Inleiding 05 Wiebelende balans

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 19 February 10:29

Inleiding 05 Wiebelende balans.

Moet het zo of kan het anders? We leven in de wereldomspannende geestelijke ziekt van Eva. We zijn zo geestelijk ziek dat we beweren de besmettelijke ziekte van Eva is de gezondheid. Dat is de waarheid. Van een geestelijk gezonde mens willen we niets weten. De oude waarheid is oud. Onze nieuwe waarheid is de echte geestelijke gezondheid. Wij leven als idioten op aarde, geestelijk gestoord. In deze geestelijke gestoordheid blijven we volhouden het is geestelijke gezondheid. Eva heeft de nieuwe geestelijke gezondheid geschapen.

We zouden kunnen leven in de waarheid. We leven in de geestelijke ziekte van Eva. We maken een nieuwe waarheid met goed en kwaad. Het is de echte waarheid, de echte gezondheid vertellen we elkaar na. En de daarbij behorende overbodige ellende. Wereldwijd is een gezonde menselijk geest vertellen we.

Het punt dat de besmettelijke ziekt Eva toeslaat. Op de peuterschool wordt de peuter onder commando van goed en kwaad gesteld onder commando van de Eva ziekt gesteld. Worden de peuters niet onder commando gesteld, de gelijkheidspersoon zal zich ontwikkelen. Een gezonde menselijke geest.

 We blijven volhouden de nieuwe waarheid van Eva is de gezondheid. Welke wereld laten we de peuters na? De gelijkheidsmens of de overbodige Eva ziekte van goed en slecht

Genesis begin. Het wiebelen is niet het wiebelen van de waarheid. Het is het Wiebelen van de natuurwetten. Als u een huis schept en het huis wiebelt beteken dat niet dat u wiebelt. Dat wiebelen regelt de werkende natuurwet. De werkende natuurwet heeft het gewiebeld tot de toestand die we nu kennen. De werkende natuurwet blijft aan het wiebelen.

Dit is de schepping buiten onze fantasie. De natuurwet is de waarheid daar kunnen we op vertrouwen. Stel je voor ben je op vakantie wil je gaan zwemmen blijkt het water doorzichtige steen te zijn. Het is het water waar Jezus over gelopen heeft. De Eva ziekte van verhalen over goed en slecht. We fantaseren dat we de schepper moeten helpen met het leven op aarde te regelen. Het is andersom. De aarde heeft de mensheid niet nodig. Zonder mensheid zou de aarde even lustig bestaan. Wij mensen hebben de aarde nodig om te kunnen leven. Waar zouden we zijn zonder aarde?

Buiten onze fantasie. En in onze fantasie?

Wij mensen krijgen van de waarheid de fantasie geschapen. Er is een vergelijking mogelijk met de schepping van de aarde. We krijgen natuurwetten in de fantasie, een soort geraamte. Hieraan kunnen we de rest van de fantasie vastmaken.

Wat ik lees.

Het vissersdorp.

Een aantal mensen houdt zich bezig met vissen vangen. Die vissen worden gedeelte opgegeten in het dorp een gedeelte gaat naar de andere dorpen. Een gedeelte gaat naar de fabriek om te conserveren. Daarvan wordt een gedeelte in het dorp opgegeten. Een gedeelte gaat naar de andere dorpen.

Het landbouwdorp.

Een aantal mensen is bezig met landbouw. De producten zullen gedeeltelijk door de mensen van het dorp gegeten worden. Ze zullen gedeeltelijk naar de fabriek gaan om te conserveren. De conserven zullen gedeeltelijk door de mensen in het dorp gegeten worden. Een gedeelte gaat naar de andere dorpen.

Het jagers veehouders dorp.

Een aantal mensen zijn bezig met jagen en veeteelt. Van de opbrengst wordt een gedeelte door de mensen in het dorp opgegeten. Een gedeelte zal naar de fabriek gaan om te conserveren. Van de conserven zal een gedeelte door de mensen van het dorp opgegeten worden. Een gedeelte gaat naar de andere dorpen.

De economie dient uit twee delen te bestaan.

Het loon, het inkomen van de dorpsbewoners. Het is de wereld inkomsten norm. Ieder lid van het dorp ontvangt het gelijke inkomen. Het lid zijn van een dorp is het inkomen. Ieder dorp zijn economie.

De tweede economie. Buiten het dorp worden wegen en bruggen gepland en ze worden gebouwd. Er zijn grote fabrieken als de autofabrieken. Een tweede economie buiten heet dorp. Er zijn mensen die buiten het dorp werken. Wat het inkomen betreft zijn het dorpsbewoners. Hun inkomen is het lid zijn van een dorp.

Ons gevoel leven, ons sociaal leven

Onze groep voor het sociaal leven is het dorp. Leven als gelijkheidsmens. Dat betekend leven in de waarheid zonder het toneelspel van schone schijn. Leven in de waarheid van de fantasie

Genesis twee is geen wetgeving. Het is een geraamte waar de basis van de fantasie aan gehecht zit.

Eva en haar zonen.

Onze fantasie dat we baas zijn over de natuurwet. Dat gaat niet direct wel indirect. We fantaseren iets dat de baas is over de natuurwet. Via dit iets kunnen wij dan de baas zijn over de natuurwet. Dat iets hebben we de naam god gegeven. Bij onze gestoordheid van de Eva ziekte horen haar zonen met de fantasie van het merkteken.

Een terugkeer naar het leven in de waarheid van de fantasie. Antiautoritaire opvoeding.

Wij zetten de geestelijke ziekt Eva voort. We stellen de peuters onder commando van goed en slecht. Dit doen we ook met de huis en werkdieren. Een huisdier krijgt niet de kans zijn instinkt gedrag te ontwikkelen. Het heeft een ander gedrag als een soortgenoot in het wild. Dat doen we dus ook met de peuters ze krijgen niet de kans hun natuurlijke aanleg te ontwikkelen. Ze worden als een huisdier meet een gedrag wat van de natuur uit onwezenlijk is.

Opvoeden het vormen van het kind. Dat is de kennis in de traditie overbrengen. Bij antiautoritaire opvoeding. De traditie overbrengen maar zonder de Eva ziekte, de kennis van goed en slecht. We zien bij de peuters dat ze conflicten gaan oplossen zonder een hoger en lager. De conflicten worden opgelost in gelijkheid van persoon.

De vervreemding van het lichaam en daarmee de vervreemding van de lichamelijke gevoelens. Daar hebben peuters geen moeite mee want die vervreemding is nog niet ontstaan.

Als de peuters op de lagere school komen. Bescherm ze voor de ziekte van Eva. Het figuur met zijn beste leerling en zijn minderwaardige leering. Het hoger-lager systeem. Zorgen dat dekinderen hun systeem van gelijkheidsmens blijven behouden.

De levensweg van de peuters in gelijkheid.

Wij, de volwassen zullen er zorg voor dienen te dragen dat die weg vrij is van de besmettelijke ziekte Eva. Alles van goed en slecht van de weg vegen zodat de peuters zich ontwikkelen kunnen tot mensen die in waarheid van hun natuurleven. De motivatie van de kinderen in gelijkheid zal niet zijn het zich hoger maken. Ieder kind heeft zijn natuurlijk belangstelling. Het ene kind heeft natuurlijke aanleg om met getallen bezig te zijn. Een ander om met taal gedoe bezig te zijn. Weer een ander zal het plantenleven willen onderzoeken. De drijfveer zal de waardering van de andere zijn. Er zal een schoolsysteem dienen te komen dat aansluit op de kinderen.

De agressie van het lagereschoolkind in de besmettelijke ziekt Eva zal geen richting hebben. Dat houdt in hij vraagt om een leider. Met de meeste waarschijnlijkheid de agressie van het gelijkheidskind zal zich richten tegen de overblijfselen van de Eva ziekte en die willen opruimen

Het werk van de gelijkheidsmens als ze volwassen zijn.

Het doel zal niet zijn het inkomen vergroten om zich te verhogen want het inkomen is gelijk. Het doel zal zijn de waardering van de andere dorpsbewoners. De gelijkheidsmens kan in waarheid leven zonder het toneelspel van hoger en lager.

Kent U dat? De peuters die alles uit elkaar halen zelfs als er geen schroeven in zitten?

Toen ik peuter was. De nonnen liepen meet de groots mogelijke schijnheiligheid door het dorp. Dit was nodig om hun sadistisch genot aan het strafgeven te verbergen. Heel de kleuterschool leefde in ellende. De volwassen mensen hadden daar geen belangstelling voor.

De lijfspreuk in het dorp van de grote mensen was: Nooit meer oorlog. Ze hadden het te druk met hun Eva ziekte.

Nu hebben we een nieuwe god. Het geheim wonder van Amerika. Het geheim kasteelridder geloof.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.