Invloed van de structuur van hout

Door Safwat gepubliceerd op Tuesday 27 September 11:02

Invloed van de structuur van hout: Door bouwkundige keuring Amsterdam

Hout heeft een grote chemische weerstand tegen vele chemicaliën; als toepassing kan genoemd worden het toepassen van hout in de chemische industrie in de vorm van vlonders, leidingen, tanks, kuipen, en dergelijke. Verder zijn houten spanten bijzonder geschikt om toegepast te worden in veestallen.

Licht en lucht veroorzaken een bruin- of grijskleuring van het hout. Dit wordt veroorzaakt door het UV-gedeelte van het zonlicht maar dit verschijnsel is niet schadelijk volgens Bouwtechnisch keuring Haarlem.

 

Mechanische eigenschappen

 

Invloed van de structuur van hout

Het mechanische gedrag van het hout wordt bepaald door de opbouw ervan. De moleculen in de celwanden en op iets grotere schaal de houtvezels (gewapend met fibrillenstrengen), vormen de elementen die de sterkte en de vervorming van het hout bepalen. De fibrillenwapening maakt dat de celwand richtinggevoelig (anisotroop) is met betrekking tot het mechanisch gedrag. Ook de cellen of de vezels zijn anisotroop als gevolg van de holle doorsneden. De sterkte en heet vervormingsgedrag vertonen in de richting van de vezel veel hogere waarden dan loodrecht op de vezel. Denk daarbij aan het indrukken van de holle vezel bij belasting citeert Bouwkundige keuring Almere.

 

Invloed van de structuur van hout

 

De treksterkte loodrecht op de vezel is bijzonder gereing als gevolg van een lage aanhechtsterkte tussen de vezels onderling. In het algemeen splijt hout gemakkelijk. Ook veschuiven houtvezels onderling in de lengterichting gemakkelij waardoor hout een lage schuifsterkte bezit. De druksterkte evenwijdig aan de vezel wordt bepaald door het uitknikken van de afzonderlijke houtvezels. De treksterkte evenwijdig aan de vezel wordt bepaald door het verbreken van de aanhechting tussen de houtvezels onderling. De buigsterkte ligt qu grote in de buurt van de treksterkte van foutvrij hout. Als hout bij buigig tot breuk wordt belast wordt eerst de druksterkte overschreden en daarna breken de vezels in de trekzone.( zie hiervoor Bouwkundige keuring Lelystad)

 

Invloed van het vochtgehalte

Het vochtgehalte heeft grote invloed op de sterkte van het hout. Vocht doet de vezels verweken waardoor de sterkte vermindert. Boven het vezelverzadigingspunt neemt de sterkte niet verder af, als het hout gedroogd wordt, neemt de sterkte weer toe tot de oorspronkelijk waarde. Volgens bouwkundige keuring Lelystad.

Referenties

Bouwkundige online - Witgoed bedrijven vinden

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.