Stemmen voor de verkiezingen

Door Chippies gepubliceerd op Wednesday 15 March 07:51

Sociologie en management om tijdens de verkiezingen de beste keuze te maken... Je wilt jouw keuze geven, maar geef je die wel? Of geef je stiekem de keuze en het werk van een ander via jouw stem?

8626870367_fd3c8dbfd9.jpgStemmen voor de verkiezingen... 

Tijdens de verkiezingen hoor je, je eigen stem te brengen, de rondjes die de politieke partijen door het land rijden om jouw stem te krijgen is eigenlijk niet nodig, want jouw stem gaat daar toch wel komen, zonder hen. Althans dat denken we, dat we zelf stemmen. En dat niemand ons beïnvloeden zal. Wij voelen deze keuze toch zo heftig? Die ander lijkt niets meer uit te maken. Alles draait toch in de werkelijkheid om beïnvloeden...

Kies jij wel wat ik kies? De een vraagt je rustig, de ander zou het antwoord wel willen afdwingen, maar stemmen is privé. 

Het enige dat je nodig hebt is de informatie per partij, en iedere partij moet die informatie aan iedereen brengen, zodat iedereen kan stemmen. 

  • Maar zijn de folders wel aantrekkelijk? 
  • En de video's met boodschappen over de partij?
  • Kwam de lijsttrekker wel goed over?
  • Zien alle leden er likeable uit? 

 

images?q=tbn:ANd9GcTobNdayN293nHO1VsJBmGMensen overschatten standaard hun invloed.

Mensen denken veel invloed te hebben. Met veel of weinig informatie. Met veel of weinig echte inhoud om de ander te geven. 

(Mulder & Wilke, 1970) Maar 60% blijkt 20% en 100% blijkt 80%... Mensen met veel informatie krijgen wel echt eerder de kans om mee te mogen doen met andere mensen, maar dachten voor 100% zeker weten mee te kunnen doen, dat is in werkelijkheid voor maar 80%. 

En mensen met weinig informatie denken voor 60% mee te doen, maar doen maar 20% mee. 

Veel informatie hebben levert een deelname aan het leven op. En met weinig informatie doe je niet echt mee... 

Dus bezit jij wel echt veel informatie? Veel informatie bezitten gaat over in verhouding met anderen veel anderen veel weten over iets, maar ook over een aantal zaken veel weten, of over de meeste zaken veel weten. De gene met de meeste informatie doet mee. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSVxjl0DQWoGmiOjAvP9iZ"Mensen met een jas" hebben wel zomaar extra macht.

De mensen die in de politiek willen werken willen overkomen als zo'n jas. Maar ook leraren doen zich zo voor, met maar HBO en de laagste HBO opleiding uit de HBO straat, en zelfs allerlei opgeleiden mensen met maar MBO, hopen zo over te komen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram

Als een arts/psycholoog in jas/ ieder ander in jas vraagt aan deelnemers van een experiment een te hoog aantal aan volt aan te zetten, waardoor de deelnemer aan de andere kant zal sterven, omdat deze er aan verbonden zit, dan doen mensen dit toch klakkeloos. 

Veel mensen met titels gebruiken alleen hun macht, de titel, de jas, en de mensen reageren zomaar, en doen alles wat de persoon zegt. 

 

Men kiest ook de meest likable

Byrne (1971) Mensen voorstellen alsof deze gelijk is aan jou, enigszins gelijk, of helemaal niet gelijk aan jou, laat je al gauw kiezen voor minst ongelijke, dus richting gelijke. Dit gaat over doen alsof iemand gelijk is aan jou, dit hoeft niet waar te zijn. Men heeft juist geprobeerd erachter te komen wat men zou doen als je liegt, en de ander zo laat overkomen in woorden. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSuzRU8zPmMBOgE9HEJF-aVeel schokkender... Men kiest de politieke voorkeur van de leraar! 

Veel mensen zouden zeggen wordt dan leraar, politicus! Dat zou al best eens kunnen, het probleem machiavellie, is enorm in overheidsbanen. Je bent een bepaald type als je wilt overheersen, en als je de mening van anderen wilt bepalen, ook als je iemand iets simpelweg wilt leren. Een machiavellist spreekt naar de mond, en zou zeggen ach ik wil je alleen iets simpelweg leren. De gewone goede leraar zegt dit namelijk ook, en een leerling ziet geen verschil meer. 

Voor een leraar aan de slag kan moet er een nood zijn om te leren, de leerlingen zijn dus hoe dan ook afhankelijk, anders is er geen leraar nodig en zal een student niets leren. 

Newcomb(1943) Als jonge meisjes op een meisjesschool van conservatieve huize komen, en de leraren zijn progressief, dan verliezen de leerlingen na een tijdje hun conservatieve gedachten en worden net als de leraar progressief. Alleen de meisjes die thuis een thuis hebben dat meer heerst in hun leven, blijven ze conservatief. 

Thuis moet dus overheersender zijn dan de school, anders neemt de leerling klakkeloos de politieke voorkeur over van de leraar. 

Leraren hebben dus schuld aan alle fouten in de maatschappij, want zij vormen de politieke mening van alle mensen, aangezien hier de leerplicht heerst! En de (altijd) afhankelijke leerlingen nergens heen kunnen.

Jij werd dus ook je leraar, als jouw thuis niet overheerste! Je kiest dan niet zelf, maar zij kregen jouw ID en jouw stem, via hun invloed via jou! 

Ouders moeten dus overheersend en op de meest geweldloze toon! En leraren mogen geen machty meer hebben! 

images?q=tbn:ANd9GcRhqOrXBcXSjUm1yyw-juQ

Hoe blijf je jezelf? Is er een oplossing?

Newcomb (1961) Een groep willekeurige gekozen mensen die elkaar nooit eerder kenden samenwonend in één gebouw, kunnen in het begin heel goed met elkaar opschieten. De mensen die een verdieping deelden nog het meeste. Maar dit bleek een begin, na een tijdje, ongeveer 6 maanden, bleek alleen nog gelijkgestemdheid en gelijkheid van attitude, (dus wellicht ook het voorbeeld van likeable (Byrne, 1971) van voorstellen nog te werken of inmiddels uitgewerkt te zijn) de determinant te zijn. Men was alleen meer op elkaar gesteld, en meer met elkaar in omgang als de opvattingen en waarden hetzelfde waren. 

 

%E2%80%9CThere_is_only_one_success-_to_bWeet dus zelf veel over jouw echte eigen ik. 

Flip the coin in dit verhaal. En wees geen afhankelijke van een leraar. Leer zelf, kies je leraren zelf, en alleen die gene die passen bij jouw normen en waarden. Hoe ken je die, nu ieder beïnvloed leeft en werkt, door de invloed van de leraar, die jouw kern wist te twisten op jonge leeftijd, waar je afhankelijk naartoe moest en je ook ongemerkt veranderde, en dus niet jezelf werd. Kun je die zelf nog wel vinden?

Zoals je de wereld je gegeven is, zo wordt je. 

(Von feuerbach 1990) Een verhaal over Kasper, toont aan hoe na een begin van het leven in een kelder, de ontwikkeling vertraagd, en zelfs na de kelders pijnlijk is aan het lichaam. Het denken doet zeer, nieuwe informatie opnemen doet zeer, kijken doet zeer, lopen gaat niet goed. Zelfs waarnemen moest nog geleerd. De ontwikkeling was er niet, en deed zelfs zeer. Opgesloten leven brengt niet een juiste ontwikkeling, zelfs een achterstand die niet meer is in te halen. Er blijft altijd een achterstand. (Malson 1964) Schrijft over wilde kinderen, kinderen die een normale ontwikkeling missen en zelfs opgevoed door dieren zijn. Ze leven allemaal iets onmenselijk, en konden nooit meer de achterstand inhalen. 

Rene Spitz (1887-1974) onderzocht in de jaren veertig baby's die alleen in bedjes lagen en niet meer verzorgd werden dan met flesvoeding en laten slapen. Geen van hen ontwikkelde een motoriek. Veel van hen stierven een derde zelfs. 

John Bowlby ( 1907-1990) Ontdekte de moeder kind relatie. Een kind moet gehecht zijn aan zijn moeder om te overleven. 

(Uit schoolpedagogiek, opvoeding en onderwijs in de basisschool, Noordhoff Wolters, 2006. ISBN: 90-01-59636-3)

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Harlow Harry Harlow (1905-1981) Onderzocht aapjes. Hij gaf hen een surogaat moeder met melk, en liet de moederaap zonder melk. De aapjes kozen dan niet voor de melk, maar de warmte van de moeder. Omdat aapjes dreigden te sterven moest dit experiment gestopt, het leek onethisch. 

Het bewijst dat apen en mensen, die familie van elkaar zijn, de moeder nodig hebben, meer dan voor melk. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQ5Y24c2hBPh_lBzLSlvvQWakkere mens

Het is ook zo dat voor een awake state dat de mens hoort te bereiken, en te behouden, eerst het klimaat en temperatuur, zuurstof in orde moet zijn. Net als gevarieerde voeding, schoon water, kleding, onderdak en eventueel medicijnen, en zelfs studie. Een eigen ontwikkeling is nodig in de autoritatieve opvoeding, waar de mens gelijke wordt aan de meest sophisticated volwassenen. Omdat autoritatieve opvoeders, alleen meest sophisticated ideeën gebruiken. (Een idee van al die ideeën is een wakkere staat, een ander de authoritatieve stijl van ondersteunen en alleen meest sophisticated informatie als input brengen, dus het daadwerkelijk begrijpende deel van de meest sophisticated zaken, waardoor je ze niet alleen als input krijgt, ook begrijpt waarom deze meest sophisticated zijn, en het dagelijks bezig zijn met de juiste zaken. Dus het klimaat, temperatuur, zuurstof, gevarieerd voedsel, schoon water, kleding, onderdak en eventueel medicijnen en creeëren van input voor ontwikkeling, dus ook uiteindelijk aangepast aan eigen max van het kind, en interesses studies. 

Input zorgt voor ontwikkeling. 

Een mens moet de juiste input krijgen! 

Als je, je richt op autoritatief, warm en liefdevol alles brengen voor het kind, groeit het DSMvrij op en als zichzelf. Het wordt een zelfstandige, vriendelijke volwassene, gelijk aan andere meest sophisticated volwassenen. 

Geen angst

Ook moet je in een werkelijke lage angst leven, om minder lang te wachten met samen werken. Een angstvrij gezin, dus hoge angstzaaiers moeten weggehouden, die zorgen voor het samen wachten. (Tenzij er oorlog is etc, en het reëel is, dan is het beschermend.) Schachter (1959)

 

images?q=tbn:ANd9GcS4zNCXn6lRNwP39FntctoManagement van groepen

Diversiteit is het beste in een groep. Vooral under the surface. 

Diversiteit is er in 2 vormen: surface: nationaliteit, man/vrouw, leeftijd etc en under the surface: studies en ideeën, en geloof etc. In beide vormen is het het beste, maar er kunnen dan wel ook subgroepen ontstaan. Dat brengt voordelen, goed samenwerken, en is efficient, maar er ontstaat ook conflict. Die conflicten kun je wegwerken met ieders studies. Alle mensen die gestudeerd hebben kunnen samen een gezamenlijk doel vinden, en hun expertise, en unieke kanten brengen waardoor er geen conflicten meer zijn. Maar deze groep diverse mensen is meest effectief!

 

Doe al deze dingen, om jezelf te zijn en echt zelf te kiezen! 

  • Studeer dus zelf ook!
  • En weet meer dan anderen!
  • Al deze mensen samen, met hun studies hoeven alleen maar een gezamenlijk doel te vinden en hebben geen conflicten!
  • Ook zijn zij meest sophisticated en hoeven alleen hun werk samen authoritatief te brengen, zo brengen ze een beste regering! DSM vrij, en ieder ontwikkeld zichzelf. Waardoor je ook niet meer bang hoeft te zijn jezelf zo hard te verliezen aan de leraren en maatschappij! De leraar blijft nog gevaarlijk!
  • Thuisschool is het beste, de moeder heeft zo ook de beste rol in het leven van het kind! Thuisgeschoolden hebben een betere en speciale positie in beste universiteiten, omdat zij zelfstandiger zijn. Er zijn speciale plaatsen voor hen in die universiteiten. Hoe dan ook worden thuisgeschoolden eerder dokter! Mogelijk ook doordat de mening van de leraar wegvalt!

 

 images?q=tbn:ANd9GcTgZUZ5DHUz3VUio31_un2Nu nog...

Denk je intrapersoonlijk, interpersoonlijk of op groepsniveau? 

Intrapersoonlijk = (Vanuit de indruk van de)gezamenlijke gemeenschap. 

Interpersoonlijk = Je gedachten en gesprekken laten afhangen van de ander. Van persoon tot persoon, met personen leven en denken. 

Groepsniveau = Bezwijken onder groepsdruk. Handelen naar wat de groep ervan vindt. 

Een diepgaand antwoord om je eigen keuze te maken voor deze regering....

Het gezamenlijke beeld over de gemeenschap is wat we willen afspreken met de regering. Hier is diversiteit het beste, en zeker under the surface. Zo ontstaat er geen conflict. 

Interpersoonlijk geloof geen leraar boven jezelf. 

Op groepsniveau, handel alleen naar jezelf!

En lever je bijdrage in die intrapersoonlijke, interpersoonlijke wereld om de groepsdruk te veranderen. 

5438442613_c3e4d3cd13.jpg

Voor een betere regering richt je op relevante anderen. 

Die passen bij jouw normen en waarden. Zonder de leraar. Ontwikkel jezelf met autoritatieve ondersteuners. Studeer, en thuis! Wees zelf een goede moeder en vader. Overheers, zonder geweld, zodat de kinderen een eigen mening ontwikkelen en niet die van de leraar. 

Cantril (1940) Om intrapersoonlijke onzekerheid terug te dringen, richt je op relevante anderen. Angst heeft een relatie tot affiliëren. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds_(radio_drama)

 

 

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel en mooi uitgelegd.