De toekomst van de wereldbevolking

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 08 January 22:05

De toekomst van de wereldbevolking.

We praten over het verleden over onze ellende. Andere praten over hun belangrijkheid en hun goud die hebben geen tijd voor het leven.

Laten we vaststellen.

Wij mensen hebben fantasie. We hebben geen knopje om de fantasie uit te zetten. Die fantasie zit in ons hoofd. Persoonlijk dus. We kunnen in groepen een gezamenlijke fantasie maken. We leven altijd in fantasie.

Laten we vaststellen.

Er is een natuurkracht. Deze natuurkracht bestaat uit de scheppende natuurkracht en de werkende natuurkracht.

Laten we vaststellen

We fantaseren ons tot gelijk aan de natuurkracht. Een natuurkracht die betaalde moordenaars, de legers in dienst heeft. Een natuurkracht die offergaven moet hebben. We fantaseren dat die natuurwet kan praten. Met verhalen over goed en slecht bepaald deze natuurwet wat goed en slecht is.

Onze gefantaseerde natuurwet van goed en slecht regelt dat ons levensdoel hoger is als het levensdoel van een normaal mens, een mens die in het mierennest het dorp zorgt dat alles op rolletjes loopt. Dat we ons hoger fantaseren als een gewoon mens willen we niet loslaten. Genesis drie. Adam en eva maken zich hoofdbedekkingen. Ze maken zich een wereld van schone schijn. Verhaaltjes een toneelspel kijk dit ben ik. En de ander gelooft het toneelspel. De gelovige maken er een lende bedekking van. Kunnen we nagaan waar we als gelovige de fantasie hebben zitten. We willen ons gefantaseerd levensdoel van hoger dan een normaal mens niet loslaten. We maken de raarste fantasie kronkels om de andere mensen te laten geloven dat we nog hoger zijn.

Laten we vaststellen.

Man en vrouw besluiten samen door het leven te gaan. De vrouw kan de man niet met naakte gevoelens van het nest, de gevoelens van een normaal mens tegemoet treden. De normale mens is doodgemaakt vervangen door de schone schijn van de hoger als een mens. Ditzelfde geld voor de man. Zijn nestgevoelens zijn dood. Hetzelfde zien we als we dorpsgenoten contact met elkaar opnemen. Wij zijn rondlopende schone schijnen. Onze nestgevoelens zijn dood. We vertellen elkaar onze schone schijnen.

Laten we vaststellen.

Volwassen worden. De fantasie begint het denken, het redeneren op zeven jarige leeftijd te ontwikkelen. Bij de peuter is er nog geen verstand aanwezig. De peuter kent het waar en onwaar niet. Voor hem is alles waar.

Laten we vaststellen. Peuterklas 1

De peuterklas volgens de echte natuurwet. De peuters gaan een samen in het alles ontwikkelen. Een nestgevoel zal ontstaan. Een systeem van elkaar waarderen. Dit samen zal na de peuterschool niet verdwijnen. Ze zullen een dorp gaan vormen van samen. Een dorp met onderlinge waardering tussen de mensen. De wereldbevolking zal uit een aantal dorpen bestaan.

We leven niet volgens de echte natuurwet. We hebben ons zelf tot natuurwet gefantaseerd.

Laten we vaststellen. Peuterklas 2

De peuters krijgen geen kans een samendoen op te bouwen. De volwassen mensen staan als tot natuurwet gefantaseerde te commanderen met goed en slecht. De volledige tijd staan de peuters onder deze terreur. Ze worden misvormd tot wezens zoals wij volwassen mensen zijn. Het leven wordt de beoordeling goed en slecht.

Laten we vaststellen.

Wij voelen ons als tot natuurwet gefantaseerde wezens belangrijker dan de echte natuurwet. We leven boven de normale mens met onze onzichtbare geesten van goed en de onzichtbare geesten van slecht. De onzichtbare wereld die daarbij hoort.

Laten we vaststellen.

Ons afvragen kunnen we met onze fantasie de fantasie die we hebben overwinnen? Ons een voorstelling maken van een wereld van mensen die in de echte natuurwet leven met als levensdoel in het dorp alles op wieltjes te laten lopen. Onze gefantaseerde onzichtbare wereld van stemmen in het hoofd, de hersenspoeling van de peuterschool overwinnen. Een leven voorstellen zonder de fantasie van goede onzichtbare wezens en onzichtbare kwade geesten. Een leven voorstellen waarin de echte natuurwet de baas is. Een leven zonder legers op aarde.

Mijn gesprek met Genesis van de eerste vier hoofdstukken. Wat verteld Genesis aan U?

We gaan het gesprek met Genesis niet aan. We blijven aanrommelen in de rommel van de peuterschool. We willen die gestoordheid van goed en slecht niet overwinnen.

Vrede op aarde dat is een wereldbevolking die leeft in de echte natuurwet.

We willen onze hoogmoed van dat wij gelijk zijn aan de natuurwet niet opgegeven. De hoogmoed die bestaat uit het fantaseren van goed en kwaad. De wereld van onze onzichtbare wezens.

Nogmaals. U gaat het gesprek met Genesis aan? En wat krijgt U verteld?

We hebben hier op aarde gefantaseerd twee natuurkrachten. De natuurkracht goed en slecht. De onzichtbare wezens die we gefantaseerd hebben. Die moet offergaven hebben. Die hebben betaalde moordenaars in dienst. Met de gefantaseerde onzichtbare wereld voelen we ons belangrijker dan de andere mensen. Wij zoeken een oplossing voor oorlog en ellende maken in het nog meer gefantaseer. We kunnen ook denken.

We zijn op de kleuterleeftijd totaal geestelijk misvormd. Dat zit diep. De volwassenen die zich boven de natuurkracht fantaseren. De rotzooi op aarde wordt niet door onzichtbare wezens veroorzaakt, niet door ons mensen moeten we geloven. Die wordt door de door ons bij elkaar gefantaseerde onzichtbare wereld die we de naam god hebben gegeven geschapen.

We kunnen in de echte natuurwet gaan leven als we ophouden de peuters te misvormen met onze onzichtbare wezens van goed en slecht.

De peuters krijgen dan een kans van een samen op te bouwen.

De paus die net als ieder normaal mens in zijn dorp de bijdrage levert dat alles op rolletjes loopt. Het dorp een samen. Nog niet al moet hij er de hele wereldbevolking voor uitmoorden. Hij zorgt wel dat de mensen de verhaaltjes van goed en slecht geloven.

 

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking?

Het moord gefantaseer in Genesis hoofdstuk vier daar lezen we voor het gemak maar overheen.

Een Nederlandse soldaat heeft niet alleen het recht om vermoorden. Hij is het verplicht, het is zijn werk. Dat is onze vrijheid. Onze democratie. Onze vrije economie. De koning heeft met behulp van goed en slecht de zijn natuurwet gefantaseerd.

De volksleiders fantaseren ieder met goed en slecht de echte natuurwet. En allemaal hebben ze de natuurwet die de echte waarheid is.

De peuters geestelijk misvormen tot wezens die in de een, of een andere kennis van goed en slecht geloven. We hebben er geen moeite mee. Dat is onze belangrijkheid die we de peuters duidelijk maken.

Jezus kan over water lopen. Dat geeft ons het recht mensen die een andere echte natuurwet met goed en kwaad gefantaseerd hebben te vermoorden.

Jezus kan over water lopen. Dat geeft de koning het recht de bezitsverdeling in Nederland te regelen en wel zo dat een groot aantal mensen in ellende leeft.

We komen niet op de gedachte.

De peuters de mogelijk geven een geestelijk samen te laten ontwikkelen. De natuurwet aanvaarden zoals de natuurwet is. Onze warboel over goed en kwaad niet overbrengen.

De koning. De andere leiders. Ze fantaseren zich gelijk aan de echte natuurwet. Zij kunnen de echte natuurwet veranderen met goed en kwaad. In het geheim ze zijn lid van het kasteelridder geloof. Wat de geheime kasteelridders als echte natuurwet bij elkaar gefantaseerd hebben. Het vormt nu de beschaving vrij Amerika. Met de Rothchilds als paus. In het geheim.

Betaalde moordenaars, ons leger is onze vrijheid. Moeten we zeggen.

We krijgen de kistjes goud wel bij elkaar gemoord.

Website: antiautoritaire opvoeding. En dan. Historisch nieuwsblad.

De ouders hadden geen duidelijk doel. Dat doel is een opvoeding in de kennis van goed en kwaad blokkeren en vervangen door de kinderen de kans geven dingen samen te doen. Waarbij met waardering gewerkt wordt. Mamma vindt het leuk. Het kind krijgt zelfstandigheid. Het behoud zijn waardigheid. Bij het behoeden voor gevaar situatie dient met afspraken gewerkt te worden. Het kind behoudt zijn waardigheid. Onder leiding van de volwassenen ontwikkelen ze een zelfstandigheid.

Dit is dus totaal anders dan het opvolgen van bevelen dat de kleuters nu geleerd krijgen. Het bevel braaf of stout. De gevoelswereld van het kind wordt ontkend. Het eigen ik van de peuter blijft totaal buiten beeld. Het wordt dood gemaakt.

De peuter.

Hij onderzoekt alles. Ook zijn lichaam. De peuter vindt het prettig om geaaid te worden, gemasseerd te worden. Hoe gaan we daar als volwassenen mee om? We ontkennen. De peuter mag geen gevoelens van samen ontwikkelen. Het moeten brave soldaten worden.

Een cursus kleuterleidster. Een cursus ouderschap. Wat maakt de Nederlandse staat daarvan?

Buiten de lijntjes van Nederland kleuren.

De betaalde moordenaars, de legers is geen uitvinding van een god. Geen uitvinding van Jezus of een andere god. Het is door Kaïn in elkaar gefantaseerd.

Doorgaan met de gebruikelijke peuter opvoeding. Het brave soldaten maken. Of antiautoritaire opvoeding. Het mensen maken. Het is de keuze betaalde moordenaars op aarde of mensen op aarde. Mensen met een mensen leven.

Wij hebben ons tot boven de natuurmensen gefantaseerd en we verdedigen ons boven zijn. Als Nederlander zijn we boven de rest van de wereldbevolking.

Betalen.

Als de mensen die de betaalde moordenaars betalen niet meer zouden betalen. Er zouden geen betaalde moordenaars meer zijn. Dat roept om een wereldomspannende vergadering van de goden. In verband met aanslagen wel in het geheim, anders hou je geen god meer over.

Warboel van de fantasie.

Door de warboel zien we de simpele waarheden niet meer. Opvoedingsstijlen voor kinderen. We fantaseren er gelijk een stuk of tien. Wat is de simpele waarheid? Er zijn er twee. We beginnen bij de peuter. We kunnen de peuters de gelegenheid geven samen dingen te doen. Of we richten de kinderen met het commando goed en slecht af gelijk we de huisdieren africhten. Die twee zijn niet te mengen, een beetje van het een en een beetje van het ander. Door onze warboel van fantasie zien we de simpele waarheid niet.

Door de warboel van onze fantasie zien we de simpele waarheid niet meer. Als de mensen die de betaalde moordenaars, het leger betalen niet meer betalen. Dan zijn er geen betaalde moordenaars meer op aarde. Een wereld zonder oorlog. Simpel. Wij gaan door met de warboel van onze fantasie. Het simpel zien we gewoon weg niet.

Twee keer simpel. Hoe vaak kijkt U simpel?

Als je de aardappels opzet om te koken en je vergeet het gas aan te steken worden de aardappelen nooit gaar. De piepers gaan niet dansen.

In welke vorm van samenleven we gaan leven, beslissen we met wat we de peuters gaan leren. Met welke vorm van opvoeden beginnen we bij de peuters. Die vorm zal de vorm van de samenleving gaan vormen. Simpeler kan het toch niet.

Als de betaalde moordenaars niet meer over de aarde wemelen zal een andere vorm van bezitsverdeling nodig zijn.

We overspoelen onze fantasie rommel met nog meer fantasie rommel we zijn zo slim ingewikkeld dat we het zelf niet meer begrijpen.

We hebben denkvermogen.

Na al die tijd van ellende, de beschavingen is het mogelijke dat we als normale mensen gaan leven? Dat we de natuurwet als baas over onze samenleving gaan zien. Dat we ophouden de mensen die betaalde moordenaars in dienst hebben te vereren. Ze maken een betere samenleving als de echte natuurwet moeten we zeggen. Simpel toch. Ons denkvermogen wordt totaal overspoeld door onze warboel van fantasie. Toch als we willen denken kunnen we denken.

 

Genesis lezen en begrijpen.

Genesis de eerste vier hoofdstukken omvatten niet de gehele natuurwet. Ze omvatten het samenleven van ons mensen. Simpel lezen.

Wij leven zo dat we het goed moeten doen van het leven na de dood. En ons kwaad wat het kwaad is in het leven na de dood. In het leven na de dood zijn betaalde moordenaars goed.

1+1=1. Een lichaam + een geest van het samenleven = een wereldbevolking.

1+?=? Een lichaam + een witte geest + een zwarte geest = ??? Wereldbevolking.

1+1=. De peuterschool is op hol geslagen. Houdt de leidsters tegen, vang de leidsters en laten we ze vertellen. De peuter heeft een geest, de geest van het samen. De peuter heeft niet een zwarte geest en een witte geest het leven na de dood. De peuter heeft het leven van het nu in zich.

Zelf denken.

We zitten zo in de warboel van onze fantasie gevangen dat ons denken is doodgedrukt. We beoordelen wit of zwart en dan is het klaar. Laten we ons denkvermogen gebruiken en een eigen oordeel vormen.

De peuters de waarden en normen leren van een leven na de dood.

De peuters de waarde en normen leren van het leven in het nu.

Zelf denken. We moeten elkaar navertellen.

Mensen willen.

Ieder mens op aarde wil in vertrouwen en waardering leven. Waardering tussen de man en vrouw (En de kinderen) Waardering tussen de mensen van het dorp. En waarom doen we het niet?

We leven het waarde en normensysteem van het leven na de dood.

Wij mensen hebben een samen.

Wij mensen beïnvloeden elkaar. Als een persoon in een groepje vrolijke is zullen andere mensen dat over nemen. Omgekeerd ook als een mens in een groepje neerslachting is. Dit kan ver gaan het, placebo-effect. Als iemand een toespraak houdt, alle toehoorders krijgen hetzelfde gevoel.

De basis.

Laten we het meest eenvoudige vaststellen. Wat betreft het samenleven van de wereldbevolking.

Of zo. We fantaseren fantasiefiguren. Stemmen in ons hoofd. En fantaseren die tot baas over de mensheid maken. We fantaseren een goed en slecht. De goden.

Of zo. We aanvaarden dat we mens zijn als mens zoals we zijn. De natuur is de baas op aarde. De natuur die we als innerlijke aandrang in ons hebben. Deze aandrang maken we bij de peuter dood.

Wij zijn heel belangrijk. We fantaseren poppetjes in de ruimte, op miljarden reisjaren ver weg. Deze poppetjes komen ons opzoeken. We hebben foto’s van de poppetjes. Eerlijk waar.

Waar zijn we in peuters naam toch mee bezig.   

We fantaseren dat de stemmen in ons hoofd in de hemel leven. Nu hebben we hemelse normen op aarde. Het betaalde moordenaars in diens hebben is goed.

Baas in het hoofd.

Wij hebben de hele wereld in ons hoofd. Wij zijn niet zoals we onszelf graag doen geloven baas in eigen hoofd. We hebben een samen. Bijvoorbeeld de taal. Wij hebben de taal in het hoofd. Niet ieder mens is de baas over de taal. Een klein groepje beslist de taalregels. Door het navertellen worden die tot gezamenlijk gemaakt. Tot het gezamenlijke van de taalgroep.

Dat ieder mens zegt ik ben baas in eigen hoofd ik bepaal zelf de taalregels kan niet. Dan zou er geen taal bestaan.

Baas in het hoofd samen met andere mensen leven.

De waarheid normen en waarden in het dorp. Die hebben we in het hoofd. Niet ieder mens is baas over de waarheid normen en waarden. Het is een samen gelijk de taal. Een klein groepje mensen beslist. En dat moet naverteld worden. Ieder mens fantaseert zijn eigen waarheid waarden en normen. Is dan een samenleving onmogelijk? Het verschil met de taal is, er zijn twee mogelijkheden. We leven nu in een samenleving van goed en slecht. We kunnen in fantasie een samenleving uitdenken van samen leven in een samen leven. Dit kan alleen als het wereldomspannend is. De vorm van bezit. Ieder persoon op aarde heeft hetzelfde inkomen. Het inkomen wordt bepaald door het lid zijn van het dorp. Dat wordt een grondwet. Een wereld grondwet. Ieder mens kan het systeem fantaseren. De basis van de fantasie zal gelijk zijn. Er ontstaat een samen. Dit samen zal niet ontstaan door het navertellen maar door dezelfde gedachte te hebben. Het zal de eerste stap zijn naar een wereldbevolking zonder betaalde moordenaars op aarde. Een wereld zonder oorlog.

Dat die witte en zwarte figuren in de lucht toch zelf hun ruzie uitvechten. Wat hebben wij mensen daar mee te maken? We laten ze ons leven bepalen. Iedere groep met zijn eigen figuren in de lucht.

Het levensdoel van een mier. Zorgen dat in het nest alles op rolletjes loopt. Het levensdoel van een mens. Zorgen dat in het dorp alles op rolletjes verloopt. Het dorp maakt onderdeel uit van de wereldeconomie.

Onze fantasie.

Onze fantasie kan toch verder gaan dan een kistje goud. Wat leren we de peuters? Een kennis van goed en kwaad. Een van de vele. Echte waarheid is wereldomvattend. Echte waarheid kent geen grenzen. We zijn een wereldbevolking.

Oorlog.

Het waarheid bepalen door navertellen hebben we ons eigen gemaakt. De tweede wereldoorlog werd mogelijk doordat mensen gingen navertellen, datgene wat Hitler als waarheid de lucht in slingerde. Nu vertellen we na wat Amerika als waarheid de lucht in slingert. Zelf denken doen we niet. Echte waarheid geld voor ieder persoon op aarde. Denken als wereldburger dat is toch niet onmogelijk.

Denken dat die fantasten zelf hun ruzie oplossen gaat niet. Ze hebben hun betaalde moordenaars.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.