Met het juiste gezag de verordeningen laten verrichten

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 30 March 21:20

     De beloofde zegeningen volgen alleen als de verordeningen worden bediend door iemand die daadwerkelijk door God is gemachtigd. De apostelen en zeventigers werden door Jezus Christus geordend om de verordeningen van het evangelie te bedienen, waardoor de gaven en zegeningen van de eeuwigheid beschikbaar kwamen. Vandaar dat Christus tot zijn apostelen zegt: "Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend." (Zie Johannes 20:23.) Dat wil zeggen: Wie zich nederig toont, zich oprecht van zijn zonden bekeert en de doop van de apostelen ontvangt, ontvangt vergeving van zijn zonden door het zoenbloed van Jezus Christus en ontvangt door handoplegging de Heilige Geest. Maar aan hen, die deze dingen van de apostelen niet willen ontvangen, blijven hun zonden kleven.

     Deze macht en het gezag om het evangelie te bedienen verleenden de apostelen ook aan anderen, zodat de apostelen die verantwoordelijkheid en bevoegdheid niet alleen droegen. Welnu, tenzij er iemand met een dergelijke bevoegdheid te vinden is, iemand met het gezag om te dopen en de handen op te leggen, hoeft niemand die verordeningen te ontvangen of enige zegeningen ervan te verwachten, tenzij ze op geldige wijze zijn bediend.

     Het gezag om de verordeningen van het evangelie te bedienen was eeuwenlang verloren. De kerk, die de apostelen van Jezus Christus hadden gevestigd, viel langzaam maar zeker uiteen, raakte verloren in de geestelijke wildernis en verloor het gezag en het priesterschap. Ze week af van de orde van God; ook de genadegaven gingen verloren waardoor mensen op de brandstapel terecht kwamen en men overtrad de wetten en veranderde de verordeningen van het heilig evangelie:

     Onderdompeling veranderde in besprenkeling of begieting en de oplegging van handen werd aan de kant geschoven. Profetie en tekenen hadden afgedaan. Johannes, die zag en in het boek Openbaring schreef dat de kerk in duisternis zou afdwalen, spreekt, in hoofdstuk 14, vers 6, over de herstelling van het evangelie. 'En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn.'

     Het is dus duidelijk dat die profetie ergens vóór de wederkomst van onze Heiland vervuld moest worden. Ik getuig nu, met de grootste zekerheid door openbaring van God, dat deze profetie reeds is vervuld, dat een engel van God de mens in deze laatste dagen heeft bezocht en datgene heeft hersteld wat lang verloren is geweest, namelijk het priesterschap, de sleutels van het koninkrijk, en de volheid van het eeuwig evangelie.

     Nu weet ik eindelijk in de juiste context dat God, de Vader van mijn geest is. Hij kent mij persoonlijk en heeft mij meer lief dan ik begrijpen kan. Hij wil dat ik in dit leven en in de eeuwigheid gelukkig ben. Daarom heeft Hij een plan bedacht dat het evangelie van Jezus Christus wordt genoemd. Het gezin is bij uitstek geschikt om het evangelie te leren toepassen. Het is echt heel jammer dat mijn ouders hier niet de juiste weg in wisten want daardoor wist ik het ook niet. God heeft namelijk het gezin ingesteld voor het geluk van zijn geestkinderen, zodat we in een liefdevolle omgeving juiste beginselen kunnen leren en ons kunnen voorbereiden om na de dood bij Hem terug te keren.

     Mijn ouders waren wel christelijk maar waren ook gevangen in de val van de geestelijke wildernis waarin niemand weet hoe de verordeningen van het heilig evangelie bedient moeten worden en daarom lag er op het gezin waarin ik opgroeide ook geen zegen. In mijn geestelijke zoektocht ben ik het contact met mijn familie volledig kwijt geraakt. Hoewel gezinsverhoudingen soms een uitdaging kunnen zijn, zegent onze hemelse Vader ons als wij de leringen van Jezus Christus in de juiste context proberen na te leven. Met behulp van deze leringen had het gezin waarin ik opgroeide en het gezin wat ik later zelf vestigde versterkt kunnen worden. Omdat dit helaas door onwetendheid niet is gebeurd ben ik ook het contact met mijn eigen kinderen kwijtgeraakt.

     In mei 2002 kwam er verandering in mijn leven, want ik kwam toen pas, op 55 jarige leeftijd in contact met die volledige ultieme goddelijke waarheid. Mijn leven is nu eindelijk volledig in balans, want ik ben nu in een eeuwig huwelijk in de juiste context met mijn huidige lieveling getrouwd en bezit ik het juiste gezag van het priesterschap. Ik ben nu ziels gelukkig met een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent en hoe ouder ik wordt hoe mooier dat toekomstperspectief. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.