De kleuterorde de tweede orde

Door Haraelmans gepubliceerd op Monday 21 November 10:09

De kleuter wereldorde De tweede orde.

Ons leven is fantasie. We kunnen niet buiten de fantasie leven.

Met Eva hebben we de kennis van goed en kwaad op aarde gefantaseerd. Haar zonen Kain en Seth hebben de offergaven fantasie, het privébezit op aarde gebracht. En het recht van de leiders betaalde moordenaars in dienst, de legers te hebben. We hebben onze fantasie geërfd, de leiders van de betaalde moordenaars vereren.

Kunnen we van deze fantasie afkomen en weer in een samenleving gaan leven van de natuurkracht?

Waar woont de fantasie?

Waar woont de kleuter fantasie? (In zijn hoofd. Niet dan?)

Waar woont de fantasie van het lagereschoolkind kind? (In zijn hoofd. Niet dan?)

Waar woont de fantasie van de volwassen mens? (In zijn hoofd. Niet dan?)

Waar woont de fantasie van de leiders met hun betaalde moordenaars, de legers? (In zijn hoofd. Niet dan?)

Twee vormen van samenleven als wereldbevolking

Een wereldbevolking die leeft in het juiste. Een wereldbevolking die leeft in de kennis van goed of slecht. Hoe is de kennis van goed en slecht op aarde gekomen?

Wij hebben als mensheid de keuze tussen twee vormen om als wereldbevolking samen te leven. Er is een keerpunt, een draaipunt. Laten we de vinger op het draaipunt leggen. Het draaipunt is welke wereldorde wij de peuters leren. We leren de peuters de samenleving van: Orde moet zijn. Goed en slecht. We kunnen in gedachte een wereldorde uitdenken dat we de kinderen leren: Zelfstandig samen spelen. Het samen doen.

De wereldorde van: Orde moet zijn.

Op het aardoppervlak wemelt het van betaalde moordenaars. Ze hebben een baas die het recht fantaseert betaalde moordenaars in dienst te hebben. De wereld van het onzichtbare. Met onzichtbare wordt een onzichtbare wereld in elkaar gefantaseerd. Als nu een aantal mensen van een fantasie gedoe tegen elkaar zegt dat is de waarheid. Voor dit aantal mensen, de groep wordt het de waarheid. Een andere aantal mensen verteld tegen elkaar een ander verhaal over onzichtbare stemmen. Voor die groep ontstaat een andere waarheid.  

De onzichtbare kracht Nederland. De koning heeft van een onzichtbare kracht, de offerfantasie het recht gekregen om betaalde moordenaars in dienst te hebben. We vertellen het tegen elkaar als waarheid. Het is onze waarheid geworden die we ten felste verdedigen, ons gelijk. Er is nog nooit een vliegtuig moeten uitwijken omdat er een god op een wolk zat. En toch. De wereld van, orde moet zijn moet onze waarheid blijven. Fantaseren we als wereldbevolking.

De wereldorde van: Het samendoen.

Het samen doen zonder dat er geregeld wordt door een derde die toezicht houdt op het goed en slecht. Wij zijn niet in staat een onderling samen te regelen. Als een man en een vrouw gemeenschap hebben zit er een onzichtbare pastoor onder het laken, te regelen wat wel en niet mag. Als we een spel organiseren voetbal. Er moet een dictator, een scheidsrechter bij de bepaald wat goed en slecht is. In het filmpje kunnen we zien hoe de kleuters een spel fantaseren, een conflict. En dan dit oplossen zonder tussenkomst van een onzichtbaar goed en slecht. De twee jongetjes die elkaar voorbij willen. Zonder tussen komst van een volwassenen. Op deze manier mogen de kleuters niet spelen. Orde moet zijn.

Op de You tube zoekbalk invullen. L'éducation à la désobéissance (part 1).avi

Nederlands ondertiteld. Een gedeelte van het leer gedrag van de kinderen bestaat uit het nadoen gedrag. Elkaar masseren vinden ze leuk, ook als het een massage van niks is. Soms kan het omgedraaid worden en kunnen wij wat van heet gedrag van de kinderen leren.

Conflictoplossing. Peuter volwassenen.

 Het gedrag van de kinderen wordt niet langer gestuurd met terreur verhalen van goed en kwaad, braaf en stout. De kleuters gaan zelf beslissen over hun gedrag. De angst cultuur, de wind van de mobiele eenheid verdwijnt. Een wind die een huisdier heeft wat we met braaf en stout een gedrag aanleren. Dat gaat met het nodige gerommel gepaard.

Conflictoplossing. Tussen de peuters onderling.

De twee jongetjes die elkaar voorbij willen. Het grootste wereldwonder alle tijden gebeurd. Het wordt opgelost zonder dat de leidster met de verhalenbundel van goed en slecht gaat beslissen. Vanuit hun eigen ik komen de jongetjes tot een oplossing. Vanuit hun eigen persoonlijkheid.

Als we bekijken hoe de kleuters op school behandeld worden. Wat we normaal vinden. De kleuters krijgen niet de kans vanuit hun persoon iets te regelen. Alles is onder begeleiding en controle van de kleuterjuf. De wind van de mobiele eenheid waait door de kleuterwereld. Een wind van de terreur en angst. De kleuterjuf bepaald met goed en slecht. Een goed en slecht dat bestaat uit verhalen.

Is er verschil tussen een huisdier en een mens?

We krijgen hetzelfde als bij een huisdier. Een hond als huisdier. Hij leeft niet zijn natuur, zijn natuurkracht. Hij leeft de verhalenkracht. Het goed en slecht wat het baasje hem met goed en stout leert. Bij de kleuters doen we toch hetzelfde. Het kind gaat niet leven naar zijn natuur, niet zijn natuurkracht. Het gaat leven in de verhalenkracht. De verhalen zoals het die leren moet.

De beste tulpentelers.

Wij Nederlanders zeggen dat we de beste tulpenkwekers zijn. Wij Nederlanders zeggen dat we de dapperste soldaten zijn. Wij Nederlanders zeggen dat wij de beste mensen op aarde zijn. Hoe komen we daaraan? De verhaaltjes op school die van buiten geleerd moeten worden. Hoe kunnen wij Nederlanders dat anders weten? De Duitsers zeggen dat zij de beste mensen zijn. Van buiten geleerd op school, hoe kunnen de Duitsers het anders weten?

De geloven. Ieder geloof zeg het echte geloof te zijn. En hoe kunnen ze dat weten? Op school de verhalen van buiten moeten leren. En het zijn niets anders dan verhalen. Ons leven is onze fantasie. Die verhalen die een kind als waarheid geleerd krijgt worden voor hem de waarheid.

Het goed en kwaad contra de natuurkracht.

Het begin. In Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen we. Eva maakt zichzelf met een fantasie stem in het hoofd geestelijk gestoord. De fantasie stem praat haar de hoogte in dat ze gelijk aan de natuurkracht is. Zij kan een beter samenleving vormen dan de natuurkracht als ze de verhalen van goed en slecht in de samenleving brengt. De offerfantasie. Kaïn fantaseert de stem van de offerfantasie in zijn hoofd. En hij fantaseert dat die fantasie stem hem een merkteken geeft van oneindige wraak, het recht betaalde moordenaars in dienst te nemen. Dan komt Seth. Hij fantaseert dat hij het recht heeft betaalde moordenaars in dienst te hebben. En hier is het verhaal afgerond. De mensheid is er klaar voor dat de legers met hun massa moorden beginnen. Het goed en kwaad van Eva is het grondvest voor onze geestelijke gestoordheid.

De jongentjes uit het filmpje.

Ze regelen vanuit hun eigen ik, hun natuurkracht, hun eigen fantasie een oplossing. Het begin van het geraamte in de fantasie. Dat is niet onze manier van opvoeding. De kleuterleidster staat klaar om met haar goed en slecht te regelen. De fantasie te vormen.

Gaan we het denkvermogen dat we nog over hebben gebruiken? Zien dat Eva met haar geestelijk gestoorde fantasie, haar fantasie stem heel de mensheid in ellende gestort heeft.

Of gaan we door met de geestelijke gestoordheid van Eva vereren. De offerfantasie. Het levensdoel is het bezit van andere mensen tot ons eigendom maken. Dat moeten we als grote waarheid zien op aarde. Op school van buiten moeten leren. Beter zijn dan de anderen. Op school van buiten moeten leren, hoe kunnen we het anders weten?

Overzicht.

We zien dus dat er twee manieren mogelijk zijn voor een samenleving van ons de wereldbevolking. Of we leven met een geraamte in de fantasie, de natuurkracht. Beschreven in Genesis een en twee. Of we leven met een stem in de fantasie. De waarheid van die stem wordt in de opvoeding geleerd. De geloofsleiders trekken rond met hun waarheidsstem. Hun tover circus dat ze de baas zijn over de natuurkracht. De waarheidsstem in ons hoofd beslist wat waarheid is. Na de tweede wereldoorlog hebben we een ander geloof, een andere stem in het hoofd die de waarheid bepaald. De sprookjes van Amerika.

Wie is de baas op aarde. Hij die het wereldkapitaal onder controle heeft. Een boer heeft zijn bedrijf niet in bezit. Hij heeft schuld, geleend geld. Wie bepaald nu wat er op zijn bedrijf gebeurt. De boer of de kapitaalbezitter? Dit zien we bij alle bedrijven. Dit zien we ook bij de regeringen van de landen. Ze hebben geleend geld, schulden. De regering van Amerika heeft geen bezit. Ze heeft geleend geld, schulden.

Dat zien we ook bij mensen zoals de president van Amerika. Zijn geleend geld wordt bezit genoemd. We zien dat in ons eigen leven. Het huishouden. De paus had als waarheid sparen voor grote uitgaven sparen. Dat is omgezet naar geld lenen is slim. Ons bezit wordt schuld. We vertellen elkaar dat de sprookjes van Amerika, de grote vrijheid de waarheid is. Onze stem in de fantasie beslist dan dat het waar is.

Het wereld kapitaal is in handen van het kasteel ridder geloof. De Rothschild bank. Maar ja we hechten meer waarde aan sprookjes als aan gebeurtenissen die in de geschiedenis staan. De gebeurtenissen zoals die in de geschiedenis staan daar praten we overheen. De Rothschilds hebben de oorlog gewonnen. De geschiedenis van het kapitaal daar praten we niet over.

We beslissen met onze stem in de fantasie, de offer fantasie is een betere vorm van samenleven dan het samenleven in de natuurkracht. Het bezit van andere mensen tot ons eigendom maken is belangrijker dan het samen leven.

De eerste vier hoofstukken van Genesis is rare praat zonder betekenis. En dat moeten we geloven. We moeten tegen elkaar vertellen.

We fantaseren.

We fantaseren een fantasie stem in onze fantasie. We fantaseren dat die fantasie stem in onze fantasie dezelfde kracht heeft als de natuurkracht. We fantaseren dat die fantasie stem in onze fantasie onze baas is. De baas van onze groep, maar eigenlijk van heel de wereldbevolking. We fantaseren dat de fantasie stem in onze fantasie het recht heeft op offergaven. We fantaseren dat onze fantasie stem in onze fantasie de leider van de fantasie stemmen het recht heeft gegeven betaalde moordenaars in dienst te hebben, de legers.

We fantaseren dat we normaal zijn alle leden van de groep moeten dat tegen elkaar zeggen. De andere groepen met een andere fantasie stem in de fantasie zijn de vijand.

De bevruchting bij de mens. Genen. Door welk materiedeeltje gaat de grote van de fantasie bepaald worden? Wordt de fantasie van de vader of de moeder geërfd?

Dat er een natuurkracht is ontkennen we.

De twee jongetjes uit het filmpje leven het leven in de kracht van de natuur. De almachtige stem van goed en slecht, de almachtige stem van de kleuterleidster regelt niet. De kracht van het geraamte in de fantasie treedt in werking. Dat mag niet gezien worden. De stemmen van de offer fantasieën voelen zich bedreigt in de offergaven.

We willen het niet zien. In onze hoogmoed een betere samenleving te maken als de natuurkracht blijven we vol houden we hebben gelijk. Het levensdoel is het bezit van andere mensen tot ons eigendom maken. Enne en. Zeg nou zelf wat is hier het gelijk?

De waarheid van de natuurkracht.

Die staat beschreven in Genesis de eerste vier hoofdstukken. We lezen het niet want we hebben de waarheid van de fantasie stem in de fantasie en die zegt onze waarheid is.

De waarheid van de fantasie stem in onze fantasie.

Hoe komen wij aan onze fantasie stem van de waarheid inde fantasie. Per groep een verschillende stem, een verschillende waarheid. Hoe komen wij aan de fantasie stem in onze fantasie van de grote waarheid. Amerika is de vrijheid? Moeten we geloven dat die stemmen bij de geboorte aanwezig zijn?

Hoe bepalen wij als volwassen mensen wat de waarheid is? We hebben geen geraamte in onze fantasie. Dat wordt doodgemaakt met goed en slecht. Bij de kleuters.

Een doodzonde tegen de wetenschap.

Een vraag met een vraag beantwoorden. Waar woont god? Waar woont de Nederlandse taal? De Nederlandse taal woont in de fantasie, in ons hoofd. Bij iedere Nederlander. Het is een gezamenlijke fantasie van de groep Nederlanders. Waar woont Nederland. In onze fantasie, in ons hoofd. Het is een gezamenlijke fantasie. Waar woont Europa? Waar woont vrij Amerika? Alles doodzonde

Waar woont de fantasie van een kleuter? Die vraag is een doodzonde zowel in een geloof als in de wetenschap.

De wetenschap ontkent het bestaan van fantasie.

Het verschil tussen ons mensen en alle dieren is dat wij fantasie hebben. Komt de wetenschap met een aap met een halve mensen fantasie. Een wezen heeft geen fantasie, een dier. Of een wezen heeft fantasie, wij mensen.

Vrij zijn. Wat bedoelen we daarmee? Als ik toestemming heb (Een paspoort aanvragen) Dan mag ik de gevangenis Nederland verlaten. Er zijn kinderen op aarde die verhongeren daar kan ik mij niet vrij bij voelen.

Dat doen de andere. Dan zetten we de anderen toch in een gekkenhuis. Een kleuter mag zich niet ontwikkelen tot een mens. We weten niet wat een mens is. De peuter wordt gedwongen met een hoop fantasietroep zicht te ontwikkelen tot een geestelijke gestoorde die in strijd om bezit kinderen uithongert en mensen overhoop schiet. En wij vinden dat normaal want als kleuter zijn wij geestelijk gestoord gemaakt met fantasie troep.

De kern willen we een wereldbevolking van mensen of willen we een wereldbevolking van geestelijk gestoorde in strijd om bezit? Die vraag stellen we ons niet. We aanvaarden dat een wereldbevolking van geestelijke gestoorde mensen normaal is. Dat er op aarde kinderen verhongeren dat is onze vrijheid. Dat moeten we tegen elkaar vertellen. En voor alles de kern ontwijken. We worden geboren als normale mens. Wij maken de kleuters geestelijk gestoord.

Vrijheid.

Andere landen met wapengeweld en economisch geweld zodanig leegroven dat er kinderen verhongeren. Zo mogen we niet denken. Hoe we wel moeten denken wordt ons terdege voorgeschreven.

De kern het geestelijk gestoord maken van de kleuters mogen we niet zien. De wetenschap zet alle zielen bij.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.