Fantasie zit in ons hoofd

Door Haraelmans gepubliceerd op Saturday 26 November 02:43

Fantasie zit in ons hoofd.

Fantasie zit in ons hoofd en kan buiten het hoofd niet bestaan. Via de fantasie kunnen we contact maken met andere mensen. De gesproken en geschreven taal. De taal is niet fantasie. De fantasie blijft in ons hoofd zitten. Taal is een uitwerking van fantasie. Als we dus zeggen taal is fantasie zitten we fout. Een auto is het resultaat van de fantasie van verschillende mensen. En verschillende mensen van verschillende generatie. We kunnen niet zeggen de auto is fantasie. De auto is materie. De fantasie blijft in het hoofd zitten. Ieder persoon zijn eigen fantasie.

Een schilderij is geen fantasie. Het is materie. Het is een uiting van fantasie. De fantasie blijft in het hoofd van de persoon zitten.

Bestuursvorm.

Doordat we fantasie hebben krijgen we van de schepping geen bestuursvorm. Dieren die in groepen leven hebben van de schepping hun bestuursvorm. Wij mensen moeten onze bestuursvorm zelf in elkaar zetten. Via de fantasie met elkaar in contact komen. Ieder persoon met zijn eigen fantasie in het hoofd. Deze vorm van uiting van de fantasie hebben we de naam werkelijkheid gegeven.

Bestuursvorm voor ons mensen kennen we in twee werkelijkheden.

Duidelijk dat er maar een werkelijkheid kan bestaan. We kunnen een samenleving in elkaar zetten gebaseerde op onze natuurlijke innerlijk aandrang. Een samenleving. De natuurlijke aandrang werkt als een geraamte.

Wij kunnen een samenleving opzetten met de kennis van goed en slecht. Dat kan pas als er fantasieverhalen in de traditie zijn gekomen. Met de kennis van goed en slecht kunnen we andere landen met wapen en economisch geweld zo leegroven dat de kinderen daar verhongeren.

Het staat geschreven in genesis de eerste vier hoofdstukken. Wij mensen hebben fantasie. Ieder mens op aarde heeft fantasie in zijn hoofd. Laten we ons afvragen wat doen we met onze fantasie.

Zijn we te dom een samenlevingsvorm voor de wereldbevolking te fantaseren zonder oorlog?

Alle fantasie van ieder mens van de wereldbevolking bij elkaar, is dat niet genoeg om een wereldsamenleving te maken waarin geen kinderen verhongeren? Waar geen oorlog is

Fantasie. Resultaten van fantasie.

Ieder mens heeft fantasie in het hoofd. Buiten een mensenhoofd bestaat er geen fantasie, Dat zijn resultaten van fantasie. Een bouwwerk. De spoorlijnen. Vliegveld. Dat zijn resultaten van fantasie die bepaald worden door de economie. Door groepen binnen de wereldeconomie. Een vliegveld daar komen niet alleen de vliegtuigen van de eigen maatschappij maar ook van andere groepen. Resultaat van de fantasie van een persoon dat is bijvoorbeeld een schilderij. Hoewel hoeveel beïnvloeding van de omgeving is er. De vorming van de fantasie in de persoon een ander onderwerp. De vorming begint in de kinderjaren. De groep taal vormt zich. We hebben de vorming van een godsbeeld. Een resultaat van onze fantasie. Zou het een beschrijving zijn van het bestaande, zou die beschrijving over heel de wereld gelijk zijn. De beschrijving van een boom is over heel de wereld hetzelfde. We hebben de groep Nederland is dit een beschrijving van het bestaande? Als we een beschrijving willen van het bestaande komen we bij de economische groepen. En dan zitten we in de wereld van geheim. De Rothschild bank. De verdeling van het kapitaal in kleinere kapitalen. Alles wordt geregel met leningen. Heel de wereldbevolking heeft geen bezit maar leningen. De bedrijven. De landen. Personen. Banken met verschillende namen. Ze zijn onderdeel van een groter geheel. Alles komt bij de Rothschild bank uit.

Willen we gedachte maken over een wereld zonder oorlog? Dan zullen we eerst moeten zien dat de wereld beheerst wordt door de kapitaalgroep de Rothschilds. De erfenis van Kaïn en Seth. Het levensdoel is het bezit van andere mensen tot je eigendom maken. De offer fantasie.

De koning heeft geen mogelijkheden. Hij staat zoals ieder mens onder controle van het kasteelridder geloof, de Rothschilds. Een geheim geloof. Op welke manier uit zich dat in ons dagelijks leven. Ons geheim de geheime cadeau man en op een andere plaats onze geheime medicijnman. We vermoorden elkaars sociaal leven. Ken je die? Die moet je kennen. En dan komt er de roddelpraat in de opbouw van de roddelpraat zit een systeem. Iedere week komt de hoofdpersoon van ken je die met een nieuw verhaal op dezelfde dag en tijd. Hij gaat die verhaaltjes ergens halen. We vertellen door dat we ken je die daarmee sociaal vermoorden daar staan we niet bij stil. Ken je die wordt gedwongen zich te melden bij de geheime hersenspoeling. Dan stoppen de verhalen over ken je die? Wat ik over ken je die vertelde was niet zo bedoeld, eigenlijk is het helemaal niet waar.

We slikken nog wat hoofdpijn pillen dan weten we wat waar is.

Zoals vroeger de kerk heel het leven en heel de organisatie onder controle had zo heeft nu de Rothschild club het leven en de organisatie onder controle. In het geheim.

De Eva geestelijke gestoordheid.

De hoogmoed het gelijk zijn aan de scheppende natuurwet dit met behulp van de kennis van goed en kwaad. De erbij behorende schedeldoek. Het toneelspel van schone schijn. We moeten het zien als door de natuurkracht geschapen en we doen het dus. Nu moeten we het zien als door geheimen krachten geschapen. Dat de Rothschild de geheime kracht is mogen we niet zien.

De geestelijke gestoordheid van Kaïn en Seth.

De offerfantasie. De offerfantasie zet een merkteken. De leiders met het erfrecht van de offergaven zij krijgen het recht ter bescherming betaalde moordenaars in dienst te hebben. We moeten het zien als door de natuurkracht geschapen. Nu moeten we het zien als door geheime krachten geschapen. Het grote geheim, de Rothschild dat mogen we niet zien.

Wij gaan door met een samenleving van geestelijk gestoordheid.

Het leven van schone schijn moeten we zien als door de natuurwet geschapen. Genesis drie en vier is niet het werk van geestelijk gestoorde, het is het werk van de natuurwet moeten we geloven. Dat er een wereldbevolking kan bestaan meet samenleving mogen we niet zien. Hoofdstuk een en twee zijn geschreven door fantasten, moeten we geloven. Ze zijn dus waardeloos.

Op de you tube zoekbalk invoeren.

De Kresj (antiautoritaire crèche 'Prins Constantijn' )

Er staat een waarschuwing bij voor het delen. Blote baby billen zijn in Nederland porno. Mijn gedacht. Over een paar jaar worden de luiers in porno winkels verkocht.

Anti autoritaire opvoeding. Zonder gezag opvoeden. We voelen aan dat kan niet. Orde komt van het gezag en zonder gezag is er geen orde. Wat bedoeld wordt is opvoeden in de orde van de natuurkracht. Wij hebben een orde van onze fantasie, de orde van goed en slecht. Bedoeld wordt opvoeden in de orde van de natuurkracht,

De echte waarheid.

De waarheid van de natuurkracht. Wij hebben de innerlijke aandrang om samen te leven. Een samenleving van het dorp op te bouwen.

De waarheid van de kennis van goed en kwaad. Wij hebben een samenleving gefantaseerd. Wij leven in een fantasie en proberen dat te ontvluchten door in een andere fantasie te gaan leven. De offergaven fantasie kunnen we alleen ontvluchten door in de waarheid te gaan leven.

Iedere mensen baby wordt naakt geboren zowel het lichaam als het geestelijk leven, de fantasie. Voor de ontwikkeling van het lichaam is voeding nodig. Voor de voeding is de peuter volledig afhankelijk van de volwassen mensen. Voor ontwikkeling van het geestelijk leven heeft de peuter Voedsel nodig. Ook voor het geestelijk voedsel de fantasie is de peuter volledig afhankelijk van de volwassen mensen. Welke geestelijk voedsel geven we de peuter? Het geestelijk voedsel van de natuurkracht of het geestelijk voedsel van de kennis van goed en kwaad en de daarbij behorende offer fantasie?

Anti autoritaire  opvoeding is dus eigenlijk een onzin woord. De peuters opvoeden zonder ze geestelijk voedsel te geven. Volwassen mensen dien eerst hun eigen fantasie een anti autoritaire behandeling te geven.

Het hoofdkenmerk van kinderen die anti autoritair opgevoed zijn. Ze zijn niet agressief genoeg, ze kunnen zich tegenover andere mensen niet door zetten.

Opvoeding met de geest, de fantasie van de natuurkracht zal door het overgrote deel van de mensheid goed gekeurd dienen te worden. Is dat niet het geval zal de fantasie van goed en kwaad de geest van de mensen die de natuurkracht als orde willen dood gedrukt worden. Door de waarheid van de massa propaganda. We blijven vol houden leven met het levens doel, het bezit van andere mensen tot persoonlijk eigendom maken is een betere samenleving als samenleven van de natuurkracht. Een samenleving met betaalde moordenaars de soldaten heeft onze voorkeur

Het lezen van Genesis de eerste vier hoofdstukken wordt door de massa media doodgedrukt. Wij fantaseren wel wat er staat. Dat controleren we niet. We nemen zonder meer aan dat het de waarheid is.

Op de you tube zoekbalk invoeren.

Hitler's Children S01 E01 Seduction

Het is niet in het Nederlands.

Op de you tube zoekbalk invullen.

Nederland levensborn

Het enigste filmpje dat ik kan vinden in Nederlandse taal. Het tweede filmpje.

Levensborn hoort in de Nederlandse lagere scholen niet tot de lesstof. Het is te merken. Het lijkt wel of het niet bestaan heeft. Hoeveel van dit soort vergeten onderwerpen zal de lesstof van Nederland hebben?

De strijd tussen de waarheid van de paus en de waarheid van de orde der kasteelridders. Het recht om de inhoud van de lesstof te bepalen. We zien in het Duitsland van voor de tweede wereldoorlog. Dat het boven mens geloof, het kasteelridder geloof de mogelijk had de kinderen gestoord te maken. In Duitsland.

Na de tweede wereldoorlog is het hier ook de lesstof gaan beheersen. We moeten belangrijker zijn, we moeten boven de andere staan. Nu is er een strijd gaande of eigenlijk al gewonnen wie het recht heeft op de erflijn van Kaïn, het recht om betaalde moordenaars in dienst te hebben. Het bestuur van de landsregering moet overgenomen worden door het groot kapitaal. Dat is ons wereldgebeuren.

De verhalen van de Paus.

Voor Genesis, voor er mensen op aarde waren. God zat met zijn engelen ergens in de lucht. Er kwam een groep engelen in opstand. Die werden zwartgeverfd. Toen waren er dus witten en zwarte engelen. De zwarte engelen kregen de naam duivel.

Toen de mensheid al geruime tijd op aarde was krijg god een idee. De zwarte engelen werden in een mens geboren. Pastoor doet ze dan dopen hiermee worden ze weer wit. Als de engelen hun heel mensenleven wit blijven mogen ze weer bij de witte engelen gaan wonen. Voor de offergaven kwam er een Jezus. En het belangrijkste het merkteken van Kaïn. Het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben.

We willen het beste voor de kinderen, zeggen we.

We leren de kinderen de aarde wemelt van de betaalde moordenaars, de legers. Dat is normaal. Dat komt omdat we het zelf als normaal moeten ervaren. Hebben we zo geleerd in de kindertijd en dus leren wij het de kinderen. Ons zoeken naar de waarheid. We zoeken in de verhaaltjes van de leiders. We willen de waarheid helemaal niet waar hebben. Wij zijn geestelijk gestoord met onze betaalde moordenaars.

Lebensborn : Nazi Children Factory  

Niet in Nederlandse taal.

Fantasie en de hof van Eden.

Wij fantaseren betaalde moordenaars op aarde. De legers. Wij fantaseren de legers met punthoedjes zijn de goede. De bijbehorende verhalen. De legers met de rode petjes zijn de slechte. De bijbehorende verhalen. De mensen met rode broeken fantaseren de legers met de punthoedjes zijn de slechte. De legers met de rode petjes zijn de goede. De bijbehorende verhalen. Dan hebben we nog groepjes mensen in vele kleuren jasjes met de daarbij behorende verhalen. De mensen van het grote kapitaal.

Wij zoeken de waarheid in de bij behorende verhalen. De waarheid is het verhaal. De aarde wemelt van de betaalde moordenaars Dat is het verhaal van onze waarheid.

Willen we de kinderen een wereld nalaten zonder betaalde moordenaars?

De baby’s werden niet geboren met de gestoorde verhalen troep in zich. De baby’s waren wat verhalen aangaat leeg geboren. De baby’s die nu geboren worden hebben niet de geestelijk gestoorde verhalentroep van de Amerikanen in zich. Wat verhalen aangaat zijn ze leeg.

De basis van onze geestelijk gestoorde verhalen. De persoon. De geestelijk gestoorde verhalen van Eva wij zijn gelijk aan de natuurkracht. De maatschappij. De leiders hebben het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben. Gelijk Kaïn en Seth.

Hebben we een figuur die last heeft van de Eva storing hij is de baas over de natuurwet. Hij kan over water lopen en een heleboel van dat soort verhalen. Hij heeft gelijk die meneer Jezus. De leiders kunnen de offergaven en erfenissen binnen halen. Nog meer gestoord dan Hitler.

Met welke verhalenbundel gaan we de kinderen grootbrengen. Doorgaan met de eerst vier hoofstukken van Genesis zijn leugens?

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Vaak denk ik over dingen op basis van algemene dingen, ik ben 12 jaar ook computer programmeur geweest. En daar heb je variabelen die je zelf kan bedenken en namen voor ze ook bepalen die in een omgeving iets kunnen doen met hun waarden ezv...Dat kan veel helpen om een situatie te verplaatsen en vertalen naar andere mogelijkheden en andere resultaten...Je manier van denken lijkt mij ook zo, je probeert omgeving te te vinden waar bepaalde variabelen anders kunnen betekenen. Behalve variabelen hebben wij ook constanten. Bepaling van constante kan ook (af en toe) variabel. zijn...Daarom vind ik je artikel heel interessant.
Wat u beschrijft is zoals we nu als wereldbevolking leven. Zoals we die nu fantaseren. Met tegenstelling goed en kwaad. Dat is ook de aller kleinste basis van de computer. Die werkt met tegenstelling. Dit of dat.

Als wereld bevolking kunnen we ook in een andere fantasie leven. De fantasie van het samenleven. Hier is geen tegenstelling. Het is een samenleving die ons totaal onbekend is. Maar we hebben fantasie. Een voorstellingsvermogen. De wereldbevolking als een groep.

We leven als wereldbevolking onder de terreur van onze fantasie van goed en kwaad. Een terreur die we als wereldbevolking zelf fantaseren. Door ons in groepen te fantaseren.
Ja, toen ik op basis- en middelbare school was praatten wij over de toekomst en 21 eeuw zo dat de wereld zou beter zijn, veel beter, en onrecht zou in verleden blijven.
Voor mij is elke mens een groep, met eigen fantasie. Wij weten allemaal wat goed en slecht is, in vele dingen. Iedereen is bron van spiritualiteit. Mijn respect voor uw mening, en vriendelijke groeten.
Goed en slecht is geen schepping van de natuurkracht. De schepping van de natuurkracht is een wereldbevolking met een samenleving.

Dat de schepping goed en slecht door de natuurkracht gemaakt is zit heel diep. In alle beschavingen. We krijgen het als kleuter geleerd.
Al de ellende in verleden en heden is een gevolg van ons gefantaseer. het goed en slecht zou door een god gemaakt zijn.

Onze waarheid is de natuurkracht. Dat we als wereldbevolking een groep zijn.
Niet ons gefantaseer over goed en slecht. De merktekens van de landen, de vlaggen waarmee we ons als wereldbevolking tot groepen maken.