Het ontstaan van zoveel kerken

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 23 October 16:55

     Het is belangrijk de voornaamste kenmerken te weten van Christus kerk in het midden des tijds, zodat wij de afval beter kunnen begrijpen. Als wij eenmaal weten hoe zijn kerk georganiseerd was, kunnen wij gemakkelijker de veranderingen zien die tijdens de afval plaatsvonden. De vier voornaamste kenmerken van de ware kerk waren:

  1. Ze onderwees Christus leer en geboden.
  2. Ze verrichtte zijn verordeningen.
  3. Ze had zijn priesterschap en organisatie.
  4. Ze ontving voortdurend openbaringen en had de gave van de Geest.

     9251472ac8811711ab8c058802905a1b_medium.

     Christus onderwees en bediende de mensen persoonlijk. Zijn leringen hadden als uitgangspunt dat Hij de Zoon van God de Vader was, en hoe de mens de Vader en de Zoon kon leren kennen, en zo kon leren leven dat hij waardig zou zijn bij Hen terug te keren om voor eeuwig in Hun koninkrijk te wonen.

     95d0dca626028db2dfe119eccd3a6b44_medium.

      De Schriften getuigen ervan dat Jezus de nadruk legde op de belangrijkheid van de verlossende verordeningen. Hij onderwees de noodzaak van de doop en werd zelf gedoopt. Hij legde de nadruk op het ontvangen van de Heilige Geest, door te zeggen dat een mens die niet wedergeboren is uit water en geest, het koninkrijk Gods niet kan ingaan. Kort voor zijn kruisiging stelde Hij het heilig avondmaal in. Vervolgens werden alle noodzakelijke verordeningen voor de zaligheid en verhoging van de levenden en de doden ingesteld.

      87b366ea233da911662aa7ef519d5141_medium.

     De kerken in de tijd van Joseph Smith onderwezen de waarheid niet omdat zij deze niet kenden. De onmisbare bouwstenen die zij misten waren onder meer:

  1. De waarheid omtrent de persoon God en de relatie van de mens tot God.
  2. De kennis van de beginselen en verordeningen.
  3. Het priesterschap van God.
  4. Voortgaande openbaring.

                          29215d88c5064978294e1ac39462a30b_medium.

     Met betrekking tot het eerste punt, wat voor persoonlijkheid God de Vader, en zijn Zoon Jezus Christus hebben, kwam Joseph Smith achter de waarheid door het eerste visioen. 'De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens; de Zoon eveneens. ' (LV 130:22.) Omtrent de relatie van de mens tot zijn God deed Joseph bij een volgende openbaring de kennis op dat de bewoners van de werelden (ook de mensen op deze aarde) ‘Gode gewonnen zonen en dochteren zijn.’ (LV 76:24.)

                                 1fba09a8758f1f85530711205ff6a542_medium.

     Deze fundamentele waarheden over God en de relatie van de mens tot God werden in de tijd van Joseph Smith niet door de kerken onderwezen. De reden hiervoor was duidelijk: men kende deze waarheden niet en daarom valt hun eigenlijk niets te verwijten. Deze waarheden waren wel bekend en werden wel onderwezen door de leden van de kerk van Christus in de tijd dat Jezus en zijn apostelen nog op de aarde hun zending vervulden. Maar in 1820 was die kennis lang vervaagd. Juist doordat de ware kennis van God en de relatie van de mens tot God verloren waren gegaan ontstonden er zoveel kerken.

                   37647d2301fcaa9a10f801ac2b20ac65_medium.

     In de jaren 1820 tot 1844 werd de kennis van de fundamentele beginselen en verordeningen opnieuw geopenbaard van uit de hemel; aan de jonge profeet Joseph Smith en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.