Klimaatprocessen en broeikaseffect

Door Vermeer01 gepubliceerd op Friday 30 December 14:06

De zon beheerst alle klimaatprocessen en houd leven op aarde mogelijk.Door de energie die we van de zon ontvangen is het aardse klimaat mogelijk en word het klimaat in stand gehouden. Deze zonnestraling word opgevangen door de aarde en weer uitgezonden. De hoeveelheid uitgezonden energie is gelijk aan de hoeveelheid inkomende energie en zo worden onze klimaatprocessen in stand gehouden.

Leven op aarde

Zo ver bekend is de aarde de enige planeet in het zonnestelsel waarvan bekend is dat er leven bestaat. Althans in de vormen zoals wij die kennen. Niet zoals de aarde zijn de meeste planeten zeer ongastvrij. De afstand van de zon en het oppervlak bepalen mede de gastvrijheid van een planeet. Op een planeet dichtbij de zon heersen enorm hoge temperaturen en op planeten ver weg van de zon is het ijskoud. Sommige planeten hebben geen vast oppervlak. Op aarde is een evenwichtig balans tussen temperatuur, atmosfeer en luchtdruk mogelijk door haar positie ten opzichte van de zon.

Zonneaandrijving.  

Klimatologische processen op aarde worden door de zon aangedreven. Een goed voorbeeld hiervan is de waterkringloop die zich in stand houd door middel van zone-energie. Zonnestralen bereiken water op aarde en er vormen wolken doordat het water verdampt. Deze wolken laten water weer in de vorm van druppels los, wanneer het gaat regenen, en het proces start weer opnieuw. Ook fotosynthese is een mooi voorbeeld omdat fotosynthese een essentieel belang heeft in de planten groei. Rond de evenaar word de meeste energie door de aarde opgevangen en word daarna door lucht en water getransporteerd naar de polen. De aarde kent vele klimaatzones en die worden mede bepaald door de warmte die word getransporteerd. Enkele klimaatzones zijn: gematigde streken, ijzige streken zoals op de polen en de enorme temperatuursverschillen die er kunnen zijn in Amerika,Siberië en de prairies.  

Absorptie golflengten 

9 procent van de energie die de aarde bereikt bestaat uit ultraviolette golflengte. 45 procent 

uit zichtbare golflentes en de rest uit de langere golflengten. Absorptie vind al plaats voor dat de straling de oppervlakte bereikt door zuurstof en ozon die ultraviolette straling absorberen. Maar ook waterdamp en koolstofdioxide absorberen ultraviolette straling en de lager gelegen luchtlagen.

Uitstraling golflengten.

Onze planeet straalt ook energie uit in de vorm van straling. Deze word uitgestraald door het oppervlak en de atmosfeer in de middelste golflengten van het infrarood. De hoeveelheid straling word bepaald door de temperatuur van het oppervlak en de atmosfeer. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer straling er word uitgezonden. Daarnaast word de hoeveelheid uitgestraalde energie bepaald door losse spoorgassen. Spoorgassen zoals: waterdamp, koolstofdioxide en ozon. Elk van deze gassen reageren op hun eigen mannier door de straling te absorberen of te reflecteren op verschillende hoogte in de atmosfeer. Een grote hoeveelheid van een bepaald gas in de atmosfeer bepaald de gehele atmosfeer door energie te absorberen of reflecteren op die bepaalde hoogte en beïnvloed dus het geheel.

Broeikaseffect

Lang geleden werd door vulkaanuitbarstingen onze aardse atmosfeer gevormd, samen met de gassen: stikstof, zuurstof, waterdamp, argon en koolstofdioxide. Daarna werd deze samenstelling mede bepaald door het leven op aarde, zoals planten die koolstofdioxide absorberen en zuurstof afgeven. En een balans in de hoeveelheid van deze gassen zijn noodzakelijk voor het leven op aarde. Want omdat een groot gedeelte van de inkomende straling word geabsorbeerd voordat deze de aardoppervlak bereiken, worden we beschermt tegen schadelijke zonnestraling. Daarnaast fungeren deze gassen als broeikas door absorptie van straling die de aarde uitzend en weerkaatsen deze weer terug naar de aarde. Dit broeikas is belangrijk om het klimaat op aarde in stand te houden. De gassen die de straling absorberen en/of weerkaatsen worden straling beïnvloedende gassen genoemd en waterdamp draagt hier het meest bij aan de opwarming van onze planeet. Gevolgd door koolstofdioxide en ozon. De opwarming van de aarde word mede veroorzaakt door een toename van concentratie van deze gassen en versterken het broeikaseffect. Menselijke activiteiten beïnvloeden de concentraties door de hoeveelheid koolstofdioxide en ozon te wijzigen door uitstoot. Maar ook methaan, stikstofoxiden, sulfaatdioxide, en chloorfluorkoolwaterstoffen worden door de mens uitgestoten en veranderen de eigenschappen van de atmosfeer. Waardoor het broeikaseffect word versterkt. 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
U heeft heelmaal gelijk. Echt een andere insteek en gedachte. Maar zeer interessant. Dank je
Je beschrijft de dag. In de nacht is de dampkring er ook. Dan is het een rem die voorkomt dat de warmte van het aardoppervlak (de zonnewarmte van de dag) te snel de ruimte in verdwijnt. Zou die rem er niet zijn was de aarde niet geschikt als levensruimte. Voordat de temperatuur te laag wordt voor het leven begint de nieuwe dag en wordt alles weer opgewarmd. Voordat het te warm wordt voor het leven komt weer de afkoeling, de nacht.Het is het evenwicht in het alles, in het geheel wat het leven mogelijk maakt.
De evenwichten in de lucht, in het aardoppervlak en in de waterhuishouding. In warmte en chemie.
De aarde wil alles in evenwicht krijgen. in een toestand zonder beweging. Dag en nacht verhinderen dat. De nacht is voor het leven even belangrijke als de dag.