Genesis gaat over twee vormen van samenleven.

Door Haraelmans gepubliceerd op Wednesday 15 March 12:26

Genesis gaat over twee systemen van samenleven. Waarheid en werkelijkheid.

Wij vinden dat de natuurwet een baas moet hebben. Hoe weet de natuurwet anders wat hij moet maken? Hoe weet de waarheid wat waar is? Wij fantaseren een baas over de waarheid. Die baas beslist wat waar is in de waarheid. Die baas fantaseert nieuwe waarheden die niet waar zijn. Dat hebben we de naam werkelijkheid gegeven. Heel de wereldbevolking leeft in werkelijkheid. Iedere groep de fantasie van de baas over de waarheid zoals we fantaseren.

Stelling 1. Wij kunnen als mensen met onze fantasie zelf fantaseren hoe we als wereldbevolking samenleven. Zelf ons leven besturen. Rekening houdend met de scheppende natuurwet in ons. Beschreven in Genesis twee.

Stelling 2. Wij kunnen onze samenleving als wereldbevolking niet zelf regelen. Wij worden bestuurd door onzichtbare krachten, wezens die onzichtbaar door de luchten wandelen. De onzichtbare wezens in de lucht regelen onze samenleving.

De waarheid van de naam god. Deze dienen we niet te zoeken in het woord god. Deze dienen we te zoeken in de vraag: Aan wat geven we de naam God? In Genesis twee is de scheppende natuurwet aan het scheppen. In hoofdstuk 3 is de werkende natuurwet aan het woord. We geven ze alle twee de naam god.

Het verschil in naam tussen de scheppende natuurwet en de werkende natuurwet is in de originele taal een letter. De naam voor de god die Eva fantaseert is een halve regel.

Wij fantaseren.

De waarheid is niet baas over de waarheid. De natuurwet is niet de baas over de natuurwet. Wij fantaseren dat de waarheid een baas heeft. En die baas noemen we god. De god beslist over de waarheid van de natuurwet. Iedere god met zijn eigen waarheid die de baas is over de echte waarheid, de natuurwet.

Natuurwet is waarheid en waarheid is natuurwet. Als we en baas over de waarheid fantaseren wat we de naam geloven hebben gegeven kunnen we niet de waarheid veranderen. Niet de natuurwet veranderen. Met geloven scheppen we een werkelijkheid.

Genesis de eerste vier hoofdstukken zelf opschrijven. Dan dienen we het wel te begrijpen.

De waarheid van de natuurwet. De waarheid van de werkelijkheid. Als je het eenmaal doorhebt is het vanzelfsprekend. Als je het eenmaal begrijpt. De natuurwet is het werk van de waarheid. En waarheid heeft geen baas. Wij hebben fantasie. We fantaseren dat we de waarheid kunnen veranderen. De natuurwet kunnen vervangen door onze wet.

Het vanzelfsprekende opschrijven valt niet mee. Genesis de eerste vier hoofdstukken beschrijven de twee systemen die mogelijk zijn voor onze samenleving als mens. Ze hebben niets met geloven te maken. Ze geven geen beschrijving doormiddel van verhalen over wat goed en kwaad is. Het is een beschrijving van het systeem.

Het eerste systeem van samenleving. Een samenleving volgens de bij de geboorte aanwezige aanleg. De samenleving in de menselijke natuur. Dit staat beschreven in de eerste twee hoofdstukken.

Het tweede systeem van samenleving. Onze Eva gestoordheid. We fantaseren ons als gelijk aan de schepper, de scheppende natuurwet. In deze fantasie leven we. Dit geldt voor heel de wereldbevolking. Het gaat hier om het systeem. Een systeem dat iedere groep zelf verder invult.

In de uitleg van de systemen heeft geloven het goed en kwaad niets te zoeken. De uitleg gebeurd aan de hand van begrijpen.

De mens wordt geschapen in hoofdstuk een en twee. In hoofdstuk twee ons geestelijk leven. De vrucht van de boom de kennis van goed en kwaad daar mogen we niet van eten. Opmerking die kennis kunnen we gebruiken om van dieren huisdieren te maken.

Hoofdstuk drie en vier.  Eva is niet de eerste mens.

De verboden vrucht is niet een appel. Het is dus de kennis van goed en slecht tot ons geestelijk voedsel maken.

Een pratende slang. Het gaat over de verhalenslang in de traditie.

Deze 3 punten die door geloven verteld worden hebben hier niets te zoeken. Zien we het of zien we het niet?

Ons leven in de Eva en haar zonen fantasie.

We leven niet als mensheid, we leven niet in de waarheid van de natuurwet. We leven verdeelt in groepen met de Eva waarheid. Een Eva waarheid heeft een onzichtbare baas nodig die bepaald het goede en het slechte. Dit gebeurt via een aantal verhalen. Worden die verhalen niet meer verteld bestaat die onzichtbare baas niet meer. Hij wordt vervangen door een andere onzichtbare baas. Door een andere onzichtbare god. Het verdwijnen en ontstaan van beschavingen, van geloven.

De werkelijkheid, het door een groep gezamenlijk gefantaseerd. De waarheid de werking van de scheppende natuurwet.

De euro is werkelijkheid, gefantaseerd. Niet gemaakt door de scheppende nieuw makende natuurwet. Het is geen waarheid.

Nederland is werkelijkheid, gefantaseerd. Niet gemaakt door de scheppende nieuw makende natuurwet. Het is geen waarheid.

Een motor is werkelijkheid, hij is gefantaseerd. Hij is niet gemaakt door de scheppende natuurwet. We zien hier dat we net als de werkende natuurwet met de evenwichten van de scheppende natuurwet kunnen werken. We zijn niet de baas over de scheppende natuurwet. We kunnen geen nieuwe natuurwet maken.

De grens flinterdun gesteld.

Een afdak. Als het regent blijft het onder het afdak droog. Dit is werkelijkheid. Een uitstekende rotsplaat. Als het regent blijft het onder de rotsplaat droog. Dit is waarheid.

 We doen als Eva en de zoon.

Een fantasiefiguur uit de verhalen slang waar we in het hoofd mee praten maken we gelijk aan de scheppende natuurwet. Dat fantasiefiguur gaat nieuwe natuurwetten, nieuwe waarheid scheppen. Als wereldbevolking verdelen we ons in groepen. Ieder groep met een eigen fantasiefiguur in de traditie. En met een eigen bezit.

Met onze Eva gestoordheid regelen we de nieuwe schepping. Ons levensdoel is niet het leven. We maken van het levensdoel de dood. Na de dood gaan we leven. En we fantaseren een leven waar we meer vanaf weten dan het leven hier op aarde. De verhalenslang in de traditie.

Wij zijn allemaal lid van een aantal groepen. Dat wordt bepaald door het elkaar navertellen. Als je nu wat anders verteld als de groep wordt je buiten de groep gezet.

De weg naar de boom van het leven is er. Hij wordt geblokkeerd.

Laten we in gedachte houden de erfzonde. We zetten de peuters onder het commando van goed en slecht. We dwingen ze in de wereld van de traditie te gaan leven.

Wat bedoelen we met de naam God?

1 De scheppende natuurwet.

2 De werkende natuurwet.

3 Onze Eva gestoordheid. Het wonder van vrij Amerika. Voorheen een oppas opa in de lucht.

Dit is onze god. We geven deze drie dezelfde naam. We zouden de scheppende natuurwet, De echte waarheid de naam god kunnen geven. Dan kunnen we de werkende natuurwet en onze Eva ziekte niet meer de naam god geven. Als we onze Eva ziekte de naam god geven kunnen we die naam niet meer aan een ander onderwerp geven. Het is toch duidelijke dat de bijbelvertalers hier goed e fout ingaan.

In de verhalenbundel een ander verhaal zoeken om bewijs te maken.

De Eva ziekte. In onze hoogmoed fantaseren we ons gelijk aan de scheppende natuurwet, de waarheid. We kunnen net als de werkende natuurwet met de evenwichten van de scheppende natuurwet werken. Met de evenwichten werken dat is niet een nieuwe natuurwet scheppen.

We hebben de Eva ziekt en fantaseren dat we zelf de scheppende natuurkracht zijn. En we scheppen het leven hier op aarde is niet het echte leven. Het echte leven begint als we doodgaan. De echte scheppende natuurwet vinden we maar waardeloos. We leven op aarde om op de aarde te leven, om op de aarde in een samenleving te leven.

De waarheid van de scheppende natuurwet staat beschreven in Genesis de eerste twee hoofstukken. Als vrij Amerika gelovige weten wij het beter as de scheppende natuurwet. En we scheppen de natuurwet: Een mensenbaby wordt geboren als een roofdier. Wij zijn op aarde om ons het bezit van andere mensen tot ons eigendom te maken.

Onze leiders.

De mensen die de Eva ziekt hebben en daarbij nog de Kaïn ziekte. De fantasie dat ze het recht hebben op moord en betaalde moordenaars in dienst te hebben. Heel de wereldbevolking uitgezonderd zichzelf in ellende laten leven. Maar dat is ook een valse fantasie. Er zijn meerdere mensen met de Kain gestoordheid, ze vermoorden elkaar onderling.

De levenshouding van de mensen met de eva ziekte en de Kaïn ziekte.

Wij zijn zo overtuigd van onze goedheid. Van ons gelijk hebben. Dat we de peuters geestelijk misvormen door ze onder commando van goed en slecht te stellen zien we niet. We vinden dat het zo moet blijven want we hebben gelijk.

De wereldleiders. Met hun Kaïn fantasie. Ze zijn zo overtuigd van hun goedheid. Van hun gelijk. Dat de peuters geestelijk misvormd worden door ze onder commando van goed en slecht te stellen zien ze niet. Ze vinden dat het zo moet blijven. En hoe leven we als mensheid op aarde? Dat is het beste wat de leiders er met hun grote deskundigheid van kunnen maken.

Genesis de eerste vier hoofdstukken.

Daar staat niet ons grote gelijk hebben. Daar wordt beschreven het werk van de natuurwet. En daar wordt beschreven de Eva ziekte. De ziekte waar we als wereldbevolking aan leiden. Een persoon. Een groepje mensen. Een grote groep mensen. Kan niet in geestelijke gezondheid leven op deze aarde samen met mensen die de ziekte van Kaín hebben het recht op moord. Het dient een omwenteling te zijn voor heel de wereldbevolking.

Nu onze fantasie is vrij. Kunnen wij onze hoogmoed van gelijk hebben overwinnen? In fantasie tot de slotsom komen we dienen als wereldbevolking op een andere manier samen te gaan leven? En dat kunnen we bereiken. Wij mensen zijn de baas op aarde. Dus niet de economie die we gefantaseerd hebben.

Wat zou er gebeuren als we de peuters niet meer geestelijk misvormen maar ze de gelegenheid geven hun natuurlijke menselijke gevoelens te ontwikkelen? Die waarheid kan toch via internet de wereld overwaaien?

Welke betekenis heeft de toekomst van de peuters voor ons. Wereldwijd? Een gezonde mensheid vinden we dat niet de moeite om over te denken? Is ons gelijk hebben belangrijker?

Een ani autoritaire opvoeding tot norm maken Wereldomspannend. Een geestelijke gezonde wereldbevolking maken. Ik heb een droom. In genesis de eerste vier hoofdstukken staat hij geschreven.

Maar de mensen blijven vol houden met hun grote gelijk: We zijn een geestelijk gezonde wereldbevolking. We misvormen de peuters geestelijk niet.

Wanneer komt er een echte stemming?

Dat we mogen stemmen voor het handhaven van deze geestelijk gestoorde wereldbevolking of stemmen voor het maken van een geestelijke gezonde wereldbevolking?

We fantaseren er op los.

Voorwaarde is dat het over onze eigen persoon gaat. Gaat het over gezamenlijk, de groep dan is onze fantasie dood. Hebben we over gehouden van de hersenspoeling op de kleuterschool.

We hebben onze wereldleiders die we als deskundig moeten vereren. Ze vinden zichzelf heel goed. En wat krijgen ze met al hun goedheid klaar gemaakt. Hoe we als wereldbevolking samenleven is hun deskundigheid. Nu gaat het mijn voorstelling te boven. Als de wereldbevolking door ondeskundige geleid zou worden, hoe zou dan ons samenleven er uitzien?

Onze fantasie. Het meest eenvoudige in de groep zien we niet. We zien een groep peuters niet als een groep mensen, maar als een groep circuspaarden. We zien het meest eenvoudige in een groep niet. Dat een groep, een land bestaat uit de boven mensen die het uitoefenen van terreur en moord tot hun recht fantaseren. Ze fantaseren zich tot Kaïn geestelijk gestoord met hun stem in het hoofd die de naam god krijgt.

Als persoon fantaseren we er op los. De lucht zit vol met wezens die de raarste krachten hebben. Ze lopen in de lucht rond. Wordt de lucht niet overbevolkt? Wat gebeurt er als de god van de paus en de god van China door de lucht wandelen en elkaar tegenkomen. Welke god moet dan op zij gaan? Kom kijken de god van de paus heeft een blauw oog. Heeft de Chinese god gedaan. Nu moet de geheime god vrij Amerika bemiddelen. De onzichtbare wezens in de lucht daar weten we alles van vertellen we elkaar.

Dat de boven mensen zich gestoord fantaseren met het merkteken van Kaïn dat heeft niet onze interesse.

Peuter gevoelen.

De kunst van het oorlog voeren Sun Zi. (China)  In Nederlandse taal is er niets te vinden. In het Duits op You Tube Kunst des krieges-Sun Zi-part 1. Wordt Sun Zi gevraagd of hij van het vrouwelijk paleis personeel soldaten kan maken. Hij verdeel het personeel in twee groepen. Iedere groep krijgt een commandant. Als nu de trommels beginnen moet met commanderen begonnen worden. De trommels beginnen. De vrouwen beginnen te lachen. Voor het front van de vrouwen slaat Sun Zi de hoofden van de twee commandant vrouwen eraf. Hij stelt twee andere vrouwen als commandant aan. De trommels beginnen. Er wordt begonnen met commanderen. Zo maken ze dappere soldaten.

Met doodangst.

Een doodangst die de hele fantasie overheerst. De reactie hierop is dat we fantaseren dat we geen angst voor de dood hebben. Welke wereld laten we de peuters na?

De gevoelens van de kleuterschool zitten heel diep in ons. We zoeken de waarheid in die gevoelens. Onze wereld van volwassen mensen. Een verhalen gedoe als in de peuterklas. Echte waarheid willen we niet zien. De weg met als begin de anti autoritaire peuterschool willen we niet zien. We hebben onze peuterschool waarheid. We vinden het normaal ons moordgedoe verder te geven aan de peuters.

We fantaseren ons tot baas over de waarheid. De waarheid is niet eigen baas. De waarheid heeft een baas boven zich. Wij kunnen met de baas over de waarheid praten fantaseren we. En die baas over de waarheid verandert dan de waarheid. Iedere groep heeft een eigen baas over de waarheid gefantaseerd. Wij regelen zelf wel de waarheid achter de natuurwetten van onze samenleving. Iedere groep een andere waarheidsbaas. Waarbij de leden van de groep zeker weten dat hun baas over de waarheid de echte waarheid is.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.