Een antioutoritaire wereldeconomie-Een antiautoritair leger.

Door Haraelmans gepubliceerd op Thursday 29 December 11:39

Een antiautoritaire wereldeconomie en een Dorps economie.

Mensenvrede op aarde. Mensenvrede in het dorp. Als we denken.

Ons levensdoel. Zorgen dat de mensen in het dorp, de mensen in onze omgeving plezier hebben. Die mensen zorgen dan dat wij als persoon plezier in het leven hebben. Waar woont het dorp? In het hoofd van iedere dorp bewoner. In onze fantasie. Het wordt een groepsfantasie iedere dorpsbewoner heeft wat aangaat het dorp dezelfde fantasie. Het wordt één fantasie terwijl hij toch in het hoofd van ieder lid van het dorp zit. Een dorps geest. Met de wijk zien we hetzelfde. Ieder lid van de wijk heeft de wijkfantasie in het hoofd. De wijk geest. Als mensen een groep vormen zien we een geest ontstaan. Een samen. De grootste groep die een geest kan vormen is het dorp. Buiten het dorp zijn de andere dorpen. Buiten het dorp is de grote economie. De kleinste groep zijn twee personen.

Een soldaat, een betaalde moordenaar in welke kleur dan ook heeft geen geest. De samenbindende kracht van een leger is het geld. Het geld heeft geen gevoel. Alle mensengroepen die bij elkaar gebonden worden met geld zijn zonder geest. Zonder gevoel.

Als we elkaar navertellen laten we daarbij ons denkvermogen werken. Ter vervanging van geloven. Het goed en kwaad.

Wat leren wij de peuters? Zorgen wij dat ze gaan leven in een wereld met dorpsgeesten? Los van de wereldeconomie. Een wereld van mensenvrede, een wereld van mensen plezier?

Als dorpsgeest vertel ik: De vijand zijn alle groepen mensen die een binding via het geld hebben. Zij zijn gevoelloos en weten niet wat ze doen. Moord is voor hen een spelletje. Want de dood bestaat niet fantaseren ze gezamenlijk. Tegen beter weten in.

Dit getuig ik in naam van de dorpsgeest. De mensenvrede. Het mensenplezier. Naast ons geloof in goed en slecht. In onze fantasie een wereld uitdenken van de dorpsgeest.

In genesis de eerste vier hoofdstukken kunnen we lezen. Dat doen we dus niet. De mensen met de groepsbinding geld vertellen wat er staat. En we vertellen heel braaf na. Daardoor wordt de geldbinding ons leven. Laat ons lezen wat er staat over stemmen in het hoofd. Wat er staat over offergaven.

Als dorpsgeest vertel ik. En als wat verteld U?

Als dorpsgeest vertel ik. En als wat verteld U?

Hoe leven wij mensen hier op aarde?

Een wereldbevolking zonder oorlog. Het geheel bekijken, de hele mensheid. Afstand nemen zodat er een overzicht is. Vanuit een punt uit de ruimte kijken. Laten we een vakantie op de Maan fantaseren. We nemen een tent en een kampvuur mee. We kijken naar de aarde. Hoe de mensheid leeft. De hele mensheid dus. Het eerste wat opvalt is dat we leven onder dictators. De dictators van de witte goden en de dictators van de zwarte goden. De zwarte goden in het geheim. Zij maken zich kenbaar door het kapitaal bezit. De regering is er voor het geloof. Het werkelijk bestuur wordt uitgevoerd door de mensen van het zwarte geloof. Dat geloof is geboren bij de kasteelridders.

Er is via de betaalde moordenaars een strijd gaande om bezit tussen de dictators. Het leger geeft  zijn andere woorden, andere namen. Als een Nederlandse soldaat een mens vermoord krijgt het de naam: De vijand uitgeschakeld. Wordt een Nederlandse soldaat vermoord dan krijgt het de naam: Hij is gevallen. De soldaten krijgen boeken met dienstgeheim. Een soldaat wordt in een eigen geïsoleerde wereld gezet. Ze moeten geloven hun strijd gaat niet om bezit ze strijden om de vrijheid. De strijd om bezit heeft ieder mens. We zijn bezig met schuld geven. De een zegt, de regeringen zijn het schuld. De ander zegt de kapitalisten zijn het schuld. Weer een ander zegt de legers zijn het schuld. Bekijken we heel de wereldbevolking. Wat is er fout in de mensheid? Dan komen we op het antwoord dat we alles beoordelen naar goed en slecht. Een vrouw en een man. De vrouw kan de man niet zien als persoon. Ze maakt een beoordeling van goed en slecht. De man kan de vrouw niet zien als persoon. Hij maakt een beoordeling van goed en slecht. Wij beoordelen elkaar gelijk we een huisdier beoordelen. Dat is wat er fout zit in de mensheid. We beoordelen alles maar dan ook alles met ons oordeel goed of slecht.

We hebben ons op de Maan gefantaseerd met de tent en het kampvuur. Kunnen we zoveel fantasie opbrengen dat we de tent en het kampvuur vergeten? Onze beoordeling goed of slecht?

Een antiautoritaire wereldbevolking. Ee antiautoritaire economie. Een antiautoritaire regering. Een antiautoritair leger. Een antiautoritair dorpsbestuur. Man en vrouw die antiautoritair tegen over elkaar staan. Een antiautoritaire peuter opvoeding.

Een wereldbevolking zonder de beoordeling goed of slecht. Een wereldbevolking die bestaat uit mensen. Hoe zouden wij mensen dan leven?

Een baby wordt niet geboren met het oordeel goed of slecht in zich. Hij wordt geboren als mens. Als peuter wordt hij geestelijk gestoord gemaakt met goed en slecht. Hij moet de braafste van de klas zijn. Op de lagere school moet hij de beste zijn. Als volwassenen moet hij het meeste bezit hebben. Gaan we een maankijk vakantie houden? Of gaan we door met, die zijn dat schuld.

Wij zijn het schuld dat we de peuters geestelijk gestoord maken.

De bijbelvertalers en de Nederlandse taal.

De boom die de vrucht draagt van de kennis van goed en slecht. Het woord en tussen goed en kwaad. Een taart is goed of hij is slecht. Dat een taart een beetje goed is en tegelijk een beetje slecht is kan toch niet. Dat kan alleen als we de taart niet meer als geheel zien maar in onderdelen. De room is goed maar de chocolade niet.  Voor de term goed en slecht dienen andere woorden gekozen te worden. De boom die de vrucht draagt van het oordeel goed of slecht. Dan gaat het over een geheel.

 

De geboorte van ons systeem privé-eigendom.

Eva fantaseert met de stem in haar hoofd verhaaltjes. Haar zoon met een stem in het hoofd fantaseert verhaaltjes.

De natuurwet kent geen woorden.

De natuurwet kent geen verhaaltjes. Hoe weet een kersenpit nu hoe hij als kersenboom moet worden? Er komt niet de natuurwet langs staan die het aan de kersenpit verteld. Het zit in de kersenpit. Hoe weet nu een groepsdier hoe het zich in de groep moet gedragen. Er komt niet de natuurwet langs staan die hem dat verteld. Het zit in het dier.

Hoe weet nu een mensenbaby hoe hij zich moet gaan gedragen. Heeft een baby dat in zich zitten of komt de natuurwet erlangs staan die dat verteld? Wij hebben fantasie, de traditie. We leren de peuters de groepsbinding van het geld. Het goed en slecht. Het wordt voorkomen dat er een geest van groepsbinding ontstaat tussen de kinderen.

Als ik lees.

Ik zie niet de letters. Ik zie niet de woorden, de zin of het verhaal. Ik zie gevoelens. Lees ik nu over de werking van een auto dan zijn er geen gevoelens. Er zijn samenwerkingen van systemen. Lees ik nu de verhalen van de paus en de geheime kasteelridders, er zijn geen gevoelens. Er zijn samenwerkingen van systemen. De paus is een levend lichaam met een dode fantasie, een dode geest. Een dode mens in een levend lichaam.

Zijn we allemaal een levend lichaam met een dode geest, een dode fantasie? We hebben een knopje als daarop gedrukt wordt vertellen we als een bandrecorder onze verhalen over de geleerde waarheid van het samenleven. Kunnen we dat knopje vergeten en met onze eigen fantasie vertellen over het systeem samenleven?

Het dood maken van de geest.

Een kersenspit krijgt een sprekende natuurwet naast zich en die verteld de kersenpit hoe hij als boom moet worden.

Een peuter krijgt een pratende natuurwet naast zich en die verteld hoe hij als volwassenmens moet worden. Een pratende natuurwet? Een kleuterjuf. Een levend lichaam met een dode geest. Met dode gevoelens. Het enige gevoel dat de kleuterjuf heeft is dat ze groots kan dan doen tegen de andere volwassen mensen. Haar kinderen maakt ze veel braver dan de kinderen van de andere peuterscholen. Ik heb die figuren toch leren kennen. Heeft U een andere kleuterjuf gehad? De kinderen moeten als haarzelf worden, een levend lichaam met dode menselijke gevoelens. De natuurlijke gevoelens van de peuter worden dood gemaakt met het geweld van goed en kwaad. Vervangen door verhalen. Duw maar op het knopje als van een bandrecorder stromen de verhaaltjes naar buiten.

Een ander wereldbestuur. Een ander economisch bestuur. Een ander dorpsbestuur. Een andere mens. Een andere peuter opvoeding.

Wij zijn bezig met de toekomst. De man met het bruine haar moet die baan krijgen. De andere groep de man met het blonde haar moet die baan krijgen, die is beter. En er wordt over en weer weerlegt. En wat weten we van de personen. Wat de massa media verteld. Nu blijkt de man met het bruien haar ook blond haar te hebben, maar hij heeft het geverfd.

Onze toekomst is de peuters van nu. Hoe gaan we om met het vormen van de peuters?

De samenlevingsvorm van de wereldbevolking.

Er zijn dieren die een groepsgedrag hebben, die een ziel hebben. Wij mensen hebben geen ziel de natuurkracht heeft die bij ons vervangen door de fantasie. De groepsfantasie per groep. Een groep geest. We leven als wereldbevolking niet met de groepsgeest. Wij mensen hebben de groepsgeest vervangen door een kennis. Een kennis van goed en slecht. Wij hebben ons als levensdoel gesteld het bezit van andere mensen tot ons eigendom te maken. Het lid zijn van groepen wordt bepaald door de inkomstenbron. De hoeveelheid bezit.

Wij hebben onze groepskennis. Kunnen we als wereldbevolking gaan leven in de groep geest? In het normale denken. Heel de wereld wemelt van de betaalde moordenaars, de soldaten. En we moeten geloven van de geloven dat de natuurkracht dat schept.

Normaal denken. Welke gegevens van de tweede wereldoorlog worden vertel? Over het systeem de kasteelridders de boven mensen wordt niets verteld. Dat is het geheime geloof dat nu de mensheid overheerst. De mensen die wat over het kasteel ridder geloof vertellen zien niet de eenheid, dat het een geloof is

Een vrede in de wereldbevolking. Een vrede in de dorpsbevolking. Een vrede tussen de mensen.

We hebben het zelf in de hand.

Wie bepaald de hoofdlijn van het leven?

In het verleden was het leven Jezus. Nu is het leven Nederland. Dit wordt er tijdens de schooltijd ingeperst. En dit terwijl Nederland geen zelfstandige groep is. Wij zijn een onderdeel van de groep wereldeconomie. De sociale groep is het dorp. De zorg in een wijk in Maastricht. De zorg in een wijk in Groningen. Dat kunnen de wijkbesturen niet regelen zegt de minister. Hij zal dat vanuit Den Haag regelen. En op maat zegt hij.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het is zeker dat wij veel moeten werken aan geestelijke en spirituele gezondheid van mens. Normen en waarden zijn bijna verdwenen.
Een omschakeling is noodzakelijke. Dit kan bij de vorming van de peuter. Eerst moeten we de waarheid zien. Er zij twee manieren van samenleven mogelijk. Of zoals geschreven in Genesis hoofdstuk een en twee. Het is een beschrijving van een samenleven. Een wereldwijde samenleving.
De tweede vorm van samenleven staat beschreven in Genesis hoofdstuk drie en vier. Een samenleving met stemmen in het hoofd. Een kennis van goed en slecht. De wereldbevolking kan niet een zijn want er moet een slechte groep zijn.
Als peuter zijn we met verhaaltjes totaal geestelijk gestoord gemaakt. Dat willen we niet zien. We zijn hoger als de mensen in de omgeving. De houding ik ben goed, de andere zijn slecht. Het gevolg van de dressuur uit de peutertijd.
Ik weet het niet in welke vorm zou dat kunnen zijn, ik denk dat dat kwestie van goede wil is.
Een peuter wordt thuis en op school constant bewaakt. Zijn gedrag wordt constant beoordeeld op braaf en stout. Naar de ontwikkeling van wolwassen mens blijft dat zo.
Peuters zijn in staat zelf conflicten te maken en die zelf op te lossen. Ze krijgen die kans niet.
Er ontstaat dan een ander mens, een andere persoonlijkheid.

De organisatie. het samenleven van de wereldbevolking. Deze staat beschreven in Genesis Hoofdstuk twee. In grote lijnen. De hof en de tuin. De wereldeconomie en het dorp.

Goede wil is inderdaad het beginpunt. Stilstaan bij het punt: Wij hebben tot levensdoel gemaakt, ons het bezit van andere mensen tot eigendom maken. Is dat het werk van normale mensen? We dwingen elkaar om mee te doen. We zitten met de verhalenpartij van de Kaïn mensen. Hun bewijs dat ze normaal zijn.