2 mijn woorden schepping

Door Haraelmans gepubliceerd op Tuesday 06 September 15:40

Het boek van de schepping deel 2.

2 Mijn woorden Genesis Schepping mens 1+2

Aan het werk de scheppende kracht die ons de fantasie heeft gegeven.

Om het verhaal niet te onderbreken eerst de volgende onderwerpen

Fantasie.

We hebben twee werelden. De wereld zoals in werkelijk is. De wereld zoals we hem zien via onze fantasie. Een struik op aarde als we hem zien maken we een foto in ons geheugen. De tijd loopt. In ons geheugen blijft de foto hetzelfde. De struik op aarde verandert. (Hij gaat bloeien.) Als we nu de stuik weer zien klopt de foto niet meer. De foto wordt veranderd. Dit gaat ongemerkt.

Al onze zintuigen onze waarnemingen werken constant. Al onze zintuigen werken via de fantasie. Zelfs de waarnemingen die we van ons lichaam hebben gaan via de fantasie. We hebben geen knopje om de fantasie uit te zetten.

Als we een wandeling maken dan maken we niet van iedere struik, van ieder plantje een foto. We hebben een selectieve waarneming dat betekend dat er ook onselectieve, een aselectieve waarneming is. We zien dat we bij het waarnemen van andere mensen een bewust geheugen en een onbewust geheugen ontwikkelen. En nog een soort voorgeheugen. Gebeurtenissen die door een omstandigheid zomaar opeens weer boven komen.

Ons geheugen wordt gevormd door de persoonlijke fantasie (Bijvoorbeeld we vinden de kleur blauw mooi.) Onze groepsfantasie. (Bijvoorbeeld de taal.)

De persoonlijke fantasie. De groepsfantasie.

We hebben een band met de aarde via ons lichaam. Het voedsel. Ons geestelijk leven we hebben een band met de aarde. De diepere gevoelens.

Er wordt leven in geblazen. Er wordt een fantasie geschapen. Die is persoonlijk. Uit droge stof. Een geraamte in de fantasie van diepere gevoelens. Zoals geweten en de drang die een moeder heeft haar baby te verzorgen. Dit is wat in een iedere mensenbaby aanwezig is bij de geboorte over heel de wereld. Een soort instinkt. Iedere dorpsbewoner heeft dit instinkt gedrag.

Hij blijf het hele verhaal 1 persoonlijke fantasie totdat er nog een fantasie geschapen wordt.

Later: uit de rib wordt nog een fantasie geschapen. Meerdere fantasieën. Fantasie per groep kunnen ontstaan. Het vlees. Een traditie gaat gevormd worden. Bijvoorbeeld de taal. Die fantasie per groep kan een geloofsgroep worden, een land worden. Het kan ook de fantasie van de groep wereldbevolking worden.

De persoonlijke fantasie is dus niet vrij maar gebonden aan diepere gevoelens. De groepsfantasie is niet vrij maar gebonden aan traditie. Het vlees. Een traditie is bijvoorbeeld de taal. Daarnaast hebben we resultaten van ons als boom. De vruchten die we vormen. En die we van elkaar eten.

De fantasie goed en slecht.

We kunnen de fantasie goed en slecht gebruiken om dieren die daarvoor geschikt zijn tot huisdier of werkdier te maken. Met braaf en stout vormen we het gedrag van het dier naar onze wens. Het natuurlijk gedrag van het dier is dan verdwenen. Ons logisch de God fantasie zegt ons dat we van de boom die de vrucht draagt niet mogen eten.

 

Deel 2.

Vervolg op deel 1. Schepper God fantasie.

Hoofdstuk 1

2:1 De vernieuwende, plannende natuurwet heeft zijn werk voltooid.

2:2 Het einde van de zesde dag gaat de vernieuwende natuurwet in rust. Er komt niet nieuws meer. Er kan geen zevende dag zijn want een dag heeft een einde. De tijd na de zesde dag heeft geen einde.

2:5 Er was nog geen enkele foto van een struik in de fantasie, er was geen plantengroei in de fantasie want er was nog geen fantasie.

2:6 Maar een drang was er en doordrenkte het gehele aardoppervlak.

Hoofdstuk 2

2:7 De God fantasie neemt uit de dieper gevoelens, ons instinkt gedrag en bouwt daaruit een geraamte voor de fantasie. Door de neusgaten blaast hij het leven in. Dus zonder woorden. Waarschijnlijke hebben wij mensen van nature een contact zoals een zwerm vogels die van richting veranderd. Dat kunnen we niet weten want we hebben dit fantasie leven vervangen door goed en kwaad.

Hoofdstuk 3

2:8 God fantasie maakt een hof een groter geheel en maakt daarin de tuinen, de dorpen. God fantasie plaats ons in een dorp.

2:9 Wij mensen worden voorgesteld als bomen. Bomen in vele soorten. We worden als geraamte in het dorp gezet. Als kale bomen worden we in het dorp gezet zonder gezamenlijke fantasie, want er zijn nog geen vruchten om te eten. De boom van het leven midden in het dorp en ook de boom van de kennis van goed en kwaad.

2:10 Uit het niets komt het alles voort. De traditie. Een stroom van traditie. De traditie omstroomt de verschillende onderdelen van het samen leven.

2:11 De eerste stroom van traditie omstroom de wereldeconomie. Alle onderdelen van de organisatie.

2:12 Hier is het goud goed. Het goud wordt niet eigendom van privépersonen het goud blijf eigendom van de aarde. In de tweede stroom van traditie, de om stroming van de economie van het dorp. Daar is het goud goed. Maar het blijft eigendom van de aarde. Het inkomen van de mensen wordt bepaald door het lid zijn van het dorp. Ook de mensen van de grote organisatie van de economie zijn lid van een dorp. Het inkomen van ieder mens is gelijk. Er is genoeg bezit voor ieder mens op aarde en dan is er nog over.

2:13 De tweede rivier omstroomd ook het sociaal leven van de mens. Het dorp met het dorpsbestuur.

2:14 De derde stroom deze omstroomt de wijk. En de vierde rivier omstroomd de put.

2:15 God fantasie nam ons en plaatsen ons in de geestelijke tuin. In het dorp.

Hoofdstuk 4

2:16 God fantasie legde ons het volgende gebod op: Van alle bomen in de tuin mogen we de vrucht eten.

2:17 Maar van de boom die de vrucht draagt, de kennis van goed en kwaad mogen we niet eten.

Hoofdstuk 5

2:18 Nu zei de god fantasie. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik zal een hulp voor hem maken als zijn tegenhanger,

2:19 Een naam geven betekend ook eigenschappen toekennen.

2:20 De mens gaf elk dier een naam. Geen enkel dier kan de menselijke gevoelens van een mens beantwoorden met menselijke gevoelens. Het verschil tussen mens en dier is dat wij fantasie hebben. Dat wij een geheugen hebben dat anders werkt.

2:21 Daarom deed God fantasie de mens in een diepe slaap. Hij nam een van zijn ribben. En sloot het vlees over die plaats toe.

2:22 God fantasie maakt van de rib een geraamte van een vrouw er zijn nu twee geraamten.

2:23 En toen waren er twee en de mogelijkheid een groepsfantasie te vormen. De kale bomen in het dorp kunnen gaan bloeien en vrucht dragen. Resultaten van fantasie dragen. We kunnen van elkaars vrucht eten. En de geraamten zullen vlees vormen. Een groepsfantasie. Het sociale dorpsleven kan ontstaan.

Hoofdstuk 6.

2:24 Een man heeft een eigen om stroming van traditie. Een vrouw heeft een eigen om stroming van traditie. Om een te worden is het noodzakelijk dat ze een gezamenlijke om stroming uitdenken. Een man dient de om stroming van zijn ouders te verlaten om samen met zijn vrouw een om stroming te vormen.

Hoofdstuk 7.

2:25 De fantasie van de man en de vrouw was voor hun beide zichtbaar en toch schaamde zij zich niet. Ze weten van elkaar precies wat ze fantaseren zonder geheimen.

En zo zijn wij mensen op aarde gezet. Op het einde van de zesde dag.

Geschapen door.

  1. De plannende natuurwet.

  2. De werkende natuurwet.

  3. God fantasie.

Wij mensen gaan met onze fantasie aan het werk.

Deel 1 De materie. Ons lichaam. En het leven in ons lichaam.

Deel 2 Onze fantasie en de traditie.

Volgt nog.

Deel 3 De kennis van goed en slecht in de persoon.

Deel 4 De kennis van goed en slecht in het samenleven.

 

Op de lagere school kregen we als seksuele voorlichting het verhaal van de bloemen en de bijen. In hoofdstuk 1 worden eerst de vruchtbomen geschapen met hun bloesem. Hoe moeten de bloemen van de vruchtbomen bevrucht (bestuift.) worden? De scheppende natuurwet plande. De werkende natuurwet is eigenwijs. Hij maakt het zo dat alles in evenwicht komt. Dat klein spul telt niet mee. Het wordt niet vermeldt.

Een dorpsleven kan niet bestaan uit mensen die alleen geraamte zijn. De god fantasie bestaat ook uit: Een plannende god fantasie. En een werkende god fantasie. Eerst wordt er gepland dan gemaakt.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.