De dodelijke ziekte van de Nephieten was hoogmoed

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 12 September 12:37

     Hoogmoed kijkt niet op naar God en bekommert zich niet om het goede, maar wendt zich tot de mens en betwist de waarheid. Hoogmoed wordt gekenmerkt door: "Wat wil ik in mijn leven bereiken?" In plaats van: "Wat wil God dat ik met mijn leven doe?" Het is onze wil tegenover die van God. Het is de vrees voor mensen boven de vrees voor God.    6eb21536f9f082e139b617fdda7b82d0_medium.

Nederigheid geeft gehoor aan Gods wil, aan de vrees voor zijn oordelen en aan de behoeften van onze medemens. Bij hoogmoedigen klinkt het applaus van de wereld, bij de nederige verwarmt het applaus van de hemel zijn hart.     93b94cb48029efecffbd44157e542686_medium.

     Die lering is onder de leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' bekend. Zij weten dat een goede quorumpresident zich nooit druk maakt om zijn eigen opvattingen — hij wil alleen de wil van God leren kennen en volgen. President Boyd K. Packer heeft eens gezegd: "Je kon het oneens zijn met president Benson zonder je zorgen te hoeven maken dat hij dat persoonlijk opvatte. We bespraken zaken vrijuit zonder ons zorgen te maken over wat zijn standpunt was."      f4a8181602ba63efeb4b067a9100591a_medium. 

     Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd: "Bij elke overweging, zelfs als hij er anders over dacht, beoordeelde president Benson een situatie naar slechts één maatstaf: wat is het beste voor het koninkrijk? Als dat inhield dat iets anders moest gaan dan hij dat zou doen, dan was dat maar zo. Hij wilde alleen wat het beste voor het koninkrijk was."

                             be3c31f108384cddd0597abc2f9213a6_medium. 

     Waar wij over lezen in het Boek van Mormon is de Nephitische ziekte - en de hedendaagse mens lijd eraan. Wij mogen daarom wel heel dankbaar zijn, ongeacht hoe ziek anderen ook mogen zijn, dat God speciaal voor ons de diagnose van onze ziekte heeft vastgesteld en een geneesmiddel heeft voorgeschreven. Het is duidelijk dat het voor ons bestemd is, zoals er herhaaldelijk op wordt gewezen; het is de geschiedenis van wat de Nephieten overkwam - en nu zijn wij net zo als de Nephieten. "Noodzakelijkerwijs is het aan Mij om de aardse schatten te schenken; doch hoed u voor hoogmoed, opdat gij niet wordt als de Nephieten van ouds." (Zie L&V 38:39.)

                      5e86fec847edd65e0dba2e999878663a_medium.

     Zo is het in een paar woorden gezegd: "Het is het lot van de Nephieten, niet van de Lamanieten, de Grieken of de Chinezen, waar wij mee te maken hebben; en hun ondergang was het gevolg van hoogmoed, die op zijn beurt veroorzaakt was door de rijkdommen van de aarde."

     2848beb4c46934321154bc080e70483c_medium.     Door het hele Boek van Mormon heen zien wij deze verraderlijke kracht aan het werk. Vanaf het ruime gebouw dat de "ijdele verbeelding en de hoogmoed van de mensen" in 1 Nephi 12:18 symboliseerde tot de mensen die de ineenstorting van de maatschappij Zions na het bezoek van de Heiland veroorzaakten, wordt de verterende macht van de zondige hoogmoed duidelijk gedemonstreerd. De waar-schuwing is duidelijk. Kunt u het begrijpen? Ziet u in dat hoogmoed hetzelfde is als vertrouwen op de arm des vlezes? (Zie L&V 1:19.)      9e7db45e05d8d657a5d523ca057bb184_medium.

Het is een soort verbitterd waandenkbeeld dat de mens God niet nodig heeft, dat hij, door zijn eigen geleerdheid, ijver en bestuur, zijn eigen problemen kan oplossen. We hoeven slechts naar de geschiedenis van de mensheid te kijken om het resultaat van die hoogmoed te zien zowel voor mensen als voor naties.

                     b6293b8f50be1bae7ea9e466e60fe699_medium.

     Hier kan ik aan toevoegen dat mochten er mensen in de regering zijn die vinden dat zij God niet nodig hebben, roep dan de knapste geleerden uit het land bij elkaar, zet ze rondom een tafel en laat ze proberen een vlieg te maken. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.