Het aanvoelen van de Heilige Geest

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 09 October 17:24

     Er bestaan zowel goede als slechte geesten. Gelovigen kunnen door leringen van 'valse geesten' beïnvloed worden en zulke openbaringen kunnen veel schade in het geloofsleven veroorzaken. Daarom is het bestuderen ván en geloven in 'het herstelde evangelie' zo belangrijk, want alleen het volledige Woord van de Here kan ons hier tegen wapenen.

                 6212a9ca877b29331ab4d0c150ca6af8_medium.

     Waar ik het eigenlijk in deze zilla over wil hebben is het aanvoelen van de Heilige Geest. Ik heb dat zelf aan den lijve ondervonden en ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb in het verleden in reïncarnatie geloofd maar wilde daar niet voor kiezen. Ik vond namelijk dat door de geschiedenis het bewijs werd geleverd dat reïncarnatie niet werkt want als het wel zou werken dan zouden wij, na zes duizend jaar reïncarnatie, in een opwaartse spiraal moeten zitten. Niets is minder waar want wij lopen met z’n allen werkelijk onze ondergang tegemoet. Dat is ook de reden dat de naam van onze kerk luidt: 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' want we zitten werkelijk in onze laatste dagen. Daarom is het zo belangrijk dat alle mensen zich bekeren.

                80f27189d5a04c9869f98fcbe0326352_medium.

     Omdat ik dus niet voor reïncarnatie koos maar wel voor 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' kreeg ik duidelijk door de Heilige Geest een goed gevoel ingegeven. Ik dacht dus dat ik het 'bij het rechte eind' had en een goede keuze had gemaakt. Maar tot mijn verbazing las ik in het eerste deel van 'De Leer tot Zaligmaking' van Joseph Fielding Smith in 'hoofdstuk 2 De Zoon van God'. Ik citeer:

                                          80c06cacb77faef8105b0f859fdf2c2f_medium.

     Christus is niet gereïncarneerd. Christus werd als kind in Betlehem geboren. Daar kreeg Hij zijn lichaam, het enige fysieke lichaam, of lichaam van vlees en beenderen, dat hij ooit heeft gehad en ooit zal hebben. De leer van de reïncarnatie is, volgens de profeet Joseph Smith, de leer van de duivel. (Zie boek 'Leringen van de profeet Joseph Smith' 'Zielsverhuizing een leerstelling van de duivel', blz. 110-111.)

                            77bcf5d6ac0490c3bc9a21c3ce4a9dd4_medium.

Natuurlijk zal de duivel de mensen elke leerstelling onderwijzen, die strijdig is met de waarheid. De grote werken die onze Verlosser volbracht voordat Hij werd geboren, ook de schepping van werelden op bevel van zijn Vader, werden door Hem verricht in zijn geestelijk bestaan. (Ether 3:6-16; Mozes 1:31-33; Johannes 1:14; Hebreeën 1:1-4.) Nu gaf de Heilige Geest mij duidelijk in dat dit waar is en ik heb hier ook een getuigenis van gekregen. Mijn eerdere contact gaf mij dus eigenlijk het gevoel dat ik het niet 'bij het rechte eind' had maar 'dat ik op de goede weg zat'. Reïncarnatie is dus duidelijk een vals leerstelling.     5256e93ef6fccc25d10b2aac0544a9db_medium.

     Ik weet hierdoor zeker dat het verschil in allerlei godsdiensten hiermee te maken heeft, want elke godsdienst heeft wel een deel van de waarheid en wat daaromheen onderwezen wordt daarin zitten zij duidelijk op de goede weg. Het is dus ook volkomen logies dat zij hierin door de Heilige Geest bevestigd worden waardoor bij hun het gevoel ontstaat dat zij het bij het rechte eind hebben want dat had ik namelijk ook.

                               e2e196e30c5516ba1c0ffb6827208024_medium.

Daarom is het van het allergrootste belang om het herstelde evangelie te onderzoeken want als je dat met echte eerlijke overgave doet zal de Heilige Geest de waarheid hiervan in je hart bekend maken en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Niet te bewijzen valt of reïncarnie bestaat of niet. Net zo min of God (Bovennatuurlijk opperwezen) bestaat. Zo ook Satan/Duivel. God & Duivel zijn projecties van wat mensen beschouwen als goed en of kwaad. GOD als 'persoon'lijkend op de mens bestaat niet evenmin in de Duivel als 'persoon'een gevallen Engel. Onderzoek wat wel echt bestaat namelijk dat GOD KOSMISCHE ENERGIE is, de bron van dynamische energie of wel intrinsiek, zelfregulerend natuurkracht. Andere Godsvoorstellingen zijn ouderwets en achterhaald. Wie gelooft nog in een God die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de 'zondvloed'( een wereldnatuurramp, de verwoesting van de steden Sodom en Gomrrah, een God die Abraham aanzette tot slachten van z'n eigen oudste Zoon op de brandstapel als bewijs van liefde voor God... en wat nog het ergst is van alles zijn eigen Zoon'kruisigen op Golgotha zogenaamd om vergeving van zonden en verzoening van mens en God en of omgekeerd! Geen zinnig en nuchter mens gelooft deze doctrines gebaseerd op inzichten van goed gelovige weinig geleerde mensen niet waar?! mvg .Meijer46
Dag Meijer46,

Uzelf bent het bewijs dat God wel degelijk bestaat, dat Hij een plan voor u heeft en dat Hij wil dat u kan worden zoals Hij is. Dat u dat geestelijk niet kunt zien vind ik heel erg voor u. Wat jammer toch dat uw leven zo moet verlopen. Het enige wat ik voor u kan doen is bidden in de hoop dat uw geestelijke ogen eens geopend worden. Ik wens u sterkte en het aller beste.