Ashok(a) - een verdiend vervolgverhaal

Door Henk Van Der Vegt gepubliceerd op Thursday 13 April 14:11
Het vorige historische blog ging over de eerste eenwording van India onder de regering van Ashok of Ashoka de Grote.

Deze periode van relatieve voorspoed eindigde dus na zijn dood in 232 v.C.
Ik noemde van deze Ashok kort zijn bekering tot het Boedhisme en zijn tolerantie.
Maar vanuit India worden blijkbaar zelfs de Nederlandstalige blogs gevolgd. En gezien de lengte van het verhaal van mij was het volgens 2 commentaren die ik ontving onmogelijk dat ik de importantie van deze Ashok volledig tot zijn recht had laten komen. Het advies, nee de opdracht, was dan ook om iets meer te vertellen over het belang van deze man.

En daar heb ik dus geen enkel probleem mee. Het is een onbekende grootheid in onze contreien, die zelfs in onze tijd mensen als Gandhi en Martin Luther King heeft geïnspireerd en zaken in gang heeft gezet die nu nog steeds hun weerslag hebben op de Indiase en onze maatschappij.
Dus vandaar de titel van de blog: Ashok – een verdiend vervolgverhaal.
 
 
100504-f260_orig.jpg
Bovenop de steles van Ashok stonden deze leeuwen: De legende wil dat Ashok als jongen een leeuw doodde met een stok. Let op het wiel onderaan. Dit staat op de huidige Indiase vlag.
 
 
 
Het verhaal over de wijsheid van Ashok begint al met het feit dat hij mede vanwege deze eigenschap de favoriete kleinzoon was van zijn grootvader Chandragupta Maurya (De stichter van de Maurya dynastie).

Van zijn vredelievendheid was eerst echter weinig te merken.

Volgens de legendes vermoordde hij zijn mede troonpretendenten en begon hij zijn regering met een forse uitbreiding van zijn rijk door een oorlog met het naburige Kalinga rijk (Odhissa). Dit resulteerde weliswaar in een overwinning, maar ging gepaard met een massale slachtpartij die eindigde met de dood van naar schatting 200.000 mensen. Dit was 1 van de bloedigste veldslagen uit de oudheid of zelfs uit de wereldgeschiedenis.
 
maurya-empire_orig.png
Kaarten met de uitbreidingen van het rijk van de Mauryan dynastie.

De aanblik van zoveel doden en het besef van de ellende voor evenzovele families zette hem aan het denken en deed hem het toen opkomende, vredelievender, Boeddhisme omarmen. (Of althans een eigen interpretatie er van.)

Hij werd er zelfs een dermate verwoed aanhanger van dat hij diverse congressen organiseerde en veel ‘zendelingen’, gezanten er op uit stuurde. Zij bereikten waarschijnlijk zelfs Griekenland, Egypte maar zeker Sri Lanka.

Hij ging zijn onderdanen als “kinderen” aanspreken en was trots op zijn naam (ik heb niet kunnen achterhalen of zijn naam in deze periode ontstond) die “zonder zorgen” of ”de geliefde van de goden” kan betekenen.

Hij liet zijn raad- en daarmee wetgevingen in stenen zuilen hakken en op diverse strategische plaatsen in zijn rijk plaatsen.
Dat konden belangrijke gebouwen zijn, maar ook kruispunten van wegen of marktplaatsen.
 
ashoka-pillar-main-symbol-of-india-bap63
ashoks-stele.jpg
f07cf1e925c3a2346d762d5bc26eee32.jpg
 
Helaas voor de Indiërs is hij daarmee echter absoluut niet de eerste of uniek op wereldschaal. (Wat ik ze wel heb horen zeggen.) De Perzische koning Hamurabi deed iets dergelijks als eerste al ruim 1500 jaar eerder. (In het Louvre staat een dergelijke stenen pilaar.)

Het zijn echter deze pilaren die met hun onvergankelijkheid Ashok wel degelijk mede voor de vergetelheid hebben gered
Maar ook de combinatie van tolerantie, staatkundige organisatie, oog hebben voor de noden van het volk en goed strategisch inzicht maakte hem uniek. Het bracht een tijd van voorspoed die door brede lagen van de bevolking gedeeld kon worden.

Hij verbond ook zijn monarchie steeds meer met de nieuwe religie.
sanchi-stupa-nabij-bhopal_orig.jpg
Sanchi Stupa nabij Bhopal wordt beschouwt een van de oudste Boeddistische bouwwerken die nog bestaan. Gebouwd olv een van Ashoks vrouwen.
 
Bevoordeelde kloosters, tempels en monniken. Tot op de dag van vandaag is in een land als Thailand nog steeds deze verwevenheid zichtbaar.
 
Voor de grote geschiedenis is misschien wel de grootste les die hij naliet:

Tolerantie en goede organisatie leiden tot voorspoed voor een ieder.
 
presentatie_orig.jpg
Een diapresentatie over Ashoka. Voornamelijk over zijn Boeddistische inslag.
 
 
 
ashok-leyland-bus.jpg
ashokleyland-k0qd-621x414-livemint.jpg
trucks-landing-page-banner-0.jpg
 
(En voor de duidelijkheid: Deze blog is niet gesponsord door Ashok Leylands. De 2e truck-producent van India.)
 
“Een reis die niet alleen een bezoek aan de toeristische bezienswaardigheden, maar eigenlijk het land en de mensen om te weten”. Met GOZUIDINDIA bieden wij u rondreis zuid India pakketten om echte India te verkennen.
 
Lees meer over venkantie zuid-india.
 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.