Cel geheugen ons mensen geheugen.

Door Haraelmans gepubliceerd op Wednesday 14 December 16:37

Cel geheugen ons mensgeheugen.

Heeft dode materie een geheugen?

De materie in de vorm van vast, vloeibaar en gas? Een geheugen in het atoom?

Het cel geheugen van planten, van een boom.

Het zaad gaat ontkiemen er komt leven in. Het cel geheugen wordt actief. Er wordt materie aan elkaar gebonden die de boom gaat vormen. Die materie komt via het water en de lucht. Met de kracht van zonnewarmte wordt hij aan elkaar gebonden.

Het cel geheugen van het ei. Vogels en vissen.

De vissen en vogels. Het begin is dat mannelijke en vrouwelijke materie samen komen. In de materie van het ei wordt het cel geheugen actief. Er zit leven in. Uit de materie gaat het dier ontstaan. De materie die samengebonden wordt is in het ei aanwezig. Na zoveel tijd komt het dier tevoorschijn. Het dier gaat een gedrag ontwikkelen. Het heeft een instinkt.

De landdieren. Het cel geheugen. De landdieren met een navelstreng.

Het begin is dat vrouwelijke en mannelijke materie samenkomen. Het cel geheugen treedt in werking. In het begin wordt materie gebonden gelijk het cel geheugen van een boom. Na een tijd gelijk het cel geheugen van een vogel – vissen ei. En dan zien we dat de materie via de navelstreng komt. De foetus bouwt een eigen materie verdeling op. Een hartslag.

Het bloed van de moeder en het bloed van de Foetus.

Als we de foetus als een jongetje zien is het duidelijker. Het bloed van de foetus is vergif voor de moeder. De twee bloed eenheden moeten gescheiden blijven. De moederkoek zorgt voor de scheiding. Toch vindt er een overdracht van materie, de voeding plaats.

Voorstelling. Een treinstation. Aan de ene kant van het perron stat een goederentrein met voedingsstoffen. Daar stroomt het bloed van de moeder. Aan de andere kant van het perron een goederentrein, Het bloed van de foetus. Nu moet de lading van de moedertrein overgebracht worden naar de foetus trein. Zullen de kabouters wel regelen.

De geboorte.

Wij mensen worden geboren met een cel geheugen gelijk de dieren. We nemen warmte en druk op de huid waar. Onbewust. Wordt het te warm of te koud gaat het alarm aan. Er dienen maatregelen genomen te worden. De waarneming wordt bewust. Met druk hetzelfde.

De scheppende natuurwet zegt tegen de werkende natuurwet. Laten we de mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Wat genesis bedoelt te zeggen is dit. Wij zijn natuurwet. De natuurwet maakt voor de mens geen uitzondering. Er is voor ons mensen geen natuurwet die anders werkt of niet van toepassing is. Er is voor ons mensen geen extra natuurwet gemaakt.

Het geheel moet gepland zijn het kan geen toeval zijn. We zien de scheppende natuurwet die alles uitdenkt. Hij is wat we god zouden kennen noemen. Wij mensen zijn op zoek naar de persoon en zien in alles een persoon. Wij fantaseren god moet een persoon zijn en dan moet dat zo zijn.

Geboorte van de fantasie.

Een rare wind waait ons door de neusgaten de fantasie in. Is he voorgaande onjuist en moeten we dit als een aparte natuurwet zien. We krijgen de fantasie ingeblazen wat er mee gaan doen is onze beslissing als mensheid. De uitwerking is dus geen natuurwet.

De kinderen op de lagere school de waarheid vertellen.

Genesis hoofdstuk een en twee voorlezen en vertellen wat er staat. Genesis hoofdstuk drie en vier voorlezen en vertellen wat er staat. Het eerste gedeelte gaat de natuurwet. Het tweede gedeelte gaat over stemmen in het hoofd. Mensen die met zichzelf praten. Dat er betaalde moordenaars op aarde rond, de legers is geen schepping van de natuurwet. Het is de geestelijke gestoordheid van Kaïn die we overnemen. Een spoorwijzer op de lagere school b;ij een wissel zetten. Die kant op de geestelijke gestoordheid van betaalde moordenaars, de legers op aarde. Die kant op het samenleven van de mensheid op aarde.

Dat zal niet gebeuren. We lopen elkaar overhoop met bewijs. We raken niet uitgebewijst de betaalde moordenaars zijn een schepping van de natuurwet. Goed en slecht is niet een schepping van geestelijk gestoorde, het is natuurwet.

Namen geven.

Nu hebben we zoveel woorden maar het belangrijkste hebben we geen naam gegeven. We hebben het cel geheugen met bewust en onbewust. We hebben de fantasie met een fantasie geheugen bewust en onbewust. We moeten die verschillende dingen nog een verschillende naam geven.

De naam voor het cel geheugen is??

De naam voor het fantasie geheugen is??

Die namen zijn eer niet. Het resultaat een onvoorstelbare stamppot. Als we het over antiautoritaire opvoeding van de peuter willen hebben moeten we eerst zelf terug naar de kleuterschool. Woordjes leren.

De gestoordheid van goed en kwaad. Dat wat we op de peuterschool ervaren. De betaalde moordenaars op aarde zijn door de natuurwet gemaakt blijft ons heel leven. Het is ons leven.

Cel geheugen. Fantasie geheugen.

Over het geheugen praten gaat niet want waar gaat dat over? Dat staat in genesis de eerste twee hoofdstukken. Maar vooral het staat geschreven in ons. In ons logisch. De fantasie van onze samenleving die we dooddrukken.

Het cel geheugen bij dieren. Bij sommige diersoorten blijven de jonge een tijde bij de ouders. Ze hebben een leergedrag door de ouder dieren na te doen. Deze soorten kunnen zich aanpassen aan de omgeving. Het geeft ons mensen de gelegenheid het nadoen gedrag naar onze wens te veranderen. Ze een gedrag te leren door straf en beloning. De huisdieren.

Het is duidelijke dat we de peuters behandelen als dieren. Ze een gedrag leren met goed en kwaad. Dit gedrag verdringt het natuurlijk gedrag, het logisch. De peuter bouwt een blokkentoren. Valt de toren om vallen de blokken omlaag. Altijd. Maar soms niet als Jezus komt vallen de blokken omhoog. Dat moeten de kinderen leren. We noemen onszelf normaal. We moeten onszelf overtuigen dat de stemmen die we in het hoofd horen niet onze fantasie zijn. We moeten geloven het is de natuurwet. Het is de natuurwet van stemmen in ons hoofde die regelt dat er betaalde moordenaars, de legers op aarde rondlopen.

Antiautoritaire wereldbevolking. Dat betekend niet een wereldbevolking zonder leiding. Het betekend de leiding die er nu is de kennis van goed en slecht wordt vervangen door de leiding het logisch. Het logisch wat we van de natuurwet hebben.

Antiautoritaire peuterklas. Dat betekend niet een kleuterklas zonder leiding. Het betekend de leiding van de kennis van goed en slecht wordt vervangen door de leiding van de natuurwet, het logisch.

Wij mensen hebben fantasie. Wij als wereldbevolking bepalen het gebeuren op aarde.

Ons cel geheugen. Op de zesde dag is ons cel geheugen klaar. De schepper. De plannende natuurwet gaat in rust. Het cel geheugen is begonnen bij het eerste plantje, het eerste plantenleven. Bij de geboorte hebben wij het cel geheugen in ons. De baby gaat een fantasie geheugen ontwikkelen. Het fantasie geheugen kan de baas worden gemaakt over het cel geheugen.

We fantaseren ons cel geheugen, het dierlijk geheugen, het geheugen zonder menselijk gevoel tot baas over ons mens geheugen, het geheugen met gevoel menselijk gevoel.

De strijd tussen het Jezus leger en het Romeinse leger. Mensen worden aan een was paal te drogen gehangen. Voor iedere persoon een verhaal van ellende. Voor de keizer was er geen verhaal van vrijheid. Hij had het merkteken van Kaïn nodig om zich te beschermen, zijn betaalde moordenaars. Ook hij leefde in angst voor moord. Zoveel ellende kunnen we niet bevatten. Wij verplaatsen het naar het cel geheugen, ons dierlijk geheugen zonder gevoel.

De geschiedenis van de paus en het volk. Een verhaal van ellende voor ieder persoon. Angst voor moord hoorde bij het leven. Het was hete leven.

Het geloof van de kasteel ridders. Angst voor moord is nog altijd ons leven.

We verdelen ons, de wereldbevolking in mensen die het recht van Kaïn hebben, het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben en in onderdanen.

Hoe bepalen wij over heel de wereld wat waarheid is?

We leven in het cel geheugen, het diergeheugen. We stellen waarheid vast met ons cel geheugen. De verste ontwikkeling die we bij het cel geheugen zien is: Jonge dieren blijven een tijdje bij de ouders en leren door nadoen gedrag. Met dit idee stellen wij waarheid vast. Als een persoon met een bewering of een verhaaltje komt. Als andere personen zeggen dat is waar. Het wordt voor deze personen de waarheid. We zien dit bij kleine groepje en bij grote groepen. Dé geloven en de landen en in onze tijd de economische groepen. Bij grote groepen als de landen is er de druk om te moeten zeggen het is de waarheid. Een Nederlander moet van de Nederlandse wet zeggen, dat is de waarheid. We zien de organisatie van de wereldbevolking. We weten niet wat waar is.

Een antiautoritaire wereldbevolking.

Een wereldbevolking die leeft in het mensen geheugen. We dienen dan te beginnen met het vormen van het geestelijk leven. De peuterschool. Het mensen geheugen niet meer dooddrukken met het cel geheugen. Maar eerst zullen we als wereldbevolking dienen te zien waar we mee bezig zijn.

Het mensen geheugen is niet dood in de zin van het is weg. Er blijft de drang zich te ontwikkelen. Bekijken we het peuter onderwijs. Het filmpje als de drang om samen te leven niet meer weg gedrukt wordt gaat hij zich ontwikkelen.

Zelfstandigheid in de mens.

In de zandbak spelen peuters. Twee peuters hebben een zandkasteel gebouwd. Een andere peuter is een stukje verderop alleen in het zand aan spelen. Kleuter A. Er is nog een kleuter B. Kleuter B maakt het zandkasteel kapot. Hij gaat dan naar de leiding en zegt: Dat heeft A gedaan.

Kleuter B doet het gedrag van ons volwassen mensen na. Zo lossen wij onze conflicten op. Dat kunnen we zelf niet we halen er de leiding bij, de politie.

Antiautoritair. Peuter B krijgt te horen da zijn gedrag niet juist is, terwijl hij het gedrag van grote mensen nadoet. Dat geeft verwarring. Hoe dient de leiding van de klas hiermee om te gaan?

Laten we niet vergeten de kracht van het mensengeheugen komt vrij. En als we ergens op kunnen vertrouwen is het toch de kracht van de natuur. Dat is geen waarheid die bestaat uit verhaaltjes.

Normaal?

We beklagen onszelf dat we geen mensen geheugen hebben. Dat we leven in goed en kwaad als de dieren. Kunnen we zover kijken: voor de peuters veroorzaken we dezelfde ellende.

Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen. Die moeite doen we ons niet. De Kaïn mensen met hun merkteken regelen wat er staat. Zij hebben met de offergave stem onderhandelt. Laten we zelf lezen en beslissen wat er staat. Het gevoel voor logisch dat iedere mens heeft zal de weg wijzen. Naar de waarheid van de natuurwet. En ons cel geheugen overwinnen.   

Logisch.

Wij mensen vormen de wereldbevolking. Het Nederlands volk is een onderdeel van de wereldbevolking. Het logisch kunnen we dooddrukken maar het blijft bestaan.

De duidelijkste omschrijving? Wij mensen leven in een diergeheugen. Dit omdat we op de kleuterschool het ontwikkelen van een mensengeheugen blokkeren. Dit blokkeren gebeurt door de kennis van goed en kwaad. Het straf beloning geven.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.