1 2 3 strategie voor beter leren

Door Chippies gepubliceerd op Saturday 01 April 01:41

Simpele 1,2,3 strategie voor beter leren


1. Lees, en leer over je problemen. Klim in niveau, daarmee groei je ook in IQ, met oefening van IQ en de leerstof wel, dus zo kun je ook blijven klimmen. 


2. Snap je blokken tijdens leren, zoals welke pijn roept nu op tijdens studie... Wat zit eronder. Kinderen die nalatig zijn opgevoed, hebben mentale groeipijn! 


3. Vertel. Vertel online, in blogs, vertel mensen in je opleidingen, vertel mensen om het probleem heen, zodat zij vanuit hun richting kunnen werken, en vertel ieder die doeltreffend is, zoals tot de regering, ombudsmannen, ook internationaal, en in de bedrijven. Maak cursussen, maak een club die ertegen het probleem werkt, en leer meer van elkaar, verwerk de input, zoals stappen 1 en 2, en blijf klimmen. 

Dat is kortste door de bocht en wel meest effectieve dat ik leer in alle management studies. Waardoor je management zelf als studie ook beter zal doen, omdat je dan door hebt hoe je verder kunt leren. 

 

Verdere uitleg...

images?q=tbn:ANd9GcSworAVCya3PKcEVZ3STUpHet belangrijkste in alle groepen met mensen is studie.

Daardoor kan men conflicten oplossen, die ontstaan in subgroepen. En inzichten delen, als gelijken die samen kunnen werken op hoger niveau.

note. over afbeelding, Hollanders hebben 100IQ gemiddeld, dus vallen onder other, niet white, black, hispanic, of asian... maar other... die toont gemiddeld 100IQ... 

Succes

Alle inzichten die gebasseerd zijn op succes, maar vanuit waarheid. Dus het gevoel dat de studie klopt, dus succesvol is, maar ook echt, en niet in een samenwerking die fraudeert, of schijn wekt van een oplossing, of een groep met totale bias. Die inzichten helpen de vooruit. De mens overleeft, omdat het succesvol is en daardoor wijs mag heten. Homo Sapiens, betekend wijs mens. Het is een wijs menssoort. 

 

Waarheid op het spoor -> wetenschappenlijk onderzoek en informatie een plaats geven.

Je begint daarvoor in het leven met de waarheid op het spoor te blijven en alleen in waarheid te werken met, zoeken naar alle feiten. De geschiedenis, de bronnen, de totale maximale waarheid die al gevonden is en weggestopt is. Alles telt mee. Ook casussen die tot hypothese leiden, of samen een bron vormen, ook je eigen verhaal, ook alles dat enigszins informatie bevat. Maar je checkt wel alle informatie en geeft het een bewuste plaats, daar waar het hoort. En dat doe je beter na allerlei studies. Des te meer je leert, des te beter je informatie plaatst. 

 

images?q=tbn:ANd9GcRGUO5LBr9o3RemRYYj_2VOntwikkelen is input krijgen en verwerken

Ontwikkelen is input krijgen en verwerken, en leren is met juiste input ontwikkelen. Je kunt alleen ontwikkelen als je input krijgt. En alleen leren als je de juiste input krijgt. Maar er moet iets binnen komen om iets te bereiken. Dus als we fouten vertellen, dan ontwikkel je tot die fouten. Vertel we niets, dan ontwikkel je, je niet. 


De input moet uit beste bronnen komen om iets te weten. 

 

Een mens weet niet alles

Maar een mens weet niet alles, een mens kan niet alles weten. Wel zich afmeten aan anderen, en dat weten we doordat we objecten kunnen meten in diepte, kleur en andere eigenschappen. Computers weten exact, beter dan het menselijke oog, oor en de andere zintuigen wat er echt is. Die metingen kunnen wij niet nabootsen. Maar de mens denkt wel heilig overtuigd gelijk te hebben. Vanuit allerlei onderzoeken naar de menselijke zintuigen en waarnemingen die strak te vergelijken zijn, kunnen we conclusies trekken dat de mens niet alles weet, wel in zichzelf leeft, met een eigen beleving. 
Ik vind het voorbeeld dat een mens in het schilderij leeft, een passend voorbeeld voor deze situatie. Een mens is gemaakt voor het leven en niet om precies te zijn, en is onderdeel van het kunstwerk van het leven. Je vervaagd met de kleuren mee, en bent voor een computer die gemaakt is door mensen samen in te schatten in alleen wat wij als mensen bedachten. Je weet niet precies wat alles in het schilderij is en betekend als je ertussen zit. Tussen al deze delen. Je doet wel mooi mee in de ogen van de ander, en staat te midden van alles in het kunstwerk. 

 

Ontwikkeling vanuit DNA

Een mens leeft, en ontwikkelde zich vanuit het DNA dat in het water ontstond en zich ontwikkelde tot allerlei soorten, ook diersoorten, ook de menssoorten, die van mensapen en apen afstammen, maar ook allerlei familie aan dieren hebben in een weg van ontwikkeling aan verschillende diersoorten tot dezelfde bron Luca, waar DNA ooit in het water begon.  De mens ontwikkelde zich, en is geevolueerd, en niet zomaar ontstaan, er is steeds iets bij gekomen, de mens kan steeds meer in zijn totale ontwikkeling.

 

images?q=tbn:ANd9GcTuSaZ0XU-Z0ad_d-gChMHGeen mens is het totale bestaan alleen...

En er is geen moment ontstaan van absoluut het totaal zijn. We komen van het totaal, maar in een weg van evolutie, dat uitsluit dat je alles bent, wel leidt tot onderdeel van alles zijn, en je kunnen voelen alles, en een doel vanuit alles kun je hebben, en zoals een kind zich alles van zijn ouders voelt, en is, is het ook familie van de hele familie en zo weer familie van alles. Die toon die ontwikkeling die verder gaat dan deze woorden, die totaliteit is er wel, maar niet op dit moment alles zijn. We zitten tussen planeten, we zitten tussen alles dat is ontstaan. Maar zijn wel "verbonden" in andere tonen dan een absoluut en meten ons aan elkaar af, eerder dan het absoluut. We gebruiken onze zintuigen en meten wat er om ons heen is. Dat doen we niet exact, we meten wel. Dus de meting om te leven hoefde niet exact te zijn, want je leeft nog. We weten wel dat de meting slim moest zijn, dus je kunt ook meten dat we wel gelukt zijn en genoeg meten. Enerzijds is de mens wellicht niet aangespoord (nog) om alles te meten, maar ook onmogelijk, omdat het eerst alleen maar een deeltje was van Luca dat ontstond in het water, dus deel van het eerste DNA, en uitmonde tot een mens via een weg aan veranderingen vanuit DNA. En verandert het wel nog verder, wellicht naar een ander idee dan de mens nu heeft, het is ook niet meer te vergelijken met de dieren waaruit we voort zijn gekomen. Er is wel altijd verandering, en wel voor het leven DNA dat verandert. We worden slimmer, we passen ons aan, we veranderen mee in de totale verandering, want het hele universum verandert en wij leven nog als soort, maar we weten dat de mens weer een gevolg krijgt in al die veranderingen. Of uitsterft. Dat is zeker, dat een van de twee gebeurd, en het universum verder zal veranderen. Ook als het leven uitsterft. Maar we zijn van dat grotere geheel. We bestaan letterlijk uit alle elementen van het universum, en er is een energie die alles maakt dat in het universum bestaat. Maar hoe verre we als kind lijken op dat totaal, bepaalt of de visie over het geheel anders is, en of we ooit absoluut kunnen zijn. Enerzijds wel, we bestaan uit iets van het universum, anderzijds we ontwikkelen met onze zintuigen en blijven om ons heen vergelijken, en worden niets zonder de input. We hebben dan geen ontwikkeling, als de input weg blijft. Dus gevoed door een God, is dan als alle mensen nemen zoveel mogelijk input tot zich, via de anderen, en ontwikkelen zich dan voorbeeldig met alles dat er is in het universum, en dat is afkomstig van een en hetzelfde. De extra dimensies zijn dan interessant. Wat een God dan in totaal is. 

 

We gokken 

We weten in ieder geval op de gok dat de ander bestaat. Het is logisch geen besef te hebben van een ander, als de ander niet de juiste input verzorgt. En dan nog kun je in jezelf leven, omdat je in jezelf leeft, en maar moet begrijpen dat de anderen er zijn, daar bestaat van binnen in jezelf geen zekerheid over. 
Men probeert met positive reinforcement meest sophisticated situaties en ideeen over te brengen. Autoritatief gaat input brengen het beste en zonder DSM. Autoritaire mensen maken anderen bang, daardoor ontstaat er angsten en odd, en niet de gewenste natuurlijke dsm loze ontwikkeling van mens tot mens, waar mensen gelijke mogen worden. Nalatige mensen, creeeren meer nalatigheid, en impulsieve mensen creeren meer verslavingen. Autoritatieve mensen creeeren vriendelijke mensen waar de input meest sophisticated is, dus bestudeerd en getracht het beste te doen, en men bezig is de ander alles te geven dat het nodig heeft. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSr9gIfdK0Nsv6MPA7nAiKWakkere staat

Het is een wakkere staat, die er voor nodig is, waar men erachter komt wat het leven vraagt, en wat de echte nood is, omdat men bezig is met het dagelijkse leven. Er wordt dan niet vergeten, of overheerst, of impulsief iets anders dan de werkelijkheid gedaan, maar ook niet in een andere staat. Men is dan wakker, gezond in het menselijke ritme. 

 

Klimaat

Het klimaat zorgt voor overleving, een wakker mens, dat genoeg kan begrijpen zorgt ook voor de grotere zaken als klimaat. Een slimmer mens kan dat nog beter, dan een minder slim mens. 


Het klimaat houdt de enorme impact in die het dagelijks leven kan verstoren, maar ook de temperatuur, en juiste hoeveelheid zuurstof en andere zaken in die zorgen voor het overleven van de mens. Zonder overleving heeft voeding en schoon water drinken niet eens zin. Want dan ben je al dood. 

 

images?q=tbn:ANd9GcS3FVJKML2-4MUOc6A0QkyEen mens heeft eerst warmte nodig dan voedsel

Een mens heeft eerst warmte nodig, het juiste klimaat, en daarna kiest het op natuurlijke wijze pas voor eten. Er zijn experimenten geweest dat apen stierven, omdat ze alleen voor hun moeder kozen en niet voor ijzeren nagemaakte figuren die moederapen moesten voorstellen en drinken en eten voor de apen hadden. De apen kozen de warmte structureel boven voeding. Het experiment werd meteen gestopt, en verboden, omdat er anders dieren sterven. En het doel was bereikt, men weet nu dat wij als mensen die van de apen afstammen eerst warmte nodig hebben en dan pas eten. Maar het komt praktisch tegelijk. Daar waar leven kan bestaan is wel meteen zuurstof, gevarieerd voedsel en schoon water nodig. 


Men werkt dus aan alle zaken, en klimaat in grote en kleine vormen, en aan temperatuur, zuurstof, gevarieerd voedsel, schoon water, kleding, onderdak en eventueel medicijnen. 

Mensen kunnen dan in wakkere staat leven. Men die bewust wordt van deze zaken en dit niet wil onderhouden is niet in de juiste staat en vergeet bewust of onbewust of in andere staat de echte dagelijkse zaken, want echt is het juist wel. Vanuit de natuur gingen alle mensen op zoek naar de dagelijkse dingen. Dat doen alle dieren, ook onze voorouders. We konden ontwikkelen, omdat al deze punten lukten! 

 

Spraak, en andere eigenschappen van de Homo Sapiens

We konden daarnaast het succes bereiken door met elkaar te praten, en ons te uiten via kunst, naast het gebruik van instrumenten wat andere diersoorten en menssoorten ook met ons delen. Maar wij spraken ook en uiten ons ook, en kunnen meer van eigen soort aan. Dus kunnen met meer mensen bespreken en ons uiten aan meer mensen. Dat is typisch Homo Sapiens. De mens blijkt zo. Dit anders zijn dan vorige menssoorten en alle dieren en andere levende soorten, laat ons als langste levende soort ooit leven.  Al 200.000 jaar is de Homo Sapiens een succesvol wezen. 

 

images?q=tbn:ANd9GcRo4GwglqSRqvLoCaNQiz2Grip op je eigen studies

Al deze studies leren je dat je eerder grip krijgt op hoe jouw studies in het echte leven passen, als jij weet wat big history, psychology en management is. Ook als je weet wat geschiedenis, en alle andere vakken van de middelbare school zijn, maar ook allerlei gedetailleerde vakken die vaak pas te leren zijn na de middelbare school. Alle verhalen en ontdekkingen van alle mensen passen in een verhaal, waar eigenlijk nog niemand alles in een keer weet. 

Er zijn wel hele slimste mensen, en slimme mensen, en de mens in het algemeen is slim, en heet daarom Homo Sapiens. We kunnen allemaal meer en meer leren, en verder ontwikkelen. 

Om ontwikkelingspijn te voorkomen is met elkaar autoritatief omgaan nodig. Zo kan men blijven ontwikkelen zonder DSM. 

 


1024px-IQ_by_Country.pngEigen max

Je eigen max kennen is ook erg belangrijk. Je bent zoals je bent, en zoals de mens zich ontwikkeld via evolutie, wordt er niet verwacht dat alle mensen op dit moment even slim zijn. Daarbij komt er altijd weer een slimmer mens, dat alles nog beter zal doen, en leven we dankzij alle voorgangers, voorouders die ons de juiste input gaven. 

Hoe wordt je slimmer? Door met slimmere mensen om te gaan en je op die plaatsen te begeven waar slimmere input is. 

Hoe herken je, je eigen max, op dezelfde manier, en daar waar je nu afhaakt tussen die slimme mensen en situaties. Bekijk dan ook de emoties die je hebt en ervaart. En probeer per emotie meer te leren wat je inmiddels kunt doen.

Misschien kun je opvoeders recht zetten, of kun je een andere manier vinden van leven, waardoor je minder stress hebt en weer kunt leren. De blokken van je leerweg halen helpen je beter te leren.

 

Schade gaat niet zomaar weg

Maar ontstane schade gaat niet zomaar weg. Kinderen die zonder input leven, houden de schade een mensenleven lang. 

Als je toch heel wist te blijven ondanks foute input, was er wellicht toch ook goede input. Meeste mensen van nu worden niet zoals in 1800 opgesloten in kelders als baby en kind. Waardoor zij niet totale schade in ontwikkeling opliepen. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTMf-xizItGY8CDbJ0qKP0Nalatige opvoeding is ook schade

Alle vormen van nalatige opvoeding, is wel een schade. Als je dus goed mee komt, ben je van origine nog meer! Je kinderen kunnen dat ook tonen, dat verschil, nu zij het wel beter hebben. In het algemeen is er voor elk kind weer meer input om te verwerken, en kan de hele nieuwe generatie altijd weer slimmer worden, en verder ontwikkelen dan vorige generaties. 

 

Studies over Nederland tonen aan...

Studies over Nederland tonen aan dat wij gemiddeld IQ hebben, wel HBO gemiddeld kunnen studeren, aangezien dat past bij 100 aan IQ, maar 109 IQ kan al universitair goed afstuderen, dat is gemiddeld IQ voor dat niveau, en 115 IQ studeert medicijnen goed af. 

 

IQ

We kunnen dus veel meer, zeker met oefening. Als je 3 punten per jaar aan IQ kunt groeien na oefening, kun je na jaren oefenen toch boven 100 uitkomen, of hoger. En kun je toch alsnog HBO doen of universitaire studies. 

Verschil tussen nog hoger IQ en gemiddeld IQ voor de studies, een mens met meer IQ kan meerdere studies aan. 

IQ betekend, hoeveel kun je per sensatie, dus per keer dat je iets ervaart, ervaren en verwerken. Slimme mensen hebben meer capaciteit om in een keer te ervaren en op te slaan, en minder slimme mensen minder. De hoeveelheid boxjes komen neer op gemiddeld 5-7 voor gemiddelde mensen, hoger dan 7 voor slimmere mensen, 3-5 voor minder slimme mensen. Kinderen groeien in hoeveelheid aan boxjes die zij per sensatie gebruiken voor verwerken van input. En met 16 is het Nederlandse gemiddelde 100 aan IQ. Voor slimme kinderen is dat gemiddelde eerder bereikt. Minder slimme kinderen bereiken later met oefening dit gemiddelde IQ. 


Eigen tempo helpt je eigen max. Zo kom je toch verder met de lesstof. Het duurt dan alleen langer of korter voor jou. En je kunt meteen meer tegelijk leren of minder. 


Dat is IQ. 

 

2000px-National_IQ_Lynn_Vanhanen_2012.svZelf uitproberen

Het leukste is het uitproberen van deze werkelijkheid en te beginnen met eigen studies. 

 

  • Je onthoudt wat je leuk vind en zult vanuit interesse werken. Je episodal geheugen zal mee bepalen wat belangrijk is voor je. 

 

  • In het semantische deel van je geheugen leg je de feiten neer die je kunt onthouden. 
  • In het procedural geheugen leer jezelf procedures aan met de informatie die binnen komt en in je hoofd bevindt, maar leer je ook procedures aan. 

Via je werkgeheugen komt input binnen die je opslaat in de delen van je hersenen, en komt ook weer hier naar buiten als je de informatie wilt uiten.
In je werkgeheugen ligt spraak, en omdat de informatie steeds daar aan voorbij komt leer je spreken over de informatie. 

 

Rekening houden met jezelf

Als je wilt leren moet je dus rekening houden met jezelf, en doen wat je wilt, en jezelf leren begrijpen. Ook al je emoties en blokkades. Je moet daar zelfs de zin voor vinden. Het helpt om meer te lezen en te leren over waarom je beter wel kunt leren. Dan moet je de argumenten vinden die jou overhalen te leren. Dan onthoudt je de belangrijke gegevens met de hoeveelheid dat je per keer kunt. En leer je op eigen tempo met eigen max de informatie. 

 

Brainwaves

Brainwaves houden je gedachten bezig. Je kunt meteen zien welke wave aanstaat als iemand een brainwave hoort en je dit bestudeert in de hersenen. Er zijn zelfs spellen zoals mindball, waar je met gedachten de bal moet sturen naar de overkant. En dat doe je door je golven te verlagen in je hersenen. Iemand die mediteert en weet wat lagere ontspannen golven zijn kan de bal beheersen. Het lukt mij ook enkel als ik die oefeningen start terwijl ik de bal moet verschuiven via brainwaves. Ik leerde ook mijn kinderen de trucs uit de boeken van vroeger over hersengolven en ontspannen en het lukt dan veel beter. Op internet kun je gratis allerlei brainwaves maken en aanzetten. Ook luisteren naar brainwaves die anderen gemaakt hebben. Het loont de moeite de toonverschillen te leren begrijpen en de juiste tonen aan te leren zetten terwijl je bijvoorbeeld leert, of slaapt. Het verandert je aandacht en hersenen. Je kunt dan geestelijk in je hersenen informatie anders of beter verwerken. 
Ook helpt een beter slaapritme. Dit kun je ook bereiken via brainwaves. 

 

National_IQ_per_country_-_estimates_by_LIQ groeit

Neem de tijd, je IQ groeit met juiste input en met de tijd. Zorg voor de juiste input en staat voor je hersenen en je leert beter! 

 

note. Dit plaatje hierboven toont IQ over de wereld... als je weet dat Africa gemiddeld tieners heeft die oudsten zijn... snap je de score, ze zijn groeiend...

Als je weet dat AB gemiddel aan bloed uit Azie komt en dat klopt in combinatie met onderzoeken die aantonen dat zij de slimste mensen van de wereld zijn, ze hebben gemiddeld 117 IQ...

Als je weet dat de andere donkerste blauwe gebieden de oudste van de wereld hebben met vergrijzing, dan zie je dat ze volgroeid zijn, en met eigen max ook al konden inhalen/ groeien met Iqpunten... 

Dieet en bloedgroep AB wint wel van de oudste is de wijste, dat is dus niet zo, maar enigszins zo... Bloedgroep en dus juiste voeding wint. (zie laatste note in dit artikel...)

 

Los groeipijnen op!

Los groeipijnen op. Of accepteer deze en werk ermee, op zo'n manier dat je toch wel kunt leren dat geen pijn veroorzaakt, waardoor je wel wat betreft niveau groeit. Daardoor wordt je wel slimmer! Ook kun je soms na groei ineens beter je pijnen aan die op andere vlakken opvallen. Waardoor je hele leven beter wordt. 

 

Leren doet veel met je hele leven

Leren beinvloed alle tereinen in je leven. Leren is dus erg belangrijk en fijn voor je! Vind het plezier in wat jij wilt leren. 

 

Least restrictions en postive reinforcement

Least restrictions en positive reinforcement helpt de mens het beste. Daardoor is er en rust en een voorbeeld waar je naartoe kunt werken. 

 

Management na je studies

Neem vooral ook na je studies management studies om je studies te blijven leiden. Zodat jij jouw studies kunt leiden. Masters leiden ook je studie. Post graduate diploma's vullen je studies aan, meerdere bachelors kun je dan begrijpen. En je PHD toont dat je echt alles weet van je studies. Onderzoek vult alle studies aan. Je leert dus tot je professor wordt, wat anderen uitvonden, en leert nabootsen. Als je al eerder wat uitvind, denk dan zeker aan doorstuderen en professorschap, je draagt dan zeker extra bij. Verlies onzekerheid in studie. Ieder kan leren en groeien. Ieder kan wat bedenken en mag leren. 

 

Deel je kunde.

Zo houdt je en je werkgeheugen bezig met dat wat je al weet. Ook kun je zo beter reflecteren naar jezelf toe als je, je teksten en uitingen naleest en nog eens ziet, of hoort. Maar het houdt ook het leren leuk. We willen wel ook de kleutertekeningen zien van een kleuter. En wel ook de boeken van een beginnend schrijver. En wel ook jouw ideeen en teksten. Je ondervind daarmee wel je niveau, en kunt zo sneller bijschaven en verder leren. Ook kun je meteen in de omgeving jouw ideeen meten. Dus zien wat je verder zou willen leren, om nog beter te passen in de maatschappij met jouw vakken en ideeen, en uitvindingen. 


Uiteindelijk leef je, dus je uitvindingen horen bij het leven waarin we allemaal leven. Je hoort je te uiten als Homo Sapiens, en het helpt het hele soort. Alle mensen krijgen dankzij jou weer juiste input, na je studies. Zo groeien we allemaal! Je waarde zal toenemen, en die van alle mensen die wat hebben aan jouw studies. 


note. Het helpt ook te denken aan voeding. Het is bewezen dat bloedgroep AB de slimste mensen heeft in de bloedgroep. En B de minst slimme. A is ook wel eens slim, maar denkt langzamer. O is gewoon, niet opvallend slimmer of dommer. Maar de bloedgroepen ontstonden via verandering van eetpatroon. AB eet vooral alles. Ook en groenten en fruit. 


Alleen fruit eten, wat B meer doet, leidt dus tot minder slim IQ. En alleen meer groente eten is niet altijd de slimste. Dat doet A meer. 
O eet meer vlees, dat levert ook niet de slimste IQen. AB wel. Die eet en veel groenten en fruit. Er is dus naast je voldoende aan groenten fruit nodig en naast je voldoende fruit groenten nodig. Gevarieerder eten leidt dus tot hoger IQ kansen. 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
maar wat is het doel van alles dan?