Geraamte in de fantasie Een houvast.

Door Haraelmans gepubliceerd op Thursday 01 December 23:11

Geraamte in de fantasie Een houvast.

De peuter fantasie en de ontwikkeling tot de fantasie van een volwassen mens.

Een dier in de natuur leeft volgens zijn instinkt gedrag. Naar soort. Het instinkt gedrag is voor dit dier de werkelijkheid. Een dier van een andere soort heeft een ander instinkt gedrag. Dat is voor dit dier de werkelijkheid. Een dier in de natuur heeft maar een mogelijkheid, zijn instinkt gedrag.

Wij mensen leven niet volgens een instinkt gedrag. Wij hebben fantasie. We kunnen samenleven in een fantasie zoals de natuurkracht het bedoeld heeft. Met een geraamte in de fantasie. We kunnen zelf een fantasie van het leven maken. Met goed en slecht.

Als leidraad voor mijn gedachte gebruik ik genesis de eerste vier hoofdstukken. De opbouw en ontwikkeling van onze fantasie vinden we in hoofdstuk twee. Dit is een beschrijving zoals we door de natuurkracht ontworpen zijn. In hoofdstuk drie en vier vinden we onze fantasie van goed en slecht die we zelf ons mensen ontworpen hebben.

De fantasie in hoofdstuk twee. Dit is dus de fantasie zoals de natuurkracht die ontworpen heeft. Een gedeelte het geraamte en een gedeelte het vlees. Er wordt eerst beschreven de samenleving van de hof, de wereldeconomie. Daarna. Het sociaal leven. Het dorpsleven met zijn samenleven en economie. De traditie, de stroom. Dit is hier niet het onderwerp. Wij komen dan bij een verbod en let op een verbod door de natuurkracht. Van de boom van de kennis van goed en kwaad mogen we niet eten.

Tussendoor. Verder in hoofdstuk twee. Tot hier wordt gesproken over de mens als één fantasie. Via de rib wordt de fantasie tot een mannelijke en een vrouwelijke fantasie geschapen. Als er geen geraamte, geen rib is hoe kan de natuurkracht dan een mannelijke en een vrouwelijke fantasie scheppen?

Het onderwerp is de peuter fantasie en de ontwikkeling tot de fantasie van een volwassen mens.

Overstappen naar hoofdstuk drie.

We mogen van de boom van de kennis van goed en kwaad niet eten.

Dat het wel gebeurd is behoefd geen vraag. De boom van het samenleven staat midden in het dorp, vol in het zonlicht. Hij wordt verdrongen door de boom van de kennis van goed en kwaad. De boom, de fantasie van goed en kwaad, de traditie. Zet de boom van het leven in de schaduw, in het donker. De boom van het leven kan dan niet meer leven. Het is een rare boom hij leeft niet meer, maar de kiemkracht van het leven blijft aanwezig. Als hij licht krijgt zal hij weer gaan leven. De boom van de kennis van goed en kwaad in het donker zetten. De fantasie van goed en kwaad zal dan niet meer kunnen leven.

Terug naar de peuter fantasie en de ontwikkeling tot een volwassen fantasie.

Het filmpje op You tube. L’ education a la desobessancne.

De peuters aan de reling die elkaar voorbij willen. De leidster trekt zich terug. De peuter hebben zelf fantasie en kunnen een oplossing fantaseren. Hun eigen fantasie, hun eigen werkelijkheid. Het begin van de ontwikkeling van het geraamte in de fantasie.

Dit is niet volgens onze norm. De leidster moet het oplossen. En ze lost het op met haar fantasie, de kennis van goed en kwaad. Ze oordeelt wat goed is en wat slecht is. De peuters moeten behandeld worden als beesten alsof ze geen eigen fantasie hebben. Hun wordt niet de mogelijkheid gegeven zelf een oplossing te zoeken. Hun eigen fantasie mag niet tot ontwikkeling komen.

Het behoeden van de peuters.

Voor gedrag dat voor hunzelf of andere een gevaar oplevert. Onze norm van goed en slecht. Het gebeurt met een verbod. Zoals we dieren een gedrag leren. De peuters hebben een eigen fantasie. Het gedrag van de peuter kan vermeden worden door afspraken te maken. De fantasie van het kind in werking zetten. Afspraken met een peuter staan sterker als een huis. Ook als ze het gevaar niet begrijpen. De peuter kent het verschil onwaar en waar niet voor hem is alles waarheid. Als hij het op latere leeftijd begrijpt bevestigt dit het vertrouwen in andere mensen. Het begin van de ontwikkeling van een geraamte in de fantasie. In de eigen fantasie van de peuter. De fantasiewereld van de peuter dient niet te zijn geloven. Zijn fantasiewereld dient te bestaan uit beloften. Als slaapverhaal krijgt de kleuter niet verhaaltjes over geloven maar verhaaltjes over beloften.

De ontwikkeling van de eigen fantasie en de fantasie van de kennis van goed en slecht op de lagere school.

We leven niet de fantasie van ons eigen ik, onze persoon. De fantasie die gevormd zou worden door onze ervaringen. Die is vanaf de peuter leeftijd doodgedrukt door de fantasie van de volwassen mensen, hun fantasie van goed en slecht. We leven in een van buiten geleerde fantasie. We hebben die van buiten geleerde fantasie als iets vreemds in ons. De paus begint er voor de geboorte mee. We hebben een zwarte engel in ons. Pastoor doet die bij het doopsel wet verven. Ons levensdoel de engel wit houden dan komen we in de hemel. De beschaving van de paus is inmiddels overwonnen door de geheime beschaving van de kasteelridders. Ons levensdoel meer bezit dan de andere dan leven we in de hemel. Wij zijn knettergek dus de peuters behandelen alsof ze geen eigen fantasie hebben. De ontwikkeling van een eigen fantasie blokkeren.

We leven dus niet onze eigen fantasie, maar een vreemde fantasie. We leven los van de aarde. Los van de andere mensen. Los van de natuurkracht, in fantasie van de traditie verhalen dus.

Terug naar de lagere school.

De kinderen komen op school met de fantasie uit de traditie de kennis van goed en slecht. Ze hebben geen eigen fantasie opgedaan met ervaringen. De natuurwet kan geen auto in elkaar zetten, och ik bedoel een samenleving opbouwen als we de onderdelen weggooien. De natuurwet kan geen samen op bouwen. Er zijn geen personen, we zijn al een samen in de traditie van goed en slecht.

De bewuste wereld van het kind.

Groeit tot de wijk daarna tot het dorp. De wereld van de fantasie groeit gelijk mee. De fantasie gaat beheerst worden door het beter moeten zijn dan de anderen. Het leiderschap binnen de groep groeit ook.

De natuurkracht kan geen menselijk leiderschap opbouwen. Er kan zich geen menselijk leiderschap opbouwen omdat we geen mensen vormen, maar wezens in goed en slecht. Er bouwt zich een soort beesten leiderschap op.

Tussendoor als verduidelijking.

Wij zien vissen die in groepen leven in de natuur. Hun samen leven wordt bepaald door het instinkt gedrag. We zien vogels die in groepen leven in de natuur. Hun samenleven wordt bepaald door het instinkt gedrag. We zien mieren en bijen met hun instinkt gedrag. Wij zien groepen van zoogdieren met hun instinkt gedrag.

Leiderschap bij kippen zoals die vroeger op het boerenerf liepen. De rangorde, de pikorde. Er was een de belangrijkste over het algemeen de haan. Als de haan en een kip dezelfde graankorrel wilden pikken was het altijd de haan die de korrel pikte. Dan had je een kip nummer twee. Die pikte bij alle kippen de graankorrel weg. Behalve bij de aan. Kip pikte bij alle kippen de korrel. Behalve bij kip 2 en de haan. Enzovoort. Er was ook een kip die het laagste was. De boerin loste dit op door het voer niet in een bakje te doen, maar het op het erf rond te strooien.

Een vergelijking met een lager schoolklas. We zien vel overeenkomsten. Dat betekend dat er ook een kind is dat het laagste in de orde is. Dat zo een kind soms zo in de ellende geduwd wordt dat het zelfmoord pleegt is bekend. Dan komt maatschappelijke werk met een map papier onder de arm, er is niets aan de hand. Alles is opgeschreven, de papieren zijn in orde. Het punt blijft dat we niet als mensen leven. We leven in de verhalen van goed en kwaad, de traditie. Dat de twee jongetjes uit het filmpje zelf een oplossing fantaseren en daarmee een fantasie opbouwen gebaseerd op eigen ervaring behoort niet tot onze aandacht. Hier ligt het keerpunt gaan we door met een wereldbevolking in oorlog. Of zoeken we de weg om een wereldbevolking te vormen die in vrede leeft?

De kerk in de loop van de tijd.

De verhalen waarvan we moeten geloven dat ze de waarheid zijn. Wij mensen zijn geen mensen. Wij zijn een engel in een mensenlichaam.

Duiveluitdrijving,

Als een baby geboren wordt zit er een zwarte engel in. Pastoor doet met het dopen de engel wit verven. Als nu een mens door een zwarte engel, de duivel bezet wordt, wat gebeurt er dan? Leven er dan twee engelen in het lichaam? De witgeverfde engel en de zwarte engel. Of heeft de zwarte engel de witte engel weggejaagd en leeft de witte wie weet waar. Als de zwarte engel uit het lichaam gejaagd is komt de witgeverfde engel dan terug in het lichaam? Mijn idee bezetenheid door de duivel lijkt meer op een mislukte moordpoging met vergif dat de naam harddrugs heeft dat de naam medicijn heeft. De uitwerking wordt door het vergif bepaald.  

Er ook een tijd geweest toen was een ziekte een straf van god. Waarheid wordt bepaald door de vraag: Wat levert de meeste offergaven op? De paus geeft de offergaven door. Maar aan wie geeft hij door. Aan wie geeft hij zijn kelders vol goud door. Aan de fantasiestem in zijn hoofd?

We hebben fantasie maar wat doe we ermee?  

De kleuters geestelijk gestoord maken. Ze fantasieverhalen als waarheid vertellen. De twee jongetjes uit het filmpje die met eigen fantasie tot een oplossing komen. Dat de peuters een eigen fantasie hebben om tot een samenleving te komen ontkennen we. Deze waarheid wordt vervangen door onze fantasie. Verhalen die de waarheid zijn.

Internet is vol fantasie.

Alles in strijd om ons op de lijst van de pikorde te verhogen. Over de fantasiewereld van de peuter geen woord. De hoop en angst in de peuter fantasie. Ons verplaatsen in de kleuterfantasie. Het grote taboe op de aarde. Het grote taboe op internet. Het ander grote taboe op internet is het geheim kasteelridder geloof. Daar houden we ons braaf aan. Alles staat in het teken onszelf verhogen op de pikorde. Het punt dat de jongetjes uit het filmpje zelf een oplossing kunnen fantaseren wordt als onbelangrijk weggezet.

Het belangrijkste op aarde.

De peuters met verhalen geestelijk gestoord maken. We maken bewijs dat we normaal zijn. We kunnen doorgaan met oorlog maken. We maken bewijs dat we gelijk hebben. Als peuters protesteren krijgen we die wel klein. Ze hebben geen schijn van kans om mens te worden in een mensenlichaam. We maken er beesten van die moeten strijden om hoger te komen.

We hebben een persoonlijke fantasie.

Laten we die gebruiken om de echte waarheid te zien. De waarheid hoe we kleuters behandelen. Wat is onze persoonlijke waarheid?

De wereld bekijken door de ogen van een Peuter.

Fantaseer eens dat U een peuter bent. Samen met een andere peuter spelen. Samen een spelletje fantaseren. Vergeet het maar spelen moet gebeuren onder commando van goed en kwaad, de leiding.

De wereld bekijken vanuit het standpunt van een peuter. Vertel nu eens over hechting.  

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.