Wij blijven trachten de toestand in ons land te verbeteren

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Friday 11 November 11:40

     De PVV wil een totaalverbod op moskeeën, preventieve opsluiting van islamitische jihadisten, een volledige immigratiestop, het verbieden van de koran, het verbieden van hoofddoekjes in publieke functies en een vertrek uit de Europese Unie. Miljoenen Nederlanders blijken schoon genoeg te hebben van de alsmaar voortdurende islamisering van Nederland. Zijn wij op weg naar een algehele burgeroorlog?       269d33fefdf7edefdffcf2d6913956b1_medium.

     Wat zal er met ons volk in de toekomst gaan gebeuren? Zullen wij in de algemene vernietiging meegesleept worden? Zal de verwoesting ook ons treffen? Zullen ook wij de kastijdende hand van de Almachtige God voelen, evenals zij die zich echt niet willen bekeren? Dat zal geheel afhangen van ons gedrag. Toch? Het is binnen onze macht; God heeft ons de mogelijkheid geschonken om aan de verwoesting en de rampen 'die over de naties zullen komen' te ontsnappen. Hoe? Door het goede in de juiste context te doen; door eerlijk te zijn tegenover God en alle mensen; door naar die rechtvaardigheid te streven die het gevolg is van het (herstelde) evangelie van de Zoon van God; door de wet des hemels na te leven; door anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden; door alle goddeloosheid en gruwelen die de goddelozen plegen, weg te doen.      2a580e2147461b7426a6e7ec53211565_medium.

     Als wij dit doen, zal er welvaart komen 'of blijven' tot de inwoners van ons land. De hand des Heren zal ons ondersteunen en wij zullen ons verspreiden. God zal ons vermenigvuldigen in het land; Hij zal van ons een groot volk maken, onze grenzen versterken en de zendelingen van dit volk uitzenden naar de vier windstreken van de aarde om vrede te verkondigen en grote blijdschap en bekend maken dat er nog een plaats is in het hart van Nederland waar vrede heerst en veiligheid, waar een schuilplaats gevonden kan worden voor de stormen, orkanen, oorlog, verwoesting en de rampen die de goddelozen zullen treffen.      ff47035b6fabcc05bf230beeb1b861d4_medium.

     In de smeltkroes van goddeloosheid straalt Mormons ware grootheid als een ster als hij zijn zoon tot actie oproept en hem zegt dat ongeacht hoe slecht de situatie ook is, wij nooit mogen ophouden ons best te doen om deze te verbeteren: "En nu, mijn geliefde zoon, laten wij, ondanks hun verstoktheid, ijverig arbeiden; want als wij onze arbeid staakten, zouden wij onder veroordeling komen te staan; want wij hebben een werk te verrichten tijdens ons verblijf in deze tabernakel van leem, teneinde de vijand van alle gerechtigheid te overwinnen en onze ziel te laten rusten in het koninkrijk Gods. (Moroni 9:6.) Om deze reden nam Mormon het bevel van het leger op zich al wist hij dat alles verloren was.       702ea8ad38782e4953b13e06bc9a0f2e_medium.

     "Zie, ik had hen aangevoerd; ondanks hun goddeloosheid had ik hen vele malen te strijde gevoerd en hen van ganser harte lief gehad, volgens de liefde Gods die in mij was; en mijn ziel had zich de gehele dag lang tot mijn God voor hen in gebed uitgestort; het was echter zonder geloof, wegens de verstoktheid van hun hart. (Moroni 3:12.)       1babe5d7ac9966a205c50a5413b99d85_medium.

     Hoewel het onze eigen tijd van geweld misschien zou aanspreken, vond Mormon weinig troost in het feit dat zijn volk erg taai was en er trots op was - "Want zij zijn zo buitengewoon vertoornd dat zij, naar het mij voorkomt, geen vrees hebben voor de dood; en zij hebben hun liefde voor elkaar verloren; en zij dorsten voortdurend naar bloed en wraak. (Moroni 9:5.) Zij bekeerden zich niet van hun ongerechtigheden, maar streefden voor het behoud van hun leven zonder het Wezen aan te roepen, Dat hen had geschapen. (Zie Mormon 5:2.)  

                  e5bcba6ac72889e8f2455ed309d7333f_medium.

     Het nieuws volgend, kom ik helaas tot de slotsom dat wij, net als de Nephieten en de Lamanieten, hard op weg zijn naar een totale burgeroorlog. De politieke elite blijven doorgaan met impopulaire pro-elite maatregelen, waardoor het onbehagen onder het volk groeit en de waardering hiervoor steeds lager wordt want dat laten de periodieke kiezersonderzoeken duidelijk zien. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.