Inleiding 07 Genesis loopt op aarde

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 26 February 22:55

Inleiding 07 Genesis loopt op aarde.

Hallo Genesis welkom op deze aarde.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? Waarom zorgen wij voor de ellende van andere groepen? Volgens geloven is het nodig om in de hemel te komen. De hemel wat is dat? Waar hebt U het over? Een slang die kan praten?

Volgens Genesis fantaseren we ons als wereldbevolking geestelijk gestoord. Dat doen we door de peuters onder commando van goed en slecht te stellen. Eindelijk de hoofdpunten uit Genesis1-4 duidelijk. Het verhaal kan begrijpelijk verteld en opgeschreven worden.

Hoofdstuk 1 Onze ziel. Ons lichaam

Wij mensen hebben een lichaam gelijk een dier. We hebben de bijbehorende gevoelens. Met braaf en stout kunnen we dieren vormen tot huisdieren.

Hoofdstuk 2 Onze fantasie. Onze geest.

We krijgen fantasie. We krijgen menselijke gevoelens. En een innerlijke aandrang. Het verlangen om als gelijke mensen in de menselijke gevoelens te leven. De leiding door de boom van het leven midden in het dorp. Er staat de waarschuwing. Niet de kennis van goed en kwaad in de samenleving brengen. Als we dat doen gaat onze geest dood en leven we als een ziel. Voor we in de geestelijke gestoordheid van Eva levend was er een andere samenleving.

Hoofstuk 3 Eva. Een stem in het hoofd.

Wij fantaseren een stem in het hoofd. Een stem die de baas is over de schepping, de natuurwet. We fantaseren ons gelijk aan de schepper. Die baas in het hoofd hebben we de naam god gegeven.

Erfelijkheid. Wij hebben als peuter het goed en kwaad geleerd. We konden ons niet verzetten. Wij leren de peuters de kennis van goed en kwaad. Ze kunnen zich niet verzetten. Wat in de pasgeboren baby als geest aanwezig is wordt dood gemaakt. We erven niet het leven in de geest. We erven het leven in de ziel. Dat we in het leven van de ziel leven regelen we als mensheid zelf.

Hoofstuk 4 Meer stemmen in het hoofd. Eva en de drie zonen. Oorlog maken.

De zonen van Eva zijn opgevoed in goed en slecht, de erfzonde dat is duidelijke want ze zijn knettergek. Ze hebben een stem in het hoofd, hun baas. Kaïn praat met zijn stem in het hoofd. Die stem geeft hem het recht om geweld en moord te gebruiken want hij heeft zijn broer vermoordt. Hij heeft het recht van de erf lijn van de offergaven, zegt zijn stem in het hoofd. De stem die Eva in het hoofd heeft verteld Eva dat haar zoon Seth het recht van de erf lijn heeft. Dat wordt oorlog tussen de stam, en het dorp van Kaïn en Seth.

Eindelijk de verhalenlijn klaar. Het verhaal kan nu opgeschreven worden.

Het springt er niet uit: Wij de wereldbevolking en als persoon kennen geen waarheid. We kennen goed en kwaad. We kunnen niet zeggen we leven in het goed. Als de mens met het Kaïn merkteken beveelt het slechte te doen, het slechte wordt dan het goede. De leider bepaald wanneer terreur en moord goed is.

Met waarheid is het net als met goed en kwaad. Waarheid en leugen horen bij elkaar. Wij krijgen waarheid voor Eva en waarheid na Eva. De waarheid voor Eva, de waarheid van de natuur wordt dood gemaakt. Dood gemaakt met waarheid en leugen. De natuur wordt door de Kaïn mensen tot leugen gemaakt. Over water lopen en meer van zulke zaken.

De manier waarop wij waarheid maken. Dat doen we per groep. Per groep vertellen we tegen elkaar dat is de waarheid en dan is het voor de groep de waarheid. Het goed en kwaad is niet alleen in de groep, het vormt onze persoonlijkheid

Het springt er niet uit. De samenleving voor Eva, de samenleving na Eva. Hoofstuk twee toevoegen als hoofdstuk 5 maar dan in Goed en kwaad. De hof, de wereldeconomie en de verdeling in onder organisatie. In goed en kwaad. De economie van het dorp en het sociale leven. In goed en kwaad. De onderlinge haat. De roddelpraat enzovoort. De verdeling in onder organisaties. De gevoelens van de mensen.

Antiautoritaire opvoeding in Nederland. De Dolle Mina’s. Ze willen een baan en zonder b.h. rondlopen. De peuters lopen in de weg. Ze worden in het diepe gegooid leren zwemmen of verdrinken. De gevoelswereld van de peuter krijgt totaal geen aandacht.

 

Een wereldsamenleving voor Eva en onze samenleving in Eva.

Als wij goed zeggen bedoelen we het goed in het goed van goed en kwaad. Onze Kaïn wereld. Voor onze Eva gestoordheid in die samenleving had goed de betekenis van goed in overeenstemming met de natuur.

Als wij waarheid zeggen bedoelen we de waarheid van de waarheid en leugen. Onze Kaïn wereld. Voor onze Eva gestoordheid had waarheid de betekenis van waarheid in overeenstemming met de natuur.

Als wij persoon zeggen bedoelen we de persoon in kennis van goed en kwaad. Onze Kaïn wereld. Voor onze Eva gestoordheid had persoon de betekenis de persoon in overeenstemming met de natuur.

Als wij samenleving zeggen bedoelen we onze samenleving in de kennis van goed en kwaad. Onze Kaïn wereld. Voor onze Eva gestoordheid had samenleving de betekenis samenleving in onze natuur. In de waarheid van waarheid en leugen zullen we geen waarheid vinden. Voor Eva vinden we waarheid.

Het wonder dat echt is en dat we niet willen zien. Anti autoritaire opvoeding. Het filmpje op You Tube. L’ education á la desobéisaance.

De twee jongetjes die elkaar voorbij willen. Onder normale omstandigheden zou het commando van braaf en stout dit regelen. Een jongetje zou tot braaf gemaakt worden, verhoogd worden. Het andere jongetje zou tot stout gemaakt worden. Verlaagd worden.

De leidster het commando van goed en slecht trekt zich terug. De peuters lossen het zelf op. En dit zonder geweld, zonder verhoging of verlaging. De twee peuters geven een voorbeeld voor heel de volwassen wereldbevolking: Zo moet dat.

We weten het beter. We leven met het merkteken van Kain en mogen elkaar vermoorden.

Agressie in het filmpje wordt gepraat over agressie. Agressie is geen gevoel, het is een uiting van gevoel. Gevoel is er niet zomaar dat wordt opgebouwd.

Het kindje tot de peuter leeftijd heeft geen eigen wil. Het kan alleen duidelijk maken dat het ergens behoeft aan heeft. Voordat het kindje op de kleuterschool komt heeft het al de neiging een eigen wil te ontwikkelen. Dat wordt doodgedrukt met braaf en stout. Deze onderdrukte gevoelens uiten zich als de aanpassing agressie.

De vrije wil in de peuterschool tussen de kinderen. Dat de twee jongetjes elkaar voorbij willen. Ieder jongetje heeft zijn wil. Als het conflict opgelost is heeft nog ieder jongetje zijn wil. We zien dat er wat nieuws ontstaat: een gezamenlijke wil. De werkwijze van de natuurwet.

We hebben een vrije fantasie. Wij hebben vrije gedachte. Wij hebben een vrije wil. Wij hebben een vrij begrijpen. Een vrij begrijpen? We begrijpen niets van de samenleving. We willen niet zien dat er voor Eva een andere vorm van samenleving was. We vertellen elkaar na en zeggen dat is de waarheid.

Met de twee jongetjes uit de anti autoritaire opvoeding staat de waarheid onder bewijs.

Ons bewijs het navertellen. Het leven is een bundel aardstralen. Bij de geboorte komt die bundel in de baby. Als we overlijden blijft die bundel aardstralen als leven in de ruimte bestaan. Hij wordt weer in een andere baby terug geplaats op aarde. Als een groep mensen hetzelfde verhaal navertellen en zeggen dat is de waarheid. Dan wordt het voor die groep de waarheid. Wij als wereldbevolking leven zonder waarheid. We hebben met onze Eva gestoordheid de waarheid dood gemaakt.

Leven in geloven elkaar na vertellen of leven in begrijpen? Laat ons eens fantaseren dat we de wereld van de peuter begrijpen. Door het commando van braaf en stout voorkomen we dat de peuters hun gevoelens gaan ontwikkelen. Met begrijpen zal iedereen het daar mee eens zijn. Wat voor een warboel aan verhalen hebben de gelovige en dan vooral de mensen die zich als deskundige uitgeven. Deskundige fantasten die vertellen we na, dat maken we tot waarheid. Een samenleving van begrijpen dat is toch iets voor de apen. Dat zeggen we niet, dat denken we.

Ons samenleven op aarde, de haat en moord door betaalde moordenaars. Het elkaar in de ellende helpen met het moet goedkoper dat is onze slimste fantasie.

Waarheid.

 

Als we het over samenleven hebben dan hebben we het over geloven. Het elkaar navertellen. We leven niet als mensen. Wij hebben het onzichtbare gefantaseerd en leven in de onzichtbare wereld. Wij zijn als peuter gedwongen in een onzichtbare fantasiewereld te leven. Wij dwingen de peuters in het leven van de onzichtbare fantasie wezens te gaan leven. De sprookjes van vrij Amerika.

Als eens de gedachte gehad dat we ook zouden kunnen samenleven met elkaar begrijpen?

Wij mensen leven niet zoals we geboren worden. We worden gevormd. Op de peuterschool wordt de basis gelegd van het waarde en normen systeem in ons. Als volwassen mens kunnen we die basis niet meer bij onszelf veranderen.

Wij leggen de basis voor het waarde en normen systeem in de peuter vast.

Er zijn twee manieren om het waarde en normen systeem bij de peuter vast te zetten.

De manier die we nu gebruiken. De peuters onder commando van braaf en stout zetten. Ze onder het commando van het onzichtbare stellen. Er werkdieren van maken. Ze maken tot wezens die in ellende leven zoals we nu op aarde zien.

Een andere vorm om een basis voor de waarden en normen te vormen. De peuters de gelegenheid geven hun gevoelens te ontwikkelen. Ze als peuters met peuters laten leven. Zonder de terreur van onze onzichtbare fantasiewereld. De goede en kwade wezens.

Wij zijn bezig met bewijs fantaseren dat onze onzichtbare fantasiewereld echt is. Als we nu eens op het idee komen ons af te vragen: Wat is waarheid?

We leven niet als persoon tussen personen, We leven als een fantasie tussen andere fantasieën. We weten van onszelf niet wie we zijn. Zolang de basis van onze vorming als mens, de peuterschool niet verandert zal dat zo blijven.

 

De aarde is het paradijs. Wij mensen maken er een hel van. Want wat hebben wij mensen nodig dat deze aarde ons niet geeft?

Wat wij mensen nodig hebben is dat we op aarde leven. We leven in onze fantasie de krachten van goed en slecht ergens in de lucht. We kunnen een wereld maken waarin we als persoon tussen personen leven, hier op aarde. Genesis de eerste vier hoofdstukken.

We lezen niet. We vertellen na wat zogenaamde deskundige vertellen.

De peuters opvoeden op dezelfde manier als we dieren africhten en dan kunnen we geen waarheid vinden. Willen we waarheid vinden? We willen bewijzen dat onze fantasie, de fantasie van onze groep de waarheid is.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.