Het eerste visioen van Joseph Smith

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 06 November 16:01

     De grootste gebeurtenis die ooit in de wereld plaatshad sinds de opstanding uit het graf van Gods Zoon en zijn hemelvaart, was de verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan die veertienjarige jongen, Joseph Smith. Hierdoor werd de weg voorbereid voor het leggen van het fundament van zijn koninkrijk wat geen koninkrijk van mensen is. Dit koninkrijk zal nooit ophouden te bestaan en kan niet omvergeworpen worden. Daar ik deze waarheid aanvaard heb, is het voor mij gemakkelijk elke volgende waarheid te accepteren die Joseph gedurende zijn zending van veertien jaar verkondigde en verklaarde.

                                1fba09a8758f1f85530711205ff6a542_medium.

     Hij heeft nooit een leerstelling onderwezen die niet waar was. Hij bracht nooit een leerstelling in praktijk zonder dat het hem geboden was dit te doen. Nooit verdedigde hij fouten. Hij werd niet misleid. Hij zag, hoorde en deed wat hem geboden werd te doen, en daarom is God verantwoordelijk voor het werk dat Joseph Smith tot stand heeft gebracht.

                  e5bcba6ac72889e8f2455ed309d7333f_medium.

     Er was een nieuwe dag aangebroken en een ziel bad hartstochtelijk om goddelijke leiding. Een jonge knaap met een onvergelijkbaar geloof doorbrak de sluier en herstelde het contact tussen Jezus Christus en de mensen. De hemel kuste de aarde en het licht verdreef de duisternis. God sprak weer tot de mensen en openbaarde, datgene wat verloren is gegaan aan zijn knecht. Er was een nieuwe profeet gekomen namelijk Joseph Smith. Door hem richtte God zijn koninkrijk op, om nooit meer te worden vernietigd of aan een ander volk te worden gegeven – een koninkrijk dat eeuwig zal blijven bestaan.

                 37647d2301fcaa9a10f801ac2b20ac65_medium.

     De eeuwigheid van dit koninkrijk en de openbaringen die het tot stand deed komen zijn absolute feiten. Nooit meer zullen álle mensen onwaardig zijn om contact met hun Maker te hebben! God zal nooit meer geheel verborgen zijn voor zijn kinderen op aarde. Profeten zullen elkaar in een nooit eindigende reeks opvolgen en de verborgenheden van de Heer zullen zonder uitzondering worden geopenbaard.

                                    98304e8cef5e2b8bf8b1810401dbca77_medium.

     Weet u, als ik dit eerste visioen niet zou kunnen aanvaarden dan is het ook logies dat ik nooit lid, van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', zou kunnen worden. Ik zou wel elke zondag naar de kerk kunnen komen, van het heilig avondmaal nemen en naar de toespraken kunnen luisteren maar voor de rest zie ik daarvoor geen alternatief want dat visioen is namelijk de grondslag.

                                                7ff019465bc8ed04dd2629c9c993271e_medium.

     Hoewel het er weinig zijn, dat weet ik zeker, denken sommigen in belangrijke posities dat de kerk één grote sociale organisatie is. Dat is waar en als dat alles zou zijn, is het volgens mij de moeite waard om ertoe te behoren. Maar de kerk is meer, veel meer dan dat. De activiteit op maatschappelijk gebied, de economische opzet van de kerk, is zeer belangrijk, maar zonder eerste visioen en alles wat daar uit voortvloeide, zou deze kerk nooit tot stand zijn gekomen.

                  5bc08d2d5219a6cd302be54bbc9873b5_medium.

     Het eerste visioen van Joseph Smith vormt de eigenlijke grondslag van deze kerk, en naar mijn overtuiging staat de plichtsbetrachting van ieder lid van deze kerk rechtstreeks in verbinding tot zijn persoonlijke getuigenis van en geloof in dat eerste visioen. In hoeverre hecht u geloof aan deze geschiedenis? Niemand, die het getuigenis van Joseph Smith heeft vernomen, kan hier met een gerust geweten neutraal tegenover blijven staan en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.   

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Lees eens mijn kritisch verhaal op PLAZILLA Teleskoop Magazine November 2016, nadat ik eens grondig onderzoek heb gedaan naar deze 'kerk'! Mijn conclusie is dat U en de anderen van 'de kerk van heiligen van de laatste dagen' net zoals ook Jehovah's Getuigen ( ook grondig onderzoek gedaan naar leer & organisatie) worden worden misleidt en slachtoffer zijn van zogeheten 'spirituele leiders' die menen op grond van niet bewezen feiten licht gelovigen te indoctrineren. Zoals dat vroeger ook in de RK kerk en mijn eigen Gereformeerde kerk (Synodaal) gebeurde! Wat erger is dat jullie ook nog niets vermoedende naïeve mensen misleidt met jullie leer en organisatie, ook omdat jullie qua kennis van de bijbel en het 'boek van Mormon'(die ik ook bezit) indoctrineert....Gelukkig maar, dat steeds meer kritische mensen zich niet laten meeslepen, met deze vorm van illusie, fantasie, bedrog en indoctrinatie. Wat niet wegneemt dat GOD bestaat, maar is te vinden in de 'natuur' als men de zintuigelijke en mogelijk buiten zintuigelijke vermogens gebruikt. Een vraag aan Jan Cornelis van de 'Mormoonse' kerk, hoe komt je kerk erbij dat de Vader van Jezus net als Jezus een mens (man) is van vlees en bloed?! En vraag 2: hoe is precies Jezus moeder zwanger geraakt van Jezus?! Dat weten jullie ongetwijfeld ook precies?! Jullie verhaal over 'verschijning'van Joseph Smith doet mij denken aan bijbelse 'verschijningen'aan Adam, Noach, Abraham etc en aan die van de franse fantast en valse profeet Raël die ook een 'verschijning' kreeg bij een berg in Zuid Frankrijk, en werd 'meegenomen'naar een verre planeet waar hij ontmoetingen had met bekende bijbelse figuren als Mozes, Jezus en natuurlijk JAHWEH (Here God) zelf! Een nog spannenender verhaal, dan dat van de fantast Joseph Smith, die een 'droom 'verwarde met werkelijkheid. Dromen zijn per definitie bedrog niet waar?! Meijer46
Dag Co Meijer,

U schijnt het erg moeilijk mee te hebben dat er zestien miljoen mensen bestaan die in de ultieme waarheid rondom God, onze hemelse Vader Die de naam Elohim draagt en zijn Zoon Jezus Christus Die in het Oude testament Jehova wordt genoemd, geloven, of erger nog, zeker weten dat zij echt bestaan. Dat Elohim net als zijn Zoon Jehova een lichaam heeft van vlees en beenderen mag blijken uit het feit dat Hij zich net als zijn Zoon zich aan Joseph Smith heeft getoond. Maar Co, u hoeft het niet te geloven hoor want die wetenschap is echt voor hen die daarover een getuigenis in hun hart hebben ontvangen, iets wat met uw externe onderzoek nooit zal kunnen, ik herhaal kunnen plaatsvinden. Ik heb hierdoor echt medelijden met u. Ik kan daarom uw vragen niet beantwoorden want die wetenschap is toch echt voor hen die dat getuigenis waardig zijn. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.