Zuivere en onbevlekte godsdienst

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 16 March 12:08

     Zuivere en onbevlekte godsdienst is medelijden hebben met de misdeelden en een innerlijke drang om het goede te doen en om een onberispelijk leven te leiden, zoals iemand die rechtvaardig en waarheidslievend is en die, zoals Paulus zegt, "u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken," (Zie Romeinen 12:3.) ja, iemand die hartelijk is, geduldig is in tegenspoed, vlijtig, opgewekt, vurig van geest, gastvrij, dankbaar is, het kwaad verafschuwt en het goede bemint. Het bezit van zulk een geest, drang, karakter en gevoel is een zeker kenteken dat iemand godsdienstig van aard is.

     De uiterlijke verordeningen en ook de, door 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' gestelde eisen zijn slechts noodzakelijke hulpmiddelen voor een innerlijk geestelijk leven. De kerk zelf, de organisatie, de bijeenkomsten, verordeningen en voorschriften zijn slechts hulpmiddelen voor het beoefenen van de ware godsdienst. Deze hulpmiddelen leiden ons op de weg naar het eeuwige licht en de eeuwige waarheid. Een zo’n hulpmiddel is de zusterhulpvereniging.  

     De zending van de zustershulpvereniging is de noodlijdenden bij te staan, de zieken en zwakken te verzorgen, de armen te voeden, de naakten te kleden en alle zoons en dochters van God tot zegen te zijn. Er is nooit een vereniging met een edeler doel opgericht. De basis ervan is ware naastenliefde, die de reine liefde van Christus is (zie Moroni 7:47) en die geest blijkt uit alle goede werken die de vereniging onder de mensen verricht. De apostel Jakobus zei: "Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven." (Zie Jakobus 1:27.) De leden van de zustershulpvereniging hebben, op basis van deze ware lering, voorzeker zuivere en onbevlekte godsdienst in praktijk gebracht. Zij hebben immers de noodlijdenden bijgestaan, zij hebben vol liefde de wezen en de weduwen omarmd, en zij hebben zichzelf onbesmet van de wereld bewaard. Ik kan getuigen dat er geen zuiverder, godvrezender vrouwen in de wereld zijn dan we in de zustershulpvereniging hebben. 

     Als u kennis maakt met deze zustershulpvereniging dan zult u zich kunnen verheugen in de onaflatende trouw waarmee de zusters onder alle omstandigheden de dienstknechten van de Heer terzijde staan. Zij staan altijd aan de zijde van het priesterschap en zijn bereid om altijd hun handen te sterken en hun deel te doen ter behartiging van de belangen van het koninkrijk van God. Ja, het zijn vrouwen die hun arbeid delen waardoor zij beslist zullen delen in de triomf van het werk en in de verhoging en heerlijkheid die de Heer aan zijn getrouwe kinderen zal geven.

     God zegent deze functionarissen en leden van de zustershulpvereniging. Zij vervullen een belangrijke zending die hen aanspoort niet moede te worden goed te doen. (zie L&V 64:33.) Alle leden streven naar de celestiale heerlijkheid, waarvan ze de prachtige beloften niet in woorden kunnen uitdrukken. Als zij trouw blijven aan het werk waarbij zij betrokken zijn is die heerlijkheid voor hen weggelegd en vinden zij eeuwige vreugde in de tegenwoordigheid van God en het Lam. Dat streven is al hun moeiten en opofferingen meer dan waard en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.