Groeien door problemen in het geloof te ondervinden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 26 September 17:33

     Door een schokkende geloofscrisis heb ik geleerd niet meer afhankelijk te zijn van "wat mensen zeggen". Ik neem nu zelf de verantwoording voor wat te geloven. Ik heb mijn geweten diep onderzocht en alle relevante leerstellingen en antwoorden gevonden op het verschil tussen mijn geweten en leerstellingen. Ik durf nu naar eigen geweten tegen te spreken wat er in de wandelgangen of het geloof wordt beweerd want ik ben dieper gegaan dan het oppervlakkige groepsverhaal. Ik kies nu zelf mijn eigen normen en waarden, gebaseerd op diep nadenken over mijn eigen handelen waarin ik zwakke punten in mezelf heb verbeterd en sterke punten beter naar voren laat komen, naar binnen kijkend, en waarnemend hoe ik innerlijk moet functioneren.

                      d30283fb73efb38fc4259ded7e34ba6b_medium. 

     Mijn leven is hierdoor in harmonie gekomen. Ik heb geen behoeftes meer aan nieuwe regels en geboden want ik weet nu wat innerlijke harmonie is, om de synchronisatie tussen mijn gevoel, verstand, geest en wil te mogen ervaren en hoe ik dit alles kan behouden. Al mijn angst, irritatie, en verstandelijk en geestelijk gemis is weg en heb daarvoor in de plaats een enorm zelfvertrouwen en eeuwig richtingsgevoel en toekomstperspectief gekregen. Ik heb geen verwijten, zelfverdediging of aanvalswoede meer nodig en respecteer anderen voor wat ze zijn, denken of doen.     3bf6785776e4ba34a67c95f53bf73867_medium.

     Ik durf nu van mijzelf te zeggen dat ik de weg, de waarheid en het leven ken, dat ik mij nu op de juiste eeuwige weg bevind en weet wat leven is. Daarom leef ik nu exact naar wat ik nu predik. Ik ben nu herkenbaar aan mijn liefde voor mijn medemensen en aan mijn innerlijke rust.

                        ff77f41cb980d78ac7d8135e249eb4b1_medium.

     Nu brengt de doop wel veeleisende verplichtingen met zich mee maar ook de bijbehorende zegeningen. Ik heb mensen de kerk uit zien gaan omdat ze lid waren geworden met de gedachte dat het lidmaatschap in het koninkrijk een vlucht uit al hun problemen was. Na hun doop ontdekten zij dat het lidmaatschap in de kerk, hoewel dit rijke zegeningen geeft, ook verantwoordelijkheid en plichten met zich meebrengt, soms zelfs problemen en beproevingen. Het legt beslag op onze tijd en vereist onze beste krachten; we moeten met mensen omgaan die ons soms irriteren en frustreren en met wie we liever niet zouden omgaan - want de Heer heeft in Palestina gezegd dat er vele vissen in het evangelienet gevangen worden. (zie Matteüs 13:47.)

                       1acc76798514c36f67f4680e09a6ccc3_medium.

     Het roept ons naar een levensstijl die alles van ons vergt. Sommige nieuwe leden worden gewoon verrast door de problemen - en zien ook niet de zegeningen die alleen verkregen kunnen worden door die problemen aan te pakken. Jezus, leerde zijn discipelen om anderen te leren dit te verwachten. Op gezette tijden moet ieder van ons zichzelf eraan herinneren dat zulke tegenslagen nodig zijn om te groeien. Het is zelfs zo dat tegenslag de kern is van het begrijpen van Christus, dat wij meteen aan het begin te horen krijgen dat we deze strijd moeten aanvaarden.      50d702b32168a53addaa800fca4fa461_medium.

     Voordat je ergens echt goed in wordt, moet je voortdurend werken en oefenen. Geen enkele danser, voetballer of musicus presteert met gemak tot hij of zij talloze uren geoefend heeft en zich heeft voorbereid. Elke keer dat ik een atleet of danser schijnbaar moeiteloos zie presteren, moet ik mijzelf hieraan herinneren.

                    608f3e9008212b465946cb4658fc4feb_medium.

     Dat geldt ook voor groei en vrijheid in het leven. Christus bindt zijn discipelen op bepaalde manieren om ze vrij te maken, terwijl Lucifer zijn volgelingen volkomen 'vrij' lijkt te maken om ze dan voor eeuwig te kunnen binden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.