Herziening van de god

Door Haraelmans gepubliceerd op Tuesday 03 January 03:38

Herziening van de god.

Namen geven.

We hebben de naam god gegeven aan een natuurkracht die offergaven moet hebben. Om het normaal te maken hoort er een partij verhalen bij.

We hebben de naam soldaat gegeven aan betaalde moordenaars. Om het normaal te maken hoort er een partij verhalen bij.

We leven in een partij verhalen.

Met verhalen bepalen we wat goed en slecht is. Wat de waarheid is. We leven in een waarheid die we als groep hebben vastgesteld.  De waarheid de natuurwet is helemaal ondergesneeuwd met verhalen. De echte waarheid is niet meer zichtbaar.

We hebben het logisch denken.

Met logisch denken kunnen we de echte waarheid ontdekken. Door de verhalenpartijen heen kijken.

Gedrag vaststelling door de natuurwet.

We hebben vele soorten auto’. Toch zijn ze allemaal hetzelfde. De gedrag vaststelling die de natuurwet voor dieren geregeld heeft hebben we de naam instinkt gedrag gegeven. Wij mensen hebben geen instinkt gedrag. Bij ons mensen dit gedrag een gedeelte van de fantasie. Genesis verteld het zo. Wij mensen krijgen van de natuurwet een geraamte in de fantasie. Het bot is geen dood geheel. Het is het begin, het boom leven. Uit de aarde via water, de lucht en warmte wordt het gebonden tot een fantasie. Dit kunnen we als vervanging zien van het instinkt gedrag dat dieren hebben. Het geraamte, het boomleven geeft ons vastigheid in hoe samen te leven.

Naast het boomleven gaat de fantasie groter groeien als het ei leven. Een peutergroep gebruikt dat wat in de schaal van de peutergroep zit om de fantasie van het samendoen groter te laten worden.

Op de lagere school en verder groeit de fantasie met de zoogdier manier Met een navelstreng.

Met vijftien tot twintig jaar is de fantasie uitgegroeid.

Natuurwet werkt steeds met hetzelfde systeem.

Het eerste is vergelijkbaar met het boomleven. Het tweede is vergelijkbaar met het leven in een ei. Het derde is vergelijkbaar met het leven van een zoogdier. De navelstreng.

*De manier waarop het leven op aarde geschapen wordt. (Hoofdstuk een)

*In genesis twee lezen we hoe op deze manier het samenleven van de mensheid op aarde geregeld wordt.

*We zien dat de groei van de fantasie van baby tot volwassen fantasie volgens dit schema gebeurt.

Antiautoritaire opvoeding.

Bij de baby. De groei van de fantasie begint gelijk een bomenleven. Uit de omgeving wordt verzameld en tot fantasie gevormd. Komt de peuter op de kleuterschool hebben we al storing van het goed en kwaad van de volwassen mensen. De peuters zijn agressief tegen waarde en normen. We zien in de experimenten dat dit vanzelf verdwijnt.

5 jaar De peuter fantasie. Naast de boomgroei gaat de fantasie groter groeien op de ei manier. Iedere peuter zit in zijn schaal. Hetgeen binnen de schaal is wordt omgezet in fantasie. De peuters zitten in een gezamenlijke schaal, de groep. Wat binnen de groep is wordt omgezet in een gezamenlijke fantasie. De fantasie is niet passief. Wat als boomleven fantasie al aanwezig is werkt. Bijvoorbeeld de taal andere normen en waarden. In de het gezamenlijk ei leven worden de gevoelens in de persoonlijke fantasie verwerkt. Het persoonlijke gevoel is toch een samen.

7 jaar De fantasie van het kind wordt groter op de zoogdier manier. Het kind gaat verstand ontwikkelen, begrijpen. We zien de drie fantasie vormen tegelijkertijd groter worden. De volwassen mensen, de oorlog verslaafden hebben het roer in handen. Als we een schip bekijken is het roer, de plaat aan de achterkant van een schip in verhouding maar een klein onderdeel. Toch bepaalt dit onderdeel welke richting het schip gaat.

Antiautoritair

De peuterleeftijd. Hier wordt de basis gelegd voor het gevoelsleven. Het leven, de groep het dorp. Wat wil antiautoritair bereiken? Een ander levensdoel. Wij zij er zo op gedresseerd dat het levensdoel buiten het leven moet liggen dat we niet op het idee komen he levensdoel in het leven te zoeken. Met onze natuurwet die betaalde moordenaars in dienst heeft en de kennis van goed en slecht gemaakt heeft volgens de gelovige dresseren we de peuters als dieren met goed en slecht. We commanderen ze gelijk het circusdieren moeten worden.

De doelstelling antiautoritair.

*De peuter gaat zijn menselijke gevoelens ontwikkelen. In zijn eigen schaal. Een beeld van eigenwaarde van zelfvertrouwen.

* De peuter gaat het menselijk gevoel in de groep ontwikkelen in de schaal kleuterschool. De peuters gaan met elkaar spelen. Conflicten maken en die zelf oplossen. Er ontstaat een onderlinge band een vertrouwensband.

* De peuter gaat via waarde en normen een vertrouwensband met de volwassen mensen vormen. De traditie zoals de taal wordt overgebracht.

Het overbrengen van traditie. Kunt U zich voorstellen dat U een peuter bent? Waarom zou U het speelgoed opruimen? Omdat mama heet gezegd dat ze het leuk vindt. Heeft ze zelf gezegd. Als de peuter het speelgoed opruimt zal mamma zeggen: mooi gedaan. Maar wat ze met gevoel zegt zal sterker zijn dan de woorden. De waardering. Dit dient de houding te zijn van de volwassen: Waardering. Dat dient de houding tussen volwassen mensen te worden waardering.

Het nu.

Op de kleuterschool wordt onder bevel van goed en slecht gemarcheerd. Het lijkt toch meer op een kazerne dan op een groep spelende kinderen. De kinderen een soldatenuniformpjes aantrekken wat is dan het verschil?

Verwarring.

Als de peuters als levenshouding waardering geleerd krijgen zal dat bij hen niet tot verwarring leiden. Waardering is dat wat we van natuur in ons hebben. Het zal bij de volwassen mensen tot verwarring leiden. Leven in het goed en slecht, een natuurwet die betaalde moordenaars in dienst heeft en een persoon heeft uitgekozen die moet zorgen dat de kelders vol goud komen. Ons gerotzooi met stemmen in het hoofd. Met deze achtergrond de peuters waardering leren dat geeft verwarring. En wat doen we als kistje goudverslaafden. We geven de peuters de schuld, die zorgen voor verwarring. De mensen vertellen elkaar dat het normaal is.

Levensdoel.

Waarom leven er muggen op aarde? Waarom leven er mensen op aarde. Wat is het levensdoel van een mier? Zijn bijdrage leveren aan het leven in het nest zodat alles op rolletjes loopt. Onze levenstaak is toch hetzelfde: in het nest, in ons dorp een bijdrage leveren zodat alles op rolletjes loopt.

Niet op het oppervlak van de aarde leven.

We helpen elkaar zo in de ellende dat we ons van de aarde wegvluchten. In een gefantaseerde wereld vluchten.

Fantasie en waarheid. We kennen twee vormen van waarheid. Een de natuurwet. Een baksteen valt altijd omlaag. Twee een gefantaseerde waarheid. Als een groep mensen tegen elkaar zegt dat is waar wordt voor deze groep mensen “dat” de waarheid. De natuurwet die betaalde moordenaars in dienst heeft wordt waarheid als een groep mensen zegt of moet zeggen dat is de waarheid. We hebben verschillende van die natuurwetten met betaalde moordenaars in dienst. Geloven zeggen we daartegen, dat is de naam.

Wij hebben geen geraamte in de fantasie. We zien het verschil tussen echte waarheid en gefantaseerde waarheid niet.

Opruiming in onze fantasie. Ik dacht het wel.

De gedachte zijn vrij. De fantasie is vrij. We fantaseren een natuurwet die betaalde moordenaars in dienst heeft. En hij heeft een stem. Eerlijk waar want de grote vertellen het. En we hebben op school geleerd het als waarheid na te vertellen. Laten we eens met de ogen knipperen waar zijn we mee bezig? Sprookje voor volwassen mensen.

Ik zie het niet voor me. Dat deze natuurwet de waterhuishouding schept. De natuurwet die betaalde moordenaars in dienst heeft. Dan zou er een beekje komen tussen de aarde en de maan. Kunnen we met de roeiboot naar de maan om daar vakantie te houden.

Opruimen in onze fantasie.

Als hulpmiddel Genesis de eerste vier hoofdstukken gebruiken. We komen tot een fantasie opbergkastje. Met drie laden.

Begin baby. De fantasiegroei als de bomengroei.

Begin 5 jaar. De fantasie groei als het leven dat in een ei groeit.

Begin 7 jaar. De fantasie groei als een zoogdier met navelstreng.

Dat er, als er ei groei komt wil niet zeggen dat de boomgroei verdwijnt. Genesis hoofdstuk een. De vissen en vogels komen erbij.

Die Genesis toch. Hij gaat ervan uit dat de gedachte vrij zijn. Dat onze fantasie vrij is. Dat we onze fantasie niet in kooitjes van sprookjes zetten. De sprookjes van een natuurwet die betaalde moordenaars in dienst heeft en die verteld. Laten we Genesis lezen met een vrijgelaten fantasie. Fladderend als een vlinder, maar gebonden aan de natuurwet, dus niet aan onze fantasie.

Hoe vrij we onze fantasie maken zien we op internet. We zitten gevangen in ons kooitje van de sprekende natuurwet. Sprookjes van de grote.

Ik schrijf als automonteur. Het worden tandwielen en hefbomen. Kan een moeder het met gevoel schrijven?

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.