Verschil kind en huisdier

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 09 October 12:29

Verschil Kind en huisdier.

Op You tube: L’ É  Education a La desobéissance(  Part 1)

 Er is een part 2. Ze zijn Nederlands ondertiteld.

Gaan we dit beoordelen gelijk een meester van de lagere school een opstel van een leerling beoordeelt? Fout, fout en dan is het klaar. Wat vertellen de kinderen ons?

Waar halen wij de waarheid vandaan op welke wij de organisatie van onze samenleving baseren? De waarheid die we de kinderen leren als het leven zijnde. De waarheid die wij als kind als waarheid hebben moeten leren. Hoeveel waarheden zijn er? Er moet meer zijn. Dat is er. Er is één echte waarheid. Een waarheid die voor ieder mens op aarde gelijk is. Willen we die ontdekken?

Ons systeem.

Van de natuurwet hebben we het fantasie systeem Mannin. Eva fantaseert dat ze het betere weet dan de natuurwet. Ze maakt het fantasie systeem goed-slecht tot baas over de mens. Haar zoon Kaïn maakt de fantasie de offer god tot baas over de mens. Hij beschermd zijn moord door te moorden met toestemming van zijn fantasie. De offer god.

Eigen oordeel.

Hebben we met al ons fantasie gedoe in ons hoofd nog een klein beetje eigen oordeel over? Een klein beetje gevoel voor wat logisch is. Niet in tegenspraak met de natuurwet.

Leven in de waarheid van Eva en Kain of leven in de natuurwet.

Tegen beter weter in blijven we geloven dat de volwassen mensen ons op een-zevenjarige leeftijd de waarheid verteld hebben. Tegen beter weten in blijven wij de kinderen van een-zeven jarige leeftijd de leugens van Eva en Kaïn als waarheid vertellen. We hebben een warboel in het hoofd van stemmen. De natuurwet is mannin. Een stem die de kinderen buiten het hoofd zullen horen. De stem van het dorp.

Een mensenbaby wordt geboren met een lege fantasie. Om zijn fantasie te vormen vertrouwd het kind op de volwassen in zijn omgeving.

 

Waarheid.

Voor een kind tot zeven jaar bestaat er alleen waarheid. Het kan geen onderscheidt maken tussen waar en onwaar. Het kind vertrouwd erop dat de volwassen mensen hem waarheid vertellen. Het kleine kind kan niet anders. Hoe gaan wij volwassenen om met dit vertrouwen dat het kind in ons heeft? We weten van gekkigheid niet wat we moeten fantaseren om dat het kind wijs te maken. En het kind gelooft alles, dat vinden we leuk. Zo zijn onze manieren als volwassenen. Deze geestelijke kindermishandeling hebben we tot norm gemaakt. Zo zijn onze manieren. Datgene wat we als drie-vijfjarig kind als waarheid te horen hebben gekregen zit diep. Het geeft de indruk natuurlijk te zijn. Ga maar bij uzelf na.

In het begin.

In het begin was de opvoeding. Abel en Kaïn werden opgevoed door Adam en Eva en die waren machtiger als de natuurwet met hun fantasie stem in het hoofd. Die ze gefantaseerd hadden. Het begin is de opvoeding. Abe en Kaïn werden opgevoed door deze gestoorde. Wij voeden de kinderen op met onze fantasie gestoordheid. De kinderen moeten de gestoordheid van Kaïn als wet van god aanvaarden. Zijn fantasie stem in het hoofd van de offer-fantasie die hij god noemt. De bescherming om te moorden met het recht van zevenvoudige wraak. De beschermde en betaalde moord. Het kind moet die fantasie leren als de weg naar het paradijs. Om in het paradijs te komen.  

Conflict.

De conflicten tussen de kinderen ontstaan niet zomaar. Het is een spelletje. Er wordt gezorgd voor een conflict en dan wordt een oplossing gezocht. Zo leren de kinderen elkaar kennen hoe ze echt zijn. Van uit dit echt kennen ontstaat een sociale structuur. Als de kinderen en een grotere groep komen, de wijk zullen ze deze vorm van sociale samenleving mee nemen. Als ze lid worden van de groep het dorp zullen ze deze vorm van spelen ook meenemen. Zo zal de sociale structuur van een dorp gevormd worden. Maar waar heb ik het hierover? Sociale structuur in het dorp die kennen we niet. Het samenleven in het dorp wordt geregeld met bezit en schone schijn. Kleuters krijgen niet de kans te spelen. Bij een conflict staat de almachtige volwassenen klaar om te regelen. Dit vinden we terug in onze volwassen wereld bij een conflict moet er de grote baas de politie of M. E. komen om het op te lossen.                                                                                                                                                                                                                                                                       . Bij een conflict moet de grote baas erbij gehaald worden de politie, de M.

Houding ten opzichte van het lichaam.

Het belangrijkste. Het belangrijkste wordt bedekt. Wat is het belangrijkste? Een lende bedekking of een schedel bedekking? Met het seksueel gevoel is het hetzelfde als met hongergevoel. Als het onderdrukt wordt gaat het de hele fantasiewereld beheersen. De paus bewerkte de kinderen dat de fantasiewereld vervreemd van het lichaam. De kasteelridders bewerken de kinderen dat de fantasie ontkend dat het hun lichaam is. De fantasie zit in een vreemd lichaam.

Leervormen.

We zien bij sommige diersoorten dat de jongen leren door het gedrag van de ouderdieren na te doen. Dit gedrag zien we bij kinderen ook. Onder andere de taal leren. Een kind is nieuwsgierig het gaat alles ontdekken. En bij alles hoort ook zijn lichaam en het lichaam van de andere kinderen. Het kind leert waarheid. Die kan het niet zelf ontdekken. Wat waar is wordt de kinderen door de ouders verteld.

Waar is de wetenschap over de ontwikkeling van onze fantasie te vinden?

De enigste wetenschap die ik kan vinden is Genesis en daarvan beslissen de geloof leiders wat er staat en dat krijgen we op een-zevenjarige leeftijd geleerd.

En nog een keer wat er in Genesis staat. 1 Aarde en leven wordt geschapen. Door de natuurwet, er is geen goed en kwaad. 2 Onze vorm van samenleving wordt geschapen. De kennis van goed en kwaad is er alleen om huisdieren te vormen De natuurwet is klaar.

De fantasie van ons mensen schept.

3 Eva zorgt dat de kennis van goed en kwaad onze samenleving organisatie gaat vormen. 4 Kaïn voert voor de leiders de beschermde moord in. Hij noemt zijn offer-fantasie god.

Wij vinden dat we genesis niet hoeven te lezen. Wij hebben de waarheid van een-zeven jaar en die verteld wat er staat. En die zogenaamde waarheid verdedigen we ten felste.

Een verhaal.

Normaal beginnen we een verhaal met het begin. Normaal beginnen we een verhaal over moord met het einde. Er is een moord gepleegd dan gaat het verhaal erover wie de dader is. Dan is het verhaal klaar. Dat is tot normaal gemaakt. Het begin, de omstandigheden die tot de moord leiden horen er niet bij. Dat doen we met de massa moordenaars, de geloof leiders ook. We beginnen te vertellen bij het eind en gaan dan terug. Geschiedenisles. Bij de paus gaan we terug tot de Jezus, niet tot de Romeinen. Dat de Romeinse soldaten uitgemoord werden hoort er niet bij. De beschavingen voor de Romeinen tellen niet mee. Jezus wordt tot begin van de mensheid gemaakt.

Denkvermogen.

We hebben denkvermogen. En we laten ons voorschrijven wat we moeten denken. De peuters van drie-vijf jaar geestelijk gestoorde maken met verhaaltjes over goed en slecht is normaal moeten we denken.

Vertrouwen kinderen 3-5 jaar. Het vertrouwen dat een kind heeft in de volwassen mensen. Dat de volwassen mensen waarheid vertellen? Zo zijn onze manieren.

De wetenschap.

De wetenschap geeft het vertrouwen de naam hechting. Zoals ik het zie. Ze dringen niet door tot de basis oorzaak. Als een auto waar geen wielen onder zitten. Er wordt van alles gefantaseerd om dat ding toch vooruit te krijgen. Maar dat er geen wielen onder zitten wordt niet gezien. De verhalen over hechting. Laten we daar eens wielen onder denken.

We leven met een grote hoeveelheid stemmen in het hoofd. Stemmen die bepalen wat de waarheid is. Wat goed en wat slecht is. Die warboel is ons leven. Dat is ons vertrouwen.

Er is de mogelijkheid om tot één stem te komen. Die stem zullen we niet in ons hoofd horen. De waarheid zal buiten ons hoofd zijn. Er zal de stem van het dorp zijn die ons leven zal vormen. Heel dat gedoe van goed en slecht en wat de waarheid is zal tor het verleden behoren

Persoon.

Als persoon is ieder mens op de wereld veschillend.

Als wereldburger hebben we allemaal hetzelfde fundament, dezelfde waarde voor het samen leven. Als we wereldburger zouden zijn. We gevende baby’s niet de kans hun ingeboren waarden te ontwikkelen.

Baas over levenswaarde.

Moet onze persoon de baas blijven over het leven in het dorp? Gaan we een weg zoeken dat het geestelijk dorpsleven de baas in het dorp wordt. Dat we lid worden van een geestelijk dorp? Het geestelijk dorp bepaald de waarde en normen.

Leiding over het sociale van de wereldbevolking.

Dienen personen de leiding te hebben. De koning bepaalt het waarde en normensysteem in Nederland. Dat zou ook zijn de gezamenlijke dorpen bepalen de waarde en normen in Nederland. Ieder dorp is anders. Ieder dorp heeft dezelfde basis voor het samenleven. Onder ieder dorp zitten dezelfde wielen. Van die ronde dingen. De leiding van de wereldbevolking niet meer door personen, Maar een systeem dat het geestelijk dorpsleven de waarde en normen op de wereld bepaald.

Hechting of groepslid?

Wij mensen hebben twee levens. Een persoonlijke fantasie en een groepsfantasie. Na de geboorte zal een baby een persoonlijke fantasie ontwikkelen. Hoe zit dat met de andere fantasie wordt dat een leven van hechting of wordt het een leven van groepslid?  Bij de geboorte wordt een baby lid van de groep het gezin. Er zijn verschillende hechtingen die zijn groepsfantasie gaan vormen.

Een lid van een voetbalclub. Hij heeft hechting met de andere mensen van zijn ploeg. En die mensen hebben ook weer onderlinge hechting. Als een voetballer tijdens een wedstrijd een actie uitvoert zal het niet zijn dat een voetballers waar hij een binding mee heeft reageert op de actie. Alle spelers van zijn ploeg reageren op de actie. We leven in verschillende groepen. Ieder groep met zijn reacties. Fout gedacht dus. In ons maatschappelijke leven isoleren we ons: we zijn een persoon. Welke gevolgen van ellende dit geeft willen we niet zien.

Toch hebben we diep in ons het verlangen lid te zijn van een geestelijk dorp met zijn ondergroepen. Maar we willen niet lid zijn van een sociale groep. De macht van de massa propaganda. Wat daarmee bereikt wordt hebben we met de tweede wereldoorlog gezien.

Kunnen we normaal doen?

De echte wetenschapper lezen. Genesis de eerste twee hoofdstukken. Hechting. Groepslid. Traditie. Het wordt weergegeven als de stromen. We worden als vruchtbomen in de tuin, Het dorp geplaatst. De dorpen staan in de hof van Eden.

De massa propaganda zegt. En in Hitlerkoor zingen we dat als wereldbevolking na.

De volksleiders.

De volksleiders zetten hun volk op om te moorden en te roven. De paus heeft zijn kelders vol goud gekregen zonder geweld. Moeten we geloven. Als de Nederlandse koning met zijn bezit pronkt. We moeten geloven dat heeft hij bij elkaar gekregen zonder geweld. Totaal geestelijk gestoord. Ze hebben de Kaïn ziekte een hoofd vol fantasietroep.

Hoe wordt de krankzinnigheid in stand gehouden. Vroeg beginnen met het volk gestoord te maken. Een kind van drie-vijf jaar kent alleen waarheid. Het heeft geen beoordeling van waar of onwaar. De kleuterjuf gaat tekeer met een verhalenbundel van fantasietroep waarmee ze zelf gestoord gemaakt is. Voor de volwassen mensen is er de fantasietroep die we wetenschap noemen. Nu wordt er gefantaseerd over hechting. Daarbij wordt net gedaan of hechting alleen tussen twee mensen mogelijk is. Hechting is een kwestie van een groep. Het zou wat als de mensen de sprookjes van de wetenschappers niet meer geloven maken ze toch gewoon nieuwe sprookjes.

Hechting is een proces van groepsverband. Als we de kleuterschool bekijken. Ieder kind heeft een hechting met de leider of de leidster. En dan is het voor de wetenschap klaar. Dat ieder kind een hechting wil met ieder ander kind in de groep wordt doodgezwegen. Dat de kinderen onderling een hechting krijgen wordt ten felste bestreden. Ze moeten voor elkaar afzonderlijke wezens blijven. Ze moeten als persoon in de groep zijn en niet als groepslid. Op de lagere school worden ze als vechthonden tegen elkaar opgehitst. Ze moeten de beste zijn. In rekenen en taal. De rest van de mens wordt vergeten.

 

In de kleuterklas de kinderen hun natuurlijke aandrang laten volgen. En daarnaast niet vol duwen met onze fantasie troep. Voor het kind is elk verhaaltje waar. Op later leeftijd gaan de volwassen beslissen welke verhaaltjes echt waar zijn. Het kind van 3-5 jaar zijn natuurlijke aandrang laten volgen dat ze onderlinge hechtingen aangaan. Dat ze een groep gaan vormen.

De echte wetenschapper Genesis. De paus maakt er verhaaltjes van zonder waarde. Wat maakt hij van Kaïn zijn offer fantasie en zijn gefantaseer van de warboel van moord? Hij overstemd het met zijn sprookjes op 3 - 5 jarige leeftijd verteld gekregen. Wij verdedigen onze kleuterwaarheid ten felste als de echte waarheid.

Een kind wordt niet alleen door de moeder opgevoed. De omgeving, de school komt eraan te pas. De school voedt op aan hand van de verhalenbundel, de slang in de traditie. In de woorden van Genesis de strijd tussen de moeder en de slang. Wat maken de geloof leiders ervan? Je kunt niet anders verwachten van mensen die hun hoofd vol hebben met de fantasie Kaïn. Een moordgerommel wat we tot onze samenleving maken.

Fantasie van de kleuterjuf en fantasie van de kleuters. Fantasie van de paus en de fantasie van zijn wetenschappers. Wij en onze fantasie

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.