Het alternatief voor Joden en niet-Joden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 12 October 12:57

     Omdat het Nederlandse Jodendom zo klein is, zouden wij, in tegenstelling tot Jacobs visie, blij moeten zijn wanneer meer mensen op de een of andere manier bij het Jodendom betrokken worden. Toch is de Joodse visie dat je alleen Joods kunt zijn als je moeder Joods is. Geeft dit een correct gevoel? Ik vind van niet. Het feit dat veel Joden dit beweren, veranderd daar niets aan. Ik vind namelijk dat de Bijbelse Ruth, van Moabitische afkomst, daar het bewijs van is. Het Joodse Wekenfeest, Sjawoeót, viert dit feit.     54ac8d2691dd1bfdb29786e1a01f2c5e_medium.

     In de Talmoed staat dat de 'olam haba', wat 'komende wereld' betekend, ook voor niet-Joden bereikbaar is, (Sanhedrin 105a) wanneer zij volgens Joodse geboden leven. (Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 8:11.) In Wajikra (Levitidus) 18:5 kunnen wij lezen: "De mens die ze doet zal daardoor leven." Er staat niet: "De Jood die ze doet", maar "De mens die ze doet." En met leven zou, volgens de Joodse visie, het leven in de komende wereld zijn. Toch is het de bedoeling dat ook de Joden in dit leven vergaderd worden.

           000bb2a56a3225b0865f37b41bf382a6_medium.

     In 3 Nephi 30:2 kunnen wij lezen: "Wendt u af al gij andere volken, van uw goddeloze wegen en bekeerd u van uw boze werken, van uw leugen en bedrog, en van uw hoererijen en van uw geheime gruwelen en van uw afgoderijen en van uw moorden en priesterlisten en uw afgunst en uw strijd, en van al uw goddeloosheid en gruwelen, en komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam, opdat gij vergeving van uw zonden zult ontvangen en zult worden vervuld met de Heilige Geest zodat gij zult worden gerekend onder mijn volk, dat van het huis Israëls is."     b766cdbb1ff897abcbc748262d3c426d_medium.

     Hier zien we welke specifieke beloften Mormon doet aan de niet Joden die zich bekeren en het verbond van de doop sluiten. Zij zullen vervuld worden met de Heilige Geest zodat zij onder zijn volk gerekend kunnen worden, dat van het huis Israëls is. De alternatieven zijn zeker voor iedereen duidelijk.     ef2c5f8ded3fe523044aafd7bab3fde3_medium.

     Uit voorspellingen in het Boek van Mormon zien wij dat de heidenen in het land Zion grote beloften worden gedaan. Wij moeten echter niet vergeten dat deze zegeningen niet aan de ongelovigen heidenen worden beloofd. Zolang zij nederig willen zijn en trachten het goede te doen, zullen, na hun doop door onderdompeling, deze zegeningen volgen. Wanneer de tijd komt dat wij weigeren Jezus Christus te dienen, zal alle bescherming van Godswege aan hen worden onttrokken. De rechtvaardigen moeten niet denken dat zij enig recht hebben op de belofte van bescherming die de Heer de getrouwen heeft gegeven.      42128abfdde364b3f2f85ecbaad29fa3_medium.

De engel zei tegen Nephi: "Gij hebt gezien dat indien de andere volken zich bekeren, het wel met hen zal zijn; en gij weet ook van de verbonden des Heren met het huis Israëls; en gij hebt ook gehoord dat wie ook zich niet bekeerd verloren moet gaan. Daarom wee de andere volken indien zij hun hart tegen het Lam Gods verstokken. Want de tijd komt, zegt het Lam Gods, dat ik een groot en wonderbaar werk onder de mensenkinderen zal werken; een werk dat eeuwigdurend zal zijn, hetzij aan de ene hetzij aan de andere zijde - of om hen aan te zetten tot vrede en eeuwig leven, of om hen over te leveren aan de verstoktheid van hun hart en de verblindheid van hun verstand, zodat zij in gevangenschap worden gebracht en de vernietiging tegemoet gaan, zowel stoffelijk als geestelijk, volgens de gevangenschap van de duivel, waarvan ik heb gesproken. (1 Nephi 14:5-7.)  

   29be6a9ccef0fd5af5b1fccc9b6ebc5d_medium.

     Het getuigenis van de Schriften is zeker: "Want geen van deze ongerechtigheden komt van de Heer; want Hij doet hetgeen goed is onder de mensenkinderen; en Hij doet niets, tenzij het de mensenkinderen duidelijk is; en Hij nodigt hen allen uit (ook de Joden) om tot Hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid; en Hij verwerpt niemand die tot Hem komt, zwarte en blanke, slaaf en vrije man, man en vrouw; en Hij is de heidenen indachtig; en allen zijn voor God gelijk, zowel de Joden als de andere volken." (2 Nephi 26:33; tussen haakjes toegevoegd.)     97807fa01d2c3e504820a9b1869c3f30_medium.

     Met andere woorden, allen zullen lijden, totdat zij Christus zelf gehoorzamen. Om werkelijk tot Israël te behoren moeten allen, zowel Israëlieten als niet-Joden, tot de God van Israël komen, dat wil zeggen tot Jezus Christus. Een verschrikkelijk lot is voorspeld voor hen die weigeren dit te doen. (Zie Lucas 3:7-9.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De God van Israël, is er ook een God van Nederland, België eyc. Wanneer hou je eens op met je religieuze verdwazing gebaseerd op een valse profeet, waar de bijbel over waarschijnt en de zogenaamde zoekgeraakte platen van Moroni (Mormon) en Joseph Smith. Hou op met je religieuze indoctrinatie,.Je lijkt je ciollegae van de Jh's Getuigen wel. Ook al een organisatie met slachtoffers van een 'verknipte' bijbelse evangelie! Co Meijer
Dag Co,

Wat vind ik het erg voor je dat je zo gebukt gaat onder de ultieme waarheid. Je windt jezelf er zo over op dat je niet eens meer foutloos kan typen. Kun je mij zeggen wie die verknipte slachtoffers zijn? Ik kom in mijn kerk alleen maar hele gelukkige mensen tegen die via de Heilige Geest een duidelijke bevestiging hebben gekregen dat het herstelde evangelie waar is. Ik kan je alleen maar adviseren om intern een onderzoek naar die ultieme waarheid te doen en niet het externe onderzoek die vol dwalingen je van de ultieme waarheid afhouden want echt Co, je slaat de plank volledig mis.