Warmteoverdracht door straling

Door Techniek gepubliceerd op Sunday 06 November 02:03

Warmteoverdracht door straling door bouwkundige keuring Rotterdam

Straling is een elektromagnetisch golfverschijnsel. De straling die wij als warmtestraling ervaren neemt in het frequentiespectrum een gebied in dat ligt tussen 0,1 mm en 0,7 jim. Net als ieder elektromagnetisch golfverschijnsel plant het zich rechtlijnig voort en heeft dazrbij geen overdrachtsmedium als lucht of water nodig. Een bewijs daarvoor vormt het feit, dat de warmtestraling van de zon ons kan bereiken hoewel de ruimte tussen aarde en zon Iuchtledig is volgens bouwkundige keuring Amsterdam.

 

Het is eigenlijk niet geheel juist om alleen infraroodstraling warmtestraling te noemen. Ook lichtstraling, ultraviolet- en rOntgenstraling geven hun energie voor een deel in warmte af. lnfraroodstraling bezit echter een golflengte waardoor een groot dee! van de straling door de organische moleculen waaruit ons lichaam is opgebouwd, wordt geabsorbeerd en in warmte wordt omgezet. Ms gevoig van de rechtlijnige voortplanting is de ontvangen straling per oppervlakte-eenheid onigekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot de stralingsbron. (Zie bouwkundige keuring Utrecht.

Alleen dat dccl van ons lichaam dat naar de stralingsbron is gekeerd wordt venvarmd. De lucht tussen ons en cen straalkachel blijft koud. Van dit richtingseffect wordt gebruik gemaakt bij infraroodstralers, bijv. voor badkamers of bij het bestralen van stijve spieren. Daar straling door ceo glanzend metalen oppervlak wordt gereflecteerd, kunnen we door bet aanbrengen van een reflectiescherm achter de straler ook de naar achteren gerichte straling benutten. Omdat de voortplantingssnetheid van straling gelijk is aan de lichtsnetheid, ervaren we de straling direct nadat de straler op temperatuur is. Uit ervaring weten we dat we veel stralingswarmte krijgen van een

* straalkachel,

* infraroodlamp,

* houtvuur,

* kolenvuur,

* kachel.

Al deze verwarmingsbronnen hebben gemeen, dat hun temperatuur hoog is volgens bouwkundige keuring Almere.

Uit onderzoek is gebleken dat de totaal uitgezonden stralingsenergie per seconde en per eenheid van opperviak van het stralende lichaam evenredig is met de vierde macht van de absolute temperatuur. Dit is de Wet van Stefan-Boltzman.

Willen we dus veel stralingswannte hebben, dan moet de temperatuur van de stralingsbron hoog zijn. Ms men brood wil roosteren of vices grilleren dan heeft het weinig zin om vices of brood voor de radiator van een centrale verwarming te hangen. De stralingswarmte van c.v.-radiatoren is maar gering, omdat de oppervlaktetemperatuur maar 330 a 350 K is (60 tot 80 °C citeert bouwkundige keuring Amersfoort.

 

Referenties: Bouwkunde online

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.