Goedsmoeds zijn

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 02 October 12:21

     Wij, 'heiligen der laatste dagen' kunnen ons geweldige geestelijke toekomstperspectief handhaven van dingen, zoals die werkelijk zijn en dankbaar zijn dat we het zo goed hebben. (Zie Jakob 4:13.) Zulke geruststellingen en een dergelijk perspectief zullen we stellig nodig hebben, want de Heer heeft duidelijk aangegeven dat zijn reinigende en ziftende oordeel begint bij het huis Gods en dan pas uit zal gaan naar de wereld (niet 'heiligen der laatste dagen). (Zie 1 Petrus 4:17; L&V 112:25.) Waaruit dit ziften precies zal bestaan is ons nu nog niet duidelijk. Met welke bijzondere moeilijkheden - gepaard aan de constante eis om dagelijks zijn kruis op ons te nemen (zie Lucas 9:23) - wij geconfronteerd zullen worden, weten wij niet.     e9607fdb0b4b19867ee372040557a7ec_medium.

Wij weten, echter, wèl dat de drie werktuigen van de verleider, die door Jezus zijn geïdentificeerd als verleiding, vervolging en tegenspoed, genadeloos zullen worden aangewend. (Zie Matteüs 13:21; Lucas 8:13.) En als de zonnehitte van dergelijke omstandigheden zelfs een groene boom zal verschroeien, zal deze hitte zeer wezenlijk zijn. (Zie Lucas 23:31; L&V 135:6; Alma 32:38.)     c7f6d23d7edeec181dd53439d679f706_medium.

     Er zal veel ziften plaatsvinden wegens onrechtvaardig gedrag waarvan men zich niet heeft bekeerd. Sommigen zullen het opgeven in plaats van tot het einde toe te volharden. Sommigen zullen door afvalligen worden misleid. Nog anderen zullen aanstoot nemen, want iedere bedeling biedt voldoende stenen des aanstoots!

                                     cd52eb7bee2e5d7ead7233bde2ccf0f2_medium.

     Er zullen er ook struikelen omdat zij zo in beslag worden genomen door wereldse zorgen, dat zij geen olie in hun lampen hebben. En keer op keer zullen zij die weigeren hun geestelijke krachtvoer te eten het onderspit delven wanneer zij met de wereld moeten worstelen. En wegens de spot van de wereld, zullen sommigen zich gaan schamen en de ijzeren roede loslaten. (Zie 1 Nephi 8:28.)     c585026bf3aaf1cda2fcd24abc1de693_medium.

     Sommigen, die geen heilige zijn geweest, maar slechts toeristen op doorreis, zullen het pad verlaten. En sommigen, die niet goedsmoeds zijn, zullen God zelfs ongerijmdheden toeschrijven. (Zie Job 1:22.)      ea9be42875e15677dd8c2b855abf7aa9_medium.

      Stellig hebben al velen gebroken harten en gebroken gezinnen ten gevolge van verbroken verbonden en beloften. Het afglijden van de maatschappij door het najagen van genot, brengt onze beschaving dichter bij Sodom dan bij Eden. Laat ons dus, bij ons streven om voorbereid te zijn, ervoor zorgen te vertrouwen op ouders en priesterschap en beginselen - en op Schrifturen en tempels en leiders die werkelijk leiden - om ons op onze bestemming te brengen.     cfdb34c70517928e724866cdf03377ea_medium.

     Indien wij goedsmoeds zijn, zullen wij geen nut zien in nostalgie naar een andere tijd, ook al is een weemoedig gekerm, jammerklacht of weeklagen begrijpelijk! "Ach, had ik maar in de dagen van mijn vader Nephi geleefd, toen hij pas uit het land van Jeruzalem kwam. Toen was zijn volk volgzaam, standvastig in het onderhouden van Gods geboden, en traag om zich tot het bedrijven van kwaad te laten verleiden. Doch ziet, het is voor mij bestemd, dat dit mijn dagen zijn." (Zie Helaman 7:7, 9.)     6263ca5539cf739ff3a7ddf81cb1d5d4_medium.

     Ja, dit zijn onze dagen. Dit is onze tijd op aarde met de taken die verricht moeten worden! En in deze dagen is goedsmoeds zijn een onderdeel van kloekmoedig zijn in het getuigenis van Jezus. (Zie L&V 76:79; 121:29.) Moge God ons helpen om goedsmoeds te zijn, want dat is het gevoel dat voorafgaat aan die heerlijke toestand waarin wij een volheid van vreugde ervaren! (Zie L&V 93:34.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.