Beurscrash 2000 , 2008 en 2016 - begin 2017

Door FreeCrisisAdviser gepubliceerd op Friday 18 November 01:38

Een Inleiding:

De komende beurscrash is niet de eerste en tevens niet de laatste, het is echter wel de grootste die wij gaan meemaken en dat omwille van de excessen die zich hebben opgebouwd gedurende de laatste decennia. Ik wil u aantonen hoe het zover is kunnen komen en hoewel de media en de beurswaarderingen u iets anders willen wijsmaken, doet u er echt goed aan om eens wat dieper te graven. Als u uw welvaart wil beschermen is dit een must en de tijd dringt!

d21c0d81991ce3898841f1789dede5b0_medium.

Clinton-tijdperk: 1993-2001: asset = technology stocks

BOOM: 1993 - 1995, gevolgd door Dotcom bubble: 1995-2000

Zij die al eventjes de economie bestuderen herinneren zich nog wel de gouden tijden van de dotcom bedrijven, bedrijven die iedereen rijk gingen maken totdat de bubble uiteenspatte! Veel mensen gingen kopje onder. Vooral diegenen zonder ervaring die op de top besloten te investeren!

Zelfs de toenmalige voorzitter van de Federal Reserve, Alan Greenspan, verklaarde dat deze "nieuwe" economie, gebaseerd op technologie, niet meer blootgesteld zou worden aan de klassieke economische principes.

De nasdaq index bereikte een piek van 5048,62.

4987ced27179ecf8700f35bd791638b8_medium.

BUST: 2000-2002: 12 april 2000 was doomsday en de volgende president George W. Bush erfde de gevolgen van het uiteenspatten van deze beursbubbel.

Een groot deel van de excessen verdwenen tijdens deze crash door de bedrijfsfailissementen! De toekomstig gepensioneerden (de baby-boom-generatie) zagen hun pensioenspaarpotje gedecimeerd door de blootstelling aan de dotocomhype. Ze hadden echter nog tijd om hun pensioentjes te zien herstellen.

34f4971c92666d77ed8cfb8cd68bb488_medium.

George W Bush-tijdperk: 2001-2009: asset = houses

BOOM: Housing Prices, Bubble: 2001-2005

In Amerika kon iedereen nu een eigen huis kopen, ook mensen die geen geld hadden, de banken gingen ervanuit dat de huizenprijzen toch zouden blijven stijgen. Zij verpakten deze risicovolle kredieten in CDO's , een vorm van derivaten. Deze handel was 5 Biljoen USD groot. Onthoud dat getal!

5c5c8dd55f1b3cd8e1ccd5572c496471_medium.

BUST: 2005-2008: De Amerikaanse gezinnen (en ook de rest van de wereld) verloren door de ontwaarding van hun huizen en de daaropvolgende bankencrisis en beurscrash 14 Trillion USD's, de banken verspreidden de problemen naar de globale bankensector. Wat volgde was de globale bailout van deze corrupte banken door de overheden. Dit gebeurde dus globaal!

d602ac3b94c97e6acd9260e097f3fb7e_medium.

De excessen verdwenen niet tijdens deze crash, er volgden geen massale bankfaillissementen. Deze bubble is dus niet echt kunnen leeglopen, "ze" hebben er een plakker opgekleefd. Deze plakker betaalde u, de rijkdommen bleven bij de banken en de overheden namen de schulden op zich: dit was het sprookje van de "too big to fail banks!" Wat echt gebeurde was de diefstal van de welvaart van de hardwerkende middenklasse. De pensioentjes werden weer getroffen en er volgde tot op heden een "onecht" herstel, met echter wel goede beursindexen, enkel goede indexen!

5b8e8aa6d76015c0607419fa7a79af3e_medium.

Obama-tijdperk: 2009-2016: asset = de derivatenmarkt, de Dow Jones, de Nasdaq, de USD, de US Bondmarket

BOOM: De derivatenmarkt

Welkom in het grootste casino ter wereld: de derivatenmarkt, waar je gebakken lucht kan kopen, eigenlijk enkel dat!

Een derivaat is een speculatief contract, een gok geplaatst op aandelen, rentevoeten, grondstofprijzen, zoals goud...

Net als de verspreiding van de waardeloze woonkredieten zijn ook deze derivaten globaal verspreid.

De grootte van deze markt of bubbel is 600 Trillion USD's. Vergeleken met de vorige bubbel van "slechts" 5 Billion USD's zitten we momenteel op een too big to fail bubbel! De Federal Reserve beseft dat ook en juist daarom durft ze de rente niet laten stijgen. Hoe is het zover kunnen komen? In één woord: hebzucht!

De banken die onder President George W Bush failliet hadden moeten gaan, kregen de boodschap dat, na hun chantage-acties of dreigementen aan de overheden, zij zich alles konden permitteren. Wat volgde is de "bubble der bubbles". Dankzij derivaten of papieren contracten op onderliggende waardes zoals de Amerikaanse indexen, de USD en nog veel meer, hebben ze een fictieve economie gecreëerd, 10-tallen malen groter dan de reële economie.

De globale reële economie is pakweg 80 Trillion USD, de derivatenhandel is binnenkort 10x groter. U dient te beseffen dan een derivaat een scam is. Jij kan bijvoorbeeld 1 ton goud kopen met zo'n derivaat, goud dat niet eens bestaat! Zelfs niet in de grond! Je moet het verdomme maar verkocht krijgen, zo'n niet bestaande dingen en toch schijnt dit aardig te lukken. In dit casino zie je echter weinig gewoon volk, maar vooral banken die beginnen te gokken en soms loopt dat al eens mis zoals bij Deutsche Bank. In hun zucht naar meer rendement nemen ze meer risico's en dan komen ze in het casino terecht!

Deutsche Bank heeft zichzelf blootgesteld aan deze koehandel en zal hoogstwaarschijnlijk failliet gaan. Amerika zou dan de zwarte piet naar Duitsland kunnen doorschuiven, en ja, ik schrijf wel degelijk "zwarte" piet! Het probleem zit echter vooral in de Verenigde Staten, waar net de uitgebailde banken zich nog steeds aan deze praktijken (derivatenfraude) schuldig maken. Zijn deze frauderende banken degenen wiens CEO's een zetel hebben in de raad van bestuur van de privé-bank: the Federal Reserve? Dit gaat de ronde op youtube, doch ik kan dit niet staven of bewijzen, maar ook niet uitsluiten. Het is echter veelzeggend mochten net die bankiers die voor financiële stabiliteit moeten zorgen, degenen zijn die het systeem dan misbruiken en er nog mee weg geraken ook.

Maar ook in Europa lijden dus tal van banken onder deze derivatenblootstelling, bovendien hebben verschillende banken nog steeds slechte leningen uit 2008 op hun balansen staan. Deze blootstellingen zijn dikwijls groter dan de economieën van de lidstaten zelf.

Derivaten voor de gewone man en vrouw:

Als een bank jou op basis van een derivaat, een contract dus, een ton niet bestaand goud kan verkopen en 3% kosten kan aanrekenen dan verdient zij goed haar boterham en jij hebt niet meer dan een IOY. Als het goud in waarde stijgt en je wil fysieke levering, dan zal dat alvast een eerste probleem opleveren want hoogstwaarschijnlijk beschikt de bank niet over het fysieke goud. Dat ligt in een kluis in Zwitserland, als het dan al bestaat. Meestal bestaat het niet, logisch ook als je een markt opblaast tot het volume 10x zo groot is. De te kleine hoeveelheid echt , vormt eveneens de basis van andere contracten. Wat nog erger is, is dat zij die in derivaten handelen de beurzen en goudprijzen gemakkelijk kunnen manipuleren en dat ook doen door bijvoorbeeld 1000 Ton "paper" goud te verkopen aan een prijs die lager ligt dan de marktwaarde van het echte goud. Vervolgens gaan dan weer anderen hun goud verkopen. Dit gebeurt allemaal met programma's en algoritmes. Het is een vorm van fraude! Men gebruikte deze vorm van fraude om de Dow Jones na de Trump-Verkiezingsoverwinnings-crash onmiddellijk terug op te vijzelen. Op hetzelfde moment verkocht men "goud" zodat de goudprijs weer zakte. Het is alsof de FED de recessie nog even wil uitstellen!

BOOM: Stocks (aandelen)

Ondanks het feit dat de Amerikaanse bedrijven al sinds 2008 goedkope kredieten kregen, herstelde de bedrijfsgroei tijdens het Obama-tijdperk het minst in de Amerikaanse geschiedenis. Veel analisten nemen het niet zo nauw met de officiële banenrapporten en Trump won zijn presidentscampagne in belangrijke mate door het gebrek aan banen. Het gaat slecht in Amerika en hij heeft dat ook gezegd, terwijl Hillary eerder stelde dat het allemaal wel meeviel. Trump weet heel goed waar het schoentje wringt!

Waarom zijn de beursindexen dan aan het pieken? Sommigen beweren dat de Fed aandelen opkoopt om de beurskoersen te ondersteunen. Er gaan ook geruchten dat dit gebeurde met het opkopen van vastgoed om deze markt te ondersteunen. Als je weet dat de Fed dit doet met ongedekt geld (uit het niets geprint geld), dan weet je hoe laat het is. Het herstel is dus niet duurzaam. Was het dat wel dan stond de rente aanzienlijk hoger! Bewijs geleverd!

BOOM: USD currency

89422890ee7f288acdaf0f0db84261ed_medium.

De sterkte van de USD is een gevolg van de reservestatus van de "Greenback", risicovrije US Treasuries, schulden die aangekocht worden door andere landen en normaal 100% terugbetaald worden. Met een leuke rente erbovenop!

Maar landen als China die 2 trillioen USD Treasuries aanhouden, beseffen maar al te goed dat Amerika deze niet 100% zal kunnen terugbetalen, zeker niet als Trump er nog eens 10 Trillion USD schuld bijcreeërt. Dat is nl. het prijskaartje van "Make America Great Again!" Ook ontvangen China en andere ontleners van American Treasuries nagenoeg geen rente meer!

Amerika moet eigenlijk gaan bezuinigen, of "defaulten", schuld kwijtschelden, maar Donald Trump wil blijkbaar een stap overslaan en doet het tegenovergestelde: zijn bedoelingen zijn goed, maar er is geen geld. En de rest van de wereld begint te beseffen dat als wij die US Treasuries blijven opkopen, wij eigenlijk het herstel van Amerika betalen.

Meer en meer mensen beginnen te beseffen wat Amerika groot heeft gemaakt: haar behendigheid om USD's te printen en deze te wereldwijd te exporteren, en rijk te worden van de producten die ze ermee kon kopen. Dat is de American Dream! Ze deden dit tot Charles de Gaulle de dollarprinting fraude blootstelde en ze deden het daarna met de Petro Dollar!

Ik ga er daarom vanuit dat verschillende landen US Treasuries zullen dumpen in ruil voor hard assets zoals goud, zilver en andere commodities. De dollar zal uiteindelijk haar reservestatus verliezen en kelderen. Maar ook op deze ballon zit nog wat rek, verwacht dus niet een exact tijdstip te vinden waarop de dollarcollapse plaatsvind. Niemand weet dat. Wacht tenminste tot Donald the next President is.

Donald Trump-tijdperk: 2017-2024: asset = de derivatenmarkt, de Dow Jones, de Nasdaq, de USD, de US Bondmarket

De excessen verdwenen niet onder de ambtstermijn van President Obama, er volgden nog steeds geen bankfailissementen. De Dow Jones flirt met nieuwe toppen, de Nasdaq houdt goed stand, de USD piekt, maar op de Bondmarkt begint het schoentje al te knellen. Deze megabubble is dus nog niet ontploft er is ook geen plakker groot genoeg! De overheden dragen nog steeds die gigantische schuldenbergen en "the day of reckoning", zoals sommigen het ook wel eens noemen, komt dichterbij...

Wat kunnen we besluiten uit deze evolutie?

Het Westen gaat gebukt onder torenhoge schulden. Dit is het resultaat van het steeds verder opblazen van op elkaar volgende assetbubbels: de onderliggende assets veranderen wel, de rode draad is dat de schuldenberg steeds groter wordt. De schuldenbergen zijn nu zo groot dat de rest van de wereld zoals China en Rusland zeggen: "Look, enough is enough!", en hun USD's verkopen of inwisselen voor "hard assets" zoals goud en zilver. We zwijgen dan nog over de problemen waarmee China intern kampt!

Deze crash, die volgens mij onderdrukt wordt totdat Donald Trump President van Amerika wordt, zal een zeer moeilijke economische periode inluiden. De beursindices zullen gedecimeerd worden, de bankaandelen zullen ten onder gaan, eindelijk. En u zal dus niet aan uw geldreserves geraken, wegens bail ins en beperkingen bij geldafhalingen. Amerika moet teruggaan naar haar basiseconomie: het produceren van goederen en die verhandelen. Fabrieken oprichten in plaats van banken, goederen exporteren in plaats van schuldpapier. De Verenigde Staten heeft steeds USD's kunnen exporteren en rijkdommen kunnen importeren, het was een sprookje die "American Dream", maar aan alle sprookjes komt een einde. Dat einde luidt waarschijnlijk ook het einde in van de USD als belangrijkste wereldmunt. De USD zal niet zomaar verdwijnen, maar moet meer en meer plaats maken voor opkomende landen zoals China.

Mijn voorspelling: Er komt een zware beurscorrectie aan, alle indicatoren wijzen daarop (bijvoorbeeld: de PE Ratio toont aan dat aandelen overgewaardeerd zijn). Deze crash zal vooral de aandelenposities treffen, mogelijk ook de vastgoedsector en last but not least de Bondmarket en de USD zelf. Deze crisis is volgens mij onvermijdelijk, crashes zijn een normaal fenomeen en we zijn al enkele jaartjes "overdue". Tegelijkertijd zal het conflict tussen de USA en IS verder escaleren en voor bijkomende angst zorgen. IS, made by Bush, Hillary en Obama, maakt ondertussen ook Europa het leven zuur en de migratiegolven zullen de ondergang betekenen van de fantasie van de globalisten: het eengemaakte Europa.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.