4 Mijn woorden Eeuwig in ruimte

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 02 October 14:46

4 mijn woorden Eeuwig

Genesis hoofdstuk 4

Totaal geestelijk gestoord. We fantaseren de offergod, het persoonlijk bezit. We fantaseren de beschermde moord door de leiders. De soldaten en politie. We gebruiken het woord god voor twee dingen 1 De schepping. Vaststaand in de tijd, vaststaand voor alle groepen. 2 Een verhalenbundel over goed en slecht in de traditie van de groep. Per tijd en per groep verschillend. Dezelfde naam geven houdt niet in dat het een wordt.

Kaïn praat met de stem in zijn hoofd. De stem van de offer-fantasie

4:1 Eva kreeg een zoon Abel hij werd geboren met het erfrecht. Met behulp van de offer-fantasie maakt hij de verhalen van goed en slecht in de traditie die samen God genoemd moeten worden. Hij maakt wat wij god noemen. Verhalen die de baas zijn over de natuurwet. En dat moet de groep vertellen. Hij maakt de eerste god. De eerste fantasie van goed en kwaad waarmee het samenleven van de groep geregeld wordt.

4:2 Later krijg Eva nog een zoon Kaïn. Abel werd schaapherder en Kaïn werd landbouwer.

4:3 Na enige tijd ging Kaín enkele vruchten van het veld als offergaven naar de offer-fantasie brengen. (In welke persoon zit de god de baas van de offer-fantasie?)

4:4 Ook Abel hij bracht enkele eersteling van zijn kleinvee, hun vette stukken als offergaven. Terwijl de offer-fantasie nu goed gunstig neer keek op het offer van Abel (de schaapherder)

4:5 Keek hij helemaal niet goedgunstig neer op het offer van Kaïn. Toen ontstak Kaïn in grote woede en zijn gelaat betrok.

4:6 Hierop vroeg de offer-fantasie aan Kaïn. Waarom bent U in woede ontstoken?

4:7 Indien u zich tot goeddoen keert zal er dan geen verheffing zijn? Maar indien U zich niet tot goed doen keert, loert de zonde aan de ingang. En de sterke begeerte van de zonde gaat naar U uit En zult gij van uw zijde ze overmeesteren?

Tussen opmerking. Wat heeft Kaïn verkeerd gedaan? Is het dat hij geen erfrecht heeft dat zijn offergaven minder waarde hebben? Wat wordt hier met zonde bedoelt? Een sterke begeerte van de zonde? Je krijgt toch zin om de oude Griekse taal te leren zodat je het geöelewapper van de vertalers eruit kunt halen. De vertalers worden door de Paus betaald. Ze moeten schrijven wat de Paus wil, anders kunnen ze hun baan vergeten. De zonde van bezit gierde beheerst de mens. De samenleving.

4:8 Kaín zei tegen Abel laten we het veld ingaan. Toen ze in het veld waren vermoorde Kaïn Abel.

4:9 Een tijdje later zei de offer-fantasie tegen Kaïn: waar is U broer Abel. Hij antwoorde ik weet het niet. Ben ik de bewaker van mijn broer?

4:10 Hierop zei de offer-fantasie. Wat hebt U gedaan. Het bloed van uw broer roept luid tot mij vanuit de aardbodem.

4:11 En nu bent U vervloekt en verbannen van de aardbodem, Die zijn mond heeft geopend om het bloed van Uw broer uit uw hand te ontvangen. (De aardbodem, de basis van onze fantasie)

4:12 Wanneer gij nu de aardbodem bebouwt zal hij U zijn kracht niet teruggeven. Een zwerver en een vluchteling zult U worden op aarde. (Op de basis van de fantasie)

4:13 Hierop zei Kaïn tot de offer fantasie in zijn hoofd. Mijn straf voor de dwaling is te groot om te dragen.

4:14 Kijk u verdrijft mij heden feitelijk van de oppervlakte van de aardbodem. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik moet een zwerver en een vluchteling worden op aarde. En het is wel zeker dat eenieder die mij vindt mij zal doden. (Aangezicht, met elkaar praten.)

4:15 De offer-fantasie zei tegen Kaïn. Om die reden moet eenieder die Kaïn dood zevenvoudig wraak ondergaan. De offer-fantasie stelde een teken in voor Kaïn. Opdat verhinder werd dat iemand die hem zou vinden hem zou doodslaan. (Kaïn staat voor de eerste oerwoudtovenaar en zijn opvolgers in de traditie tot heden.) (Een teken stellen, een wetgeving maken.)

4:16 Daarna verbrak Kaïn het gesprek met de offer-fantasie. Hij vestigde zich in het land van de vluchtelingschap ten Oosten van Eden. (Dus niet in Eden, een wereldeconomie.)

Voor de duidelijkheid hier gaat het om het ontstaan van traditie. De eerste traditie van goed en slecht.

Verder wordt er geboren en namen gegeven. Een stamboom wordt gemaakt.

 

Een teken stellen.

Een wetgeving maken. De moordenaar Kaïn wordt beschermd door de offer fantasie. De fantasie zit in het hoofd van kaïn en wordt tot een gezamenlijke fantasie gemaakt. Kaïn wordt tot een ellende maker die boven de andere mensen van het dorp staat want hij heeft de goedgekeurde moord. In het verdere verloop van de geschiedenis, de traditie. Kaïn gaat moordenaars betalen om zich te beschermen. Wil een persoon uit het dorp hem vermoorden dienen zijn betaalde moordenaars die persoon voor te en die persoon te vermoorden. In het verdere verloop van de geschiedenis zien we dat de erfgenamen van Kaïn betaalde moordenaars opdracht geeft het buurdorp te overvallen om het bezit van het buurdorp tot zijn eigendom te maken. Zo is het systeem ontstaan dat we nu leven met ellende makers de erfgenamen van Kaïn die met betaalde en goedgekeurde moordenaars heel de wereldbevolking onder hun terreur laten leven. De ellende makers leven onder de terreur van hun eigen ellende. De verhalenslang heeft Eva bedrogen.

We moeten de verhaaltjes op school geleerd als waarheid vertellen. Dat hoort bij de terreur van de ellende makers. Die verhaaltjes zijn niet de waarheid van onze natuur maar de waarheid van onze fantasie. Het levensdoel is het bezit van andere mensen tot eigendom maken. Dat is de waarheid van onze fantasie. En als je eenmaal wat beweerd hebt moet je vol blijven houden dat het de waarheid is want anders verlies je, je gezicht.  Niet toegeven dat we onder de terreur van de ellende makers leven.

Een opa heel lang geleden krijgt merktekens.

Een opa op een berg krijgt grafstenen met daarop de merktekens van de offer-fantasie. Hij moet die stenen de berg afslepen om ze het volk voor te lezen. Het zal duidelijk zijn dat die onderweg meermalen vallen en er brokstukken afbreken.

Het merkteken Gij zult niet doden. Wat is er afgebroken? Uitgezonder als de offer-fantasie zegt dat is de vijand schiet hem overhoop. Doe je het niet is dat bevel weigering.

Het merkteken hebt U naaste lief gelijk uzelf. Wat is er afgebroken? Uitgezonder als je zijn bezit tot eigen bezit kunt maken.

Het goed en kwaad in de groep. Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking?

De universele kracht de natuurwet kent geen goed en kwaad. Regen of zonneschijn is voor de natuurwet geen goed of kwaad. Het leven is een geheel met de natuurwet. Wij zijn niet in staat de natuurwet te veranderen, er goed en kwaad in aan te brengen. Dat kunnen we alleen in ons samenleven. Als een baby geboren wordt zit er de natuurwet in.

Wij mensen hebben de natuurwet de natuurwet is ook het leven. Wij hebben fantasie in ons. De fantasie werkt altijd wij hebben geen knopje om de fantasie uit te zetten. We kennen twee vormen van de fantasie. De fantasie zoals we die van de natuurwet hebben voor onze samenleving. De fantasie van braaf en stout waarmee we dieren tot huisdier kunnen maken.

Wat hebben we nu gedaan? De fantasie, het systeem van braaf en stout zijn we gaan toepassen op de kinderen. Wij zijn met het systeem grootgebracht. We brengen onze kinderen met braaf en stout groot. Het is traditie. Wij hebben een samenleving gelijk huisdieren. En gelijk honden hebben we een leider nodig en die is er niet. We kunnen hem niet fantaseren.

De basis van de fantasie wordt bepaal op een leeftijd van 3 tot 7 jaar. Die basis wordt bepaald door de ouders en de omgeving. Die basis blijft bestaan als een mens volwassen is. Het kleine kind heeft niet de mogelijkheid te beslissen of het als basis voor de fantasie het samenleven wil of dat het de basis van goed en kwaad wil.

De ouders en omgeving hebben niet de mogelijkheid hun kind als basis voor de fantasie het samenleven te leren. Dit komt omdat we in groepen leven. Het kind moet als basis voor de fantasie leren het goed en slecht in de traditie van Nederland. En dit geldt voor elke groep op aarde.

Kunnen ouders en omgeving over heel de wereld de fantasie opbrengen om de waarheid te zien? We zijn geen groepen, we zijn een groep de wereldbevolking. Een mogelijkheid zoeken als basis voor de fantasie van het kind ze het samenleven te leren. Een nieuwe traditie zal gestart worden en daarmee zal de traditie van goed en kwaad verdwijnen. De wereldbevolking zal uit een ander soort mensen gaan bestaan.

 Wij mensen hebben goed en kwaad op aarde gebracht. De kinderen op gaan voeden gelijk de huisdieren met goed en slecht. Dat is een keuze van de eerste oerwoudtovenaar. We leven nog altijd met de fantasietroep van de eerste oerwoudtovenaar. De kinderen doodsbang maken met fantasie verhaaltjes. Dat noemen we niet kindermishandeling. We vinden het leuk.

Eeuwig het woord in de originele taal kan zowel de betekenis hebben in tijd als in ruimte. De betekenis zonder grenzen. Dieren in groepen vormen een eigen gebied, een territorium. Wij mensen zijn geen dieren, we hebben fantasie. We vormen een eeuwige groep, een groep zonder grenzen. Wij zijn een wereldbevolking.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.