Natuurwet Al het meer of minder

Door Haraelmans gepubliceerd op Wednesday 07 December 12:26

Natuurwet Al het andere meer of minder.

Alles is natuurkracht. Het heelal, de aarde en ons leven. De natuurkracht is de waarheid. En als we ergens op kunnen vertrouwen is het toch de natuurkracht. Een natuurwet is onveranderlijk en de waarheid. Alle natuurwetten zijn waarheid. Buiten de natuurwet bestaat geen waarheid. Al het ander meer of minder is door ons gefantaseerd.

De natuurkracht kunnen we beschrijven als een scheppende natuurwet en een uitvoerende natuurwet.

Dit is mijn waarheid. Hebt U een andere waarheid die geen fantasie is? Wij mensen hebben als wereldbevolking de keuze

Of een wereldsamenleving.

Of een wereldbevolking verdeeld in groepen met oorlog en elkaar in ellende helpen. Zonder mankeren hebben we die keuze. We hebben onze verhalen ter verheerlijking van het onderling geweld.

Tijd van de vrouw. Tijd voor Eva. De Eva tijd onze tijd.

In genesis hoofdstuk twee schept de scheppende natuurkracht onze fantasie. Let op het is onze fantasie en onze fantasie daar zijn wij de baas over.

De scheppende natuurkracht maakt dat ieder mens een persoon wordt. De peuters mogen zelfstandig spelen. Hun eigen spelletjes bedenken. Hun eigen spelregels. Van deze personen maakt hij dan een sociaal samen, het dorp. Wij gaan een traditie vormen, de stromen. De inhoud van de traditie is niet bij de geboorte in de baby aanwezig. De traditie moet het kind leren. Bijvoorbeeld de taal.

Hier is het einde van de zesde dag te vinden. De scheppende natuurwet is klaar met zijn werk. Hij gaat in rust. Het einde van hoofdstuk twee. De werkende natuurwet blijft bezig met het evenwicht in het alles.

In de loop van de tijd. In de loop van de tijd.

 Wij mensen gaan een traditie opbouwen. Een samenleving die bestaat uit personen. Personen die een samenleving vormen. Een persoon is een. Hij bestaat niet uit twee. Een goede en een slechte persoon.

Maar dan. Maar dan.

In de loop van de geschiedenis. We zien de vrouw verschijnen die we de naam Eva hebben gegeven. Ze praat met een stem in haar hoofd. Ze maakt zich hoogmoedig. Met behulp van die stem fantaseert ze zich gelijk aan de scheppende natuurwet. We vinden dit terug in onze tijd op de peuterschool. Een peuter wordt behandel als zou hij twee peuters zijn. Een brave en een stoute. Wij vinden dit terug in onze tijd. Pastoor staat op het altaar gelijk aan de scheppende kracht de natuurwet. En hij schept: hij verandert brood in mensenvlees, in het vlees van Jezus. Het heeft meer weg van een slechte circusvoorstelling. In onze tijd.

We zien de zonen van Eva verschijnen.

Kaïn en de stem van de offergaven. De stem van de offergaven geeft hem geen straf voor de moord van zijn broer. Hij krijgt een beloning, een merkteken. In onze tijd de Nederlandse vlag. Hij krijgt het recht om betaalde moordenaars in dienst te hebben. De strijd met zijn broer Seth. De strijd van de erf lijn. Wie heeft het recht de offergaven te innen? In onze tijd op de peuterschool. De leidster regelt als een dictator. Gelijk de soldaten in opleiding op de kazerne behandeld worden. Ze moeten dappere soldaten worden. Zodat ze als betaalde moordenaars erop uit gestuurd kunnen worden om de offergaven te regelen. In onze tijd. Wij een mens bestaat uit twee personen. Een persoon die zich minderwaardig voelt. Een persoon die zich moet bewijzen tegenover de andere mensen dat hij meer is. We hebben een persoon in ons die zich meer voelt dan de andere mensen. Wij leven met een strijd in ons.

Oplossing. Oplossing. Oplossing. Oplossing.

De erfenis van Eva. Op de peuterschool leven de kinderen onder de dictatuur van de leidster. Ze commandeert met goed en slecht. Ze zorgt dat er twee personen in een mens ontstaan. Oplossing. De kinderen in alle rust zelf laten spelen. Ze een conflict laten fantaseren en een oplossing voor het conflict fantaseren. Ze de gelegenheid geven zelfstandig te spelen. Bij het ouder worden zullen ze dit in groepjes gaan doen. In een kleuter zal zich een persoon vormen. De kleuterleidster zal niet met verboden dienen te werken maar met afspraken maken. Een persoon in de peuter vormen en niet twee.

De erfenis van Kaïn. De strijd om de offergaven, de strijd om bezit. De wereldeconomie. Het inkomen wordt voor ieder mens gelijk. Het lid zijn van een dorp geeft recht op dit inkomen. De economie van het dorp. Ook hier geldt het gelijke inkomen. Het is niet nodig dat dit met een strijd gebeurt. Het kan zoals de stadhouders tot Nederland samengevoegd zijn. Tot de dood van een persoon blijft alles hetzelfde. De erfenis wordt op een andere manier geregeld.

De kernpunten.

Het hele rondom zoals beschreven in genesis drie en vier horen erbij. Zijn we zo druk bezig met de strijd in ons, de strijd tussen onze twee personen. Zodat we geen tijd hebben voor. Een mens met een persoon erin.

We worden geboren met fantasie. Hoe vormen we de fantasie van de kleuters?

Wat niet behandeld is de houding van ons ten opzichte van ons eigen lichaam. In de peuter twee personen vormen. De peuter met een jongenslichaam welke personen worden gevormd? Worden de twee personen allebei mannelijk? Wordt een persoon tot vrouwelijk gevormd en een tot mannelijk? Worden alle twee de personen tot vrouwelijk gevormd. Met de peuter die een vrouwenlichaam heeft. Hetzelfde verhaal.

Het is geen kwestie van zo geboren worden. We worden geboren met fantasie. Hoe gaat die fantasie door de volwassen mensen gevormd worden?

Wij mensen hebben fantasie en gebruiken die om de peuters gestoord te maken. We maken ze net zo gestoord als we zelf zijn gevormd. We hebben dan bewijs dat het normaal is.

Fantasie wat doen we ermee?

De eigen fantasie dient de baas te zijn in het hoofd. Niet de fantasie van een paar stemmen. Een stem van goed en een stem van slecht. Een strijd in ons hoofd. We fantaseren die stemmen tot normaal. Zo zijn we op de peuterschool misvormd.

Ik beweer een normaal mens heeft een persoon in zich. U beweert een normaal persoon heeft stemmen in zich die de baas zijn. Die stemmen vechten om het baas zijn.

De aarde wemelt van de betaalde moordenaars, de soldaten. Tweederde van de kinderen op aarde hebben met honger te maken. We fantaseren stemmen op de wolken. Die doen dat. Wij mensen zijn de baas op aarde. Wij volwassen mensen vormen de peuters tot geestelijk gestoorde. Daarmee ophouden? Geen denken aan.

Op de Yoy tube balk invullen.

Geldrevolutie – deel 1 – Geld voor iedereen.

Desteni.

Ze hebben genesis de eerste vier hoofdstukken niet gelezen. Hoofstuk 3. De Eva gestoordheid: wij fantaseren ons gelijk aan de natuurkracht. Het wordt overgeslagen. Er wordt gepraat over onze gestoordheid van de offerfantasie, onze Kaïn gestoordheid. Er wordt niet tot een oplossing gekomen.

Onze geestelijke gestoordheid de fantasie stemmen van Eva en haar zonen die we in ons hoofd hebben. Die hebben we niet geërfd. We hebben die als baby niet in ons. Ze worden aangeleerd in de peuter leeftijd. En dat noemen we beërven.

We fantaseren een witte god. Die noemen we goed. Hij heeft een eigen wereld op de wolken. Die wereld noemen we de hemel. We fantaseren een zwarte god. Die heeft ook een eigen wereld in de wolken. Die wereld noemen we de hel. Die noemen we slecht, de duivel. De twee goden gaan vechten om wie weet wat. De goden gaan niet zelf vechten ze doen dat via de mens. En daarom lopen er betaalde moordenaars op aarde rond.

Ieder mens op aarde heeft fantasie in het hoofd, een persoonlijke fantasie. We kunnen een persoonlijke fantasie via de taal aan een andere persoon vertellen. Het wordt dan een resultaat van fantasie. Een groepsfantasie. Op heel de wereld en in alle tijden tot Eva zien we de groepsfantasie, de geloven. En op welke manier wordt vastgesteld of het de waarheid is?

De waarheid we maken de peuters op school met een dictatuur van goed en slecht geestelijk gestoord willen we niet zien. We fantaseren ons tot normaal. Die peuter mishandeling noemen we liefde.

Dat de wereld wemelt van betaalde moordenaars moeten we zo niet zeggen. De aarde wemelt van de vrede makers moeten we elkaar vertellen. En vooral de kinderen op school gestoord maken met dappere Nederlandse betaalde moordenaars, de vrede makers van het leger.

Het leven.

Een boomzaad heeft kiemkracht. Als het zaad ontkiemd is er leven ingekomen. Waar komt dat leven vandaan?

Als het boomzaad een aantal jaren oud is kan het niet meer ontkiemen. Er zit geen kiemkracht meer in. Wat is nu het verschil met een boomzaad waar wel kiemkracht in zit?

Wat is er fout in het samenleven van de wereldbevolking.

We hebben een persoonlijke fantasie. Of toch niet praten we alleen de verhaaltjes na die zeggen en dat is dan onze fantasie. Over heel de wereld wemelt het van de soldaten. Het overgrote deel van de kinderen leeft met honger. En nu zeggen we dat doen wij mensen niet, dat doen die. We hebben een taal gemaakt. We fantaseren niet de taal is de baas op aarde. Wij hebben op aarde niets te zeggen de taal regelt het.

Wat we wel hebben gedaan. We hebben stemmen in ons hoofd gefantaseerd. Een stem die de baas is op aarde. Die stem heeft een gespeten persoonlijkheid. Die heeft de legers en de hongerende kinderen gemaakt. Daar zijn wij niet de baas over. Wij doen niets. Een complete wereld fantaseren van witte en zwarte stemmen. Die stemmen geven we dan namen als Ziel. Engel. Geest. Spook. Zombie. Aliens. Pastoor staat op het altaar te toveren. Dat hij tovert de ouders van alle kinderen hebben voldoende inkomen om hun kinderen in welbevinden te laten leven. En zie daar de macht van zijn god is ineens verdwenen. Dat moeten de mensen zelf regelen. Hij komt aan gefantaseerd met: mensen van goede wil.

Wat wij fout doen is; we fantaseren stemmen in het hoofd en fantaseren dat die stemmen de baas zijn op aarde. We fantaseren dat die stemmen een gelijke macht als de natuurwet hebben. En dit kunnen we lezen in genesis de eerste vier hoofdstukken. De bijbelvertalers kunnen niet lezen. Ze kunnen het verhaal wat er staat niet vertellen. En zouden ze wel kunnen dan mogen ze niet, ze worden betaald door de oorlog verslaafden. De paus houdt de erf lijn van Adam van Kaïn aan. De Joden houden de erf lijn van Eva van Seth aan.

De erf lijn wordt niet bij de geboorte bepaald. Die wordt bepaald door de opvoeding. Ze hebben beide de geestelijke gestoordheid van Eva, evenveel macht hebben als de natuurwet.

Vormen. Vorming.

We kunnen een god vormen die goede en slechte zin heeft. We kunnen een aantal goden vormen, goede en slechte goden. We kunnen twee goden vormen. Een goede god, een witte god. En een slechte god, een zwarte god. We kunnen geheime goden vormen. Het kapitaal wordt dan de baas en er wordt met verdovende middelen gewerkt.

Kleuters vormen. Ze misvormen. Ze tot gespleten personen vormen.

Bekijken we de kinderen op de kleuterschool hoe die onder de dictatuur van de leiding staan. Hun goed en slecht. De twee jongetjes die de kans krijgen zelf een spelletje te bedenken, een conflict en een oplossing voor het conflict. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Als door de leiding bevel vervangen wordt door afspraken, de kinderen worden dan zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Het is duidelijk dat bij ons elke zelf verantwoording op de kleuterschool dood gedrukt is. Het opvoeden van de peuters is niet onze verantwoordelijkheid. De hoge zijn verantwoordelijk en er wordt verder gegaan met de peuters dusdanig geestelijk te mishandelen dat het brave soldaten worden.

Wij hebben fantasie. We kunnen fantaseren hoe het zit met het verantwoordelijks gevoel van de kinderen. En hoe het omgezet wordt in geen verantwoordelijkheid. De grote mensen zijn verantwoordelijk.

En vooral niet Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen. En ontdekken dat een wereldsamenleving zonder oorlog mogelijk is. De paus zou als een normaal mens werk moeten zoeken als maatschappelijk werker. Zijn Eva hoogmoed zou zichtbaar worden als hoogmoed. Zijn stemmen in het hoofd zouden zichtbaar worden als fantasie stemmen.

Positief denken.

Dat doen we dus. Als we de opbouw van samenleving bekijken is het alleen achterbakse smerige fantasie troep. Dat bekijken we dus niet want we blijven positief.

Onvoorstelbaar.

De menselijke ellende op de aarde. Wij accepteren het. De fantasie stemmen die we tot baas op aarde regelen. Wij zijn zelf die fantasie stemmen. We hebben geleerd dat de fantasie stemmen verantwoordelijk zijn. Wat er allemaal geschreven wordt. Maar niet over de fantasie stem, dat we die leren op de kleuterschool. We kunnen toch zelf bekijken en onder woorden brengen. Zelf aan het woord komen en de fantasie van de fantasie stem laten zwijgen.

In type op de You tube zoekbalk.

7 trompetten van de openbaring De dag dat trompet 1 de aarde treft.

De groene bazuin. De natuurwet heeft de aarde het leven en ook onze fantasie geschapen.

De oranje bazuin. De natuurwet heeft ons een innerlijke aandrang in de fantasie gegeven. De natuurwet heeft ons geen verhalen gegeven om het samenleven te regelen.

De rode bazuin. Eva regelt het samenleven met verhalen. Ze fantaseert daarmee een god. De verhalen worden doorgegeven via de kleuters. Dat hebben we van horen zeggen.

De blauwe bazuin. Gaan we als mensheid door de peuters te mishandelen alsof ze dieren zijn? Wij zijn door de geestelijke mishandelingen vervormt tot een dier. Of gaan we als mensheid de peuters behandelen als mens. Ze kunnen zich dan als mens ontwikkelen.

In type op de You tube zoekbalk.

Kiezen we zelf ervoor gelovig te zijn?

Wij zijn als peuter mishandelt tot een wezen van een dier. Geloven of niet geloven is geen keus van een mens maar van de wereldbevolking.

Als je te dom bent om varkens groot te brengen kun je nog altijd wetenschapper worden. In het filmpje op 1:25 min. Er is een fase waarin alles wat je ouders vertellen als waar aanneemt. Gelukkig gaat die fase over. En dat is alle aandacht die er aan gegeven wordt.

De waarheid wordt totaal ontkend. Heel de wereldbevolking leeft met goed en slecht.

De peuters worden mishandel met goed en slecht. Ze staan onder de dictatuur van goed en slecht. En wel dusdanig dat ze van angst niet in slaap kunnen komen. Dat vinden we leuk ze geloven alles.

Geloven. Leven in een kennis van goed en slecht.

Wat is een god? Een god is een aantal verhalen. Worden die verhalen niet meer verteld dan bestaat die god niet meer. Worden er andere verhalen verteld dan worden die verhalen god. Voordat er verhalen waren was de mens er. Voor de kennis van goed en slecht was de mens er. Er moest eerst een taal ontwikkeld worden voordat er verhalen verteld konden worden.

Wij de hele mensheid leeft met goed en slecht. Ieder mens. De verhalen per groep zijn anders. Dat we de peuters geestelijk misvormen door een verhalen geweld willen we niet zien.

Begrijpen.

Er zijn dingen die we niet begrijpen. De kracht die in materie zit. De kracht die we het leven noemen. De kracht die we fantasie noemen. Verhalen maken en dan tegen elkaar vertellen dat is de waarheid. We vinden het normaal.

Heel de mensheid leeft in de kennis van goed en kwaad. Verhalen die we zelf maken. We hebben van de natuurwet geen verhalen gekregen. In onze hoogmoed onze fantasie is gelijk aan de scheppende natuurkracht willen we dat niet zien. We fantaseren verhalen om te bewijzen dat we gelijk hebben. Dat we niet geestelijk gestoord zijn. Dat we normaal zijn. Per groep zijn eigen verhalen.

God bestaat want de verhalen bestaan. De wetenschap gaat niet verder dan het goed en slecht.

Wetenschap of geloof? Het zijn beide verhalen over goed en slecht. Wij zijn onze fantasie. Bij de geboorte hebben we de kracht in ons fantasie te ontwikkelen. De basiselementen voor de fantasie worden bepaald in de peuter leeftijd. De leeftijd dat we geestelijk misvormd worden gemaakt.

Een pasgeboren baby die in een katholiek gezin opgroeit zal katholiek worden. Wordt deze baby in een moslim gezin geplaats zal hij moslim worden. Het is alle twee goed en slecht maar de verhalen zijn anders. Een mens wordt de verhalen van zijn peuter leeftijd.

Wetenschap van het mensenleven.

Ook de wetenschap kan de kracht fantasie niet verklaren. De wetenschap ontkent het bestaan van de fantasie en weet het zo te brengen dat de mensen het geloven. Voor hun is het opgelost. Ze hebben bewezen alwetend te zijn. Dat een wetenschapper aanwijs in de hersen, daar zit de kracht fantasie. Dat jij aan wijst, daar zit de kracht het leven.

Het verhaal Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen. De betekenis lezen. De betekenis is te begrijpen. Worden de gedrag wetenschappers op een behoorlijke manier bijgeschoold. En dat is nodig gezien de praat die ze doen. Oorlog op aarde is normaal. Hun peuter wetenschap.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.