Hoogmoed en ondankbaarheid is God beledigen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 01 September 10:04

     In een opdracht van een engel kwam in het Boek van Mormon, Samuël de Lamanitische profeet naar de stad Zarahemla om Gods woord te verkondigen. Vele dagen lang probeerde hij Gods boodschap bekend te maken, maar er waren er maar weinig die bereid waren te luisteren. Was het omdat hij van een ander ras was, een Lamaniet, die gekomen was om de uitverkoren Nephieten het evangelie te onderwijzen? Of was het zijn boodschap, zijn leringen dat als zij zich bekeerden zij grote zegeningen zouden ontvangen, ja, persoonlijk door de Heer bezocht zouden worden? Wat de reden ook was, hij werd verworpen, te schande gemaakt en uit hun midden weggejaagd.

               6fdc2517d092f85caa5d409f3f51ffba_medium.

     Toen kwam de stem des Heren tot Samuël. Hij moest terugkeren naar Zarahemla. Deze keer zou de boodschap er een van oordeel en recht zijn. Zware vernietiging stonden de mensen te wachten en niets zou ze ervan kunnen redden dan bekering en geloof in de Heer Jezus Christus. Het zwaard der gerechtigheid hing boven het volk terwijl hij tot hen sprak.

              30f29ad619cb239325a823634700df23_medium.

Sommigen geloofden zijn woorden en wenste gedoopt te worden. Maar de meesten waren boos en probeerden hem te doden, want de duivel had grote macht over hen verkregen. Sommigen schreeuwden "hij is door een duivel bezeten"! Anderen redeneerden dat Samuëls woorden niet redelijk waren en dat hij probeerde macht over hen te verkrijgen.

             893708d4ab3a2649fcd0d25dd42da18f_medium.

Zij beseften niet dat in ongeveer achtendertig jaar velen zouden wenen en weeklagen: "O, hadden wij ons maar bekeerd vóór deze grote en verschrikkelijke dag, en hadden wij de profeten maar niet gedood en gestenigd en uitgeworpen; dan waren onze moeders en onze mooie dochters en onze kinderen gespaard gebleven." (3 Nephi 8:25.)       226b37851ca557874931223c7b5782e7_medium.

     In Helaman 13:1-10 kunnen wij lezen dat Samuël de toekomst van de Nephieten voorzag. In het zesde hoofdstuk van Mormon, in het Boek van Mormon, wordt de uiteindelijke vernietiging van de Nephieten beschreven. Dit gebeurde ongeveer vierhonderd jaar na de tijd dat Samuël deze profetie uitsprak. Samuël had de geest van profetie en openbaring evenals alle profeten van God en dit gaf hem het vermogen om in de toekomst te zien. (Helaman13:11-16.)

                    00223c75ca588f6cc90e98ae5843b15d_medium.

     De goddeloze mensen van Zarahemla hadden het aan de rechtvaardigen te danken dat zij niet vernietigd werden, hoewel zij dat natuurlijk niet wisten. Het is al dikwijls voorgekomen dat de goddelozen gespaard werden van verschrikkelijke rampen en oordelen omdat God de rechtvaardigen indachtig was, ook al waren er maar weinig rechtvaardigen. Daarom kan de persoonlijke rechtvaardigheid van enkelen een grote zegen voor anderen worden. Hoe wij leven maakt verschil uit. In het geval van Sodom en Gomorra, als er slechts tien mensen een rechtvaardig leven zouden leidden zouden die steden gered worden. (Zie Genesis 18:23-33.) Binnen enkele jaren zou Zarahemla deze stille en niet op prijs gestelde bescherming verliezen en Samuëls woorden zouden in vervulling gaan. (Zie 3 Nephi 9:3.)     fdc3282a5bcdac231bdd68ac7899aba8_medium.

     In Helaman13:17-23, 30-36 sprak Samuël een vloek uit op de rijkdommen van de Nephieten. "En die rovers van Gadianton, die zich onder de Lamanieten bevonden, maakten het land onveilig, zodat de inwoners ervan hun schatten begonnen te verbergen in de aarde; en ze werden glibberig omdat de Heer het land had vervloekt, zodat zij ze niet konden vasthouden, noch wederom behouden." Mormon 1:18.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.