Het bewijs der dingen die men niet ziet

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 12 February 18:28

     Als Paulus aan het eind van zijn instructies aan de Hebreeuwse heiligen komt, krijgen zijn woorden nieuwe kracht en schoonheid. De intensiteit waarmee hij schrijft verraad zijn hartstochtelijke verlangen de heiligen ertoe te bewegen de vervolgingen en verleidingen van de wereld te overwinnen. Hij bereikt het machtige hoogtepunt waartoe hij zijn toehoorders door middel van deze zendbrief heeft gebracht. Hier is hij gereed hun de sleutel te geven waarmee zij de wereld kunnen overwinnen en hun zaligheid verwerven.

                                  3b76cc39018384b7e138efc18584c440_medium.    

    De boodschap is zo belangrijk dat Paulus hem met de grootste zorgvuldigheid en bijzonder duidelijk uitwerkt. Hij wil dat allen het zullen begrijpen en niemand het punt waar het om gaat zal missen. Waarom al die moeite? Waarom zulk een verlangen om allen die willen luisteren te bereiken? Het antwoord lijkt vrij eenvoudig maar is dat niet want hij openbaart de sleutel waardoor mensen profeten zijn geworden, openbaringen ontvangen, geweldige wonderen verrichten en waar Zion werd gevestigd en “weggenomen”.

  4f28c29d6893f4fd8b03df6291be1c5b_medium.

     Paulus kende de moeilijke omstandigheden waaronder de eerste heiligen moesten werken. Hij kende ook de omstandigheden waaronder de heiligen in het laatste der dagen zouden moeten werken en hij hád daarover geprofeteerd. (1 Timoteüs 4:1-4.) Daarom is de sleutel die hij de Hebreeën in zijn brief gaf ook de sleutel van de huidige ‘heiligen der laatste dagen’ en ieder van hen moet leren hoe zij deze sleutel moeten gebruiken om uiteindelijk aan de goddeloosheid van onze tijd te ontkomen.

           37fa0fc69230d0264a0d8fc3eb873455_medium.

     Ik hoop dat u uzelf afvraagt welke sleutel het is waarover in deze zilla gesproken wordt en als u voor het eerst in uw leven hiervan hoort terwijl u zoekt naar de manier waarop u hem in uw eigen leven kunt gebruiken neem dan contact met ons op. Houd in gedachte dat Paulus wist waar hij over sprak want hij schreef uit ervaring. Hij had de sleutel vele malen gebruikt om de schatten van de eeuwigheid te ontsluiten en dat kunt u ook als u van ons aanbod gebruik maakt.

             2dde5a3968f69c782e2f2bf218bfa812_medium.      Zendelingen worden met het gezag en de sleutels van de apostelen geroepen, aangesteld en gemachtigd, en krijgen de opdracht om ‘van Jezus te getuigen.’ Daarom worden zij gerekend onder ‘de uitverkoren vaten des Heren.’ Met andere woorden: zij, de bevoegde boodschappers van de Heer, laten de ziel van hen die naar hen luisteren kennismaken met het geloof in Christus door met de macht van de Heilige Geest te onderwijzen en te getuigen.

  5443f6cde6e8a2a2fd1740002c52c156_medium.

     Het woord dat we verkondigen, het woord waardoor we geloof in Christus ontwikkelen, is het herstelde evangelie, of het goede nieuws, van Jezus Christus. Eenvoudig gezegd is het goede nieuws dat de dood niet het einde van ons bestaan is en we slechts tijdelijk van God afgescheiden zijn. We hebben een Heiland, Jezus Christus, de goddelijke Zoon van God, die door zijn verzoening de dood en de hel overwonnen heeft, zodat iedereen op zal staan en iedereen die zich bekeert en zich in zijn naam laat dopen voor eeuwig in Gods hemelse koninkrijk mag wonen.

  37e4e1881b9567fc9c05bc82ce0b2d30_medium.

     Als u dag in dag uit probeert de wil van God te kennen en uit te voeren, zal uw eigen geloof in Christus enorm groeien. Omdat uw geloof u al tot handelen aanzet, zal het u ook macht geven en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Neen Jan Cornelis, bewijzen zijn dingen die feitelijk bewezen zijn (wetenschap) Wat jij bedoelt is dat er bewijzen kunnen zijn die men niet ziet en of waarneemt. Dat kan zo zijn, maar dat is geen ultiem bewijs. Dat kan ook fantasie zijn. Overigens fantasie (verliefdheid bij voorbeeld) kan overgaan in werkelijkheid maw dat-wat-zo is en of 'gebeurt' Zo is het met jou enn je vrouw gegaan kennelijk. Maar niet bewijs verwarren met aanwijzing. Dat doen miljarden mensen die geloof verwarren met feiten (wetenschap) Voorbeeld. Men geloofde vroeger dat de planeet Aarde plat was, maar de natuurwetenschap ontdekte dat de planeet Aarde zo goed als rond was, behalve dan de beide polen! Zo gaat het ook met dromen. Soms zijn dromen fantasie (bedrog) illusie en soms zijn dromen waar= werkelijkheid en of komen uit: fantasie gaat over in werkelijkheid...! mvg Co Meijer ps Zo zal Abraham een droom (visioen) hebben gehad dat hij de Here God ontmoette in 'levende lijve'bij z'n woontent op het heetst van de dag', vermoedelijk een visioen(droom) waarvan goedgelovige mensen gingen geloven 9interpreteren) dat deze droom werkelijkheid was...?! Het is maar mijn gedachtegang over het verschil van geloof en werkelijkheid. Ingevingen van '(de) heilige geest zijn gedachten (informatie) afkomstig uit het kosmisch informatieVeld (kosmische energetisch Veld wat overal aanwezig is en tot in alle hoeken en gaten van het heelal doordringt, en duus ook op aarde in onze hersenen'het werktuig van onze spirituele Geest'
Het bewijs der dingen die men ziet, is geen bewijs, maar slechts aanwijzingen. Deze begrippen bewijs versus aanwijzing moet U niet door elkaar halen dat schept verwarring! Laat onverlet dat er dingen kunnen zijn die onbewijsbaar zijn, niet gezien kunnen worden door de mens met zijn/haar beperkt vermogen tot zintuigelijke en buiten/boven zintuigelijke gaven. Woorden die GOD communiceert zijn niet geschreven woorden, maar ongeschreven goddelijke communicatie van gevoel, gedachten en de ervaring. Alleen wij mensen gebruiken woorden waar wij betekenis aan geven. De Bijbel is dan ook niet letterlijk het woord van God, maar het woord over de God (JHWH), zoals ook de Koran het woord van mensen is over dezelfde God, Allah genoemd. Co Meijer
U zegt: "Het bewijs der dingen die men ziet, is geen bewijs, maar slechts aanwijzingen." Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over "Het bewijs der dingen die men niet ziet", dat wat de Heilige Geest mij ingeeft in een "communicatie van gevoel, gedachten en de ervaring" en dat is dan voor mij het bewijs van de dingen die ik niet zie. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn huidige vrouw leren kennen uit informatie die men niet ziet. Mooi hé?
Beste GOD heeft geen wil zoals wij die kennen. GOD is een natuurfenomeen, de bron van dynamische & kosmische energie. GOD is het intrinsiek & zelfregulerend energiebeginsel, de oorsprong van kosmos, Aarde, plant dier & mens... En om gekend en herkent te worden schiep= lees evolueerde GOD de mens als het resultaat van interventie met buitenaartsen (Eloha, Elohim) zoals Genes de bijbel heeft verklaart in eenvoudige bewoordingen geschikt voor mensen uit de 'oude tijd' ten tijde van Enogh zo'n 4.000 jaar geleden! mvg Co
Hier verschillen wij een beetje want God heeft de mens in mijn ervaring met de Heilige Geest niet geëvalueerd. Hij schiep hen rechtstreeks zoals Hij zelf is. Daarom weet ik zeker dat Hij mijn geestelijke Vader is en dat er ergens in zijn celestiale koninkrijk ook mijn geestelijke moeder zich bevindt. Mooi hé?