Namen geven*het zicht op

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 25 December 15:12

Namen geven*Het zicht op

Het zicht op de dierenwereld en onze mensenwereld.

Wat is er anders, meer of minder in de mensenwereld?  Het verschil tussen ons mensen en alle dieren is dat wij fantasie hebben. Een persoonlijke fantasie. Een groepsfantasie. De groepsfantasie hebben we de naam geest gegeven.

Wat is er anders, meer of minder in de mensen samenleving? Dieren die volgens hun natuur een samenleving opbouwen. Die innerlijke drang om de samenleving op te bouwen hebben we de naam instinkt gegeven. Het gedrag dat de groep mogelijke maakt. Dieren die onder de mens leven. We maken de dieren onderdanig door ze met braaf en stout een gedrag te leren. Het instinkt gedrag wordt veranderd in het gedrag zoals de baas, de mens het wil.

De mogelijkheden in het gedrag, in de groep wereldbevolking, dat wij mensen hebben.

  • Het natuurlijke gedrag voor onze samenleving als mensheid. Het natuurlijk gedrag volgens onze innerlijke aandrang. Het samenleven als mensheid. Mensen met dit gedrag bestaan niet meer.

  • Samenleving van de mensheid. Mensen die leven met een aangeleerd gedrag. Met een gedrag van braaf en stout. De baas, goed en slecht bepaald de fantasie. De persoonlijke fantasie, een stem in het hoofd. De groepsfantasie een wezen dat op het dak van de wereld woont. Wat er gefantaseerd wordt bepaald niet het wezen op het dak van de wereld. Wat er gefantaseerd wordt als goed en slecht bepalen de mensen met de erf lijn van Kaïn.

Namen geven.

Baas en slaaf in de organisatie van het samenleven van de wereldbevolking. De manier waarop bepaald wordt wie leider wordt en wie onderdanig, wie slaaf moet worden. Dit wordt bepaald met de erf lijn van Kain. De mensheid heeft niet meer een leider de natuurwet. Er zijn meerdere leiders de mensen met het Kaïn erfrecht en iedere leider fantaseert voor zijn groep de waarheid. Hij geeft inhoud aan het goed en kwaad. Met het merkteken van de offergaven, het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben weet hij zijn fantasie door te zetten. We hebben dit systeem de naam beschaving gegeven.

Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen.

Hoofstuk 1

De natuurkracht. De scheppende natuurwet en de werkende natuurwet laten de aarde en het leven ontstaan zoals we dat nu kennen. Hoe kan dat problemen opleveren? Het is de toestand die we nu kennen. Daar hebben we de Kaïn mensen voor. Fantasie kronkels die een normale gek niet gefantaseerd krijgt.

Hoofdstuk 2

Er wordt beschreven een samenleving voor de wereldbevolking met de natuurkracht als onze leider, onze baas. Problemen? De gestoorde Kaïn mensen met dat zij betaalde moordenaars, de soldaten in dienst hebben is geschapen door de natuurkracht.

Hoofdstuk 3

Eva praat zich met een stem in het hoofd krankzinnig. De stem wordt een groepsfantasie. We fantaseren dat die stem buiten ons hoofd leeft.

Genesis hoofdstuk 4

De zonen van Eva fantaseren de stem van de offergaven. Die stem geeft Kaïn een beloning voor de moord. Een merkteken.

En wij zijn zo gestoord gemaakt in de peutertijd dat we het gefantaseer van stemmen in het hoofd als de werkelijkheid zien. Dat de aarde wemelt van de betaalde moordenaars is het werk van de natuurkracht vertellen we.

De weg om tot een samenleving te komen waar de natuurkracht de baas is bestaat.

Een antiautoritaire wereldbevolking. En die begint met een antiautoritaire kleuterschool. De kleuters niet de kennis van goed en slecht leren. Ze het samen dat ze bij de geboorte mee krijgen laten ontwikkelen. De rest van hun leven antiautoritair blijven. Wereldwijd.  De volwassenen moeten natuurlijk wel weten waar ze mee bezig zijn.

Een wereld zonder betaalde moordenaars en het systeem van ellende dat erbij hoort.

 

Hoe bepalen wij onze waarheid?

Smurfen bestaan niet, maar ze zijn blauw en kunnen door een kraan. Wij bepalen onze waarheid doormiddel van het navertellen. De groepsfantasie. Als iedereen van een groep zegt dat het waarheid is, dan is het voor deze groep de waarheid.

Antiautoritaire opvoeding.

Opvoeden zonder de kennis van goed en slecht. De peuters krijgen geen stemmen in het hoofd gepraat die de waarheid bepalen. De peuters gaan met hun eigen norm de waarheid bepalen. Dat gebeurd met de vraag is het logisch? De basis voor een mens met een andere geest wordt gelegd. De peuters zullen mogen zeggen: Grote mensen zijn gek want die maken oorlog.

De peuters zullen in een andere geestelijk wereld gaan leven dan de volwassen mensen. Ze zullen een andere geestelijke wereld gaan vormen.

Een antiautoritaire wereldbevolking.

Wij blijven met onze stemmen in het hoofd vol houden we hebben gelijk. Iedere groep heeft de stemmen die gelijk hebben. We krijgen de peuters net zo geestelijk gestoord als we zelf zijn. Wij krijgen ze wel de stemmen die de waarheid bepalen in het hoofd gepraat.

Op de You Tube balk invullen: smurfenlied.

Het basisidee komt er niet uit. Een volksstam van kabouters die alleen goed kennen. Ze weten niet wat slecht is.

Als peuters antiautoritair opgevoed worden zullen ze een eigen geestelijke wereld gaan opbouwen. Deze wereld zal voor de volwassen mens begrijpelijk zijn. Waarheid zal bij de peuters vastgesteld worden met de vraag: is het logisch. Wij volwassen mensen kunnen logisch denken, begrijpen maar hebben het tot vijand gemaakt. Wij hebben als waarheid vaststelling: stemmen in het hoofd. Voor de peuters dient het stemmen in het hoofd die de waarheid bepalen, tot vijand te worden.

Een nieuwe mens, een normale mens.

Op de You tube balk invullen: opvoeding in Sparta.

Ze hadden stemmen in het hoofd die de echte waarheid vertelde.

Mag niet over gepraat worden. We kunnen als wereldbevolking op twee manieren samenleven.

*Met de waarheid van logisch denken. De natuurwet baas op aarde.

*Stemmen in het hoofd. Per groep verschillende stemmen. Stemmen die de baas over ons zijn. Stemmen die de waarheid bepalen.

Vrede op aarde voor alle mensen. Alle mensen is dus alle mensen.

U zit op vrede te wachten? Dan kunt U nog veel langer wachten. Wij de wereldbevolking maken de oorlog zelf. Vrede zullen we, als wereldbevolking ook zelf moeten maken. Een stappenplan. Wat is uw voorstel van stap 1? Konden we maar zover komen om tot een idee te komen van stap 1.

Stap 1.

Wij hebben de vijand van elke oorlog in ons. Ons logisch denken. Laten we dit niet langer wegdrukken maar gebruiken.

Overweging 1.

Alle mensen op aarde hebben dezelfde geestelijke opbouw, dit naar man of vrouw. Eerst is hetzelfde, dezelfde opbouw om het sociaal leven te regelen.

Overweging 2.

We leven niet als mensen. We leven de stemmen in ons hoofd. Ieder mens op aarde.

Overweging 3.

De informatiestroom. Informatie van ver weg. In Mexico een politieagent doodgeschoten. In Groningen een boom omgewaaid. Maastricht een auto in het water gereden. We hebben die informatie nodig om een mening te vormen. En wat heeft die mening te betekenen?

Overweging 4.

Achtennegentig procent van de mensen op aarde is van mening dat de betaalde moordenaars, de legers afgeschaft dient te worden. Moeten we nu geloven de politiek houdt rekening met die mening en is er mee bezig?

Overweging 5.

De informatiestroom van de mensen waarmee we sociaal contact hebben. Zouden moeten hebben. De mensen in de straat, de wijk en het dorp. Geen enkele informatiestroom. Moeten we nu geloven dat de politiek er mee bezig is? Het dorpsbestuur is te duur, het leger heeft nog een paar vliegtuigen extra nodig.

Overweging 6.

We komen terug bij punt twee. De stemmen in het hoofd leven. We worden niet geboren met stemmen in het hoofd. We krijgen die geleerd op de peuterschool. Het goed en slecht. De oplossing ophouden met de peuters op de kleuterschool geestelijk gestoord te maken. Antiautoritair kleuteronderwijs. Een antiautoritaire wereldbevolking. Een wereld zonder legers.

Overweging 7.

Vrede en welbehagen een tevredenheid voor ieder persoon op aarde. Dichtbij en veraf.

Vaststelling

Voor ieder persoon op aarde is de vijand: de stemmen in het hoofd. Onder aanvoering van de oorlogverslaafden blijven we vol houden. Het zijn echte stemmen die buiten het hoofd leven. Ons logisch denken zien we als vijand.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.