarheid. De waarheid van onze groep. Bovennatuurlijk. De peuters geestelijk gestoord maken daar zijn we goed in. Met onze gezamenlijke waarheid van de onze groep.

3:5 wat staat hier? de stem van de slang. Het opperhoofd van de verhalen in de traditie praat met Eva. God. Het hoogste is de scheppende natuurwet. De vrouw wordt gelijk aan de natuurwet als ze het goed en kwaad tot voedsel maakt.

3:6 De vrouw maakt de kennis van goed en kwaad tot voedsel. Ze weet ook haar man te overtuigen. En daarmee is de hele groep het heel dorp overtuigd. Eva gelooft de verhalen van het hoofd van de verhalenslang als waarheid. Ze overtuigd Adam dat ze waar zijn. Hetzelfde verhaal vertelt ze aan Adam. Heel het dorp krijgt het verhaal als waarheid verteld. En ze beslissen dat het de waarheid is. En zo is beslist dat Eva gelijk is aan de scheppende natuurwet.

3:13 De slang heeft Eva bedrogen. Niet Eva wordt de baas over de scheppende natuurwet. Het hoofd van de verhalenslang in haar fantasie bepaald wat goed en slecht is. We zien hier verschijnen wat we met de naam god aangeven.

3:10 De fantasie van de Eva krankzinnigheid is zichtbaar.

3:11 Adam en Eva en daarmee heel het dorp. Gaan zich tegenover elkaar schamen voor hun hoogmoedige fantasie dat ze gelijk zouden worden aan de scheppende natuurwet. Ze maken een schedel bedekking, Een fantasie bedekking. Een schone schijn. Zo zijn we niet, wij zijn zo. En dan volgen de verhaaltjes.

3:15 Vijandschap tussen de verhalenslang en de moeder. De moeder wil de baby grootbrengen met de waarheid van het geraamte in de fantasie. De omgeving brengt het kind groot in de kennis van goed en slecht. In de waarheid van de verhalen.

3:20 Hier komt de naam Eva.

3:21 Wij hebben als een dier een lichaam met de daarbij lichamelijke gevoelens. Doordat we ons van het lichaam vervreemden, vervreemde we ons van de lichamelijke gevoelens.

2:24 De weg naar de boom van het leven de fantasie met het geraamte voor de waarheid is er maar Wordt bewaakt.

Bekijken we.

De verhalenslang van de paus waarvan ieder lid van de groep moet zeggen dat die waar zijn. Voordat het universum er was kwamen een aantal engelen in opstand. De almachtige god kreeg dat niet geregeld. En daarom wordt nu elke mensenbaby geboren om in ellende te leven. Dat vinden we een normaal verhaal want dat vertellen we elkaar als waarheid.

Na de tweede wereldoorlog hebben we een nieuwe god. Een geheime god Amerika. Ons levensdoel is het om per persoon en per groep het bezit van andere mensen tot ons eigendom te maken. En als moord normaal mensen gaan we tekeer op aarde.

Een mensen baby wordt niet geboren met de samenleving in zich. Hij krijgt de samenleving geleert door de volwassen mensen. We brengen de baby’s groot in onze samenleving. Een samenleving met als waarheid verhalen. Er is de mogelijkheid de baby’s groot te laten worden met in hun fantasie een geraamte van waarheid. Het werk van de scheppende natuurwet.

We zijn nog niet klaar ons geestelijk gestoord te fantaseren. We fantaseren ons tot moord normaal mensen. Dat wordt beschreven in hoofdstuk 4.

Nogmaals omdat we de waarheid niet waar willen hebben. In heel de organisatie van het samenleven van de wereldbevolking is geen waarheid te vinden. We leven in verhalen en maken met andere verhalen bewijs dat een verhaal waar is. Wij bepalen onze waarheid als een groep mensen van een verhaal zegt dat is de waarheid, wordt het voor deze groep de waarheid.

De waarheid is het werk van de scheppende natuurwet, onze gevoelens. Met de kennis van goed de en slecht, de verhalen maken we onze gevoelens dood. We maken ze gespleten.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.