De nieuwe wereld der kleuter orde

Door Haraelmans gepubliceerd op Friday 11 November 14:56

De nieuwe wereld der kleuter orde.

Wij zoeken waarheid. We zoeken waarheid in het gefantaseer van andere mensen. We kunnen waarheid vinden in ons eigen denken, in ons eigen verstand. In een groepsfantasie die we geloof noemen zullen we geen waarheid vinden. We fantaseren een stem in het hoofd tot een persoon. Als nu een omgrensde groep zegt die persoon is echt. Hij leeft ergens boven de wolken wordt die gefantaseerde persoon waarheid. Het fantasieverhaal wordt naverteld.

Waarheid zoeken met verstand, met begrijpen. Als rode draad kunnen we Genesis gebruiken. Niet het navertellen van andere mensen maar zelf denken wat staat er. In hoofdstuk 4 lezen we dan hoe onze leiders het recht fantaseren om betaalde moordenaars in dienst te hebben. Van de stem van de offer fantasie wordt een persoon gefantaseerd die boven de wolken leeft. De zonen van eva kunnen met die persoon, met hun stem in de fantasie praten. Als we willen zien dan kunnen we zien en begrijpen wat er staat. We praten na dat is gemakkelijker. Wat er in genesis staat weten we zeggen we. We praten de mensen die zich het recht fantaseren betaalde moordenaars in dienst te hebben na.

Komt er een wereld omvatten politieke partij? De kleuter partij waarop we dan kunnen stemmen? Een mens die de natuurkracht in zijn fantasie heeft is een ander mens dan de mens die goed en kwaad in zijn fantasie heeft. Het begin zal zijn dat de mens met de natuurkracht in zich gefantaseerd wordt. Dan pas kan gefantaseerd worden welke stappen nodig zijn.

De kleuterstem in mijn hoofd heeft straf gehad drie minuten met de blote billen in de hoek. Vond hij leuk. Nu rent hij zonder kleren door het huis. Plezier dat hij heeft. Zijn plezier kan niet op. Hij zal toch niet zoveel lawaai maken dat de buren er last van hebben? Hij heeft zoveel plezier dat het niet meer in mijn schedel past. Krijg ik een drukkende hoofdpijn van. Moet ik een pilletje voor halen bij de huisarts. Moet ik het plezier van mijn peuterstem nu bederven door hem kleren aan te trekken? Als ik mijn peuterstem tot waarheid wil maken moet ik hem tot een persoon die boven de wolken leeft fantaseren. En dan moet ik zorgen dat een groep mensen zegt het is waar. Onze leiders die zich het recht van de erf lijn van Kaïn toe fantaseren. Het recht om betaalde moordenaar in dienst te hebben lukt dat wel. Fantasie stemmen die als echte persoon boven de wolken leven. En trots dat we op onszelf zijn. De stuwkracht achter de techniek is het om betere wapens te maken.

De aarde wemelt van de betaalde moordenaars. Die moeten we soldaten noemen. En soldaten doen vrede maken. De aarde is overspoeld met vrede. Hij is zo verzadig met vrede dat het ervan af druipt. Aldus onze sprookjes van waarheid.

Duidelijkheid vinden we in Genesis de eerste hoofdstukken. En in de ontwikkeling baby volwassen mens. Deze twee apart houden. Genesis is zoals het zich in de mensheid ontwikkeld heeft. En dat krijgen de kinderen geleerd als traditie.

Genesis lezen.

Het onderwerp in genesis de eerst vier hoofdstukken vaststellen. Het onderwerp is de stemmen in ons hoofd. Die bepalen ons leven als persoon en ons samenleven als wereldbevolking.

Het verhaal werd verteld voor dat er televisie was, voordat er geschreven taal was generatie op generatie door verteld. Als de verteller een verhaal van vijf minuten in vijf minuten vertelde was het klaar. Het was niet leuk. Als de verteller allerlei versierselen aanbracht zodat het een avondvullend verhaal werd dan was het leuk. Toen kwam de geschreven taal. Een taal met een beperkt aantal woorden. Het avondvullend veerhaal werd in een paar woorden opgeschreven. Dan ontstaat dus de vorm waarin Genesis is geschreven.

Genesis de eerste vier hoofdstukken bestaat uit twee delen. Deel een, hoofdstuk een en twee. Deel 2 hoofdstuk, drie en vier. Het zijn aparte verhalen die over hetzelfde onderwerp gaan. De stemmen in ons hoofd.

Hoofdstuk een. Hoe de natuurkracht en de natuurwet samenwerkt wordt duidelijk.

Hoofdstuk twee. De stemmen in ons hoofd krijgen als basis de werkelijkheid. Het waarheidsgevoel. Het levensdoel: Het leven en het samenleven.

Dit is een afgerond geheel.

Hoofdstuk drie. Eva. Ze praat met een fantasiestem uit een verhaal. De stemmen in het hoofd krijgen als basis een fantasie. Heel het dorp moet zeggen dat die stemmen de werkelijkheid zijn. De fantasie god wordt tot werkelijkheid gemaakt. Het levensdoel: De dood. Het leven is na de dood. In een fantasiewereld met fantasiefiguren. Die wereld weten we meer van af dan de wereld waarin we leven.

Hoofdstuk vier. De drie zonen van Eva. Ze praten met een fantasiestem, de offerfantasie. Het recht op de erf lijn wordt vastgesteld. Dat is niet beschreven. De offer fantasie geeft Kaïn het recht op oneindige moord. Zevenvoudige wraak. Hij krijgt van de offer fantasie het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben. De offer fantasie geeft kaïn een merkteken. De geloofsgroepen maken hun merkteken, hun herkenningsteken. Ze horen bij die groep. De geloofsgroepen, de landen hebben hun vlag.

Als we willen lezen dan staat het er.

Waarheid

Een kind van drie vijf jaar kent geen onwaar en waar voor hem bestaat alleen waar. Wij zijn als kind geestelijk gestoord gemaakt met fantasie stemmen op basis van fantasie waarvan we moeten zeggen dat ze waar zijn. En we gaan door met onze kinderen geestelijk gestoord te maken. Fantasie stemmen die gebaseerd zijn op fantasie en waarvan de kinderen moeten zeggen dat die waar zijn.

Genesis de eerst vier hoofdstukken. Wat staat er volgens U?

De fantasten die met hun terreur van betaalde moordenaars de mensheid onder hun terreur houden zijn niet blij met dit verhaal. Ze doen er alles aan om te zorgen dat het niet gelezen wordt. Ze doen er alles aan om het verhaal verwarrend te houden.

Ik heb een droom.

Ik stem op de wereldomvattende politieke partij de kleuterstem. Een partij zonder de offer fantasie. Een partij met de natuurkracht de werkelijkheid als basis voor onze fantasie. Waarom is die partij er niet?

Zijn wij mens of wat zijn wij.

We hebben een gedeelte in het geheugen dat we niet met onze fantasie kunnen oproepen. Wij zijn zuigeling geweest. De stem van de moeder is opgeslagen in het geheugen. Het kan door de fantasie niet opgeroepen worden. Die stem blijft ons leven lang werkzaam zonder dat we het bewust zijn. Ons geheugen is eerder in werking dan ons bewustzijn.

Logisch. Ons logisch is dood. We leven niet als mens. Als wat leven we wel? Als de koning maar zijn offergaven krijgt. Vindt hij dat hij te weinig offergaven krijgt stuurt hij zijn betaalde moordenaars eropaf. Hoeveel Nederlanders worden gedwongen zelfmoord te plegen? Ze worden door de betaalde moordenaars zo in de ellende gewerkt dat ze geen uitweg meer zien. Dat sijsteem vereren we. En vooral braaf zijn Genesis niet lezen.

Een baby wordt geboren zodanig dat hij een fantasie gaat ontwikkelen. Meet goed en slecht ingeboren. Fout.

Een baby wordt niet geboren met een kennis van goed en slecht in zich. Dat krijg hij geleert op een leeftijd van drie vijf jaar.

Een baby kunnen we ook leren op een leeftijd van drie vijf jaar om samen te leven.

Wij denken niet. Als kind krijgen we geleerd met straf zelf: denken is slecht. Als kind krijgen we geleerd met beloning: napraten is goed. Zo zijn we afgericht en zo zijn we heel braaf als volwassenen.

 

Een nieuwe poging. Het verhaal van Genesis opschrijven.

Genesis en de ontwikkeling van de baby uiteen houden lukt me niet het is hetzelfde verhaal.

De gesproken taal. De eerste mensen gingen de eerste woorden spreken. De eerste woorden leren. Als een baby geboren wordt is zijn taal leeg. Die wordt geleerd. Het begin van onze taal zijn de eerste woorden die de mensheid sprak. Die zijn opgenomen in de traditie en hebben zich ontwikkeld. Dat in Genesis een staat en god zie kan niet, want toen was er nog geen taal.

De eerste mensen op aarde hadden een lege fantasie.

Een baby wordt geboren met een lege fantasie.

De lege fantasie moet in die zin gezien worden dat er wel de aandrang is dat de fantasie zich zo ontwikkeld dat de hof van Eden en het bijbehorende ontstaat. Die drang hadden de eerste mensen. Die drang heeft iedere baby in zich. Zo worden wij op aarde gezet.

Het mens-zijn in de mens wordt vervangen door het dier-zijn. Het mens-zijn wordt vervangen door de kennis van goed en slecht.

Eva praat met een fantasie stem in haar fantasie. Ze fantaseert die stem tot een persoon. Ze zet die persoon boven op een wolk. Met als iedereen van de groep zegt dat het waar is wordt het tot waarheid gemaakt. Een god is geboren.

Eva krijgt drie zonen die met hun fantasie stem de offergaven praten. Ze fantaseren de erf lijn.  Het recht van de erf lijn over te nemen heeft de oudste zoon. Het recht het bestuur te hebben. Het recht de offergaven door te geven. Het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben. De gefantaseerde persoon op de wolk regelt het fantaseren ze. De tweede zoon fantaseert dat hij het recht van de erf lijn heeft. Want hij heeft de eerste zoon vermoord.

Eva fantaseert dat haar derde zoon het recht op de erf lijn heeft. Een moordenaar kan geen rechten hebben.

Wie heeft gelijk?

Dat is traditie geworden. Nog altijd gaan de mensen die zich het recht van de erf lijn toe fantaseren met hun soldaten tekeer met hun massa moorden. Ze hebben gelijk zij hebben het recht van de erf lijn en de andere niet. Nu heeft het geheim kasteel ridder geloof zich het recht toe gefantaseerd. Het ongestraft voor schrijven van de regeringen wordt veranderd in het ongestraft voorschrijven van het groot kapitaal. Als een onderwerp behandeld wordt. Niet uit het oor verliezen dat het onderdeel uit maakt van een geheel. Bijvoorbeeld medicijn gebruik, de medicijn fabriek en die maakt weer deel uit van het groot kapitaal. Het grootkapitaal is de eenheid van alles. Een regering maakt deel uit van het grootkapitaal.

Gelijk hebben.

De kampioenen, de gefantaseerde voetbalclub van de Belgische televisie. Ze zijn slimmer dan de koning van Nederland en zijn traditie. Ze hebben geen massa moorden nodig om leuk te doen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.