Lief zijn voor elkaar

Door Jacqueline de Lange gepubliceerd op Saturday 24 September 16:12

Lief zijn voor elkaar

denk eens om een ander

 

Twee versregels van aan aloude song

Maar in de praktijk van alledag voor vele zeer zware opgave

we zijn vaak zo gefocust met onszelf

als zouden siommigen opaarden zijn met oogkleppen op,van die oude zwarte kleppen die je het zicht naar zijwijdten ontneemt

Ikke,ikke,ikke is voor het issue waar het om draait,

beust??misschien onbewust met een onderliggemn diepere intentie

aandacht vragen

je geen raad weten met je eigen leven en situatie

onzekerheid

of zo egoistisch

materialistisch dat mensen  de ware strekking en correctheidsnormen uit het oog verliezen

 

Ik merk het hier bij mij in de flat ook

sommige mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet

en trachten elkander vliegen af te vangen

hetgeen als een sneeuwbal effect heeft op omstanders en het de sfeer en leefklimaat verziekt

tot zeer hoge spanningen brengt

saamhorigheid wordt verdeeldheid

Roddel en achterklap en een kampvorming

in plaats van saamhorig en in harmonie met elkaar te leven

het is hier allemaal zeer gehorig en iederen weet alles van elkaar

 

Is er al niet genoeg narigheid in de samenleving en de wereld

olie op vuur door macht,jaloezie,ghebzucht en geld

geld is macht en wat een ander heeft moet jij ook

Ikke ikke ikke en de rest kan stikken

ieder voort zich en God voor ons allen

Maar juist in die God als dekmantel ter verdediging aanslagen geweld zit de hiaat

mensen verschuilen zich vaak achter anderen om eigen dade en wandaden te rechtvaardigen

maar hij/zij begon..Nou en moet jij dan meedoen???

ieder mens is verantwoordelijk voor eigen daden,woorden en consequenties daaruit voortvloeiend ,niemand anders!

Niet het geloof zaait tweespalt,maar de mensen zelf

want onderbuik gevoel en negatieve zin zijn vaak de drijfveer voor escalatie geweld

het opruien van mensen die dar gevoeliog voor zijn als makke schapen achter een elider aanlopen

gevaarlijke ontwikkeling

soort hersenspoeling

die mensen tot zeer wrede monsters kan maken

Lief zijn voor elkander

het is zo simpel en zo eenvoudig en van onschatbare betekenis

als iedereen eens wat meer erbarmen zou hebben voor de naasten en de had zou reiken in plaats van met  vuisten te slaan zou de wereld er heel wat toleranter en verdraagzamer uitzien

Verbroedering in plaats van verloedering

Schouder aan schouder,saamhorig met elkander

kief verdraagzaam en tolerant

meer praten en minder schelden

in waarde laten in plaats van te vertrappen

Als wij ouderen dat als voorbeeld geven aan onze kinderen zou het al een basis scheppen voor aanvaardbaar gedrag

een maatschappij zonder haat en nijd

maar vrede en liefde

positief in plaats van negatief

Lieve mensen laten we lief zijn voor elkander,toleranter en vredestichtend

en niet meteen vloeken,schelden en tieren

maar openstaan voor een ander in rust en kalmte

met respect en fatsoen

normen en waarden

Liefde kost niets

met geld niet te betalen

maar een inmensen rijkdom scheppend

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.