Hondje blaf Leven in het leven

Door Haraelmans gepubliceerd op Wednesday 21 September 01:34

Dit is niet mijn woorden 4 maar hondje leven in het leven.

Twee vormen van samenleving mogelijk.

Leven in het leven de schepping van de samenleving beschreven in Genesis 2. Of het leven in de dood een schepping van onze fantasie. De hoogmoed van Eva. We kunnen in een van de samenlevingsvormen leven. Niet in alle twee tegelijk. Een hond heeft het gedrag van een natuurlijk wild dier of het gedrag van een huisdier geleerd door goed en slecht.

Leven in de dood en leven in het leven. Wat zou het verbinding moeten zijn tussen de twee levens. Voordat het Jezus leger het Romeins leger overwonnen had, was Jezus dood. De mensen die voor Jezus geleefd hebben konden niet in de hemel komen. De paus maakt wel een nieuw verhaaltje. Die mensen zitten in de voorhemel op hun oordeel te wachten. Samen met de Baby’s die overleden zijn voordat een pastoor erbij was om ze te dopen. Hoe zit het met de mensen die voor Mohammed leefden? Zover wordt niet gedacht. Mogen we niet denken. Wat de samenleving betreft moeten we leven met een dood verstand.

Wat ik in Genesis lees. Onbegrijpbare krachten in ons leven. Dat zijn de krachten van het samenleven volgens de natuurwet, de moeder krachten die door het scherm van het dood leven, de kennis van goed en kwaad heenbreken.

Ik zou het zo willen stellen.

Mij fantasie aangaande de samenleving heb ik in de vuilnisbak gegooid. Vervangen door het begrijpen van Genesis. Nu kun je de werking van een automotor niet begrijpen zonder fantasie. Maar het is een ander soort fantasie als een pratende slang fantaseren. Er zijn verschillende vormen om te fantaseren. Met welke vorm bouwen we de organisatie van ons sociale samenleven op?

Traditie en waarheid.

Als er andere verhalen in de traditie verteld worden, dan zijn er andere waarheden. Welke waarde heeft dit soort waarheid? Een waarheid die afhankelijk is van verhalen. We hebben een aparte naam voor deze waarheden, Geloof. Een geloofsleider verteld geen waarheid, hij vertelt een geloof. Pas als de groep zegt het is waarheid wordt het tot waarheid gemaakt. Alles wat niet in de traditie zit wordt aangevallen, dat is onze traditie.  We kunnen een waarheid vormen op basis van begrijpen.

We leven in onze fantasiewereld, Nederland is het paradijs. En iedere Nederlander fantaseert voorzich zelf, ik ben een uitzondering. De meest eenvoudige waarheid wij mensen samen vormen een wereldbevolking willen we niet begrijpen. De meest eenvoudige waarheid de wereldeconomie wordt beheerst door de Amerikaanse banken willen we niet waar hebben. Met hun systeem hebben ze het inkomen van ieder mens op aarde onder controle. Dat willen we niet begrijpen. We hebben onze fantasiewereld van vrije economie. In het verleden hadden we het systeem van sparen. Dat hebben de Amerikaanse banken omgezet in het systeem van schulden maken is slim. De Nederlandse banken hebben geen vrijheid om hun systeem te regelen. Maar we moeten het sprookje van vrije economie als waarheid vertellen. Begrijpen hebben we tot onze vijand gemaakt.

Bijbelstudie

Uit het sprookje Hans en grietje wordt een zin gepakt. Uit het sprookje Sneeuwwitje wordt een zin gepakt. Daarmee wordt bewezen dat het sprookje van de draak waar is. Kunt U het volgen? Ik niet. Waarheid toon je toch aan door het begrijpelijk te maken. Het verhaal dat in Genesis de eerste 4 hoofdstukken staat kan ook begrijpelijk verteld worden.

 

Mannin

Het woord dat ik kwijt was. Mannin zoals het soms gebeurt een paar keer overheen gelezen voor ik het zag. Mannin onze samenleving volgens de natuurwet. Samenleven start in ieder persoon. Samenleven start niet in de groep.

Leiding bij een hond.

 Het gedrag van een hond wordt volledig bepaald door de mens. Een hond heeft geen eigen gedrag. Heeft de hond een gedrag dat niet naar de wens van het baasje (Bazinnetje) is, het baasje regelt dat negatieve gedrag zonder het door te hebben. Het gedrag van het baasje moet dan veranderd worden. Op een andere manier kan een hondengedrag niet veranderd worden.

Leiding bij mensen.

Genesis de eerste vier hoofdstukken zijn wetenschap, ze kunnen begrepen worden. De wetenschap zoals we die nu hebben over de werking in groepen. Als een Duitse wetenschapper het over de groep heeft bedoeld hij daarmee de Duitsers. De mensen buiten Duitsland zijn geen echte mensen Dat zijn een soort apen. De Duitsers moeten die apen leren hoe ze als mens moeten leven. Voor een Nederlandse wetenschapper geldt hetzelfde. Als hij groep zegt bedoeld hij: Nederlanders zijn de echte mensen.

Een geloof heeft dezelfde houding. Als een gelovige het over mensen heeft bedoeld hij de leden van zijn geloof. Zij zijn de echte mensen die de andere mensen moeten vertellen hoe ze moeten leven.

Verdeel en heers. Hoe kun je met deze groepsindeling tot wetenschap komen? Een wetenschap over mensen gedrag. Dat is wat we zien in onze samenleving van wereldbevolking. De wetenschap over menselijk gedrag praat een stuk de ruimte in. En dan schieten we elkaar overhoop.

De wetenschapper Genesis in de eerste vier hoofdstukken.

In hoofdstuk 2 wordt op een wetenschappelijke manier verteld de samenleving volgens de natuurwet. Bewijzen maken is overbodig want ieder mens kan het begrijpen. Als gezegd wordt de mens wordt daarmee bedoeld: De persoon en de groep wereldbevolking. Dat is niet los te maken.

De groepsindeling volgens de wetenschapper Genesis.

De hof. De wereldbevolking. De economische organisatie. Maar anders dan er nu is. Eigendom is eigendom van de aarde en blijft eigendom van de aarde.

De tuin. Onze sociale groep, Het dorp. En het dorp wordt dan verder verdeeld in de sociale groepen. Tot de groep gezin. Tot hier is er één fantasie met één geraamte. Man-vrouw bestaat hier niet. Het is hetzelfde. Ieder mens heeft het in zich bij de geboorte. Dan maakt de natuurwet er nog een geraamte bij. Er hoort het vlees bij, de rest van de fantasie. De fantasie in de man. De fantasie in de vrouw. En nu gaat die fantasie ook het vlees weer een laten worden. De kracht mannin ontstaat (Verliefdheid) Er wordt nog behandeld de moederliefde. Het verlaten door de volwassen kinderen.

Eigen redenatie.

Wij mensen zijn groepswezens. We beïnvloeden elkaar. U bent alleen in een ruimte dan bent U alleen met uw gevoelens. Komt er een persoon in de ruimte beïnvloedt dat de gevoelens. Een eerste indruk ontstaat. Dit zonder woorden. Komen er meer personen de ruimte binnen, de ruimte wordt gevuld met gevoelens, de eerste indrukken en dit zonder woorden.

Een gedrag wetenschapper dient als basis toch de juiste natuurwetten te gebruiken. Een wetenschapper die een schip gaat ontwerpen dient de juiste natuur te gebruiken. Als hij de wet: over waterlopen gebruikt zal van een schip niet veel terecht komen. Wat zien we als resultaat van de gedrag wetenschappers? Ja vertel eens. Als binnen een bepaalde groep alle leden van die groep een bepaald gedrag hebben wordt voor die groep dat gedrag tot normaal. Als gedrag wetenschappers niet in staat zijn de groepen vast te stellen, waar praten ze dan over?  De wereldbevolking en de indeling in groepen. Dat kom ik in de hele wetenschap niet tegen.

Wat is dat eigenlijk, gedrag wetenschapper? Er wordt voor gezorgd dat de wetenschapper Genesis de eerste vier hoofdstukken voor ons onleesbaar worden. Is dat hun taak?

Moeten ze de hoge beschermen? De natuurwet kent geen hoge en lage mensen. De indeling die de natuurwet maakt is naar het vruchten dragen. We hebben verschillende talenten. De een heeft het talent om de krachten die spelen tussen de verschillende groepen van het dorp te zien. Maar kom bij hem niet met een versnellingsbak van een auto. Daar kan hij niets mee aanvangen. Een ander mens heeft als vrucht de versnellingsbak van de auto. Maar kom bij hem niet over krachten die tussen de groepen van het dorp spelen.

 

 

 

De scheppende kracht. Onze groepsfantasie.

De vrouw spreekt met de donderman. Waar de donderman zit is duidelijk. In het hoofd van Eva, in de fantasie. Een groepsfantasie waar zit die? Waar bevindt zich de Nederlandse taal. Dat is duidelijk in de fantasie van eenieder die Nederlands spreekt. Waar bevindt zich nu de groepsfantasie de Hemel?

De rivieren.

Bij de geboorte van een baby begint de om stroming met traditie. De om stroming van een baby tot zijn volwassenheid. De om stroming van traditie. Het groter worden van de bewuste wereld. De peuter zijn bewuste wereld wordt de familie. De kleuter zijn bewuste wereld wordt de put. Lagere school de bewuste wereld wordt het dorp en met een jaar of tien wil het bewuste doorgroeien tot wereldburger. Dit doorgroeien tot wereldburger wordt geblokkeerd door de lesstof. De boekenkist. Je kunt je verstoppen in een boekenkist, heel slim. Daar hoorde dan een plaatsnaam bij. Een jaartal en nog een naam van een persoon. Moet van buitengeleerd worden om met proefwerk een tien te krijgen. En dan moesten we nog weten waar de Rijn ons land binnenkomt. Waarom zou ik dat moeten weten? Als de Rijn weet waar hij Nederland binnen moet komen is toch genoeg. Moeten we de Rijn gaan vertellen waar hij Nederland moet binnenkomen? Stel je voor de Rijn weet het niet gaat die langs de grens zwerven, waar moet ik oversteken. Dat moeten we de Rijn toch vertellen. Er wordt een bewustzijn blokkade opgericht. De wereldbevolking is Nederland. De mensen buiten Nederland dat zijn geen mensen dat is een rare soort aap. Die weten niets over de boekenkist. Voor een Duitser is Duitsland de wereldbevolking. De mensen buiten Duitsland tellen niet mee. Tellen niet mee als mens. In ieder land krijgen de kinderen dat geleerd. Hun land is de wereldbevolking. De geloofsgroepen doen dit ook. De eigen groep is de wereldbevolking. De mensen buiten hun geloofsgroep is een soort afval, geen echte mensen.

Twee derde van de mensheid leeft in materiële armoede. De oorzaak dat de hoge, de Amerikaanse bank met oorlog moord en geweld deze toestand bestaande houden mag niet gezien worden. Ze hebben leuk klinkende verhaaltjes. De mensen in de ontwikkelingslanden zijn te dom om een aardappel te poten.

Vormen van geschreven taal.

Van een geschreven verhaal kennen we twee vormen. De vorm op de rol en de vorm van een boek. Fantaseer eens U kon een schrijver in de Griekse tijd een boek geven. Hij zou niet weten wat hij er mee moest. Elke pagina is voor hem een rol. Genesis is geschreven in de vorm op de rol. Onze norm is schrijven in de vorm van een boek. Waarom staat Genesis nog altijd in de vorm van een rol? Om het begrijpelijk te maken zal het toch omgeschreven moeten worden naar de vorm van boek. Binnen onze normen.

Wordt anders ons normale duidelijk? Het wemelt op de aarde van de legers om elkaar overhoop te schieten. In onze hoogmoed blijven we vol houden: De 3 scheppers hebben hun werk niet goed gedaan dat moeten wij verbeteren. De scheppers. Boek 1, deel 1 en deel 2. De delen hebben bij Genesis de naam hoofdstukken. Boek 2 Onze fantasie waarmee we de fantasie van de schepping vervangen. Deel 1 (Hoofdstuk 3) en deel 2 (Hoofdstuk 4)

Genesis hoofdstuk 1+2 de schepping van ons de mensen. Hoofdstuk 3 de kennis van goed en slecht in de persoon. Hoofstuk 4 de kennis van goed en slecht in de groepen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.